Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina4/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.Reserveren


Reserveringen worden in Adloan Uitlening ingevoerd en verwijderd via het tabblad Reserveren:

Voor het reserveren van een exemplaar of titel moeten twee gegevens ingevoerd te worden: het Lenersnummer en het Exemplaar- of Catalogusnummer. Als u deze gegevens direct in de invoervakken typt, druk dan na elk ingevoerd nummer op de Enter of Tab-toets.

U kunt eventueel zoeken op een lenersnaam door de eerste letters van de achternaam in het veld Lenersnummer in te voeren, en op de knop met het naar rechts wijzende driehoekje te klikken. Selecteer de gewenste naam in de lijst die opent, door erop te dubbelklikken. Het bijbehorende lenersnummer wordt dan in het invoervak ingevuld.
Op vergelijkbare wijze kunt u in de invoervakken Exemplaarnummer of Catalogusnummer (de eerste letters van) een woord uit de gezochte titel invoeren, en dan op de knop ernaast klikken om een lijst met titels te openen. Hieruit selecteert u dan de gewenste titel, waarna het bijbehorende exemplaar- of catalogusnummer automatisch wordt ingevuld.

Merk op dat in de lijst maximaal 100 records worden getoond, en u kunt daarin niet naar een volgend of vorig deel van de lijst springen. Als het gezochte record niet in (dit deel van) het zoekresultaat staat, moet u het lijstvenster sluiten, en een (deel)zoekterm bestaande uit meer letters invullen, waardoor het zoekresultaat in de lijst kleiner wordt en het gezochte record er wellicht wel tussen staat.


6.1.Reserveren op exemplaar


Nadat zowel het lenersnummer als het exemplaarnummer zijn ingevoerd, wordt het exemplaar met bijbehorende gegevens direct toegevoegd aan de lijst Gereserveerde exemplaren.

6.2.Reserveren op catalogusnummer


Wanneer u wilt reserveren op catalogusnummer, kunt u nadat u het leners- en catalogusnummer hebt ingevoerd ook het filiaal en de (uitleen)categorie opgeven. De reservering vindt dan plaats op een specifiek filiaal en/of een specifieke uitleencategorie. Het streepje (de standaard waarde) betekent dat er niet op een specifiek filiaal of specifieke categorie gereserveerd hoeft te worden. Klik op een vak met een streepje erin om de keuzelijst uit te klappen en één van de beschikbare opties te selecteren.

Belangrijk: aangezien Adlib niet weet of u de standaard waarden in de invoervakken In filiaal en In categorie voor de huidige reservering accepteert of wilt wijzigen, wordt een reservering pas gemaakt nadat u de selectie in het invoervak In categorie bevestigt door dat vak actief te maken, eventueel een andere waarde uit de vervolgkeuzelijst te kiezen, en dan op Enter of Tab te drukken.
U kunt het invoervak In categorie op twee manieren actief maken: u kunt er met de muiswijzer op klikken of, als één van de invoervakken erboven nog actief is, één of meerdere keren op de Tab-toets drukken. (Elke keer dat u op Tab drukt, gaat de “focus” naar het volgende invoervak.)
Als u na het opzoeken van een Catalogusnummer de standaard waarden in de volgende twee invoervakken wilt accepteren en direct de reservering wilt maken, dan hoeft u dus alleen maar twee keer op Tab te drukken.

6.3.Gereserveerde exemplaren


Zodra het lenersnummer bekend is, zullen de gegevens van al eerder gedane reserveringen voor deze lener getoond worden in de lijst Gereserveerde exemplaren. Nieuwe reserveringen worden daar automatisch aan toegevoegd wanneer u ze invoert; de bijbehorende gegevens worden vet weergegeven, om nieuwe reserveringen te kunnen onderscheiden van al eerder gedane reserveringen.

Voor aan elke regel staan symbolen die de status van de reservering aangeven. De volgende symbolen kunnen hier voorkomen:Symbool

Kleur

Betekeniszwart

Het exemplaar-/catalogusnummer is gereserveerd.groen

Het gereserveerde exemplaar is toegewezen en beschikbaar.geel

Het gereserveerde exemplaar is toegewezen en beschikbaar. De verloopdatum (vervaldatum) van de reservering is vandaag.rood

De verloopdatum (vervaldatum) van de reservering is verstreken.

6.4.Opties in het snelmenu


Wanneer u rechtsklikt op een exemplaar in de lijst verschijnt een snelmenu. De volgende opties kunnen in dat snelmenu voorkomen (op de plaats van de x staat in het menu het relevante leners-, exemplaar- of catalogusnummer):

Optie

Betekenis

Lener x eigenschappen

Toont de eigenschappen van de lener.

Exemplaar x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het geselecteerde exemplaar.

Catalogus x eigenschappen

Toont de eigenschappen van het geselecteerde catalogusnummer of het bij het geselecteerde exemplaar behorende catalogusnummer.

Annuleer reservering of Annuleer geselecteerde exemplaren

De geselecteerde reservering(en) wordt/worden ongedaan gemaakt.

Betalingen

Verwerk boetes, leengeld en contributie.

Reserveringsbriefje voor x of Reserveringsbriefjes geselecteerde exemplaren

Apart reserveringsbriefje voor elk geselecteerd exemplaar afdrukken.

Totaal reserveringsoverzicht

Reserveringsbriefje afdrukken met daarop alle gereserveerde exemplaren.

De details die onder ... eigenschappen getoond worden, worden besproken in hoofdstuk 8. Betalingen worden besproken in hoofdstuk 9.


6.5.Reserveringen annuleren


U kunt een reservering annuleren door een reservering te selecteren, daarna op de rechter muisknop te drukken en de optie Annuleer reservering te kiezen. Ook kunt u een reservering selecteren en daarna op Delete
drukken. In beide gevallen wordt niet om een bevestiging gevraagd.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina