Consistoriegebeden bijgedragen door Gerda de LangeDovnload 8.94 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte8.94 Kb.
Consistoriegebeden bijgedragen door Gerda de Lange
Algemeen
Here God,

In deze dienst mogen wij van U horen dat slechts het vertrouwen in U en het luisteren naar uw stem ons de weg wijzen naar uw koninkrijk. Wilt u Ds (..) de kracht geven om dit vertrouwen door te geven, waardoor wij de rust in dit hectische bestaan van tegenwoordig kunnen terugvinden. Graag vragen wij u aanwezig te zijn met uw zegenende kracht van wijsheid, goedheid en liefde. Amen.


In deze dienst, waarin benadrukt wordt dat wij altijd verzekerd mogen zijn van uw aanwezigheid en aandacht, mogen we ook beseffen dat onze levensloop volledig in uw handen ligt. Wilt u ds (-) de kracht geven ons ervan te overtuigen dat U in alles het laatste woord hebt. Graag vragen wij u aanwezig te zijn met uw zegenende kracht van wijsheid, goedheid en liefde. Amen.
In deze dienst, waarin wij horen dat we niet alleen leven voor onszelf, maar minstens evenveel voor onze naasten die onze hulp nodig hebben, vragen wij u aanwezig te zijn met uw liefdevolle krach. Doe ons voelen dat elke hulp die wij anderen geven, onze ziel doet groeien tot U. Leer ons vertrouwen dat de weg tot U nooit beangstigend is omdat deze geplaveid is met uw liefde. Wilt u ds (-) steunen waneer hij het Woord uitlegt. Graag vragen wij uw zegen voor deze dienst. Amen.
In deze dienst, waarin wij horen over de wonderen die Jezus in uw naam verrichtte, vragen wij u om aanwezig te zijn, opdat ook wij iets van deze allesomvattende kracht mogen ervaren. Doe ons beseffen dat wij nooit alleen zijn op onze levensweg. Zegen ds (-) die ons het Woord verklaart en geef uw zegen over deze dienst. Amen.
Wij komen tot u om uw zegen te vragen over de komende kerkdienst en om de predikant bij te staan bij de vertolking van uw Woord. Wees in ons midden aanwezig bij de viering van het heilig avondmaal, waarin wij herdenken hoe uw Zoon Jezus Christus zijn leven aan ons geeft. Mogen wij inspiratie opdoen door uw woord, moge het ons steun geven onze dagelijkse moeilijkheden het hoofd te bieden, in beroep op uw goedheid, trouw en liefde, amen.
Heer God, wij zijn bij elkaar omdat u (-) deze week tot u hebt geroepen daar zijn taak hier op aarde vervuld was. Wilt u zijn dierbaren en familie steunen met uw kracht voor de komende moeilijke momenten, wanneer zijn levensloop aan hun geestesoog voorbijgaat en zijn lichaam aan de aarde wordt toevertrouwd.

Zoals uw Zoon Jezus Christus ons leerde, mogen wij erop vertrouwen dat (-) bij u verder mag leven in uw rijk van licht, goedheid en liefde. Wilt u bij ons zijn in de komende tijd en mag de lege plaats in ons midden ons eraan herinneren dat hij ons is voorgegaan naar het volle leven met U. Amen.


Tijdeigen

Op deze Pinkstermorgen gedenken wij hoe de discipelen vervuld werden met uw heilige Geest en spraken over alles wat Jezus hun geleerd had. Laat het zo zijn dat ook wij dit in ons leven tot uitdrukking brengen. Wees hier aanwezig, in het bijzonder met Ds (-), met uw zegenende kracht van wijsheid, goedheid en liefde. Amen.


In deze dienst vanmorgen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, mogen wij zijn als de discipelen. Ook wij mogen vol verwachting uitzien naar het moment dat wij de Heilige Geest ontvangen, in dit leven, of hierna in uw koninkrijk. Wilt u Ds. (-) de wijsheid en kracht geven om ons voor te gaan in deze verwachting, vol vertrouwen op u. Wij vragen uw zegen over deze dienst. Amen.
Nu wij vandaag de dag herdenken dat uw Zoon Jezus Christus in uw rijk terugkeerde, leer ons vertrouwen dat ook wij eenmaal dit voorrecht zullen ontvangen. Laat het dan zo zijn dat wij met blijdschap mogen terugkijken op ons leven, omdat wij er met uw hulp het beste van konden maken. Geef onze predikant (-) de wijsheid om ons voor te gaan in de zekerheid van het geloof, amen.
Op deze zondagochtend, vlak voor Hemelvaart, realiseren wij ons dat uw Zoon Jezus Christus voor ons de weg heeft geopend tot uw koninkrijk. Bij het avondmaal mogen wij hem gedenken en weten dat Hij altijd tot steun bereid is. Help onze predikant het woord zó te brengen dat wij de zegenende kracht mogen voelen die van u uitgaat. Amen.
Op deze Paasmorgen vragen wij u om bij ons te zijn, nu wij aan uw Zoon Jezus Christus kunnen zien dat de dood geen einde betekent, maar het begin van nieuw leven in uw koninkrijk. Help onze predikant met uw kracht zodat dit voor velen moeilijke onderwerp verklaard mag worden door uw Woord. Moge uw zegen bij ons zijn, amen.
In deze dienst van Goede Vrijdag waarin wij gedenken dat uw Zoon Jezus Christus zijn leven gaf om voor ons een eeuwig leven te verwerven in uw koninkrijk , vragen wij om uw aanwezigheid. Laat uw boodschap van leven in liefde bij U voor ieder van de aanwezigen een troostrijk en onomkeerbaar feit mogen worden. Steun onze predikant, zodat hij/zij door woord en daad uw zegenende kracht in ons midden voelbaar maakt. Amen.
Aan het begin van deze 40 dagentijd komen we samen om de moeilijke weg van Jezus te gedenken. Weest u in het bijzonder met hen die door ziekte of geweld eenzelfde moeilijk lot moeten ondergaan. Laten zij voelen dat wij niet verloren zijn, maar opgenomen worden in uw rijk van vrede. Wilt u Ds. (-) bijstaan wanneer hij ons dit vertrouwen mag weergeven, zo vragen wij uw zegen over deze dienst, amen.
Op deze derde adventszondag komen wij tot u, met verwachting uitziend naar Kerst. Tegelijk zijn er trieste gevoelens vanwege mensen van wie wij deze week afscheid moesten nemen. We weten dat hun taak volbracht is en zij verder mogen leven in uw rijk van goedheid en vrede. Geef onze predikant de steun die nodig is om uw woord te verklaren, zodat wij daarmee de zorgen van de komende week het hoofd kunnen bieden. Laat ons weten dat wij altijd en beroep mogen doen op uw kracht en levende liefde, amen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina