Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina1/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


modulegids
Copyright © 1992-2010 Adlib Information Systems B.V. Alle rechten voorbehouden. Adlib is een product van Adlib Information Systems B.V.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De Adlib uitleenmodule maakt gebruik van software (YAZ™) van Index Data®, Denemarken.


De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en houdt geen verplichting in voor Adlib Information Systems. Adlib aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volstrekte juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen teksten. De software, zoals deze in dit document staat beschreven, wordt geleverd onder de voorwaarden van een gebruiksrechtovereenkomst. De bedoelde software mag uitsluitend volgens de voorwaarden van deze overeenkomst worden gebruikt of gekopieerd.
Daar onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen latere versies verschillen met de producten die hierin beschreven staan. Dit document houdt geen enkele contractuele verplichting in om software te leveren, en mag niet als definitieve productbeschrijving worden beschouwd.

Adlib Information Systems

Inhoud


1. Inleiding 1

1.1. Wat is Adlib? 1

1.2. Wat is Adlib Uitlening? 2

1.3. Over deze handleiding 3

2. Adloan Uitlening starten 5

2.1. Snelkoppelingen gebruiken 5

2.2. Inloggen via sessie-parameters 5

2.3. Sessies openen en sluiten 6

3. De interface van Adloan Uitlening 7

4. Uitlenen 9

4.1. Uitgeleende exemplaren 11

4.2. Uitleenbriefjes 11

4.3. Opties in het snelmenu 12

5. Innemen 13

5.1. Ingenomen exemplaren 14

5.2. Opties in het snelmenu 15

6. Reserveren 17

6.1. Reserveren op exemplaar 18

6.2. Reserveren op catalogusnummer 18

6.3. Gereserveerde exemplaren 19

6.4. Opties in het snelmenu 19

6.5. Reserveringen annuleren 20

7. Meldingen 21

7.1. Soorten meldingen 21

7.2. Meldingen onderdrukken 23

8. Eigenschappen 25

8.1. Eigenschappen bekijken 25

8.2. Eigenschappen wijzigen 26

9. Betalingen 27

10. ACSETUP: Adloan Uitlening instellen 29

10.1. ACSETUP starten 29

10.2. Het hoofdmenu 30

10.3. Navigeren en bewerken 30

10.4. Globale parameters 31

10.5. Filiaalparameters 32

10.6. Uitleencategorieën 36

10.7. Standaardwaarden 37

10.8. Bestanden 37

10.9. Gebruikers 40

11. Uitleenbeheer 43

11.1. Snelkoppelingen gebruiken 44

11.2. Het bestandsmenu 44

11.3. Leners 45

11.4. Exemplaren 50

11.5. Lenerscategorieën en limieten 54

11.6. Statistieken 58

11.7. Reserveringen op titel 61

11.8. Reserveringen op exemplaar 62

11.9. Boetes 63

11.10. Leengeld 64

11.11. Brieven 65

11.12. Rappels 65

11.13. Reserveringsattenderingen afdrukken 73

11.14. Bezitscontrole uitvoeren 73

11.15. Gegevens bezitscontrole 75

12. Bijlage 1: knoppen in Adloan Uitlening 77

13. Bijlage 2: Adlib Uitlening installeren 79

13.1. Stand-alone of client/server 79

13.2. Adserver installeren 80

13.3. Instellingen voor het starten van Adloan Uitlening 82

14. Bijlage 3: apparaatbeheer 85

15. Index 87

1. Inleiding

1.1.Wat is Adlib?


Adlib is niet alleen de naam van ons bedrijf maar we duiden er ook vaak onze computerprogramma’s mee aan, waarmee u grote hoeveelheden gegevens op een gestructureerde manier kunt beheren.

Er is een onderscheid tussen de Adlib programmatuur (software) en de applicaties (toepassingen). De programmatuur bevat alle code die het lezen in en schrijven naar databases en alle bijbehorende functionaliteit afhandelt, en wordt uitgevoerd in bestanden met het achtervoegsel .exe en/of .dll (en sommige perifere functionaliteit in bin-bestanden). Deze programmatuur is speciaal gemaakt voor het beheer van gegevens uit bibliotheken, musea, archieven, en soortgelijke instellingen.

De Adlib applicaties bestaan uit databases en gebruikersinterfaces (tabbladen met velden bijvoorbeeld) – eigenlijk alleen maar een verzameling gegevens dus – waar de software een bruikbaar geheel van maakt.

Deze structuur maakt het mogelijk dat u regelmatig nieuwe software kunt installeren, waar nieuwe functionaliteit in zit, terwijl er aan uw applicatie (die u misschien zelf hebt aangepast) niets verandert. Daarom kan uw programmatuur regelmatig een nieuw versienummer krijgen (bijvoorbeeld 5.0.0) wanneer u een nieuwe release installeert, terwijl uw applicatieversie altijd dezelfde blijft (bijvoorbeeld Catalogusbeheer 1.1.2).


De gegevensopbouw in Adlib-systemen is te vergelijken met die van een kaartenbak: bij elkaar behorende gegevens (bijvoorbeeld van een tijdschrift) worden bij elkaar opgeslagen. In Adlib spreken we echter niet van een kaart, maar van een ‘record’. Een verzameling records noemen we niet een kaartenbak maar een ‘database’, en een subset (deelverzameling) van een database een dataset. Zo’n database of dataset kunt u in een applicatie (aan)vullen met gegevens.

Gegevens worden ingevoerd en gepresenteerd op formulieren die per onderwerp over tabbladen (schermen) zijn verdeeld (maar tot hetzelfde record behoren).


Om de gegevens snel terug te kunnen vinden, wordt gebruik gemaakt van ‘indexen’; een index is een alfabetische of numerieke lijst van termen met een verwijzing naar het record waarin zo’n term voorkomt. U kunt op verscheidene manieren zoeken en de resultaten gesorteerd afbeelden, afdrukken en/of opslaan.
Het unieke van Adlib-systemen is dat ze erg flexibel zijn: de applicaties zijn op eenvoudige wijze met behulp van de zogenaamde Adlib tools aan te passen aan de wensen van de klant. Zo kunt u zelf kiezen welke gegevens worden opgeslagen en hoe die op het beeldscherm worden gepresenteerd aan de gebruiker. Ook kunt u kiezen voor welke gegevens indexen worden gemaakt en op welke manier deze indexen toegankelijk zijn.
Wanneer u Adlib-software koopt, krijgt u daar één of meer applicaties bij afhankelijk van uw licentie. Een applicatie is soms onderverdeeld in verschillende ‘modulen’ die ieder een apart aspect van de werkzaamheden of activiteiten in uw bibliotheek omvatten. Zo is er voor Adlib Bibliotheek bijvoorbeeld een module voor het beheren van tijdschriften en een module voor het zoeken in de catalogus door bibliotheekbezoekers, maar ook de module die in deze handleiding wordt beschreven, voor het verwerken van uitleningen. Dergelijke modulen zijn echter extra, en die moet u apart aanschaffen naast de catalogusmodule.

1.2.Wat is Adlib Uitlening?


Adlib Uitlening (meestal de Uitleenmodule genoemd) bestaat uit twee module-interfaces and een set-up hulpprogramma, respectievelijk genaamd: Adloan Uitlening (voor Windows), Uitleenbeheer, en ACSETUP.EXE/Adlib Uitlening Set-up (Adlib Circulation SETUP).

Adloan Uitlening (ook wel Uitleentransacties genoemd) is een toepassing waarmee u alle transacties kunt uitvoeren die bij het uitlenen van een collectie voorkomen.

De items in uw collectie zijn of worden geregistreerd in de databases van een Adlib Bibliotheek-applicatie (Catalogusbeheer). Adloan Uitlening is gekoppeld aan deze applicatie.

Daarnaast beschikt u over een module-interface Uitleenbeheer, die ook gekoppeld is aan Adloan Uitlening. Hierin kunt u bijvoorbeeld leners inschrijven, herinneringen en attenderingen afdrukken, lenersgroepen vastleggen met wat zij al dan niet mogen lenen, en uitleencategorieën vastleggen voor de materialen die geleend mogen worden. Deze module-interface wordt beschreven in hoofdstuk 11: Uitleen.

Instellingen voor de ingebruikname van Adloan Uitlening kunt u wijzigen in het Adlib hulpprogramma ACSETUP (Adlib Circulation SETUP), dat alleen voor deze module-interface wordt gebruikt. In hoofdstuk 10: ACSETUP wordt beschreven hoe u met deze tool bijvoorbeeld gebruikers kunt aanmaken, boeteverwerking kunt instellen en vakantiedagen kunt vastleggen.

Uitleenbeheer en Catalogusbeheer zijn normale Adlib-toepassingsinterfaces die draaien op het programma adlwin.exe, maar Adloan Uitlening is anders omdat u daar uitleentransacties in registreert en daarom draait deze toepassing op het Adlib-programma adloan.exe. Aan de andere kant worden Uitleenbeheer en Adloan Uitlening gestart in dezelfde Adlib Software subdirectory \WADCIRC (Adlib CIRCulatie voor Windows) omdat het beide interfaces voor de Uitleenmodule zijn. (Catalogusbeheer behoort bij de Bibliotheek-applicatie en wordt opgestart in \WINCAT.) Zie de Installatiegids voor Adlib Bibliotheek, voor informatie over het aanmaken van snelkoppelingen naar de genoemde module-interfaces c.q. applicaties en naar ACSETUP voor het aanpassen van Adloan Uitlening.


1.3. Over deze handleiding


In deze handleiding gaan we ervan uit dat u bekend bent met de Adlib software. Het is daarom raadzaam, wanneer dat niet het geval is, eerst de algemene Adlib Gebruikersgids door te nemen voor een beschrijving van alle functionaliteit in de Adlib software, zoals zoeken, het gebruik van menu’s, gegevens invoeren, en wijzigen en afdrukken.

De modulegids die voor u ligt beschrijft enkele specifieke aspecten van de Adlib Adloan Uitleningmodule, die nadere uitleg behoeven. Voor een beschrijving van de velden zelf kunt u de contextafhankelijke help (F1) in de applicatie zelf raadplegen, of de Invulinstructies voor Bibliotheek.

Aangezien er nog variaties binnen applicatieversies zijn, en verschillende versienummers niet per se grote applicatieverschillen betekenen, is deze handleiding niet voor één specifiek versienummer geschreven; daarom is het goed mogelijk dat hier besproken velden en/of tabbladen in uw applicatie niet voorkomen, of dat velden op een ander tabblad staan. Alleen het hoofdstuk en overige teksten over rappels is specifiek voor applicatieversie 3.4.
Om in deze handleiding onderscheid te maken tussen beschrijvende tekst en teksten die u op uw beeldscherm aantreft, wordt verschillende opmaak toegepast:


 • Teksten die op het beeldscherm worden getoond, titels van menu’s en opschriften van knoppen, worden hier cursief afgedrukt, bijvoorbeeld:
  Volledige catalogus
  Combineren
  Volgende • Teksten die u moet typen, worden met een schrijfmachineletter afgedrukt, bijvoorbeeld:
  Deze tekst kunt u invoeren... • Het opschrift van de toetsen op uw toetsenbord wordt in deze handleiding weergegeven met een smal en vet lettertype, bijvoorbeeld:
  Enter
  Page Down
  F1
  (Help)
  Soms moet u twee toetsen ‘tegelijkertijd’ indrukken: houd de eerste toets ingedrukt, en druk dan op de tweede toets. Zo’n toetscombinatie wordt in de tekst aangegeven door een koppelteken tussen de betreffende toetsen, bijvoorbeeld:
  Ctrl-C

Opmerkingen, tips en waarschuwingen worden in een kader als dit afgedrukt, of alleen als een ingesprongen alinea.


De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen (nog afgezien van de applicatie waarvan ze zijn gemaakt) afwijken van de weergave op uw eigen beelscherm, afhankelijk van uw schermresolutie en Windows-versie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina