Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina5/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   282Organisatie Communicatie- en informatiewetenschappen

2.1Organisatie en regelingen
2.1.1Studiekosten


De inschrijving aan de VU is niet afhankelijk van enige andere financiƫle bijdrage dan het collegegeld of het examengeld. De kosten van studiebenodigdheden voor eigen gebruik, zoals boeken, materialen en practicabenodigdheden ten behoeve van het onderwijs en de tentamens van de opleiding zijn voor rekening van de student. Deze studiekosten bedragen voor de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Faculteit der Letteren jaarlijks ongeveer 365 Euro.

2.1.2Opleidingscommissies en examencommissie


Kijk voor actuele informatie over de samenstelling van de Opleidingscommissie en de Examencommissie op de website: www.let.vu.nl/organisatie

2.1.3Examendata

Datum aanvraag

(in de week van)Examendatum

Datum buluitreiking

29 augustus 2005

31 augustus 2005

28 september 2005

26 september 2005

14 oktober 2005

26 oktober 2005

24 oktober 2005

11 november 2005

23 november 2005

12 december 2005

13 januari 2006

25 januari 2006

27 februari 2006

17 maart 2006

29 maart 2006

24 april 2006

12 mei 2006

24 mei 2006

24 mei 2006

7 juni 2006

21 juni 2006

26 juni 2006

30 juni 2006

31 augustus 2006

23 augustus 2006

31 augustus 2006

27 september 2006

NB: Studenten hebben het recht om iedere maand af te studeren met uitzondering van de maand juli. Indien nodig wordt een extra buluitreiking georganiseerd. Neem hierover tijdig contact op met de studieadviseur CIW.


2.2Voorzieningen
2.2.1Studieadvisering en mentoraat


Voor de begeleiding kunnen de studenten terecht in kamer 10A-19, tel. (020) 598 6480, e-mail: ciw@let.vu.nl.

De studieadviseur van de opleiding CIW is belast met alle werkzaamheden die verband houden met de studievoortgang en begeleiding van en voorlichting aan de studenten van de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen. Een aantal van de belangrijkste taken op een rij: • voorlichting over en begeleiding bij de invulling van het studieprogramma van de studenten;

 • hulp bij het oplossen van roosterproblemen e.d.;

 • contact onderhouden met studieadviseurs en docenten van de opleidingen waarbij CIW-studenten colleges lopen;

 • de studievoortgang van de CIW-studenten bewaken;

 • zo nodig doorverwijzen naar andere personen of instanties;

 • regelmatig contact met de CIW-studenten onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van een begeleidings- of studievoortgangsgesprek;

 • procesbewaking bij het bijhouden van tentamen- en examenregistratie.

Het bovenstaande houdt in dat CIW-studenten met al hun vragen en problemen die zich bij de studie zouden kunnen voordoen, contact op kunnen nemen met de studieadviseur van CIW.

2.2.2Studeren in het buitenland


Studenten van de opleiding CIW gaan relatief vaak naar het buitenland voor studie en/ of stage, voornamelijk binnen Europa. De contacten van de opleiding zelf zijn beperkt. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen mogen studenten onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de contacten van andere Letterenopleidingen. Alleen voor de specialisatie Taal & Bedrijfscommunicatie uit het oude stijl-programma is een verblijf in het buitenland van 6 maanden verplicht. De beste periode voor bachelorstudenten om naar het buitenland te gaan is tijdens het tweede semester van het tweede jaar, of tijdens het eerste semester van het derde jaar. Het is de bedoeling dat je naar het land gaat van de moderne vreemde taal die je hebt gekozen. Ook studenten van de pre-master komen in aanmerking voor een verblijf in het buitenland. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon internationalisering van CIW, dr. Martin Hietbrink, e-mail: mh.hietbrink@let.vu.nl

2.2.3Stages


Al vroeg in je studie kun je je oriƫnteren op de stagemogelijkheden en de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op de website: www.let.vu.nl/studenten/stagebureau/start.htm

2.2.4Bibliotheek Communicatie- en Informatiewetenschappen


Bibliotheek: - Bezoekadres: De Boelelaan 1105 (VU Hoofdgebouw), 1081 HV Amsterdam

Studiezaal:

 • De collectie maakt deel uit van de collectie Taalwetenschap (12e verdieping)

 • Er is een aparte onderwijsplank waar alle verplichte literatuur voor het gehele onderwijsprogramma van CIW kan worden geraadpleegd. Van ieder boek is een tweede exemplaar beschikbaar voor uitlening.

Uitleenbalie:

Vakreferent:

 • dr. M.H. Hietbrink, kamer 12B-02, tel. (020) 598 5217, e-mail: mh.hietbrink@ubvu.vu.nl

Openingstijden:

 • Uitleenbalie: ma t/m vr: 10.00-16.45 uur

 • Studiezalen: ma t/m do: 9.00-21.00 uur en vrijdag: 9.00-17.00 uur.

Naast de UBVU-catalogus kunt u voor het zoeken van literatuur gebruik maken van elektronische bestanden: • PICARTA en de NCC (Nederlandse Centrale Catalogus): beide bevatten titels van boeken en tijdschriften die in Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn;

 • OLC (Online Contents) Humaniora: speciale tijdschriftartikelen op het terrein van Humaniora, tevens inhoudsopgaven van tijdschriften.

Uitgebreide informatie is verkrijgbaar aan de uitleenbalie en via http://www.ubvu.vu.nl


2.2.5Studieboeken / syllabi / boekhandels


Kijk voor actuele informatie over de aanschaf van readers en syllabi op de website: www.let.vu.nl/studenten/syllabi/start.htm
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina