Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina5/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7.Meldingen


Tijdens het innemen, uitlenen en reserveren kunnen meldingen verschijnen om u attent te maken op allerlei zaken die betrekking hebben op de huidige lener, het exemplaar of het catalogusitem. Het gaat dan om meldingen over te laat inleveren, verschuldigde boetes of leengeld, af te halen reserveringen, enzovoorts. Afhankelijk van instellingen die door u of uw systeembeheerder voor de afhandeling van meldingen zijn gemaakt, kunt u in de melding kiezen om de transactie die u wilde uitvoeren wel of niet door te laten gaan, en of u dit type meldingen voorlopig wilt onderdrukken of niet.

In Adloan Uitlening worden deze meldingen “uitgebreide meldingen” genoemd, om ze te onderscheiden van de gegevens in de lijsten Gereserveerde exemplaren, Ingenomen exemplaren, en Uitgeleende exemplaren, waarin in feite ook meldingen staan over uitstaande boetes, te laat inleveren, af te halen exemplaren, enzovoorts.


7.1. Soorten meldingen


Er zijn twee soorten meldingen: standaard meldingen en bijzondere meldingen. Beide worden automatisch door Adlib gegenereerd wanneer dat toepasselijk is, maar de tekst van bijzondere meldingen geeft u zelf op, terwijl teksten van standaard meldingen één keer door uw applicatiebeheerder worden opgegeven in bepaalde Adlib tekstbestanden.
Bijzondere meldingen

U kunt voor een specifieke lener of een specifiek exemplaar een melding maken, die de volgende keer of keren dat voor die lener of dat exemplaar een transactie wordt uitgevoerd, moet verschijnen. Denk aan incidentele berichten zoals “Lener moet zijn studentenkaart nog laten zien.” of “Dit exemplaar bij innemen afschrijven.”

Zo’n melding maken gaat het snelst als u in Adloan Uitlening het betreffende lenersnummer al hebt ingevoerd, of het betreffende exemplaar in een van de lijsten onder in de tabbladen kunt selecteren. Rechtsklik op een regel in zo’n lijst, voor de bedoelde lener of waarin het bedoelde exemplaar staat. Afhankelijk van waarvoor u een melding wilt maken kiest u in het snelmenu dat opent de optie Lener x eigenschappen of Exemplaar x eigenschappen. Een venster Eigenschappen … opent, met op het eerste tabblad (Algemeen) het invoervak Melding en de keuzelijst Type. Voer de gewenste tekst in het vak Melding in.

Klik op de keuzelijst Type en kies het type van deze melding. De mogelijke types staan in de tabel hieronder (“codes” worden gebruikt voor standaard meldingen).


Type

Code

Gevolg

negeren

1

De melding wordt niet afgebeeld.

uitstellen

2

De melding wordt afgebeeld na afloop van de transactie.

alleen melden

3

De melding wordt voor of tijdens de transactie afgebeeld. Klik op OK om door te gaan.

bevestiging vragen

4, 5

De melding wordt vooraf afgebeeld, met keuze voor OK of Annuleren. Na Annuleren wordt de transactie afgebroken.

afbreken

6

De transactie wordt niet uitgevoerd. De gebruiker moet op OK klikken om verder te kunnen.

Als u dus bijvoorbeeld wilt dat een lener die al wel is ingeschreven niet kan lenen of reserveren voordat hij een legitimatie heeft laten zien, dan kunt u kiezen voor het type bevestiging vragen.


En als een exemplaar bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd in reparatie is, dan zou u het type afbreken kunnen kiezen. Wanneer het exemplaar weer beschikbaar is, moet de melding dan wel worden verwijderd. Doe dat door het venster Eigenschappen… voor dit exemplaar weer te openen, en eenvoudig de tekst uit het vak Melding te verwijderen.
Standaard meldingen

De teksten voor standaard meldingen, en het type ervan, worden bepaald in de adloan#.txt-bestanden (waarin # een Adlib taalnummer is). Voor de Nederlands taal wordt dus adloan1.txt gebruikt. U vindt dit bestand in de Adlib Software-submap waarin de executables staan: dat kan bijvoorbeeld \bin zijn of \executables. Dubbelklik op dit bestand in de Verkenner en Windows opent het in Kladblok.

Wanneer de Adlib-software een melding genereert wordt in dit tekstbestand een (vast) tekstnummer opgezocht om de tekst erachter weer te geven in de melding. U kunt tekstnummers dus niet wijzigen of nieuwe tekstnummers toevoegen. Wel kunt u bijvoorbeeld de spelling of woordkeuze van een tekst aanpassen, zolang u de strekking maar gelijk laat. De voornaamste reden om dit bestand te openen is waarschijnlijk om aan verschillende meldingen een ander type toe te kennen. (De code voor elk type staat in de tabel op de vorige bladzijde.) In het tekstbestand worden codes tussen het tekstnummer en de tekst vermeld. Bovenaan in het tekstbestand vindt u nog wat meer informatie.

Maak voordat u wijzigingen aanbrengt wel een back-up van dit bestand.

7.2. Meldingen onderdrukken


Verscheidene typen meldingen kunnen onderdrukt worden, dat betekent dat u voor zo’n type kunt aangeven dat u deze meldingen tijdelijk niet meer wilt zien.

Als een melding onderdrukt kan worden ziet u linksonder in de betreffende melding het aankruisvakje Toon uitgebreide meldingen; het vakje is gemarkeerd. Als u dit type melding niet meer wilt zien zolang u werkt op het huidige tabblad in Adloan Uitlening dan moet u dit vakje demarkeren. Zodra u van tabblad wisselt, of een nieuwe sessie start, vervalt deze instelling, en ziet u alle berichten weer.


U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om tijdens het innemen van exemplaren niet steeds een melding te krijgen over reserveringen die kunnen worden afgehaald.
Merk op dat wanneer het aankruisvakje Toon uitgebreide meldingen gedimd wordt weergegeven, u dit type melding niet kunt uitschakelen.
Meldingen die onderdrukt kunnen worden

Van de bijzondere meldingen kunnen alle types onderdrukt worden, behalve meldingen van het type afbreken. Dat is uiteraard noodzakelijk omdat de transacties waarvoor deze melding wordt gegenereerd, worden geannuleerd, en de gebruiker moet daarvan op de hoogte worden gesteld.

Van de standaard meldingen kunnen alleen de volgende typen worden onderdrukt:Tekstnummer

Tekst

398

Exemplaar x is y dagen te laat.

399

Exemplaar x is y minuten te laat.

411

Voor exemplaar x is y leengeld verschuldigd. Doorgaan?

412

Lener overschrijdt aantal toegestane reserveringen. Toch reserveren?

413

Lener x overschrijdt aantal reserveringen in uitleencategorie y. Toch reserveren?

424

Lener x heeft af te halen exemplaren (y).

437

Exemplaar x is y dagen te laat. Boete is z.

438

Exemplaar x is y minuten te laat. Boete is z.

444

Lener overschrijdt totaal aantal items. Toch doorgaan?

445

Lener x overschrijdt aantal items in uitleencategorie y. Toch doorgaan?
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina