Conceptnotulen van de maandelijkseDovnload 17.67 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte17.67 Kb.CONCEPTNOTULEN VAN DE MAANDELIJKSE

VERGADERING VAN WIJKRAAD ’T RIBBELT


24 november 2009
Aanwezig: Voorzitter: Jan de Jong

Penningmeester: Tiny Garnier

Leden:

Wil Ganglbauer - bewcie Ons HuisFerry Dragtstra - milieu en redactie wijkkrant

Toni Altepping - jeugd

Jan Boringa - Acwo

Bezoekers:

Andries Bruinsma –Alifa

Wijkbewoners:

B. en R. Berkel, P. vd Vloed, A. Geerdsen, H.J. Westendorp, J. Olde Hartman, R. Roesink, H. Doup.

Afwezig m.k: Yvonne van Eck, Erol Yilmaz, Bart Gosen, Eduward Menzo, Peter Bakker.1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vaststelling vergadering: als geagendeerd.

Notulen 27 oktober 2009: Geen op of aanmerkingen.Mededelingen

Brief Koersplan: Deze is uitgesteld


2. Bewoners

Henk Westendorp: Is in afwachting van een brief Jan de Jong: dit onderwerp komt bij de verkeerscommissie aan de ordeAlbert Geerdsen: wat gebeurd er met het gebouw van de KOM. Andries: Er veranderd voor de bezoekers niets. Het heeft wel consciënties voor het beheer en het personeel. Jan de Jong: Als deze mensen ergens anders komen te werken kan dit problemen opleveren voor activiteiten zoals Sinterklaas, het wijkfeest zet ’t Ribbelt op de kaart, Pasen enz. enz.

Albert Geerdsen: Hoe ver is het met het de voortgang van WC Stokhorst. Jan de Jong: Half december zijn de stukken bij de provincie en eind januari 2010 begint de verkoop.

Henriëtte Doup : Glasvezelkabel, hoe gaat dat met de bestrating. Jan de Jong: Jos Spijkerman van stadsdeel Oost moet er op toezien dat alles goed hersteld wordt.

Ru Roesink:Het verbaasd hem dat de plannen al bij provincie zijn. Hij heeft twee maal een zienswijze ingediend en heeft nog niets terug gehoord of gezien. Jan de Jong: Gaat dit bij de DSOB navragen en de heer Roesink hierover berichten.

Wil Ganglbauer: De bewonerscommissie wordt door de woningbouwvereniging niet serieus genomen. De leden ven de commissie raken hierdoor gefrustreerd en is er weinig animo om in de commissie te blijven.


Functionarissen overleg

Andries: Wij zijn bezig met de agenda’s af te stemmen.

Schreurserve heeft de aandacht voor de jeugd en er wordt gekeken om een werkgroep Noaberschap op te zetten.

Winkelcentrum ’t Ribbelt, Sanders gaat daar weg. Wat is daarvan het effect voor de middenstanders. Er is een gesprek met wethouder Jelmer v/d Zee geweest. Het plan om het pand waar Sanders nu inzit te onttrekken aan het winkelbestand is door de gemeente juridisch behoorlijk dicht getimmerd.


Wijkkrant

Ferry: Is nog bij de opmaak en gaat deze week naar de drukker.


Cie Verkeer:

Jan de Jong: Yvonne werkt het verzoek van Henk Westendorp voor een wegkant radar nog wel af en legt dan haar functie voor de verkeerscommissie neer.

Het verzoek om van de Hyacintstraat eenrichtingsverkeer te maken is door de gemeente afgewezen.

Jan Boringa: Oostweg, zuidoostrondweg, noordoostweg. De gemeente gaat tot nu voor een zuidoostrondweg. Kijk ook naar de plannen van de gemeente om een verbinding te maken van de euregioweg naar de noordesmarkerrondweg. Dit geeft veel meer verkeer voor de Floraparkstraat en dat is onaanvaardbaar. De wijkraad moet hier over op dinsdag 8 december bij de stadsdeelvergadering actie in ondernemen.

De heer Olde Hartman: Het plan om een nieuwe brug te maken samengevoegd met de fietspaden en word er gesproken over een verkeersader of rondweg, dit is onacceptabel.

Jan de Jong doet navraag bij grifier. Andries: Kunnen jullie ook met een vierde plan komen.

Jan de Jong en Jan Boringa gaan hiermee bezig.
Milieu

Heeft niets te melden. Ferry heeft wel een brandende vraag. Er zijn meerdere geluiden in de wijk dat de BIA gelden voor 2009 en 2010 al op gebruikt zijn en dat het indienen van nieuwe plannen geen zin meer heeft. Volgens Albert heeft Yvonne deze onwaarheid in de wereld gezet, en hij is hier absoluut niet over te spreken. Jan de Jong heeft met de Joris (Projectleider van de BIA) hier over gesproken en hem gezegd hij hier actie in moet ondernemen. Henk vindt dat Yvonne in het openbaar mensen heeft beschadigd. Toni heeft hier ook veel problemen mee en wil dit graag openbaar hebben.


Nieuws uit de bewonerscommissies

Bewcie Schreurserve:

Vergaderingen 2010 1 x een avond 4x een middag en de eerstkomende 18 januari 2010.

De kerstbomen worden op 10 december geplaatst.

BIA Schreurserve 3 lopende ideeën: Aanpak planten perken ringovenstraat, ballenvangers elshofplein en een voetbalveldje op het paasweiplein.

3 ideeën in uitvoering: Tafeltennistafel verplaatsen van VOSTA naar de drie kamer tuin.

Een schommel in de drie kamer tuin en bijplanten taxus om de hup Minkmaatstraat.

Door te schminken op het sinterklaasfeest bij Kienhuis en Hoving is er een PC voor de bewonerscommissie verdiend.

Bewcie Leefbaar Flora: (Andries Bruinsma)

17 november is er een bijeenkomst geweest met bewonersvereniging en Domijn.

Er is deur aan deur een vragenlijst rond gegaan waarop 81 % reacties. Op de vraag ben je voor renovatie zijn er van de 81 % zijn er 83 % voor renovatie. Domijn gaat hiermee aan de slag en de intentie is dat er voor 1 mei 2010 een eerste plan is gemaakt.

Het voormalige schoolgebouwtje achter de winkel aan de asterstraat wordt gebruikt bij de renovatie.

Voor de kerst is er op het plein aan de asterstraat een Kerstbijeenkomst.
Bewcie het Pleintje

Bij de openbare vergadering van 19 november waren 5 bewoners aanwezig. Inbraakwerend hang en sluitwerk voor benedenwoningen wordt voor de commissie de eerste pilot hoe benader je een woningbouwvereniging. Het is een enthousiaste club en er zitten deskundige mensen bij.


Rondvraag

De heer Olde Hartman heeft de wijkkrant niet ontvangen. Jan de Jong gaat met de bezorgers praten. Graffiti bij de vijver dit volgens hem gemakkelijk op te lossen door een beukenhaagje te plaatsen. Verder is er bij de vijver ook enige vorm van multi culti met drie Manderijn eenden twee vrouwtjes en een mannetje.

Hariëtte Doup: Waar woon ik, en hoe lopen de grenzen van de buurten. Jullie huis staat in het Schreurserve.

Toni: Heeft een afspraak met de jongerenwerkster.

Ferry is voorzitter van het uitvoerendenoverleg. Dit is een groep mensen die twee weken na een wijkschouw bij elkaar komen om de voortgang van knelpunten en afspraken van vorige schouwen te bewaken.

Albert Geerdsen schrijft speciaal voor in de wijkkrant een artikel over de BIA.


Sluiting

Voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering iets later dan anders.
Notulen Wijkraad ’t Ribbelt 2 november 2009

Notulist Ferry Dragtstra


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina