Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam studentDovnload 47.5 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte47.5 Kb.
Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Lisa Coenencompetentie

gedragsindicatie

A1

CREËREND VERMOGEN 1

De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief onderhouden en afronden.A1.1

je kunt – eventueel op aangeven van de docent – zelfstandig beeldend onderzoek verrichten

A1.2

je laat een gevarieerde beeldenreeks zien

A1.3

je verkent en herkent je eigen beeldende voorkeuren

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Een goed vooronderzoek geeft je de ruimte voor meer ideeën. Je gaat meer experimenteren met materialen waardoor je ze beter leert kennen.

Een goed beeldenproces laat mij op nieuwe manieren naar beelden kijken. Leren kijken wat er allemaal bij een thema (ruimte) past. Veel met materialen experimenteren en het thema verplaatsen in alles wat je om je heen ziet.

Ik experimenteer veel met verschillende materialen, dit zie je terug bij mijn praktijkvakken. Ik gebruik verschillende soorten materialen en probeer deze op verschillende manieren uit bijvoorbeeld bij 2d zijn alle tekeningen een vooronderzoek naar materialen en het thema.

Ik wil beter om me heen leren kijken zonder al een mening over dingen te hebben.
A2

CREËREND VERMOGEN 2

De student creëert beelden in uiteenlopende disciplines en drukt de eigen beeldende visie uit met adequate middelen.A2.1

je kunt ideeën beeldend vertalen middels gekende materialen

A2.2

je staat open voor andere verwerkingsmogelijkheden

A2.3

je toont diversiteit in materiaal en techniek

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Creërend vermogen 2 is noodzakelijk om verschillende soorten disciplines te leren kennen en hiermee om te gaan. Doordat je deze kennis hebt kun je je deze disciplines inzetten bij je creërend vermogen en kun je alles zo goed mogelijk naar je eigen hand maken.

Dit competente gedrag ziet eruit als een student een groot vooronderzoek heeft naar verschillende disciplines en weet haar/zijn beelden zo goed mogelijk en experimenteel neer te zetten. Ik zoek bij de beelden die ik maak vaak verschillende soorten materialen en of disciplines te gebruiken voor experiment, uitprobeersels waardoor ik erachter kom wat werkt of niet. Dit blijkt niet uit al mijn vakken, voor 2d zou ik graag meer leren over materialen, ik mag mijn experiment vergroten zodat ik me meer thuis ga voelen in het vak en mijn beelden beter op papier komen.


A3

CREËREND VERMOGEN 3

De student ontwikkelt eigen onderzoeksvragen op het gebied van de theorie van de kunsten.A3.1 je geeft blijk van een onderzoekende houding. Je kunt een relevante bronnenverzameling aanleggenA3.2 je kunt kunstwerken plaatsen in de tijd en toont daarbij inzicht in de samenhang tussen de kunstwerken van de behandelde periode


A3.3 je kunt een kunstbeschouwelijk begrippenapparaat hanteren


Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Het is belangrijk om de geschiedenis van de kunsten te kennen, hierdoor kun je vele schilderijen verklaren en een inhoud geven. Kunstbeschouwelijke begrippen kennen en begrijpen helpt jou bij het aan andere mensen uitleggen. Weten waar je het over hebt is belangrijk als je in dit vak wil gaan lesgeven. Ik beheers deze competentie al een klein beetje, ik weet kunst te beschouwen en soms te vertellen over de inhoud. Ik merk dat ik veel heb opgeslagen door het vele lezen en de lessen. Tijdens mijn mondelinge tentamen kwam dit ook naar voren. Maar aangezien de kunstgeschiedenis gigantisch is en de bronnen bijna eindeloos heb ik nog veel te leren.
competentie

gedragsindicatie

B

VERMOGEN tot

REFLECTIE en ONTWIKKELING

De student kan het eigen beeldend handelen, het kunsttheoretisch handelen, het pedagogisch en didactisch handelen beoordelen, in onderling verband hanteren, en zo nodig verbeteren.B.1 je kunt reflecteren op je eigen werk. Je hanteert bronnenmateriaal en toont een relatie daarmee in je beeldend werk


B.2 je gaat in op oriëntatie en onderzoeksvragen. Je verwerkt nieuwe standpunten op zichtbare wijze


B.3 je bent in staat tot het schrijven van een studieplan op basis van je beroepsperspectief en studievoorkeuren


B.4 je stelt prioriteiten en verdeelt beschikbare tijd efficiënt voor jezelf

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Vermogen tof reflectie en ontwikkeling is noodzakelijk binnen een studie omdat je anders niet zult leren wat je wilt leren. Je bent constant bezig met je eigen werk reflecteren om zo goede en slechte kwaliteiten te herkennen die je kunt aanpakken. Hierdoor kom je er ook achter waar jou interesses liggen. Ik zou mezelf wat vaker mogen afvragen waar mijn verbeterpunten liggen en deze aanpakken in plaats van vermijden. Ik moet hier meer tijd voor vrijmaken en voor mezelf uitschrijven zodat ik het kan teruglezen en oplossingen voor kan zoeken. Ik moet mijn prioriteiten beter verdelen, ik ben een eigenwijs persoon en wil vaak mijn eigen weg bewandelen. Als er dingen voor mij in de weg gaan staan kan ik me nog wel eens verzetten. Ik moet leren dat deze studie mijn prioriteit is, niet alleen omdat het moet maar omdat ik het wil. Negativiteit in positiviteit veranderen. Waar ik wel sterk in ben is mijn zelfreflectie, ik kan goed voor mezelf nagaan waar mijn sterke en slechte kwaliteiten liggen. Nu nog leren om mijn slechte kwaliteiten aan te pakken op een goede manier.
competentie

gedragsindicatie

C

PEDAGOGISCH VERMOGEN

De student zet pedagogische kennis en ervaringen in met als doel een zingevend en veilig klimaat te creëren.C.1 je hebt kennis van de leef- en ervaringswereld van de verschillende doelgroepenC.2 je kunt het sociale klimaat in een groep beschrijven


Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Pedagogisch vermogen is noodzakelijk voor deze opleiding omdat je uiteindelijk met veel verschillende mensen te maken hebt en hier voor open moet staan en moet kunnen begrijpen anders zullen mensen je niet respecteren en niet naar je luisteren. Je kunt je goed verplaatsen in andere mensen en probeert deze mensen te begrijpen en respecteren zodat ze jou ook proberen te begrijpen en respecteren. Mensen moeten erin kunnen vertrouwen zichzelf te kunnen zijn om jou heen.

Ik kan me goed verplaatsen in verschillende doelgroepen, ik oordeel niet graag maar luister wel graag. Mensen vertrouwen me vaak en weten dat ze op me kunnen rekenen om te luisteren of helpen. In discussies en of vervelende situaties weet ik mezelf goed te verplaatsen in de ander en op een sociale manier iets op te lossen.

Wat ik wel zou willen leren is om af en toe iets meer geduld met mensen te hebben. Hierdoor kunnen mijn vaak goede bedoelingen wat ongeïnteresseerd overkomen.

competentie

gedragsindicatie

D

DIDACTISCH VERMOGEN

De student zet didactische en vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en ervaringen op een methodische wijze in bij educatieve activiteiten, met als doel het beeldend vermogen van leerling of cursist te ontwikkelen.D.1 je ontwikkelt eenvoudig lesmateriaal

D.2 je beheerst verschillende presentatievormen en je kunt een presentatie verzorgenD.3 je kunt werk van medestudenten en van leerlingen bespreken en daarop aansluitende adviezen geven

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Je wordt opgeleid tot docent dus het is van belang dat je weet hoe je studenten iets kunt bijbrengen op een interessant, leuke en nuttige manier. Een docent weet een les voor te bereiden met een nuttig en interessant doel erin en weet deze les op een leuke manier neer te zetten. Je kunt de leerlingen goede adviezen geven waar ze van leren. Ik beheers deze competentie al een beetje. Ik weet een duidelijk presentatie neer te zetten met de belangrijkste en leukste informatie, ik weet hoe ik ene presentatie moet verzorgen om geen aandacht te verliezen. Dit zie je terug in mijn presentatie verleden. Ik zou meer willen leren over hoe je goede leerdoelen kunt bedenken die binnen de kennis van studenten past.
competentie

gedragsindicatie

E

INTERPERSOONLIJK VERMOGEN

De student functioneert open en oprecht in een sociaal verband en je communiceert daarbij effectiefE.1 je houdt zichtbaar rekening met anderen


E.2 je kunt je ideeën verwoorden voor anderen. Je staat open voor andere meningen

E.3 je kunt een verslag schrijven


Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Interpersoonlijk vermogen is belangrijk omdat je in het eerste jaar jezelf moet ontdekken binnen deze opleiding. Door een goede communicatie met je leraren en medestudenten kun je daar achter komen en creëer je een veilige haven voor jezelf. Je praat met je medestudenten en leraren over je interesse en ideeën en luistert naar hen meningen. Deze meningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je communicatie en ideeën. Door verslagen schrijven oefen je je spelling en grammatica en leer je op een interessante en spannende manier schrijven. Dit is belangrijk om duidelijk te leren omschrijven wat je bedoelt. Daar ligt meteen mijn zwakke punt die ik zeker mag verbeteren. Ik ben sociaal en probeer altijd met andere mensen te communiceren voor duidelijkheid. Ik heb alleen vaak moeite met het goed omschrijven wat ik bedoel, zowel mondeling als schriftelijk.competentie

gedragsindicatie

F

VERMOGEN tot SAMENWERKING

De student is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan een gezamenlijk proces of product, educatief en/of beeldend.F.1

je levert een actieve bijdrage aan groepsbesprekingen met respect voor anderen

F.2

je houdt rekening met de kritiek van anderen en kunt deze plaatsen

F.3

je stelt je begeleidbaar op

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Je werkt hier voor jezelf dus een zelfstandige bijdrage is van belang. Je zit hier om te leren en een vak te leren en door kritiek, feedback en genoeg ruimte kom je uiteindelijk bij waar je wilt zijn. Het is belangrijk om samen te kunnen werken met je medestudenten, je kunt veel van elkaar leren door elkaar te bekritiseren en te steunen/helpen.

Dit gedrag uit zich in een zelfstandige bijdrage dat de studie je eigen wordt. Het word vanzelfsprekend dat je met je studie bezig bent, het is geen verplichting meer maar je passie en deelt deze met de mensen om je heen.

Ik ben goed in samenwerken en vraag vaak om me heen wat mensen van mijn werk vinden en wat er nog kan verbeteren. Mijn zelfstandige bijdrage moet buiten school nog wat verbeteren. Ik moet mijn houding nog een beetje omschakelen. Ik heb nooit echt geweten waar mijn interesses lagen en nu ik iets heb gevonden is het heerlijk maar ik ben nog niet gewend aan de manier van werken en de acceptatie dat ik wat tijd moet inleveren maar dit positief moet zien en niet negatief.
competentie

gedragsindicatie

G

OMGEVINGSGERICHTHEID

De student kan relevante omgevingsfactoren in de samenleving signaleren en deze integreren in zijn studie of onderzoek
G.1

je houdt je op de hoogte van kunst en cultuur, je bezoekt op eigen gelegenheid onder meer tentoonstellingen en theatervoorstellingen


G.2 je geeft inzicht in je inspiratiebronnen en houdt deze actueel

Waarom is dit noodzakelijk voor de propedeuse ABV?
Hoe ziet dit competente gedrag er volgens jou concreet uit?
In welke mate beheers je deze competentie al?
Waar blijkt dat uit?
Wat zou je hiervoor willen leren?


Zodat je weet wat er in de kunst gebeurt, veranderingen en vernieuwingen die plaatsvinden. Het geeft je inspiratie op je eigen werk en verbreed je zicht veld.

Je houd jezelf op de hoogte van wat er binnen de kunstwereld gebeurt door de social media, gaat op onderzoek uit of er tentoonstellingen zijn die je interesseren.Ik bezoek regelmatig een expositie maar vaak alleen kleine expo’s die vaak binnen mijn interesse vallen. Ik zou mijn zicht veld wat verbreden en ook voorstellingen bezoeken die misschien niet mijn eerste keuze zou zijn. Ik zou meer bronnen wil kennen waardoor ik mezelf op de hoogte kan houden binnen kunst en cultuur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina