ContactgegevensDovnload 15.82 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.82 Kb.
Contactgegevens

Hadewijch Tollenaere

Dienst senioren

senioren@zulte.beT 09 280 96 02

F 09 280 97 29S A R ZULTE


Verslag vergadering 14 januari 2014, vergaderzaal Guldepoort, Machelen.
Aanwezig: Chanterie Noël (NSB Olsene), De Jonghe Ann (OCMW-deskundige), Dhuyvetter Albert (OKRA Olsene), Neuvroen Jeannin (onafhankelijke), Torck Marnix (onafhankelijke), Van Maele Gilbert (OKRA Zulte), Van Vynckt Noel (OKRA Zulte), Vandenbroecke Eveline (Woonzorgcentrum), Vanlerberghe Cecile (Ziekenzorg Zulte), Vanveerdeghem Dina (OKRA Machelen), Vervaeck Monique (OKRA Machelen), Tollenaere Hadewijch (ouderenbeleidscoördinator).
Verontschuldigd:

Vandaele Eric (onafhankelijke), Hesters Frederic (Schepen voor Seniorenbeleid). 1. Verwelkoming.
 1. Goedkeuring vorig verslag: Dina Vanveerdeghem werd niet vermeld bij de aanwezigen.

Verslag goedgekeurd.


 1. Sylva Callaert heeft haar ontslag gegeven wegens de werkzaamheden aan een project van haar grootvader. De vergaderingen vallen steeds samen.

SAR: het ontslag wordt aanvaard.


 1. Meerjarenplanning 2014-2019: Een overzicht van de beleidsdoelstellingen werd overhandigd aan de leden van de SAR. Er werd ook een verwijzing gemaakt naar de website waar alle toelichtingen te vinden zijn.

Opmerking: niet alle senioren beschikken over internet, hier moet meer rekening mee gehouden worden, ook door andere diensten en instanties.

Indien wenselijk kan er steeds een papieren versie opgestuurd worden.

Alle uitnodigingen en verslagen van de SAR worden wel nog steeds per post verzonden.


 1. Reglement toelagen jubilerende verenigingen:

Het reglement wordt goedgekeurd.

Er wordt wel volgende opmerking gemaakt (i.v.m. de Zultebonnen): doordat niet iedereen over internet beschik, weten vele ouderen niet welke handelaren er deelnemen.

Voorstel SAR: in alle verkooppunten (Dagbladhandel Dimitri, Revu, ’t Krokantje en gemeente) dienen lijsten meegegeven te worden. Er dient wel een vermelding gemaakt te worden ‘onder voorbehoud’, aangezien er nog steeds handelaren bijkomen. Eventueel oplijsting in Infoblad of ’t Vlinderke? Dit wordt doorgegeven aan de betrokken dienst.


 1. Gebruikers- en tariefreglement uitleendienst:

Weinig aanpassingen binnen dit reglement, enige minpunt betreffende de waarborg van tenten: de waarborg voor het gebruik van de tent wordt maar teruggegeven nadat een andere vereniging geen mankementen ervaart bij de opbouw. De waarborg zal in principe niet langer dan een maand in bewaring worden gehouden.

Het vernieuwde aanvraagformulier is duidelijker en overzichtelijker.
 1. Jaarprogramma seniorenverenigingen:

Een overzicht van alle jaarprogramma’s in bijlage.


 1. Evaluatie Week van de Senioren:

Alle huisbezoeken zijn goed verlopen, ook het bezoek aan het rusthuis was aangenaam en rustig voor de bewoners. Het concept blijft behouden.

Opmerking: 85 90-plussers die werden getrakteerd op een koekendoos. D.d. 14 januari 2014: 118 90-plussers.
 1. Kasverslag:

  • er werd 282,60 euro betaald voor de koekendozen voor de Week van de Senioren;

  • 105 euro voor de aankoop van kaarten voor de jubilarissen en de 100-plussers, opmerking: waarom niet zelf kaartjes maken met logo gemeente en logo SAR? Er zullen een aantal voorbeelden worden opgemaakt tegen de volgende vergadering.

  • De jaarlijkse toelage van 500 euro werd op 17 december 2013 overgemaakt.

  • Het budget bedraagt op dit ogenblik 724,27 euro.
 1. Sar aan het Woord:

     • Sluitingsdagen van de gemeentelijke zalen: staat in het gebruikersreglement, alle leden zullen een reglement ontvangen.

     • Ann De Jonghe merkt op dat het een goede en actieve groep is die participeert in de SAR!

     • Eric Vandaele (via mail wegens ziekte): verkeersreglementen voor senioren blijken geen evidentie. Volgens hem zijn er velen die de regels niet meer kennen. In 2012 werd er eens een infonamiddag georganiseerd, dit was een succes. Er wordt nagegaan of we een nieuwe infonamiddag kunnen organiseren met een deskundige.

     • Er zal een campagne opgericht worden door de Vlaamse Overheid: Mediawijsheid voor ouderen. Het gaat om het verwerven van de vaardigheden, kennis het inzicht en de kritische attitude om media actie te kunnen gebruiken.

     • Hospitalisatieverzekering kan vanaf 2014 ook voor 65-plussers. De Christelijke mutualiteit is hiermee begonnen sinds 1 januari 2014, De socialistische mutualiteiten starten hiermee vanaf 1 mei 2014.
 1. Nieuwjaarsreceptie.

Volgende vergadering: dinsdag 11 maart 2014, vergaderzaal gemeentehuis, Karreweg 13, 9870 Zulte. Het aanvangsuur wordt nog meegedeeld.i.o.

Hadewijch TollenaereSecretaris SAR

GEMEENTEBESTUUR ZULTE . Karreweg 13, 9870 Zulte . T 09 280 97 00 . F 09 280 97 29
Belfius BE69 0910 0035 4178 . BIC GKCCBEBB
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina