Copyright 1992-2010 Adlib Information Systems B. VDovnload 248.73 Kb.
Pagina9/9
Datum20.08.2016
Grootte248.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

14.Bijlage 3: apparaatbeheer


In Adloan Uitlening vindt u de functie Apparaatbeheer onder het menu Beeld. (In andere Adlib-applicaties vindt u deze optie onder het menu Opties.) U kunt hier voor de huidige applicatie instellingen maken voor (barcode)scanapparaten die u op uw computer aansluit, en waarvan u de output in Adlib wilt invoeren.

Kies Beeld > Apparaatbeheer om het venster Device properties te openen. U zie vier COM# tabbladen. U kunt dus maximaal vier scanapparaten (aangesloten op de seriële poorten van uw computer) voor gebruik met Adlib instellen. Als u maar één apparaat hebt aangesloten, op COM-poort 1, vul dan alleen het tabblad COM1 in.  1. Selecteer in de keuzelijst Peripheral type het specifieke type van het apparaat dat u hebt aangesloten, of probeer de Generic scanner als uw scanner er niet bij staat.

  2. In Borrower ID regular expression kunt u een reguliere expressie opgeven waaraan lenersnummers moeten voldoen. Met de scanner kunt u namelijk zowel lenersnummers van pasjes scannen als bijvoorbeeld exemplaarnummers van boeken. Maar de scanner onderkent de verschillen tussen zulke nummers niet. Met de reguliere expressie geeft u dus het formaat op van het lenersnummer; alle nummers die daar niet aan voldoen, beschouwt Adlib als exemplaarnummers. (Zie de Designer Help voor meer informatie over reguliere expressies.)

  3. Klik op de knop Port settings om de poort in te stellen voor het specifieke apparaat dat u erop aansluit. De documentatie behorende bij dat apparaat moet informatie verschaffen over de instellingen die u hier moet maken (de poortinstellingen moeten op het apparaat worden afgestemd).

Deze functionaliteit komt vooral tot zijn recht in Adloan Uitlening, bij het innemen, uitlenen of reserveren van materialen in een bibliotheek. Op het geopende tabblad (Uitlenen, Innemen of Reserveren) wordt een gescand nummer automatisch in ofwel het invoervak Lenersnummer of Exemplaarnummer ingevoerd.
Om de te scannen nummers in andere applicaties in te voeren, zet u het gewenste record in bewerkingsmodus, en plaatst u de cursor in het veld waarin het nummer moet komen. Scan nu de barcode, en het afgeleide nummer wordt automatisch in het actieve veld ingevoerd.

15.Index


A

Aantal rappels 54

Aantal uitgeleend 10

Abonnement 47

Abonnementsperiode 55

ACSETUP 2, 29

Adapl bij opslag 39

ADCIRC.PBK 29

Adlib

inleiding 1adlib#.txt 70

adloan.exe 3, 79, 80

adloan#.txt 23

adlwin.exe 3

Administratieve gegevens 49

Adres 46


adserver.dll 79, 80

adserver.exe 79, 80

Af te halen door 52

Afbeelding 46

afdrukken

rappels 71

reserveringsattenderingen 73

statistieken 59

annuleren

reservering 19

Apparaatbeheer 85

applicatiedirectory 82

applicaties 1

applicatieversie 1

attenderen

reservering 73

B

barcodescanners 85Beeld 8

Bestanden 37

bestandsmenu 44

betalingen 12, 15, 19

boetes 10, 14, 27

leengeld 10

bezitscontrole

uitvoeren 73

bijzondere meldingen 22

bin 1


boetes 14, 70

Boetes 63

Boetes berekenen 31

boetes verwerken 31

Boetetabel 57

boetetabellen 30

Boetetabellen 35, 37

Borrower ID regular expression 85

brieven

koppelen aan lener 48

tekst aanpassen 65

Brieven 48, 65, 67

C

Catalogusbeheer 2catalogusnummer

reserveren op 18

Catalogusnummer 17, 50

client/server 79, 80, 82

codes 22

COM 85


configuratie 79

Contributiebedrag 55

CP 62

CT 61


D

Data directory 36

database

inleiding 1

dataset

inleiding 1

demoversie 6

Duur 57


E

e-mail 65, 68, 70

E-mail adres 46

eigenschappen 22

bekijken 25

wijzigen 26

exe 1

Exemplaargegevens 50exemplaarnummer

reserveren op 18

Exemplaarnummer 10, 13, 17, 50

Exemplaren 50

F

filiaal 5, 83reserveren uit 18

Filiaal 46

Filiaalnaam 33

filiaalparameters 32

filialen 30

formulier

inleiding 1

functietoetsen 30

G

gebruik


handleiding 3

gebruikers 30

Gebruikers 40

gebruikersnaam 83

Gebruikersnaam 41

Gegevens bezitscontrole 75

Geleend/gereserveerd 49

GL 61


globale parameters 31

H

helpcontext-afhankelijk 77

trefwoord zoeken 77

Windows help 77

herinneringstermijn 66

Huidig filiaal 53

Huidige lener 52

I

index


inleiding 1

inleverdatum 12

inlevertijd 12

inneembriefje 15

innemen 12, 13

Inschrijfgeld 55

installeren 79

Internet Server 81

K

Klas 46


knoppen 7, 8

L

Laatste rappel verstuurd op 54LC 61

Leengeld 64

lener

eigenschappen 25inschrijven 45

lenerscategorie 65

Lenerscategorie 46, 55

Lenerscategorieën 54

Lenerscategorieën / limieten 55

lenersnummer 9, 14

Lenersnummer 45

Lid sinds 46

limieten 54

limieten per uitleencategorie 56

Locatie 53

Locaties en tellers 53

loginnaam 5

M

materiaalsoorten 36Max. Uitl. 57

Maximum reserveringen 56

Maximum uitleningen 56

meerdere sessies 6

Melding 47, 52, 67

meldingen 21

bijzondere 22

onderdrukken 23

soorten 21

standaard 23

type 22

Meldingenbestand 34, 37MESSAGES.FIL 34, 37

Methode voor afronden 32

module

inleiding 2N

Naam 46


O

opdrachtregelopties 82

Openingstabel bij boetes 31

Openingstabel bij inleveren 31

Openingstijden per weekdag 34

Openstaand leengeld 10, 11

Openstaande boetes 10

P

Padnaam 39Password 41

Peripheral type 85

poortnummer 83

Port settings 85

Prijs 52

Print uitleenbriefjes 32

programma

starten 5, 44

programmatuur 1

R

rappeleerbeleid 66rappelleerbeleid 58, 65

rappels 65

record

inleiding 1remind1.txt 65

reminder_email.dot 68

reminder.dot 69

reserveren 17

Reserveringen 53, 57

Reserveringen op exemplaar 62

Reserveringen op titel 61

Reserveringsattenderingen 73

reserveringsbriefje 19

rtf 12


S

Schermen 36, 37

server 5

Server 5


sessie 6

Sessie-parameters 5

sessies 79

meerdere 6

openen 6

Signatuur 52

Sluitingsperioden 34

SMTP-server 70

snelkoppelingen 5, 44, 82

snelmenu

innameopties 15

reserveringsopties 19

uitleenopties 12

snelmenu’s 8

software 1, 3

stand-alone 5, 79, 80, 82

Standaard uitleencategorie 34, 37

Standaardwaarden 37

statistieken

afdrukken 61

per dag of locatie 58

per taalcode 60

Status 52

statusbalk 8

Statuscontrole exemplaren 32

symbolen 11

T

taalnummer 23taaloptie

acsetup 29

tabbladen 7

Tags 39


talen 7, 82

TC 61


tellers 58

Tellers 49

Terugbrengen vóór 52

Teruggebracht op 52

Thuisfiliaal 53

Tijdseenheid 57

Titel 50

Toegestane reserveringen per type 56

tools 2

Toon uitgebreide meldingen 23Type melding 47

Type reservering 61, 62

U

Uitgeleend op 52Uitgeleende exemplaren 11

Uitleen limiet 10

Uitleenbeheer 2, 43

Uitleenbestandenbeheer 43

uitleenbriefje 12

uitleenbriefjes 11

uitleencategorie

aanmaken 36

reserveren op 18

Uitleencategorie 51, 57

uitleencategorieën 36

Uitleengeld 58

uitleenmodule

meerdere applicaties 82

Uitleenstatus 51

uitleentellers 60

Uitleentransacties 2

uitlenen 9

Uitleningen 54

Uitzonderingsdagen 34

V

Vaste terugbrengdatum 57Verbinden 6

verlengen 12

Verlengingen 53

verloopdatum 47

versienummers 1

Vorige lener 52

vraagtekens 7

W

wachtwoord 5, 6, 41, 83WADCIRC 3

werkbalk 7, 8

Word-sjablonen 67

Z

z39.50 80Adloan Uitlening 2

-

-? 83-c 82

-h 83


-l 83

-o 83


-p 83

-s 82


-u 83

-workdir 82-z 83
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina