Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina8/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

3.6Bachelorscriptie


Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een scriptie, een studieonderdeel dat weliswaar onder begeleiding, maar toch in hoge mate zelfstandig wordt verricht. De bachelorscriptie heeft het karakter van een werkstuk en wordt aan de hand van literatuurstudie en eventueel archief en/of empirisch onderzoek geschreven.

De bachelorscriptie kan worden gebruikt voor een andere bestudering van reeds verzameld materiaal, of om bepaalde thema's nader te onderzoeken. In de bachelorscriptie wordt op basis van een probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen literatuuronderzoek gedaan. Het onderwerp vloeit voort uit de gekozen specialisatie (Taal, Cultuur & Communicatie; Taal, Organisatie & Communicatie). De precieze afbakening van het onderwerp, de probleemstelling en werkopzet, de verzameling van data, het trekken van conclusies en het komen tot aanbevelingen worden in samenspraak met de begeleidende docent ter hand genomen.

 

Leerdoelen:  • De student is in staat op een wetenschappelijk verantwoorde manier eerder aangeleerde houding, kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van de gekozen specialisatie te hanteren.

  • De student is in staat een probleemstelling te analyseren en uit te werken binnen de structuur van een onderzoeksgebied.

  • De student is in staat een duidelijke argumentatie te ontwikkelen die op relevante en effectieve wijze wordt ondersteund door een breed scala aan primaire en secundaire literatuur.

  • De student is in staat een wetenschappelijk tekst van substantiële omvang te kunnen schrijven in duidelijke, doelmatige en academische taal.

 

Uit de bachelorscriptie blijkt dat de student in het bezit is van kennis, inzicht en vaardigheden met be­trekking tot het specifieke vakgebied. Deze kennis dient ingebed te zijn in een breed cultureel en/of maatschappelijk kader. Ook bezit de student theoretische en methodologische inzichten op het vakgebied en kan de student deze inzichten zelfstandig toepassen. 

Een student ontvangt voor een goedgekeurde bachelorscriptie tien studiepunten.Een scriptiehandleiding is verkrijgbaar bij de studentenbalie of via de CIW-website.

3.7Jaaroverzicht


In onderstaande tabel staan de onderdelen van het eerste, tweede en derde jaar van de bacheloropleiding. Achter ieder vak staat de naam van het onderdeel, het aantal studiepunten (stp) en de periode waarin het onderwijs valt. De tabellen corresponderen met de indeling van de opleiding:

  • CIW-Academische vorming

  • CIW-Letteren

  • CIW-Sociale Wetenschappen

  • Moderne Vreemde Taal

3.8Eerste jaar


Naast onderstaand programma krijgen de studenten een extra opdracht binnen Letteren voor 2 studiepunten.

3.8.1CIW-Academische vorming


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

5050041

T&C: Acva A, zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie

0

1

505004

T&C: Academische vaardigheden A t/m C

5

1 en 2

5050043

T&C: Acva C, schriftelijk presenteren

0

2

5050042

T&C: Acva B, mondeling presenteren

0

23.8.2CIW-Letteren


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

542001

CIW: Inleiding informatiewetenschap

5

1

532001

CIW: Van manuscript tot internet

10

1 en 2

500013

Let alg: Taalgebruikstheorie

5

4

505002

Ned taalbeh: Vlootschouw

5

5

3.8.3CIW-Sociale Wetenschappen


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

701000

Communicatiewetenschap

6

2e

707101

Communicatie in organisaties

6

5e

3.8.4Moderne Vreemde Taal


Kies een van de taalpakketten.
MVT Duits: taalverwerving

Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

508017

Dui: Taalvaardigheid 1

5

1 en 2

508021

Dui: Woord en zin

5

4

507018

Dui: Cultuurkunde

5

5MVT Engels: taalverwerving


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

511019

Eng: Leergrammatica en lexis

5

1 en 2

511703

CIW: Fonetiek en fonologie

5

4

511704

CIW: Taalvaardheid 1, spreken en schrijven

5

5MVT Frans: taalverwerving


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

514009

Fra: Taalvaardigheid, mondeling 1

5

1 en 2

514017

Fra: Taalvaardigheid, grammatica en vertalen 1

5

4

514011

Fra: Taalvaardigheid, schriftelijk 1

5

5MVT Spaans: taalverwerving


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

538106

Spa: Basiscursus 2

5

1, 2, 4 en 5

538105

Spa: Basiscursus 1

5

1, 2, 4 en 5

538117

Spa: Spanjekunde

5

4 en 5

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina