Coolsingel 40, 3011 ad rotterdam T: 010-417 2105 F: 010-4120845 EDovnload 9.1 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte9.1 Kb.

Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam T: 010-417 2105 F: 010-4120845 E: pvda@stadhuis.rotterdam.nl
Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam
Schriftelijke vragen cf art. 19 van het Reglement van Orde

Rotterdam, 27 juli 2007

Betreft: Geen angstige homo’s in Rotterdam

Geacht College,


De kranten staan deze dagen steeds weer vol met berichten over homo’s in Amsterdam die in elkaar worden geslagen, lastig gevallen en getreiterd. De angst onder homo’s neemt dusdanig toe dat ze continu letten op hun omgeving en zich laten remmen in uitingen van hun geaardheid. Uit angst voor geweld durven zij niet langer hand-in-hand over straat te lopen, zich uitbundig te kleden of te kussen. Anti-homogeweld lijkt een trend te worden en de PvdA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.
Hierover willen wij u graag de volgende vragen stellen:


  1. Bent u het met ons eens dat homo’s – en een ieder ander zich moet kunnen gedragen zoals hij/zij wil zonder lastig gevallen of met geweld bedreigd te worden?

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat Rotterdamse homo’s en lesbiennes zich lang niet altijd veilig voelen in hun eigen stad. De politie geeft aan dat zij geen goed inzicht heeft in de situatie, mede omdat zij niet mag vragen naar geaardheid bij aangifte.
  1. Hoeveel incidenten met homo’s en lesbiennes in Rotterdam zijn bij u bekend?

  2. Heeft u de indruk dan incidenten niet worden gemeld? Zo ja, kunt u inschatten om hoeveel incidenten het gaat en waarom deze niet worden gemeld?

  3. Bent u het met ons eens dat de seksuele geaardheid van belang is bij aangifte om de aanleiding van het incident te achterhalen? Gaat u er voor zorgen dat dit voortaan direct of indirect wordt gevraagd? Kunt u uitleggen waarom?

COC Rotterdam roept in het AD Rotterdams dagblad van 27 juli jl. op tot een meldpunt homohaat om geweld tegen homo’s te registreren. Met dit systeem kan het anti-homogeweld goed in kaart worden gebracht
  1. Wat vindt u van de wens van COC Rotterdam om een meldpunt homohaat in te stellen om anti-homogeweld te registreren? En waarom vindt u dit?

  2. Bent u bereid om dit initiatief van het COC Rotterdam over te nemen of te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

In Amsterdam bestaat al een meldpunt voor homohaat. Het homonetwerk ‘Roze in blauw’ heeft een team van homoseksuele agenten om waar homoseksuelen en getuigen terecht kunnen met vragen en meldingen. Volgens de politie werkt dit drempelverlagend.

  1. Wat vindt u van het Amsterdamse homonetwerk ‘Roze in blauw’?

  2. Kan dit netwerk als voorbeeld dienen voor Rotterdam? Zo ja, hoe ziet u dit in de praktijk? Zo nee, waarom niet?

Bij behandeling van de begroting 2007 is de motie Wijntuin over homo-emancipatie aangenomen. Hierop heeft het college actie ondernomen.
  1. Hoe staat het met de uitvoering van het ingezette beleid?

  2. Is intensivering van het programma noodzakelijk? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Peggy WijntuinDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina