Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina2/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Adloan Uitlening starten

2.1.Snelkoppelingen gebruiken


U start Adloan Uitlening door te (dubbel)klikken op het bijbehorende pictogram (een snelkoppeling naar Adlib Uitleentransacties) op uw Bureaublad of in het Windows Start-menu.

Enkele instellingen in die snelkoppeling bepalen hoe Adloan Uitlening start. Zie bijlage 2 voor informatie over deze instellingen.


2.2.Inloggen via sessie-parameters


Nadat uw bibliotheek-afhankelijke instellingen via Uitleenbeheer (zie hoofdstuk 11) en het programma ACSETUP (zie hoofdstuk 10) voor Adloan Uitlening zijn opgegeven, kunt u in die laatste module-interface transacties gaan registreren.
Wanneer u Adloan Uitlening start, opent in het hoofdscherm het inlogvenster Sessie-parameters. Om te voorkomen dat iedereen uitleentransacties zou kunnen registreren, moet u hierin eerst inloggen op de Adlib-server door de servernaam, uw filiaal, uw loginnaam en wachtwoord op te geven, en vervolgens op Verbinden te klikken. • Wanneer u met de client/server-versie van Adlib Uitlening werkt – u draait Uitleentransacties dus niet als stand-alone applicatie – dan moet u zich aanmelden bij een bepaalde Server. (Uw systeembeheerder weet de naam daarvan.) Als u de module als stand-alone opstart, kunt u het invoervak Server negeren.

 • In de demoversie van Adlib Uitlening kunt u gebruik maken van het Filiaal centrale, de loginnaam gebruiker1 en het Wachtwoord pw1.

 • Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dat op het scherm niet getoond: elk teken wordt door een sterretje gerepresenteerd, zodat niemand uw wachtwoord kan meelezen.

Klik vervolgens op Verbinden, om uw sessie te starten. U kunt nu gaan Uitlenen, Innemen of Reserveren: selecteer daartoe het gewenste tabblad. Er zijn ook nog een aantal andere mogelijkheden, zoals het verwerken van betalingen. Verderop in deze handleiding zullen de mogelijkheden uitgebreid worden behandeld.


2.3.Sessies openen en sluiten


In uw Adloan Uitlening kunt u de huidige sessie sluiten, zonder de interface te sluiten, via de knop Verbreken:

U kunt een sessie openen via de knop Nieuwe sessie:Rechts naast de knop Nieuwe sessie vind u nog een smalle knop met een omlaag wijzende driehoekje. Klik hierop om snel te kunnen inloggen voor een nieuwe sessie, door uit een lijstje met eerdere inloggegevens uw eigen gegevens te kiezen. U hoeft in het venster Sessie-parameters dan alleen nog maar uw wachtwoord in te vullen.

In een stand-alone situatie kunt u op uw computer overigens maar één sessie tegelijk geopend hebben, terwijl u in een client/server situatie meerdere sessies kunt openen, zelfs in één applicatievenster.
U kunt snel schakelen tussen verscheidene geopende sessies, via de opties in het menu Venster. Probeer ze gerust eens uit.

3.De interface van Adloan Uitlening


De gebruikersinterface van Adloan Uitlening (Uitleentransacties) ziet u in de afbeelding hieronder.


Tabbladen

Voor uitlenen, innemen en reserveren zijn aparte tabbladen beschikbaar. Open het gewenste tabblad door op de tab ervan te klikken.
De werkbalk

Als uw applicatie in verschillende talen kan werken, dan ziet u in de werkbalk knoppen om tussen die talen te kunnen schakelen. U kunt op elk moment omschakelen.
De twee meest linkse knoppen (met de pictogrammen van Windows-mappen) gebruikt u om een (nieuwe) sessie te openen, respectievelijk te sluiten, zodat u Adloan Uitlening daarvoor niet hoeft af te sluiten en opnieuw te starten.
De knoppen met de vraagtekens starten drie vormen van hulp, hoewel beperkt in omvang.
Zie de appendix in deze handleiding voor een overzicht van alle knoppen en hun functies, die in de werkbalk kunnen voorkomen.

In tegenstelling tot andere Adlib-applicaties kunt hier zelf bepalen welke knoppen in de werkbalk staan. In het menu Beeld ziet u welke mogelijkheden er zijn. Zo kunt u kleine knoppen laten weergeven in plaats van de grote, u kunt de statusbalk onder in het venster verbergen of weer tonen, en u kunt zelf knoppen (functies) aan de werkbalk toevoegen of eruit verwijderen, en die nieuwe werkbalk dan opslaan of weer in de oorspronkelijke staat herstellen. U kunt er gerust mee experimenteren. Overigens zijn functies die u via knoppen in de werkbalk start ook altijd beschikbaar in de menu’s erboven.


De statusbalk

In de statusbalk onder in het venster ziet u sessiegegevens van de actieve sessie staan of een korte uitleg van de functie van een knop of menu-optie.
Snelmenu’s

Veel bewerkingen in deze module-interface vindt u in snelmenu’s. Een snelmenu opent wanneer u op de rechter muisknop drukt. Welke opties in het snelmenu beschikbaar zijn hangt af van de context: rechtsklik niet zomaar ergens, maar op een item waar u meer van wilt weten of dat u wilt kunnen bewerken. Rechtsklik bijvoorbeeld op een specifiek uitgeleend exemplaar nadat u een lener hebt gekozen.


4.Uitlenen


Om materialen uit te lenen, opent u in Adloan Uitlening het tabblad Uitlenen, zoals in het fictieve voorbeeld hieronder.

Als eerste moet u het lenersnummer invoeren of selecteren, van de lener aan wie u gaat uitlenen: • Als u het nummer uit het hoofd weet, dan kunt u het direct invoeren in het vak Lenersnummer. Druk na invoer op Enter of Tab.

 • Het invoervak Lenersnummer is ook een zogenaamde vervolgkeuzelijst. Klik op het naar beneden wijzende driehoekje naast het invoervak om een lijst te zien met de laatste, in deze sessie gekozen lenersnummers. Als u net een nieuwe sessie hebt gestart is de lijst leeg.

 • Als u lenersnummers niet kent, dan kunt u ze opzoeken aan de hand van de achternaam van de lener. U kunt het invoervak Lenersnummer leeg laten, of alvast de eerste letters van de achternaam invoeren, en dan op het naar rechts wijzende driehoekje naast het invoervak klikken. Een venster opent met een lijst van namen van leners; selecteer de gezochte lener door erop te dubbelklikken. Het nummer van die lener wordt nu in het invoervak Lenersnummer geplaatst.
  Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, moet u het lijstvenster sluiten, en een (deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wellicht wel tussen staat.

Wanneer het lenersnummer ingevuld is, worden direct de overige bekende gegevens van de lener op het tabblad ingevuld. Zo wordt achter Aantal uitgeleend het aantal reeds aan de lener uitgeleende exemplaren getoond, en achter Uitleen limiet het maximum aantal exemplaren dat deze lener mag lenen.
Ook worden (indien van toepassing) het Openstaand leengeld en de Openstaande boetes in rood onder het invoervak Exemplaarnummer getoond.
Ook verschijnen eventueel al uitgeleende exemplaren (met bijbehorende gegevens) onder op het tabblad in het vak Uitgeleende exemplaren.

Om een item aan deze lener uit te lenen, moet u in het invoervak Exemplaarnummer een nummer opgeven. U kunt exemplaarnummers opzoeken aan de hand van woorden uit de titel van het item. U kunt het invoervak Exemplaarnummer leeg laten, of alvast (de eerste letters van) een woord uit de gezochte titel invoeren, en dan op het naar rechts wijzende driehoekje naast het invoervak klikken. Een venster opent met een lijst van titels, selecteer de gezochte titel door erop te dubbelklikken. Het nummer van dat exemplaar wordt nu in het invoervak Exemplaarnummer geplaatst.


Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, moet u het lijstvenster sluiten, en een (deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wellicht wel tussen staat.

Als voor een uit te lenen exemplaar leengeld verschuldigd is, krijgt u daarvan een melding. Als u in de melding op de knop Annuleren klikt, wordt het geselecteerde exemplaar niet uitgeleend. Als u daarentegen op OK klikt dan gaat de lener akkoord met het leengeld en wordt het exemplaar uitgeleend.


In de kolom Leengeld in de lijst Uitgeleende exemplaren wordt voor elk exemplaar het te betalen leengeld aangegeven. Het Openstaand leengeld (in rood) wordt automatisch aangepast wanneer er nieuwe exemplaren worden uitgeleend.

4.1. Uitgeleende exemplaren


Nadat het exemplaarnummer is ingevoerd, wordt het exemplaar met bijbehorende gegevens direct toegevoegd aan de Uitgeleende exemplaren. Deze gegevens worden vet weergegeven, om nieuw uitgeleende exemplaren te kunnen onderscheiden van al eerder uitgeleende exemplaren.

Voor aan elke regel onder Uitgeleende exemplaren staan symbolen die de uitleenstatus van het exemplaar aangeven. De volgende symbolen kunnen hier voorkomen:Symbool

Kleur

Betekeniszwart

Het exemplaar is uitgeleend.geel

De uitleentermijn voor het exemplaar is bijna verstreken: het exemplaar moet vandaag worden ingeleverd.rood

De uitleentermijn voor het exemplaar is verstreken: het exemplaar is te laat.

4.2. Uitleenbriefjes


U kunt uitleenbriefjes voor een lener afdrukken via een tekstverwerker* door de uitgeleende exemplaren te selecteren en de gewenste afdrukoptie in het snelmenu te kiezen:

 1. Selecteer in de lijst Uitgeleende exemplaren één of meer exemplaren. (Om meer dan één regel te selecteren, selecteer een van de exemplaren, houdt dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de andere te selecteren exemplaren klikt.)

 2. Rechtsklik op één van de geselecteerde exemplaren om het snelmenu ervoor te openen.

 3. Afhankelijk van of u één of meerdere exemplaren hebt geselecteerd, kunt u onder in het snelmenu kiezen voor Uitleenbriefje voor of Uitleenbriefjes geselecteerde exemplaren (één briefje voor elk geselecteerd exemplaar), en Totaal uitleen overzicht (één briefje voor alle door de lener geleende exemplaren samen). Voor geselecteerde exemplaren kunt u deze functies ook starten zonder het snelmenu, via de functietoetsen F7 en F8. Wanneer u bij het kiezen van de optie de Shift-toets ingedrukt houdt, wordt het uitleenbriefje in de tekstverwerker geopend, maar nog niet afgedrukt; u kunt er dus eerst nog wijzigingen in aanbrengen voordat u van daaruit afdrukt.

* De tekstverwerker die gebruikt wordt voor het bewerken en/of afdrukken van de uitleenbriefjes is het programma dat in Windows geassocieerd is met de .rtf-bestandsextensie (bijvoorbeeld Microsoft Word). Als er geen programma met deze extensie geassocieerd is, dan zal het programma gebruikt worden dat in Windows met de .txt-extensie geassocieerd is (bijvoorbeeld Kladblok). Als ook dat er niet is, dan zal er geen uitleenbriefje worden afgedrukt; hiervan krijgt u dan geen melding.

4.3.Opties in het snelmenu


Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exemplaar- of catalogusnummer):

Optie

Betekenis

Lener x eigenschappen

Toont de eigenschappen van de lener.

Exemplaar x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het geselecteerde exemplaar.

Catalogus x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het bij het geselecteerde exemplaar behorende catalogusnummer.

Verander x inleverdatum

De inleverdatum van het geselecteerde exemplaar wijzigen.

Verander x inlevertijd

De inlevertijd van het geselecteerde exemplaar wijzigen.

Verlengen van x

Het geselecteerde exemplaar verlengen.

Innemen van x

Het geselecteerde exemplaar innemen.

Betalingen

Boetes, leengeld en contributie verwerken.

Uitleenbriefje voor x of

Uitleenbriefjes geselecteerde exemplaren*

Apart uitleenbriefje voor elk geselecteerd exemplaar afdrukken.

Totaal uitleen overzicht

Uitleenbriefje met daarop alle uitgeleende exemplaren afdrukken.

De gegevens die onder ... eigenschappen getoond worden, worden besproken in hoofdstuk 8. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina