Conferentie Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoedDovnload 13.34 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.34 Kb.
Conferentie
Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed
Woensdag 19 januari 2011

Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en GeschiedenisContext
De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.
Deze conferentie is een vervolg op de meer theoretische conferentie die op 16 december 2009 plaatsvond en wil de brug maken tussen theorie en praktijk. Om die reden wordt er concreet ingegaan op het digitaliseringsproces voor erfgoed en de relatie tot Europeana. Tijdens de conferentie worden er enkele specifieke cases gepresenteerd, zoals ondermeer de verschillende praktische facetten van het digitaliseringstraject in een museum, de bijzondere zorg voor hiërarchisch gestructureerde data in een archief en een voorbeeld over wat een integrale visie op digitalisering voor een museum kan betekenen.
Tijdens het namiddaggedeelte worden er korte gevalstudies voorgesteld die vanuit een persoonlijke ervaring ingaan op praktische aspecten zoals migratie, aggregatie, semantiek en standaardisatie. Deze gevalstudies vormen het uitgangspunt voor een interactieve paneldiscussie waarbij de dialoog met het publiek aangegaan wordt, waar de problematiek gekaderd wordt en waar er generieke oplossingen voorgesteld worden.

Dagindeling

10:00-10:05

10:05-10:10

10:10-11:00


11:00-11:40

11:40-12:20

12:20-12:50

12:50-13:40

13:40-15:00

15:00-16:00

16.00

Verwelkoming (Michel Draguet, algemeen directeur a.i. van de KMKG)

Inleiding (Hans van der Linden)

Rony Vissers en Jef Malliet - De verwezenlijkingen van ATHENA en EuropeanaLocal

Roxanne Wyns - Het digitaliseringstraject in het KMKG

Bert Lemmens - Het digitaliseringstraject in AMSAB-ISG

Sylvie Dhaene - Een integrale visie op digitalisering in het huis van Alijn

lunch


  • Mark Kempeneers, Staf Thomas - Erfgoedsite Tienen, van Filemaker Pro naar Collective Access

  • David Coppoolse - Flandrica.be: de virtuele Vlaamse Erfgoedbibliotheek

  • Ann Delbeke – Het Stadsmus, Hasselt

  • Arnaud Quertinmont - La problématique de migration issue de différentes sources culturelles et institutions : le cas du portail « Sur les traces du Hainaut ».

Interactieve paneldiscussie (moderator: Eva Coudyzer)

Receptie
Praktisch
Deelname aan deze conferentie is gratis maar wegens het beperkt aantal plaatsen wordt u vriendelijk verzocht zich in te schrijven via onderstaande link: http://digipat.stis.belspo.be/Announcements/athena2011/Registration_nl.htm. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 14 januari.
Voor vragen en inlichtingen kan u terecht bij Hans van der Linden (hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be)


Met medewerking van:

AMSAB-ISG

DWTI/STIS

Erfgoedplus.be

Erfgoedsite Tienen

Het Stadsmus, Hasselt

Huis van Alijn

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / Musées Royaux d’Art et d’Histoire

Musée royal de MariemontPACKED vzw

Vlaamse ErfgoedbibliotheekDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina