Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina6/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8.Eigenschappen

8.1.Eigenschappen bekijken


Rechtsklik in een lijst in één van de drie tabbladen in Uitleentransacties op een exemplaarnummer/titel waarvan u de eigenschappen wilt bekijken. Boven in het snelmenu dat opent kunt u kiezen uit: Lener x eigenschappen (via het lenersnummer), Exemplaar x eigenschappen (via het exemplaarnummer), en Catalogus x eigenschappen (via het catalogusnummer). Afhankelijk van de context kunnen één of meerdere van deze opties niet beschikbaar zijn; dan worden die gedimd weergegeven.

Nadat u één van de genoemde opties hebt gekozen, opent het venster Eigenschappen van… met enkele tabbladen.


Eigenschappen van lener

Er zijn vijf tabbladen met eigenschappen van de geselecteerde lener:

  • Algemeen: met onder meer de lenersnaam, het lenersnummer en de lenerscategorie;

  • Inschrijving: gegevens over het abonnement;

  • Tellers: aantallen geleende exemplaren, reserveringen en per uitleencategorie de momenteel uitgeleende exemplaren en reserveringen;

  • Exemplaren: gegevens over op dit moment geleende en gereserveerde exemplaren;

  • Betalingen: informatie over leengeld en boetes.
Eigenschappen van exemplaar

Er zijn drie tabbladen met eigenschappen van het geselecteerde exemplaar:

  • Algemeen: hierop staan met onder meer de titel, het exemplaar- en catalogusnummer;

  • Leners: gegevens over de huidige en vorige leners;

  • Tellers: cijfers met betrekking tot het aantal uitleningen en reserveringen van dit exemplaar.
Eigenschappen van titel

Er is maar één tabblad (Algemeen) met eigenschappen van het geselecteerde catalogusnummer zoals bijvoorbeeld de titel en de bijbehorende exemplaarnummers.

8.2.Eigenschappen wijzigen


De enige invoervakken in het venster Eigenschappen van… waar u wijzigingen in kunt aanbrengen zijn Melding en Type om bijzondere meldingen voor een exemplaar of lener op te geven (zie hoofdstuk 7). De gegevens in de overige, grijze invoervakken kunt u hier alleen bekijken, niet wijzigen.
In Adloan Uitlening kunt u bepaalde eigenschappen van leners en exemplaren alleen wijzigen door daadwerkelijk transacties uit te voeren op één van de tabbladen Uitlenen, Innemen, of Reserveren via de invoervakken of via de opties in het snelmenu voor een exemplaar, dat u opent door te rechtsklikken op een item in één van de lijsten.
Overige eigenschappen van leners, titels en exemplaren, kunt u wijzigen in Uitleenbeheer (zie hoofdstuk 11) of in uw Bibliotheek-applicatie.

9.Betalingen


Als de huidige lener nog openstaande boetes heeft, of leengeld of contributie verschuldigd is, dan opent in Adloan Uitlening automatisch het venster Betalingen voor lener … voor het verwerken van die schulden, wanneer u een nieuwe lener invoert of van tabblad verandert. Een meer comfortabele manier om dat venster te openen is om eenvoudig op F6 te drukken als u de betreffende lener hebt ingevoerd (en op Tab of Enter hebt gedrukt), of om te rechtsklikken op een item in een van de drie lijsten voor deze lener, en in het snelmenu dat opent de optie Betalingen te kiezen.

In het venster Betalingen voor lener … vindt u drie tabbladen: Boetes, Leengeld, en Contributie. Open een tabblad om te zien welk bedrag daarvoor nog verschuldigd is. De meeste velden worden automatisch berekend en daarin kunt u niet direct iets wijzigen. Alleen als er inderdaad een bedrag openstaat, dan kunt u in het invoervak Betaald een bedrag invoeren dat de lener u nu overhandigt of op de bankrekening is bijgeschreven. (Dit bedrag hoeft niet per se het gehele openstaande bedrag te zijn.) Klik na het invullen op Toepassen om het betaalde bedrag te laten verrekenen met de openstaande boete, het leengeld of de contributie (afhankelijk van op welk tabblad u de betaling invoert). Klik op OK om het venster te sluiten. (U kunt na invullen ook direct op OK klikken om ineens de bedragen te verrekenen én het venster te sluiten.)


Klik voor of na invullen op Annuleer om het venster te sluiten zonder een betalingstransactie uit te voeren. Als u na invullen reeds op Toepassen hebt geklikt, wordt dit met Annuleer overigens niet ongedaan gemaakt.

In plaats van een betalingstransactie te registreren kunt u een openstaand bedrag ook kwijtschelden. Markeer daartoe het aankruisvakje Scheld kwijt. Klik op OK om het openstaande bedrag te wissen.


10.ACSETUP: Adloan Uitlening instellen


ACSETUP is een programma om wijzigingen in de standaard 4spitsen op uw organisatie. Het heeft de voorkeur deze wijzigingen aan te brengen nadat u Adlib Uitlening hebt geïnstalleerd (zie bijlage 2) en voordat u het in gebruik neemt, maar u kunt ook later nog wijzigingen aanbrengen.
De instellingen waarmee Adloan Uitlening start, zijn/worden opgeslagen in het bestand ADCIRC.PBK in uw \wadcirc-directory.

10.1.ACSETUP starten


U kunt ACSETUP op twee manieren starten, via een opdrachtregel en via een snelkoppeling:

  • Aangezien u ACSETUP waarschijnlijk slechts incidenteel gebruikt, wilt u misschien niet de moeite nemen een snelkoppeling te maken. Open in plaats daarvan een (DOS) opdrachtvenster, zoek uw \wadcirc-directory op, typ het relatieve of absolute pad naar acsetup.exe, bijvoorbeeld: ..\executables\acsetup of C:\Program Files\Adlib\bin\acsetup, en druk op Enter.

  • Als u toch een snelkoppeling wilt gebruiken, zie dan de Installatiegids voor uw Bibliotheek of Museum-applicatie voor meer informatie hierover. In ieder geval moet de Opdrachtregel het pad naar acsetup.exe bevatten, met eventueel de taaloptie -c:1, en de Werkmap moet naar uw \wadcirc-directory wijzen. Dubbelklik op de snelkoppeling om ACSETUP te starten.

Als de taaloptie niet werkt, verwissel in de map waarin acsetup.exe staat dan de namen van ACSETUP0.TXT en ACSETUP1.TXT (de 0 moet dus een 1 worden, en de 1 een 0), en van ACSETUP0.HLP en ACSETUP1.HLP. Nu kunt u de taaloptie weglaten, en ACSETUP wordt standaard in het Nederlands gestart.


ACSETUP controleert tijdens het starten ervan of een geldig ADCIRC.PBK aanwezig is, en geeft zonodig een passende waarschuwing.

10.2.Het hoofdmenu


In het hoofdmenu van ACSETUP (het venster waarmee het programma opent), vindt u de volgende opties:


Optie

Doel

Globale parameters

Definieer globale parameters die voor alle filialen van de bibliotheek gelden.

Filiaalparameters

Stel filiaalspecifieke parameters in.

Uitleencategorieën

Wijzig (gegevens van) uitleencategorieën of voer nieuwe in.

Standaardwaarden

Definieer boetetabellen en specificeer de te gebruiken schermen en het meldingenbestand.

Bestanden

Geef de locatie van de te gebruiken datasets op en som de tags op van de velden in die datasets die u wilt gebruiken.

Gebruikers

Geef op welke gebruikers er zijn en welke wachtwoorden en gebruiksrechten zij hebben.

F5 (importeren)

Druk op F5 om een parameterbestand in ASCII-formaat op te geven, om alle instellingen in ACSETUP te importeren (in plaats van ze handmatig aan te passen). Deze optie wordt niet meer gebruikt.

Voor de Uitleenmodule is elke bibliotheeklocatie een filiaal, ook al is er maar één locatie. Bovendien zijn voor deze module alle filialen gelijkwaardig. Er is dus geen aparte hoofdlocatie.


10.3.Navigeren en bewerken


Elke optie in een menu kunt u kiezen door die met de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) op uw toetsenbord te selecteren, en op Enter te drukken.

Afhankelijk van het menu, kunt u bepaalde functies starten via de functietoetsen op uw toetsenbord. De beschikbare functies vindt u onder in het ACSETUP-venster. Druk in een vervolgmenu bijvoorbeeld op F7 om terug te gaan naar het vorige menu, en in het hoofdmenu kunt u op F8 drukken op het programma te sluiten; Adlib vraagt u dan eerst nog of u gemaakte wijzigingen wilt opslaan.

Wanneer een menu opties weergeeft met een dubbelepunt en een waarde erachter, dan kunt u die waarde wijzigen. Selecteer de optie via de pijltjestoetsen en druk op Enter of F2. U moet nu een waarde typen, een waarde kiezen uit een lijst, of de waarde is direct veranderd, bijvoorbeeld van Ja naar Nee, of omgekeerd. Verlaat de bewerkingsmodus na typen via Enter.

10.4.Globale parameters


Globale parameters zijn globale instellingen voor het functioneren van Adloan Uitlening. De instellingen gelden voor alle filialen.
Boetes berekenen

K

ies JA of NEE door op Enter te drukken. Kies JA om de boeteverwerking aan te zetten.


Openingstabel bij boetes

Kies JA of NEE door op Enter
te drukken. Kies JA als u wilt dat bij de berekening van boetes de tabel met de openings- en sluitingstijden van het filiaal zal worden gebruikt. Kies NEE als u bij de berekening van boetes geen rekening wilt houden met sluiting van het filiaal.


Openingstabel bij inleveren

Kies JA of NEE door op Enter
te drukken. Kies JA als u wilt dat bij de berekening van de inleverdatum en -tijd de tabel met de openings- en sluitingstijden van het filiaal zal worden gebruikt.
Kies NEE als u bij de berekening van de inleverdatum en -tijd geen rekening wilt houden met sluiting van het filiaal.
Statuscontrole exemplaren

Kies JA of NEE door op Enter
te drukken. Kies JA als u wilt dat bij elke transactie voor een bepaalde lener alle exemplaren, reserveringen en boetes voor die lener gecontroleerd worden. Kies NEE als u de exemplarencontrole achterwege wilt laten. Het achterwege laten van de statuscontrole werkt sneller en leidt tot minder meldingen tijdens de transacties, maar u krijgt ook minder informatie.
Print uitleenbriefjes

Deze optie wordt in Adloan Uitlening voor Windows niet gebruikt.
Methode voor afronden

Hier bepaalt u eventueel welke afrondmethode op tijden wordt toegepast, voor het bepalen van het tijdstip waarop exemplaren ingeleverd moeten worden. Na Enter
verschijnen de volgende opties:

Optie

Betekenis

DICHTSTBIJ

Afronden naar het dichtstbijzijnde uur: 1-29 minuten naar beneden en 30-59 minuten naar boven.

OMHOOG

Altijd omhoog afronden.

OMLAAG

Altijd omlaag afronden.

GEEN

Niet afronden.


10.5.Filiaalparameters


Filiaalparameters zijn instellingen en definities die per filiaal of locatie van de bibliotheek kunnen worden opgegeven. Voor locaties waarvoor de parameters niet worden gedefinieerd, gelden de standaardwaarden.

In het menu Filiaalparameters verschijnt de lijst met reeds ingevoerde filialen. Selecteer er één om de instellingen ervoor te wijzigen, of voeg een nieuw filiaal toe via F3.


In beide gevallen opent het definitiescherm voor een filiaal. U ziet de huidige kenmerken van het gekozen filiaal en een aantal opties die naar een vervolgmenu leiden.


Filiaalnaam

Geef een naam van maximaal 32 tekens voor het filiaal op. In filiaalnamen zijn hoofdletters verschillend van kleine letters. Dat betekent dat bijvoorbeeld Centrale en CENTRALE twee verschillende filialen zouden zijn.
Meldingenbestand

Deze optie wordt door de Uitleenmodule onder Windows niet gebruikt. (U kunt de waarde MESSAGES.FIL laten staan, ook al bestaat dit bestand niet meer: de optie wordt genegeerd.)
Standaard uitleencategorie

Geef de naam op van de standaard uitleencategorie voor dit filiaal. Als hier geen categorie wordt ingevuld, zal de Adloan Uitlening de onder Standaardwaarden (in het hoofdmenu) opgegeven uitleencategorie als standaardcategorie gebruiken.
Openingstijden per weekdag

Hier kunt u per weekdag opgeven hoe laat het filiaal open gaat, hoe laat het sluit, en tot hoe laat materialen kunnen worden ingeleverd.
Kies een dag, druk op Enter
, en verander naar wens de Openings- en Sluitingstijden. Doe dit voor elke dag van de week.

Stel zowel de Openings- als de Sluitingstijd op 00:00 in, om aan te geven dat het filiaal de hele dag gesloten is.


Overigens kunt u ook na beide sluitingstijden of op een dag dat het filiaal gesloten is, Adloan Uitlening gewoon gebruiken en transacties uitvoeren.
Uitzonderingsdagen

Hier kunt u opgeven op welke kalenderdagen afwijkende Openings-, Sluitings en/of inlevertijden gelden, bijvoorbeeld op feestdagen.
Voeg een nieuwe dag aan de lijst toe via F3, of kies een eerder ingevoerde dag en druk op F2 om de tijden te bekijken of te wijzigen.
De syntaxis van de op te geven datum kunt u op verschillende manieren formatteren, maar u moet een viercijferig jaartal opgeven, dus gebruik bij voorkeur dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld 31/12/2004.
Sluitingsperioden

Hier kunt u aangeven in welke perioden dit filiaal gesloten is. Na toevoegen (F3) of wijzigen (F2) vraagt ACSETUP achtereenvolgens om de begindatum en de einddatum van de sluitingsperiode. De datums zelf vallen binnen de sluitingsperiode. De syntaxis van de op te geven datums kunt u op verschillende manieren formatteren, maar u moet een viercijferig jaartal opgeven, dus gebruik bij voorkeur dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld 25/12/2004 tot en met 01/01/2005.
Boetetabellen

Hier kunt u boetetabellen specificeren die voor dit filiaal gebruikt moeten worden, als de standaard tabellen niet voldoen. Als een transactie een boetetabel nodig heeft die voor het betreffende filiaal niet gedefinieerd is, dan zal Adloan Uitlening de boetetabellen gebruiken die zijn gedefinieerd onder Standaardwaarden in het hoofdmenu.

Wanneer u een tabel toevoegt, moet u eerst een naam voor de nieuwe tabel opgeven. Typ de naam en druk op Enter:Nieuwe tabelnaam :
U kunt ook een bestaande naam selecteren om die te veranderen of de boetetabel ervan aan te passen.

Nadat u een nieuwe naam hebt opgegeven, moet u opnieuw op F3 drukken om de tabel voor de geselecteerde tabelnaam te kunnen maken, want die is standaard leeg.


Als u een bestaande tabel wijzigt, ziet u de reeds gedefinieerde boeteregels, gesorteerd op termijnlengte. Hier kunt u ook nieuwe regels aan toevoegen, of er één selecteren om die te bewerken.

Na toevoegen of wijzigen vraagt ACSETUP:Vanaf :
Voer het aantal “te laat” tijdseenheden in (dagen of uren) waarna het boetebedrag gaat gelden. Of er in uren of in dagen gerekend wordt stelt u niet in ACSETUP in, maar in Uitleenbeheer per uitleencategorie (zie hoofdstuk 11.5).

Vervolgens vraagt ACSETUP:Bedrag :
Typ het boetebedrag (gewoonlijk in centen) dat na de aangegeven periode in rekening wordt gebracht. U kunt alleen gehele getallen gebruiken. De geldeenheid wordt niet in het systeem vastgelegd, maar is een conventie van de bibliotheek. U kunt bijvoorbeeld ook afspreken om met strafpunten te werken.
Schermen

Deze optie wordt in Adloan Uitlening voor Windows niet meer gebruikt.
Data directory

Achter deze optie kunt u een pad naar een data-directory voor het betreffende filiaal opgeven, als dat anders is dan de standaard data-directory. Normaal gesproken hoeft u hier niets in te vullen.

10.6.Uitleencategorieën


Uitleencategorieën zijn benamingen voor materiaalsoorten. Elk uit te lenen exemplaar krijgt een uitleencategorie. De uitleencategorie bepaalt samen met de lenerscategorie welke uitleenlimieten, reserveringslimieten en boetetabellen er gelden.

Als bij een transactie een uitleencategorie voorkomt die voor het filiaal niet gedefinieerd is, zal Adloan Uitlening de standaard uitleencategorie voor het filiaal gebruiken, zoals opgegeven onder Filiaalparameters per filiaal. Als ook die ontbreekt zal de standaard uitleencategorie worden gebruikt, zoals opgegeven onder Standaardwaarden.

Met de aangegeven functietoetsen kunt u een uitleencategorie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Als u kiest voor toevoegen (F3) of wijzigen (F2) vraagt ACSETUP:

Geef nieuwe categorie:
Geef de nieuwe naam of wijzig de bestaande naam en druk op Enter. De nieuwe naam verschijnt dan in de lijst.

Voldoende is het om alleen normaal als uitleencategorie toe te voegen. Andere uitleencategorieën kunnen in de Thesaurus worden ingevoerd (zie hoofdstuk 11.5).


10.7.Standaardwaarden


Met deze optie kunt u de Standaard uitleencategorie en standaard Boetetabellen specificeren. Deze worden gebruikt als specifieke uitleencategorieën en boetetabellen voor een filiaal niet opgegeven zijn. Geef bij voorkeur als Standaard uitleencategorie normaal op. Zie hoofdstuk 10.5 voor uitleg over het maken van een boetetabel.

De opties Meldingenbestand en Schermen worden door de Uitleenmodule onder Windows niet gebruikt. (U kunt de waarde MESSAGES.FIL laten staan, ook al bestaat dit bestand niet meer: de optie wordt genegeerd.)
10.8.Bestanden


De Uitleenmodule maakt voor de transacties gebruik van een aantal Adlib databases en datasets. Via de optie Bestanden wordt gedefinieerd wat de namen en locaties van deze bestanden en de relevante tags erin zijn.
Als uw \data-map op de standaard plaats is geïnstalleerd (als submap van een Adlib-directory, naast de submappen voor de executables en eventuele andere Adlib modules en applicaties), en u hebt in uw Adlib databases nooit de namen van datasets of tags veranderd, dan kunt u deze optie overslaan.
Alleen als de \data-map ergens anders is geplaatst, of wanneer u namen van bestanden of tags hebt veranderd, dan gebruikt u deze optie om de Uitleenmodule op deze wijzigingen in te stellen. Standaard toont de lijst Bestanden de volgende databases en datasets:Naam

Inhoud

Catalogus

Het centrale uitleenbestand, met voor elk uitleenbaar object een record (een titel- of objectbeschrijving). Hierin registreert de Uitleenmodule de uitleentransacties voor alle uitleenbare objecten.

Exemplaren

Bevat gegevens per exemplaar.

Lenersstatus

Bevat informatie over de aantallen transacties voor de leners, en bepaalt via de lenerscategorie welke limieten en boetetabellen voor de lener gelden.

Lenerscategorieën

Bevat de gedefinieerde lenerscategorieën. De lenerscategorie bepaalt welke limieten er in het totaal en per uitleencategorie (materiaalsoort) gelden.

Lenersgegevens

Bevat de inschrijfgegevens van de leners. Het koppelt de lener aan een bepaald lenersnummer en bevat de geldigheidsduur van de inschrijving.

Boetes

Bevat voor elke lener waarvoor een boetebedrag openstaat informatie over boetes en betalingen.

Exemplaarreserveringen

Bevat reserveringsgegevens per exemplaar.

Titelreserveringen

Bevat reserveringsgegevens per titel.

Leengeld

Bevat voor elke lener waarvoor een leengeldbedrag openstaat informatie over verschuldigde bedragen en betalingen.

Statistieken

Bevat tellers die worden bijgehouden per unieke combinatie van transactietype - lenerscategorie - uitleencategorie.

Selecteer een bestand en druk op F2 of Enter om de opties ervoor te bekijken en eventueel te bewerken.


Padnaam

Geef hier het absolute of relatieve pad naar uw \data-map op, gevolgd door een '+', dan de bestandsnaam, en als u daarin een dataset wilt aangeven dan een '>', ten slotte gevolgd door de datasetnaam. Bijvoorbeeld:

Padnaam Catalogus :../DATA+DOCUMENT>FULLCATALOGUE
Als u een bestand zonder datasets gebruikt, dan kunt u het 'groter dan'-teken en de datasetnaam weglaten.
Adapl bij opslag

Als u voor uitleentransacties in de huidige database een andere opslag-adapl wilt gebruiken dan de standaard opslag-adapl die voor deze database via de database-setup in Designer is ingesteld, dan kunt u die hier opgeven. Deze optie wordt zelden gebruikt.
Tags

Voor elk databaseveld dat door de Uitleenmodule wordt gebruikt, moet de tag hier opgegeven zijn. In de standaard installatie van het systeem worden vaste tag-namen gebruikt. Verander standaard tags alleen als dat beslist noodzakelijk is en u weet waar u mee bezig bent. Standaard tags zijn wel een voorwaarde om eventuele storingen snel en doelgericht te kunnen aanpakken.

Druk op F1 voor een geselecteerd veld, om er wat meer informatie over te verkrijgen.
10.9.Gebruikers


Iedere medewerker die uitleentransacties mag uitvoeren, moet u als gebruiker, door middel van zijn of haar naam en een wachtwoord, registreren.

Kies de optie Gebruikers om een lijst te tonen met reeds ingevoerde gebruikers. Met behulp van de aangegeven functietoetsen kunt u gebruikers wijzigen, toevoegen of verwijderen.

Druk op F3 (toevoegen) of F2 (wijzigen) om de beschikbare opties voor de nieuwe of geselecteerde gebruiker te tonen.

Gebruikersnaam

Dit is de naam waarmee de gebruiker zich bij de Adlib-server zal aanmelden. Hoofdletters en kleine letters zijn verschillend. Bij een normale of demo-installatie zijn er standaard al twee gebruikers aanwezig: gebruiker1 en user1.
Password (wachtwoord)

Kies een uniek wachtwoord behorend bij deze gebruikersnaam. Hoofdletters en kleine letters zijn verschillend. Bij de standaard en demo-installatie hebben zowel gebruiker1 als user1 het wachtwoord pw1.
Opties

Deze optie wordt in de Uitleenmodule onder Windows niet meer gebruikt.1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina