Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina4/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1.5Voorzieningen
1.5.1Informatievoorziening, postvakken en e-mail


Iedere student beschikt over een eigen postvakje bij de collegezalen 10A-03 en 10A-00.

Algemene informatie is te vinden op de informatieborden op het pleintje bij de studentenbalie (10A-14).

Op de prikborden in de gang bij de studentenbalie hangen de college- en tentamenroosters. Deze zijn ook te vinden op www.let.vu.nl

Roosterwijzigingen, zaalwijzigingen en dergelijke worden op de roosters of de schoolborden aangegeven. Ook afwezigheid van docenten en andere belangrijke mededelingen zijn te vinden op de schoolborden. Zie hiervoor ook de letterensite www.let.vu.nl

Inschrijven voor colleges en tentamens, en het bekijken van tentamenuitslagen gaat via TIS. Zie onder Inschrijving colleges en tentamens.

Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van e-mail voor de berichtgeving. Daarom wordt van alle studenten verwacht dat zij regelmatig niet alleen in hun postvakje kijken, maar ook hun e-mail lezen, hetzij op de VU, hetzij thuis, als betrokkene tenminste een eigen ‘provider’ heeft.


Studentenbalie

De studentenbalie voor de gehele Faculteit der Letteren is gevestigd in het Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, kamer 10A-14, telefoon (020) 598 6430 en is in principe geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur, op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Hier kun je terecht voor alle letterenopleidingen. De balie is geopend voor studentenzaken als het krijgen van inlichtingen over de studie, het afgeven van werkstukken en scripties voor docenten, het aanvragen van overzichten van studieresultaten, het aanvragen van examens, en voor problemen met het inschrijven voor colleges of tentamens via TIS (Toegang Internet Studenten). Je kunt de studentenbalie ook bereiken via e-mail: studentenbalie@let.vu.nl.

Kijk voor actuele informatie over de aanschaf van syllabi en readers op de website: http://www.let.vu.nl/studenten/syllabi/start.htm.
Adreswijzigingen

Een student die verhuist, kan zijn nieuwe adres zelf invoeren in TIS.

Let op! De brieven in het kader van de studievoortgang in september worden verzonden naar het studieadres; dit is het adres dat je in TIS hebt opgegeven.

1.5.2Kwaliteitsbewaking en onderwijsevaluatie


De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de evaluatie van het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat de opleidingscommissie de mondelinge of schriftelijke evaluatie van een aantal of alle cursusonderdelen die door de opleiding verzorgd worden, laat uitvoeren. Jaarlijks stelt de onderwijsdirectie vast welke onderdelen in ieder geval geëvalueerd moeten worden. Daarnaast kan de opleidingscommissie zelf een aantal te evalueren onderdelen aanwijzen. Voor schriftelijke evaluaties wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor Letteren ontwikkelde vragenlijst van het Onderwijscentrum VU. Dit centrum verzorgt ook de uitwerking.

Het Onderwijsbureau coördineert de evaluatie. Het zorgt ervoor dat de resultaten van de schriftelijke evaluaties terecht komen bij de opleidingscommissie die het onderwijs verzorgd heeft, maar ook bij de opleidingscommissie(s) van opleidingen die het geëvalueerde onderdeel in hun programma hebben opgenomen. Opleidingen voor wie onderwijs verzorgd wordt kunnen ook zelf een verzoek doen onderdelen te laten evalueren.

De evaluaties van de facultaire onderdelen worden bekeken door de onderwijsdirectie.

1.5.3Oriëntatie op de arbeidsmarkt


Loopbaanoriëntatie

De Faculteit der Letteren hecht grote waarde aan loopbaanoriëntatie. Vanaf het tweede jaar van de bacheloropleiding worden studenten al gestimuleerd om stil te staan bij wat ze na hun studie willen gaan doen, en hoe ze dat gaan aanpakken.

In de opleidingen wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan contacten met de arbeidsmarkt. Verder verzorgt het universitaire Centrum voor Studie en Loopbaan cursussen loopbaanoriëntatie. Ook bij de studieadviseur kunnen studenten aankloppen om over hun studieloopbaan en hun mogelijkheden daarna te spreken. Ook maakt het reflecteren op te maken keuzes in de studie, mede met het oog op vervolgstudie of arbeidsmarkt, deel uit van de structurele gesprekken met de studieadviseur.
Stages

Een andere, goede manier om kennis te maken met de arbeidsmarkt is het lopen van een stage in keuze- of minorruimte. Bij de studentenbalie ligt een overzicht van beschikbare stages.

Verder ligt de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een stage bij de student zelf. Wel is het verstandig als de student over aard en geschiktheid van de stage overlegt met een docent of met de studieadviseur.

Zie ook: http://www.let.vu.nl/studenten/stagebureau/start.htm.


1.5.4Studeren in het buitenland


Studenten van de Faculteit der Letteren hebben de mogelijkheid om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Het verblijf in het buitenland vindt (afhankelijk van de opleiding en de individuele studieplanning van de student) plaats in het tweede of derde jaar van de bacheloropleiding. Ook is het in sommige opleidingen mogelijk om tijdens de masteropleiding een periode in het buitenland te studeren.

Een buitenlands verblijf duurt in de regel een half tot een heel studiejaar (één of twee semesters). De Faculteit der Letteren wil haar studenten stimuleren een periode van de studie in het buitenland door te brengen. De voordelen van een buitenlands verblijf liggen voor de hand: studenten worden aantrekkelijker voor toekomstige werkgevers, ze leren hun talen goed spreken, ze leren zich aanpassen aan andere culturen en ze leren mensen kennen uit landen over de gehele wereld. VU-studenten kunnen meedoen aan een aantal uitwisselingsprogramma’s, waaronder Socrates/Erasmus (binnen Europa) en ISEP (met de Verenigde Staten). Daarnaast kunnen studenten deelnemen aan het Globe-beursprogramma voor uitwisseling met universiteiten buiten Europa. De faculteit heeft contracten met universiteiten in Zuid-Afrika en Brazilië.

Voor de uitwisselingsprogramma’s aan de VU geldt dat de student:


 • geen studievertraging hoeft op te lopen, omdat in het buitenland behaalde studiepunten hier worden erkend;

 • bepaalde verplichte vakken in overleg met de Examencommissie kan vervangen door gelijkwaardige vakken aan een buitenlandse instelling;

 • een aanvullende beurs kan krijgen;

 • de studiefinanciering (als de student die krijgt) gewoon door kan laten lopen en een bedrag ontvangt voor de periode dat zijn/haar OV-kaart niet wordt gebruikt.

Studenten die meer willen weten over studeren in het buitenland kunnen de brochure “Letteren studeren in het buitenland” ophalen bij Lieke Stoffelsma, medewerker internationalisering van de Faculteit der Letteren, kamer 10A-26, telefoon (020) 598 6429, e-mail: international@let.vu.nl.

Iedere opleiding heeft een eigen contactpersoon internationalisering, bij wie studenten terecht kunnen met vragen. In de brochure staat een lijst van contactpersonen.

Meer informatie is ook te vinden op: http://www.let.vu.nl/studenten/StuderenInHetBuitenland/start.htm.

1.5.5Computerfaciliteiten


In de Faculteit der Letteren zijn diverse computerfaciliteiten beschikbaar voor studenten (niet voor extraneï). De computers zijn te vinden op de volgende locaties:

Zaal

Voor wie

College

Faciliteiten

Openingstijden

9A-05

Alle studenten

Ja

15 PC's, printer

8.30-17.15 uur

9A-11

Alle studenten

Ja

15 PC's, branders, printer, scanner

8.30-17.15 uur

9e etage, middenpleintje

Alle studenten

Nee

6 PC's (printer in 10A-03)

7.00 - 23.00 uur zie toelichting

10A-02

Studenten Archeologie

Ja

10 PC's, printer, scanner

8.30-17.15 uur

10A-03

Alle studenten

Nee

23 PC's, printer, scanner, brander

7.00-23.00 uur

zie toelichting10A-13

Alle studenten

Ja

15 PC's, printer

8.30-17.15 uur

11e etage, middenpleintje

Alle studenten

Nee

6 PC's (printer in 10A-03)

7.00-23.00 uur zie toelichting

13A-10

Studenten VASVU, NT2

Ja

22 PC's, printer

8.30-17.15 uur

In zaal 10A-03 kan doorlopend zelfstandig gewerkt worden; de andere zalen zijn daartoe beschikbaar wanneer er geen colleges zijn. Je kunt een computer reserveren door inschrijving in de mappen op de tafel tussen de zalen 9A-05 en 9A-11. Computerzaal 10A-03 is van maandag t/m donderdag tot 23.00 uur geopend. Voor vrijdagavond (17.15 – 23.00 uur) en zaterdag (8.00 – 16.00 uur) kan een sleutel van deze zaal geleend worden bij de Helpdesk.

De computers op de middenpleintjes van de 9e en 11e etage beschikken alleen over standaardsoftware (Office) en internet; deze faciliteit is ook ’s avonds beschikbaar.
Alle computers zijn aangesloten op het facultaire netwerk en werken onder Windows XP. Via het facultaire netwerk zijn programma’s beschikbaar voor tekstverwerking, statistiek en gegevensbeheer. Bovendien is er via dit netwerk toegang tot het Internet. Alle studenten hebben de beschikking over 25 MB schijfruimte op het facultaire netwerk (U:\-schijf) en 30 MB opslagruimte in de e-mailbox. Aan het begin van ieder studiejaar (rond 1 november) wordt het printtegoed van iedere student aangevuld tot 250 pagina’s.
Aanmelden computerfaciliteiten

Alle studenten krijgen aan het begin van het studiejaar na aanmelding voor een opleiding van de Faculteit der Letteren automatisch een inlognaam voor het facultaire netwerk en een e-mailadres. Er wordt van je verwacht dat je dit e-mailadres gebruikt, aangezien belangrijke informatie vaak alleen per e-mail verstrekt wordt. Bij tijdige inschrijving (voor 1 juli) krijg je een brief thuisgestuurd met de inloggegevens voor het facultaire netwerk en het e-mailsysteem. Wanneer je geen brief hebt ontvangen, kun je je gegevens opvragen bij de Helpdesk.


De computeraccount (netwerk + e-mail) van ouderejaarsstudenten wordt automatisch verlengd bij tijdige herinschrijving voor een opleiding aan de Faculteit der Letteren.
Helpdesk

De Helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor vragen over en problemen met de facultaire computerfaciliteiten. Handleidingen en veel antwoorden op vragen of problemen zijn te vinden op de website: http://www.let.vu.nl/ict. Je kunt ook mailen naar: helpdesk@let.vu.nl of bellen: (020) 598 6464.


Tot nader order kun je van 13.00 tot 16.00 uur terecht bij de balie van de Helpdesk (kamer 10A-12) voor de volgende zaken:

 • problemen met inlognummer, opvragen/veranderen wachtwoord

 • ophogen printtegoed (€ 0,05 per pagina, tot € 5,- alleen chippen, vanaf € 5,- ook pinnen)

 • diskettes (per stuk € 0,50), CD-R’s (per stuk € 1,-)

 • syllabi/readers

Vragen of problemen met betrekking tot Blackboard kunnen gemeld worden op e-mailadres blackboard@let.vu.nl


Centrale ICT-services voor studenten

De VU biedt steeds meer ICT-services aan voor studenten. Toegang tot alle services krijg je met je VU-net-id. Elke nieuw aangemelde student ontvangt enige tijd na aanmelding een brief thuis met het VU-net-id. Ben je je VU-net-id kwijt of heb je de brief met je VU-net-id niet ontvangen, dan kun je langskomen bij de centrale studentenbalie, in de hal van het Hoofdgebouw. Neem voor legitimatie wel je studentenkaart of paspoort mee. Helaas kunnen we je de gegevens in verband met privacy niet opnieuw toesturen, mailen of telefonisch doorgeven.

Hierbij een overzicht van alle centrale ICT-services:

- notebooks (beperkt aantal subsidies voor eerstejaarsstudenten)

- draadloos netwerk op de gehele campus voor notebookgebruikers

- sta-werkplekken (in A-vleugel bij zesliftengroep en in hal Hoofdgebouw)

- goedkope software via http://www.surfspot.nl/

- TIS (inschrijven colleges en tentamens)

- UBVU (e-journals en e-resources)
LET OP: in de loop van het studiejaar 2005-2006 gaat de VU voor alle studenten mail-, file- en webservices aanbieden. De facultaire mail- en fileservices vervallen op dat moment. Meer info volgt te zijner tijd via e-mail en op de facultaire website: http://www.let.vu.nl/

Meer informatie over de centrale ICT-services op http://www.digidesk.vu.nl/.


Toegepaste Informatica Letteren (TIL)

Het studiegebied Toegepaste Informatica Letteren (TIL) verzorgt een aantal cursussen die speciaal gericht zijn op letterenstudenten, waarbij de toepassingen van de ICT-methoden en -technieken binnen het eigen vakgebied centraal staan. Deze cursussen, met een studielast van 5 tot 10 studiepunten, kunnen apart worden gevolgd als keuzeonderdeel, maar kunnen ook gecombineerd worden tot een minor. Zie voor het cursusaanbod van TIL: http://www.let.vu.nl/opleidingen/studiegebieden/til/cursusaanbod.htm


1.5.6Gebouwvoorzieningen


Invalidentoiletten

Locaties: • hoofdgebouw: OC-T5 en 8A-T3

 • gebouw Medische Faculteit: G016, H344

 • A526, D505, A630, D653 voor mannen

 • A532, D553, A636, D655 voor vrouwen

 • Wis- en Natuurkundegebouw: NA-054 en M-166

 • Transitorium: k1E-34, OE-34, 1E-34, 2E-34

In de invalidentoiletten is een koord aanwezig. Als eraan getrokken wordt, ontvangt de receptie een noodsignaal. Die roept vervolgens een surveillant op.

1.5.7Tijdschrift voor de Faculteit der Letteren [sic!]


[sic!] is het blad voor de gehele Faculteit der Letteren. Het blad wordt gemaakt door studenten en medewerkers van de faculteit en verschijnt viermaal per jaar. Het eerste nummer verscheen begin mei 2000. De redactie van het blad bestaat uit studenten Letteren van uiteenlopende studies, tevens hebben twee studenten zitting in de redactieraad. Het blad besteedt aandacht aan facultair nieuws, facultaire discussies en de problemen en geneugten van een letterenstudie aan de VU. Ook artikelen die niet direct over de Faculteit der Letteren gaan, maar wel de interesse hebben van de letterenstudent, geschreven zijn vanuit de vakkundige kennis en/of een onderwerp uit de actualiteit aan de orde stellen, zijn te vinden in [sic!].

De vormgeving is in handen van vormgevingsbureau Solar, de fotografen zijn veelal letterenstudenten.


Hoofdredactie:

Miriam van Ommeren


Redactie:

Nicolien Kipp, Remco Koenders, Fleur Roos Rosa de Carvalho, Ykje Wildenborg, Alexander Wuijts


Als je contact wilt met [sic!], kun je je richten tot sic@let.vu.nl.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina