Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina3/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.Innemen


Het innemen van exemplaren vindt in Adloan Uitlening plaats via het tabblad Innemen.

Voor het innemen moet het exemplaarnummer ingevoerd worden (druk na handmatige invoer op Enter of Tab). Als u het niet met de hand wilt invoeren, of het exemplaarnummer is onbekend, dan kunt u exemplaarnummers opzoeken aan de hand van woorden uit de titel van het item. U kunt het invoervak Exemplaarnummer leeg laten, of alvast (de eerste letters van) een woord uit de gezochte titel invoeren, en dan op het naar rechts wijzende driehoekje naast het invoervak klikken. Een venster opent met een lijst van titels, selecteer de in te nemen titel door erop te dubbelklikken. Het nummer van dat exemplaar wordt nu in het invoervak Exemplaarnummer geplaatst.


Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, moet u het lijstvenster sluiten, en een (deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wellicht wel tussen staat.

Wanneer u het exemplaarnummer hebt ingevoerd, worden direct de overige bekende gegevens op het tabblad ingevuld. Als een boek te laat wordt ingeleverd, dan wordt daarvan melding gemaakt. Deze melding toont ook het aantal dagen dat een boek te laat is ingeleverd en (indien Adloan Uitlening daarvoor geconfigureerd is) de daarvoor verschuldigde boete. Tevens wordt het exemplaar toegevoegd aan de lijst met Ingenomen exemplaren voor deze lener. (Zodra u een exemplaar van een andere lener hebt ingenomen, begint u automatisch met een nieuwe lijst.)

Wanneer u na uitlenen naar het tabblad Innemen schakelt, of na innemen van de ene lener wilt gaan innemen van een andere lener, dan zult u opmerken dat op het tabblad Innemen steeds nog het lenersnummer van de vorige lener staat en diens openstaande betalingen. U kunt dit lenersnummer hier niet verwijderen, om met een leeg tabblad te kunnen beginnen. Maar dat is ook niet nodig. Neem gewoon het exemplaar in via het exemplaarnummer, en het bijbehorende lenersnummer wordt daarna automatisch opgezocht. Gegevens gaan dus niet door elkaar lopen.

5.1.Ingenomen exemplaren


Zodra een exemplaar is ingenomen, verschijnen de gegevens ervan (zoals Inleverdatum en Boete) in de lijst Ingenomen exemplaren. Andere ingenomen exemplaren van die lener komen in dezelfde lijst. Wanneer u een exemplaar van een volgende lener inneemt, wordt de vorige lijst geleegd en begint automatisch een nieuwe.

Voor aan elke regel staan symbolen die de status van het ingenomen exemplaar aangeven. De volgende symbolen kunnen hier voorkomen:Symbool

Kleur

Betekeniszwart

Het exemplaar is ingenomen.rood

Het exemplaar is te laat ingeleverd.groen

Het exemplaar is ingenomen en toegewezen aan een lener die het gereserveerd had.rood

Het ingenomen exemplaar is te laat ingeleverd. Tevens is het toegewezen aan een lener die het gereserveerd had.

Als voor een ingenomen exemplaar boete verschuldigd is, dan krijgt u daarvan een melding. In de kolom Boete wordt voor elk exemplaar de openstaande boete aangegeven. De Openstaande boetes worden ook automatisch aangepast.


5.2.Opties in het snelmenu


Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exemplaar- of catalogusnummer):

Optie

Betekenis

Lener x eigenschappen

Toont de eigenschappen van de lener.

Exemplaar x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het geselecteerde exemplaar.

Catalogus x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het bij het geselecteerde exemplaar behorende catalogusnummer.

Betalingen

Verwerk boetes, leengeld en contributie.

Inneembriefje voor x

Apart inneembriefje voor elk geselecteerd exemplaar afdrukken.

Totaal inname overzicht

Inneembriefje afdrukken met daarop alle ingenomen exemplaren.

De details die onder ... eigenschappen getoond worden, worden besproken in hoofdstuk 8. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina