Concept bestuursbeleid, uitgesproken tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2015Dovnload 6.99 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte6.99 Kb.
CONCEPT Bestuursbeleid, uitgesproken tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2015
In 2014 is op verschillende fronten werk verricht met oog op de verdere toekomst. Denk aan de vernieuwing van het sportpark, het volgen van de trainerscursus door een aantal leden en discussies rondom de organisatiestructuur van de COVS. Ook zijn voorbereidende werkzaamheden verricht m.b.t. het project videofeedback, de start van de maandelijkse pubquiz en de vernieuwing van onze website. Van al die inspanningen hopen we in 2015 en daarna de vruchten te kunnen plukken.
Naast deze voorbereidende werkzaamheden waren we in 2014 onder andere actief op gebied van belangenbehartiging, waren we de luis in de pels van de KNVB en clubs als het gaat om respect en fair play en vernieuwden we ons cluborgaan De Aftrap. Ook lieten we van ons horen via de geslaagde clubavond met Michael van Praag, een ongedwongen technisch weekeinde op Ameland en de winst van het Noordelijk spelregelkampioenschap.
In 2015 willen we kijken hoe we de huidige leden nog meer dan nu kunnen behouden en daarnaast het aantal nieuwe leden kunnen laten toenemen. We denken hierbij aan een soort van proefperiode voor nieuwe leden. De pubquiz kan in het kader van ledenbinding worden ingezet. Wervend en bindend kan ook het project videofeedback worden gezien. Hiermee helpen we de individuele scheidsrechter verder in zijn of haar ontwikkeling. En daarmee laten we de meerwaarde van het lidmaatschap zien. Daarnaast zetten we blijvend in op goede faciliteiten m.b.t. trainingen en (sportmedische) voorzieningen en blijven we leerzame en ontspannende activiteiten organiseren als het technisch weekeinde, de reanimatietraining, deelname aan voetbal- en spelregeltoernooien en de grote clubavond.
We zullen de organisatie-ontwikkelingen binnen de KNVB en COVS zeer kritisch volgen, waarbij de rol van de vrijwilliger onze speciale aandacht heeft. Waardering voor de vrijwilliger staat daarbij voorop. In kader van fair play en respect willen we het contact met verenigingen en de scheidsrechterscoördinatoren van de clubs verder aanhalen. In dat kader zien we ook spelregelactiviteiten bij clubs als waardevol instrument.
Communicatie is bij veel van onze doelstellingen zeer belangrijk en mede in dat licht willen we de website in 2015 grondig vernieuwen. In het verlengde daarvan kijken we ook kritisch naar de manier waarop we actief zijn op social media en naar onze digitale nieuwsbrief.
Samengevat hebben we voor 2015 de volgende speerpunten:

  • Behoud van leden en werven van nieuwe leden door verbindende activiteiten (zoals de pubquiz, voetbaltoernooien), wervende acties (waaronder een gratis proefperiode nieuwe leden) en het goed naar voren brengen van de meerwaarde van het lidmaatschap (belangenbehartiging, trainingen en andere activiteiten, voorzieningen, extraatjes).

  • Het starten met het project videofeedback om bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele scheidsrechter

  • Het behartigen van de belangen van de vrijwilliger in ontwikkelingen binnen COVS en KNVB. Het kritisch volgen van deze ontwikkelingen, met een positieve houding.

  • Het intensiveren van het contact met voetbalverenigingen en de scheidsrechterscoördinatoren van de clubs. We zien kansen op gebied van spelregels, opleiding en begeleiding en ondersteuning bij beleid respect en fair play

  • Het blijvend aandacht vragen voor het belang van respect en fair play bij de KNVB, clubs, individuele voetballiefhebbers en scheidsrechter. We denken hierbij aan een actie rondom de Week van de Scheidsrechter

  • Het vernieuwen van onze website en overige communicatiekanalen.

Met het realiseren van deze doelstellingen willen we de goede naam van onze vereniging als ‘huis van de scheidsrechter’ opnieuw waarmaken en bevestigen. Dat doen we graag samen met u!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina