ContactpersoonDovnload 16.82 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte16.82 Kb.

-

Contactpersoon

-

Datum

28 januari 2005Ons kenmerk

-

Doorkiesnummer

-

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Onderwerp

Nieuw beoordelingskader thermische lozingGeachte ,
In de zomer van 2003 is door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangegeven dat overschrijding van de lozingsnormen voor koelwater niet meer zal worden gedoogd. In het kader van de evaluatie van 2003 is daarom begin 2004 afgesproken dat vóór de zomer van 2005 de knelpunten verholpen zullen zijn en desbetreffende lozingsvergunningen aangepast.
Februari 2005 wordt, naar verwachting, de nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen besproken in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW voorheen CIW) en vastgesteld. Deze nieuwe systematiek vormt de basis voor de herziening van de vergunningen. In de nieuwe systematiek wordt de temperatuur van de thermische lozing in principe vrijgegeven.
Alle lozingen worden direct volgens de nieuwe systematiek beoordeeld. Voor bestaande lozingen kan blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierop kan een overgangstermijn van toepassing zijn. Voor nieuwe bedrijven of activiteiten moet direct worden voldaan aan de eisen die uit deze systematiek voortvloeien. Meer informatie en het LBOW rapport kunt u vinden op www.steunpunt.wateremissies.nl
thema Industriële emissies, taakveld Task Force koelwater.

De wijziging van de vergunningen vraagt om een forse inspanning. Niet alle vergunningen kunnen tegelijkertijd worden aangepast. Daarom wordt begonnen met lozingen waarbij knelpunten bekend zijn. Hiervoor vraag ik dringend uw medewerking.
Ik vraag u om een inschatting te maken van uw lozingssituatie door de onderstaande twee vragen te beantwoorden.

  • Wordt de temperatuurnorm in uw huidige vergunning (‘s zomers) overschreden waardoor een gedooggeschiedenis bestaat?

  • Leidt het voldoen aan de temperatuurnorm in de huidige vergunning (‘s zomers) tot productie beperking, toename van emissies naar aan andere milieucompartimenten of onveilige situaties?

Als u de eerste vraag bevestigend beantwoordt, wordt aan uw bedrijf de hoogste prioriteit toegekend. Ik adviseer u zo snel mogelijk een wijzigingsaanvraag in te dienen. Rijkswaterstaat zal uw vergunning met voorrang aanpassen zodat de terugkerende problemen nog voor deze zomer verholpen kunnen worden.


Beantwoordt u alleen de tweede vraag bevestigend, dan wordt aan uw bedrijf een middel hoge prioriteit toegekend. Ook in dit geval adviseer ik u zo snel mogelijk en wijzigingsaanvraag in te dienen. Rijkswaterstaat zal uw vergunning aanpassen nadat de vergunningen met de hoogste prioriteit zijn aangepast.
Indien u geen van beide vragen bevestigend beantwoordt wordt aan uw bedrijf geen prioriteit toegekend. Ik vraag u geen wijzigingsaanvraag in te dienen maar contact op te nemen met uw contactpersoon van Rijkswaterstaat. U kunt dan nadere afspraken maken over een wijzigingsaanvraag en mij tevens informeren over uw bevindingen.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Algemene vragen met betrekking tot koelwater kunt u tevens op de internetsite stellen. Voor specifieke vragen kunt u bij uw contactpersoon bij Rijkswaterstaat terecht.

Hoogachtend,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina