Concept arts-assistent checklist iap/nstemiDovnload 16.95 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte16.95 Kb.
Concept arts-assistent checklist IAP/NSTEMIDatum

…….


…….
Opname patiënt met instabiele AP / NSTEMI


1. Opname via SEH / ambulance

□ Beoordeling ECG

□ Opvangen patiënt, anamnese, lichamelijk onderzoek, hemodynamische toestand□ Gewicht: …. kg □ Lengte: …. cm
□ Cardiale voorgeschiedenis:

□ Overige voorgeschiedenis:

□ Hypertensie □ Hypercholesterolemie □ Insuline-dependent DM □ Non insuline-dependent DM □ Roken

□ Positieve familie anamnese

□ Thuismedicatie:

□ Allergieën:


□ Start NTG op geleide van pijn en bloeddruk

□ Check opgeladen met ascal en thienopyridine, zo nodig starten.

□ Risicostratificatie: GRACE risk-score ….. CRUSADE bleeding score: …...


□ Overweeg noodzaak tot invasieve strategie d.m.v. onderstaand schemaHigh-risk criteria invasief management

Primair:

- Relevante troponine stijging of daling

- Dynamisch ST-segment
Secundair:

- Diabetes mellitus, eGFR<60, EF <40%, post-infarct AP, recente PCI, CABG in VG, GRACE risk score ≥109


□ Overweeg start GP IIb/IIIa inhibitors indien indicatie urgente CAG (Cave! Contra-indicaties)

□ Monitor beloop troponinen

□ Overweeg ergometrie bij conservatieve strategie indien: symptoomvrij, zonder ECG-afwijkingen, geen troponine stijging, lage GRACE score.

2. Na percutane coronaire interventie
□ Medicatie voorschrijven: ascal, thienopyridine, beta-blocker, statine, ACE-remmer, pantoprazol

Indien behandeld met abciximab, stop na 12 uur

□ Start fondaparinux/enoxaparine na stoppen abciximab!

□ Aanvraagformulieren echo, fysiotherapie, hartrevalidatie en poliklinische onderzoeken invullen.

□ Indien geen contra-indicaties: start telemetrie, mobilisatie schema en patiënt naar hartafdeling overplaatsen
3. Ontslag

Ontslaggesprek voeren

□ Ontslagbrief schrijven

□ Thienopyridine recept en machtiging tekenen. NTG sublinguaal met instructies meegeven.Ontslag diagnose:
Complicaties tijdens opname:


NAAM: GEBOORTEDATUM:De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina