Cornelis hendriks (1782-1826)Dovnload 58.54 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte58.54 Kb.

24-8-2016 Cornelis Hendriks (1782-1826) uit Utrecht

CORNELIS HENDRIKS (1782-1826)

5e kind van Dirk Hendriks (ca. 1747-1833) en zijn eerste echtgenote Francijntje van Vonderen (in de Militaire Staat van Dienst wordt Francijntje Cornelia genoemd) (-1782)

N.B. Opgesteld op basis van de gegevens verzameld door Roelof van der Velde, aangevuld met gegevens uit de Militaire Staat van Dienst te Den Haag, de gemeentearchieven van Utrecht en Bergen op Zoom, en de website Genlias.nl en Stamboom.nl.

5. CORNELIS HENDRIKS is blijkens zijn militaire Staat van Dienst1 te Utrecht geboren op 2 april 1782 en vervolgens op 14 (of 19) april 1782 aldaar gedoopt in de Buurkerk, met vermelding van het adres: Kreupelstraat. Hij overlijdt 43 jaar oud op 15 maart 1826 in Bergen op Zoom (aktenr. 42), als kapitein bij het zesde Bataillon artillerie Nationale Militie, gelegerd in Bergen op Zoom. Hij is gehuwd (datum en plaats zijn nog niet bekend) met Dirkje Kroese (Croese), op 21 januari 1787 gereformeerd gedoopt in de Nicolaïkerk te Utrecht als dochter van Nicolaas Kroese, slager van beroep, en Adrianna Banning, waarbij het doopboek (nr. 17, pag. 143) vermeldt dat de vader lidmaat is en de moeder rooms, en met vermelding van het adres Nicolaïsteeg.


Blijkens de militaire gegevens in het Rijksarchief te Den Haag heeft Cornelis een boeiend leven gehad. Op 18-jarige leeftijd treedt hij in dienst als cadet der artillerie, en wordt in 1802 aangesteld tot 2e luitenant. Zijn volgende bevordering is pas in 1808 (tot 1e luitenant), want van 1802 tot 1807 is hij als militair betrokken bij overzeese zaken. Op 20 september 1802 wordt hij samen met het 5e Bataillon Artillerie ingescheept, en vertrekt hij naar Kaap De Goede Hoop. De reis verloopt niet voorspoedig en het eskader komt aan in Suriname, van waar de reis naar Kaap de Goede Hoop wordt hervat. Op die tweede poging naar Zuid-Afrika te gaan, wordt Cornelis Hendriks gevangen genomen door de Engelsen, die het schip waarop hij zich bevindt, aanvallen met een corvet met 24 stukken. Hij wordt naar het koninkrijk Benin op de kust van Guinee gevoerd. Van hieruit wordt hij met een lading slaven naar het eiland Barbados in West-Indië vervoerd. Als krijgsgevangen officier wordt hij bij een ruilwisseling naar Curaçao gebracht op 15 januari 1803. Op Curaçao verblijft hij tot 1807. Het lijkt er op dat hij dan weer deelneemt aan Nederlandse operaties. In 1807 vallen de Engelsen het eiland aan, en bij die gevechten wordt hij geblesseerd door zeven kogels aan de hals en de linkerduim. Hij wordt dan wederom krijgsgevangene gemaakt, en wordt afgevoerd naar Jamaïca na eerst nog schipbreuk te hebben geleden op de zuidkust van Cuba. Met de brik The Sevige wordt de reis vervolgd naar New York. Van daaruit wordt hij in 1808 op transport gesteld en komt hij aan op Texel, waarschijnlijk wederom in het kader van gevangenruil.

In 1808 wordt hij dan bevorderd tot 1e luitenant. In 1810 - het jaar waarin Holland bij Frankrijk wordt gevoegd - heet het als volgt: 'afgegaan met domissie', hetgeen betekent dat hij in dat jaar uit de Nederlandse militaire dienst is ontslagen. In 1811 wordt hij aangesteld tot dessinateur bij het Kadaster, en in 1813 is hij ingenieur bij de Landmeetkundige Dienst. Het is mogelijk dat Cornelis Hendriks dan een tijd in Duiven woonachtig is, want die plaats wordt een paar keer (nà 1814) genoemd als zijnde de 'laatste' woonplaats.

In 1814 is hij weer terug in actieve dienst, als 1e luitenant bij het 2e Bataillon Artillerie, en neemt onder gezag van de Kroonprins van Oranje (de latere koning Willem II) deel aan militaire operaties rond Bergen op Zoom. In 1814 wordt hij bovendien benoemd tot adjudant bij de Inspecteur-Generaal der Artillerie, en tot 2e kapitein bij het 4e Bataillon. Bij KB van 30 april 1815, nr. 59, volgt zijn benoeming tot kapitein bij het 4e Bataillon Artillerie, en in die hoedanigheid neemt hij onder Wellington deel aan militaire operaties bij Doornik tegen Napoleon. In 1818 wordt hij bij KB van 16 juni 1818, nr. 21, overgeplaatst naar het 6e Bataillon Artillerie Nationale Militie, dat van 1815 tot 1829 Antwerpen als standplaats had.

In 1826 is Cornelis te Bergen op Zoom overleden. Zijn militaire gegevens bevatten o.a. een brief van 3 april 1818 bestaande uit twee kantjes van een collega Kapitein der Artillerie aan een Hoogwelgeboren Heer, waarin deze kapitein het opneemt voor Cornelis. Kennelijk is er wat narigheid gebeurd, waarvan de aard overigens niet bekend wordt gemaakt, en de briefschrijver beveelt Cornelis aan voor verdere promotie. In die brief komt de volgende zinsnede voor: "Hij bemint zijn Vaderland en zijnen Koning met geestdrift, bezit vele en nuttige kundigheden, en zoude op het slagveld wonderen doen. Hij is vader van een talrijk huisgezin, onderhoudt eenen ongelukkigen vader en zijne schoonouders."


Uit zijn huwelijk met Dirkje Kroese zijn blijkens de Volkstelling 1830 te Bergen op Zoom zes kinderen (waarvan er één na enkele maanden overlijdt) geboren:
5. 1. Adriana Clasina Cornelia Hendriks, geboren op 13 maart 1813 te Utrecht. De geboorte van Adriana wordt blijkens de akte van 16 maart 1813, nr. 230, van de gemeente Utrecht aangegeven door Nicolaas Kroese, slager, 65 jaar, vergezeld door twee getuigen, die komt verklaren dat zijn dochter Dirkje Kroese, geboren te Utrecht, oud 22 jaar2, wettige echtgenote van Cornelis Hendriks, landmeter, geboren te Utrecht, oud 30 jaar, thans wegens beroep te Arnhem, ten zijne huize is bevallen op de 13e dezer maand.

Adriana huwt 1e. (26 mei 1836, nr. 18) te Bergen op Zoom JOHANNES JURRIEN ARENTSEN, geboren op 26 september 1807 te Wisch en gedoopt op 4 oktober 1807 te Varsseveld, zoon van de landbouwer Garrit Willem Arentsen3 (overleden op 36-jarige leeftijd op 31 oktober 1820 te Wisch) en Anna Wilhelmina Maandag4 (overleden op 44-jarige leeftijd op 11 augustus 1829 te Wisch), beiden dan overleden; Anna Wilhelmina Maandag is na het overlijden van haar eerste echtgenoot hertrouwt met Willem Vaags, bakker te Aalten.

Johannes Jurrien Arentsen is heelmeester/vroedmeester van beroep; vóór zijn huwelijk was hij Officier van Gezondheid 2e klasse bij de 13e Afdeling Infanterie in garnizoen te Maastricht. De comparanten verklaren bij deze huwelijksakte als hun wettige dochter te erkennen Anna Wilhelmina Cornelia Hendriks, op 22 april 1834 te Bergen op Zoom geboren (onder deze naam is zij nog niet in de archieven teruggevonden; wellicht dat zij als Anna Wilhelmina Cornelia Arentsen door het leven is gegaan). Hij overlijdt op 37-jarige leeftijd op 2 mei 1845 te Hummelo, wonende aldaar, wijk A, nr. 24, waarbij de aangevers zijn de 36-jarige Evert Jan Garritsen en de 51-jarige veldwachter Roelof Jacob van der Helm.

Uit dit huwelijk:

5.1.1. Gerrit Willem Hendrik Arentsen, geboren 10 november 1840 te Hummelo;

5.1.2. Emma Clasina Cornelia Arentsen, geboren 13 februari 1843 te Hummelo en op 2 december 1882 overleden te Smilde; zij huwt 26 jaar oud, op 3 juli 1869, nr. 38, te Smilde, met de 25-jarige JAKOB OOSTERLOO, geboren te Beilen op 10 mei 1844 als zoon van Wiebe Oosterloo (geb. te Oosterwolde op 13 januari 1814) en Annichje Hendriks Schut (geb. te Beilen op 12 maart 1821), en aldaar overleden op 21 februari 1930.

5.1.3. Julius Cornelis Arentsen, geboren 10 juli 1844 te Hummelo. Julius huwt 34 jaar oud, op 24 april 1879, nr. 9, te Elst, met de 35-jarige te Elst geboren JOHANNA GERRITSEN, dochter van Derk Gerritsen en Engelina Hendriks. Uit een aantekening bij het huwelijk van deze Julius Cornelis blijkt dat zijn moeder Adriana Clasina Cornelia Hendriks en haar 2e echtgenoot in de periode van 1854 (het jaar van de geboorte van haar jongste zoon Hendrik Willem Maandag uit haar 2e huwelijk) en 1879 (het jaar van het huwelijk van Julius Cornelis) zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
Adriana huwt 2e. (12 augustus 1853) te Hummelo en Keppel met GARRIT WILLEM MAANDAG, waarbij als getuigen optreden de 27-jarige Gradus Garrit Hendriks, wonende te Drempt. Garrit Willem Maandag is geboren op 17 december 1829 te Hummelo als zoon van Johan Maandag en Johanna Wouterina van de Water5. Bij het huwelijk waarbij een certificaat van onvermogen wordt overlegd, wordt gewettigd een op 20 april 1851 te Hummelo geboren zoon (zie 5.1.4.). Adriana en haar 2e echtgenoot zijn in de periode 1854 en 1879 geëmigreerd naar de Verenigde Staten.

Uit dit huwelijk:

5.1.4. Gerhard Willem Maandag, geboren op 20 april 1851 te Hummelo; hij wordt erkend in 1853 bij het huwelijk van zijn moeder met Garrit Willem Maandag, welke ook mogelijk de biologische vader is, gezien de naamgeving.

5.1.5. Hendrik Willem Maandag, geboren op 6 februari 1854 te Hummelo.


5.2. Wilhelmina Justina Hendriks. Geboren in 1817 te Maastricht. Zij huwt 1e. (22 februari 1844, nr. 11) te Bergen op Zoom met CHRISTOFFEL KLIJNSOON, geboren op 22 maart 1817 te Amsterdam als zoon van Hilletje Klijnsoon (en een onbekende vader). Vóór zijn huwelijk heeft hij ruim 6 jaar gediend in de 12e Afdeling der Infanterie. Zijn moeder Hilletje Klijnsoon is op 23 september 1818 te Hoorn overleden. En 2e.. (19 maart 1856, aktenr. 17) te Vlissingen met JAN VAN DER WAALS, geboren in 1826 te Rotterdam als zoon van Willem van der Waals en Maria de Schot.

Uit het 1e. huwelijk:

5.2.1. Frederik Eduard Klijnsoon, op 3 juli 1839 te Bergen op Zoom geboren als Frederik Eduard Hendriks, en bij het huwelijk van Klijnsoon met Hendriks gewettigd. Frederik huwt 28 jaar oud op 10 juni 1868, nr. 33, te Vlissingen met de 21-jarige CHRISTINA SUSANNA ZEIJGER, te Vlissingen geboren als dochter van Philippus Christiaan Carl Zeijger en Hendrika Onlans.

5.2.2. Johannes Klijnsoon, op 20 oktober 1842 te Bergen op Zoom geboren als Johannes Hendriks, en bij het huwelijk van Klijnsoon en Hendriks gewettigd. Johannes huwt 26 jaar oud op 12 mei 1869, nr. 28, te Vlissingen met de 28-jarige AGNES VAN TOL, te Vlissingen geboren als dochter van Anthonij Tol en Martje Voorvoorn. Bij het huwelijk erkennen zij als hun kind Jan Gerardus Anthoni, op 14 januari 1869 te Vlissingen geboren.

5.2.3. Willem Christoffel Klijnsoon, geboren op 2 oktober 1844 te Bergen op Zoom, waarbij ondermeer als getuige optreedt de korporaal Cornelis Rudolph Hendriks, die dan 24 jaar oud is.

5.2.4. Gerard Petrus Hendrik Klijnsoon, geboren op 27 november 1847, nr. 207, te Bergen op Zoom. Hij huwt 37 jaar oud op 19 maart 1885, nr. 4, te Vreeswijk met de 32-jarige MARGARETHA SARA FEMIA SWARTE VAN LOON, te Oostellingswerf geboren als dochter van Gerhardus Henricus Swarte van Loon en Derkje Weenink.


5.3. Cornelis Rudolph Hendriks, ca. 1821 geboren te Vlissingen (blijkens de Volkstelling 18306 te Bergen op Zoom).
5.4. Johannes Pieter Hendriks, ca. 1823 geboren te Vlissingen (blijkens de Volkstelling 1830 te Bergen op Zoom).
5.5. Franciscus Emilius Hendriks, geboren op 30 april 1824 te Bergen op Zoom (aktenr. 78).
5.6. Cornelia Josephina Hendriks, geboren op 25 maart 1826 te Bergen op Zoom (aktenr. 59), en aldaar op 26 september 1826 overleden.

In bijlage: de volledige genealogische weergave van het nageslacht van Cornelis Hendriks en Dirkje Croese (voorzover thans bekend).

Leo Hendriks

e-mail: juleo.bleiswijk@12move.nl

12 augustus 2004

Nageslacht van Cornelis Hendriks per tak.

I. Cornelis Hendriks, zoon van Dirk Hendriks en Francijntje van Vonderen, gedoopt te Utrecht (Geertekerk, waarbij als woonadres Kreupelstraat wordt vermeld) 14 april 1782, op het moment van overlijden: kapitein bij het 6e Bataillon artillerie Militie (gelegerd in Bergen op Zoom), overleden te Bergen op Zoom 15 maart 1826, huwt met Dirkje Kroese (Croese), gedoopt te Utrecht 21 januari 1787 (gereformeerd gedoopt in de Nicolaïkerk blijkens het doopboek nr. 17, pag. 143), dochter van Nicolaas Kroese en Adriana Banning.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Adriana Clasina Cornelia Hendriks, geboren te Utrecht 13 maart 1813, volgt IIa.

2. Wilhelmina Justina Hendriks, geboren te Maastricht 1817, volgt IIb.

3. Cornelis Rudolph Hendriks, geboren te Vlissingen circa 1821.

4. Johannes Pieter Hendriks, geboren te Vlissingen circa 1823, volgt IIc.

5. Franciscus Emilius Hendriks, geboren te Bergen op Zoom 30 april 1824, volgt IId.

6. Cornelia Josephina Hendriks, geboren te Bergen op Zoom 25 maart 1826 (aktenr. 59), overleden te Bergen op Zoom 26 september 1826.

IIa. Adriana Clasina Cornelia Hendriks (in de periode 1854 en 1879 geëmigreerd naar Noord-Amerika, samen met haar tweede echtgenoot Maandag), dochter van Cornelis Hendriks (I) en Dirkje Kroese, geboren te Utrecht 13 maart 1813, huwt (1) te Bergen op Zoom 26 mei 1836 (aktenr. 18 (inv. 541)) met Johannes Jurriën Arentsen, geboren te Wisch (Varsseveld) circa 4 oktober 1807, heelmeester/vroedmeester, overleden te Hummelo (wijk A nr. 24) 2 mei 1845 (waarbij de aangifte geschiedt door de 36-jarige buur Evert Jan Garritsen en de 51-jarige veldwachter Roelof Jacob van der Helm), zoon van Garrit Willem Arentsen en Anna Willemina Maandag.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Anna Wilhelmina Cornelia Arentsen, geboren te Bergen op Zoom (bij de huwelijksakte wordt Anna Wilhelmina Cornelia Hendriks gewettigd) 22 april 1834.

2. Gerrit Willem Hendrik Arentsen, geboren te Hummelo 10 november 1840.

3. Emma Clasina Cornelia Arentsen, geboren te Hummelo 13 februari 1843, overleden te Smilde 2 december 1882, huwt te Smilde met Jacob Oosterloo, geboren te Beilen 10 mei 1844, overleden te Beilen 21 februari 1930, zoon van Wiebe Jacob Oosterloo en Annigje Hendrik Schut.

4. Julius Cornelis Arentsen, geboren te Hummelo 10 juli 1844.

Adriana Clasina Cornelia Hendriks, huwt (2) te Hummelo 12 augustus 1853 (aktenr. 16 (inv. 3986) met als getuige Gradus Garrit Hendriks, 27 jaar en wonende te Drempt) met Garrit Willem Maandag, geboren te Hummelo (indertijd Hummelo en Keppel) 17 december 1829, zoon van Johan Maandag en Wouterina van de Water

bij het huwelijk vindt wettiging plaats van het eerste kind Gerhard Willem Maandag, welke gezien de naamgeving mogelijk ook de biologische vader is.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Gerhard Willem Maandag, geboren te Hummelo 20 april 1851.

2. Hendrik Willem Maandag, geboren te Hummelo 6 februari 1854.

IIb. Wilhelmina Justina Hendriks, dochter van Cornelis Hendriks (I) en Dirkje Kroese, geboren te Maastricht 1817, huwt (1) te Bergen op Zoom 22 april 1844 met Christoffel Klijnsoon, geboren te Amsterdam 1817, zoon van Hilletje Klijnsoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Frederik Eduard Klijnsoon, geboren te Bergen op Zoom 3 juli 1839 (Frederik Eduard Hendriks is bij het huwelijk gewettigd), huwt te Vlissingen 10 juni 1868 (aktenr. 33) met Christina Susanna Zeijger, geboren te Vlissingen circa 1847, dochter van Philippus Christiaan Carl Zeijger en Hendrika Onlans.

2. Johannes Klijnsoon, geboren te Bergen op Zoom 20 oktober 1842, volgt IIIa.

3. Willem Christoffel Klijnsoon, geboren te Bergen op Zoom 2 oktober 1844.

4. Gerard Petrus Hendrik Klijnsoon, geboren te Bergen op Zoom 27 november 1847 (aktenr. 207), huwt te Vreeswijk 19 maart 1885 (aktenr. 4) met Margaretha Sara Femia Swarte van Loon, geboren te Ooststellingwerf circa 1853, dochter van Gerhardus Henricus Swarte van Loon en Derkje Weenink.

Wilhelmina Justina Hendriks, huwt (2) te Vlissingen 19 maart 1856 met Jan van der Waals, geboren te Rotterdam 1826, zoon van Willem van der Waals en Maria de Schot.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

IIIa. Johannes Klijnsoon, zoon van Christoffel Klijnsoon en Wilhelmina Justina Hendriks (IIb), geboren te Bergen op Zoom 20 oktober 1842 (als Johannes Hendriks gewettigd bij het huwelijk), huwt te Vlissingen 12 mei 1869 (aktenr. 28) met Agnes van Tol, geboren te Vlissingen circa 1841, dochter van Anthonij van Tol en Martje Voorvoorn.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Jan Gerardus Anthoni Klijnsoon, geboren te Vlissingen 14 januari 1869 (gewettigd bij het huwelijk).

IIc. Johannes Pieter Hendriks, zoon van Cornelis Hendriks (I) en Dirkje Kroese, geboren te Vlissingen circa 1823, rijksdeurwaarder, huwt te 's Gravenhage 3 maart 1858 (nr. 100; de beide comparanten overleggen hun geboorteakten en de bruidegom het Certificaat voldoening Nationale Militie. Tevens wordt aangetekend dat beide comparanten woonachtig zijn in Den Haag. Bij het huwelijk wordt tevens hun eerste kind Johannes Franciscus Lambert, geboren op 14 januari 1857 erkend) met Adriana Johanna Postma, geboren te 's Gravenhage circa 1838, dochter van Johannes Cornelis Postma en Riekje Vermeulen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Johannes Franciscus Lambert Hendriks, geboren te 's Gravenhage 14 januari 1857, volgt IIIb.

IIIb. Johannes Franciscus Lambert Hendriks, zoon van Johannes Pieter Hendriks (IIc) en Adriana Johanna Postma, geboren te 's Gravenhage 14 januari 1857, huwt te Utrecht 28 januari 1880 (aktenr. 23; uit het Certificaat Nationale Militie blijkt dat hij is ingeschreven te Brielle, maar uit hoofde van te zijn in vrijwillige dienst, wordt vrijgesteld. Hij is in dienst als sergeant der mineurs. De afkondiging van het huwelijk vindt plaats te Delfshaven; op dat moment ook de verblijfsplaats van zijn ouders Hendriks-Postma. Bovendien wordt bij het huwelijk een in 1879 geboren zoon erkend: Johannes Franciscus Lambert Hendriks) met Geertruida Rotering, geboren te Maarssen 1 januari 1856, dochter van Johannes Josephus Rotering en Alida van Soest.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Johannes Franciscus Lambert Hendriks, geboren te Utrecht circa 1879, volgt IV.

2. Adriana Johanna Geertruida Hendriks, geboren te Utrecht circa 1882, huwt te Utrecht 17 augustus 1905 (aktenr. 502) met Martinus van der Vecht, geboren te Loenersloot circa 1883, zoon van Cornelis van der Vecht en Marretje Grootendorst.

3. Pieternella Mathilda Hendriks, geboren te Utrecht circa 1884, huwt te Utrecht 1 mei 1907 (aktenr. 227) met Eustatius Henri Jans, geboren te Soerabaja [Indonesië] circa 1874, zoon van Jacobus Roedolph Jans en Sophia Frederika Mathilda Kroese.

4. Bertha Hendriks, geboren te Utrecht circa 1886, huwt te Utrecht 29 mei 1913 (aktenr. 376) met Johann Jakob Dieterle, geboren te Wurmberg [Duitsland] circa 1867, zoon van Johannes Dieterle en Anna Maria Glosz.

5. Johanna Hendrika Hendriks, geboren te Utrecht circa 1888, huwt te Utrecht 21 oktober 1909 (aktenr. 641) met Hendrik Frederik van den Berkhof, geboren te Utrecht circa 1884, zoon van Willem Hendrik van den Berkhof en Johanna Maria Grondijs.

6. Cornelia Hendriks, geboren te Den Helder circa 1891, huwt te Utrecht 4 september 1917 (aktenr. 740) met Maurits Spanjaard, geboren te Amsterdam circa 1881, zoon van Salomon Spanjaard en Hanna Col. Osorio.

IV. Johannes Franciscus Lambert Hendriks, zoon van Johannes Franciscus Lambert Hendriks (IIIb) en Geertruida Rotering, geboren te Utrecht circa 1879, huwt te Utrecht 30 april 1902 (aktenr. 164; bij het huwelijk wordt hun zoon Hendrik Franciscus Johannes Hendriks erkend) met Maria Hilhorst, geboren te De Bilt circa 1872, dochter van Hendrik Hilhorst en Hendrika van Engelen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Hendrik Franciscus Johannes Hendriks, geboren te Utrecht circa 1901.

IId. Franciscus Emilius Hendriks, zoon van Cornelis Hendriks (I) en Dirkje Kroese, geboren te Bergen op Zoom 30 april 1824 (aktenr. 78), overleden voor 1910, huwt met Maria Jacoba van Staveren, overleden na 1910 (Maria Jacoba van Staveren leefe nog in 1910 te Noordwijk).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Emilius Franciscus Hendriks, geboren te Woubrugge circa 1867, huwt te Putten 27 april 1899 (aktenr. 23) met Clasina Maria Harms, geboren te Arnhem circa 1858, dochter van Hendrikus Harms en Maria Loois.2. Otto Hendriks, geboren te Noordwijk aan Zee 6 januari 1880, onderwijzer te Utrecht, huwt te Utrecht 30 november 1910 (aktenr. 823, in tegenwoordigheid van concierges en stadsboden; op dat moment woont Maria van Staveren in Noordwijk, maar is Franciscus Emilius Hendriks overleden) met Johanna Hoenkamp, geboren te Utrecht circa 20 december 1878, dochter van Coenraad Wijnand Hoenkamp en Wilhelmina Johanna Wandelaar.


1 De Militaire gegevens van Cornelis Hendriks zijn te vinden in het Rijksarchief te Den Haag onder inventarisnr. 2.13.05, subnrs. 113, 120, 122, 145, 221, 300, 350 en 442.

2 De opgegeven 22 jaar strookt niet met de inschrijving van Dirkje Kroese in het doopboek, dat 1787 als geboortejaar opgeeft (zie hiervoor). De reden is (nog) niet bekend.

3 De grootouders van vaderszijde zijn: Johannes Jurrien Arentsen overleden op 7 december 1801 te Wisch; en Hendrica ten Bokkel overleden op 11 december 1795 te Wisch.

4 De grootouders van moederszijde zijn: Andries Maandag overleden op 22 maart 1830 te Hummelo; en Harmina Slotboom overleden op 14 februari 1821 te Hummelo.

5 Johan Maandag en Johanna Wouterina van de Water zijn op een leeftijd van resp. 39 jaar en 29 jaar op 5 mei 1827, nr. 10, gehuwd te Hummelo en Keppel; beiden zijn aldaar ook geboren, resp. omstreeks 1788 en 1798. Johan Maandag is de zoon van Andries Maandag en Harmina Slotboom; Johanna Wouterina van de Water is de dochter van Gerrit Jan van de Water en Elsken Geerlings.

6 De Volkstelling 1830 in Bergen op Zoom heeft ook het gezin van Dirkje Croese en haar vijf kinderen beschreven. Zij wonen dan in wijk H op nr. 122 Oude Wouwsestraatweg, de weg die Bergen op Zoom met Wouw verbindt. Dirkje is dan 42 jaar en zonder beroep; haar kinderen (drie jongens en twee meisjes) zijn: de 16-jarige Adriana Clasina geboren te Utrecht, de 12-jarige Wilhelmina Justina geboren te Maastricht, de 9-jarige Cornelis Rudolph geboren te Vlissingen, de 7-jarige Johannes Pieter geboren te Vlissingen, en de 5-jarige Franciscus Emilius, geboren te Bergen op Zoom. De kinderen worden eveneens 'zonder beroep' vermeld.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina