Criteria voor behandelvorm bij het circuit Ouderen van Mediant ggzDovnload 206.33 Kb.
Pagina1/6
Datum21.08.2016
Grootte206.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Criteria voor behandelvorm bij het circuit Ouderen van Mediant GGz
Bachelorthese december 2007

Student: Sophia Lückmann

Studentnummer: 0086541

1e begeleider: Lieke Christenhusz

2e begeleider: Joost Baneke/ Ernst Bohlmeijer

externe begeleider: Bernadette Duzijn

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Studierichting Psychologie

Thema Veiligheid en Gezondheid


Samenvatting

Achtergrond


Het aantal ouderen in de bevolking gaat volgens prognoses in de komende jaren sterk stijgen. Hierdoor kan ook het aantal ouderen in de geestelijke gezondheidszorg stijgen. Ouderen binnen de geestelijke gezondheidszorg krijgen vaak geen adequate hulp en in vergelijking met jongeren krijgen minder ouderen de zorg die bij hun past.

    Onderzoeksvraag

Dit onderzoek probeert de factoren die de behandelkeuze van een hulpverlener beïnvloeden te bepalen. En er wordt specifiek gekeken of de hoop van een hulpverlener invloed heeft op zijn behandelkeuze.
Methode

Er wordt een onderzoek uitgevoerd bij het circuit ouderen van mediant. Om de invloeden van hoop op de behandelkeuze na te gaan worden meetinstrumenten ontworpen, zodat hoop, de succes-inschatting van behandelingen en de keuze-neigingen kwantitatief gemeten kunnen worden. Met behulp van interviews en schriftelijke vragen wordt nagegaan welke factoren hulpverleners in hun keuze waarnemen.


Resultaten

Aan de hand van de interviews en vragen kunnen drie hoofd-informatiecategorieën geïdentificeerd worden, die alle hulpverleners als beïnvloedend in het maken van hun behandelkeuzes waarnemen. Deze factoren zijn: -“Informatie betreffende de client”, -“de informatie betreffende de hulpverlener” en –“karakteristieken van de behandeling”.


Conclusie en discussie

Men kan informatiecategorieën identificeren, die alle hulpverleners als beïnvloedend waarnemen. Om beter conclusies te kunnen trekken is vervolgonderzoek nodig.


Abstract

Backgroud
According to prognoses the number of elderly people in the population will increase in the following years. Due to this the number of elderly people in mental health care might rise as well. The help which elderly people encounter in mental health care is often not adequate and in comparison to younger ones, less elderly patients experience the care that suits them.

Aim
This study tries to investigate the factors which influence the choice of treatment taken by those who are integrated in the work in the department of mental health care. Spacifically, we concentrate on the question whether the workers hope influences the choice of treatment.

Methods
Research is carried out in the department for elderly people at Mediant. Instruments are designed to measure hope, the perception of the chances concerning the success of the treatment, and the disposition to decide on a certain option. These results allow to investigate the hope’s influence on the disposition to decide on a certain option. The influences on the choice of treatment which are experienced by the workers are investigated by means of interviews and open questions.

Results
Three main categories of information can be identified as influences in the choice of treatment that are experienced by all workers who were interviewed. These are: information about the client, information about the worker and characteristics of the treatment.

Conclusion and discussion
It is possible to identify categories of information which are experienced by all workers as influences on their choice of treatment. Further studies are neccesary to draw better conclusions.

Inhoud


1. Inleiding P. 5


1.1 Het filtermodel P. 5 .
1.2. Invloeden op de keuze voor een geschikte behandeling P. 6
1.2.1. Opvatting 1: de diagnose als uitgangspunt P. 6
1.2.2. Opvatting 2: de effectiviteit van diverse behandelingen is gelijk P. 7
1.2.3. Opvatting 3: kenmerken van probleem en cliënt zijn doorslaggevend P. 7
1.3 Hoop P. 8
1.3.1. Invloed van hoop op de behandeling P. 8
1.3.2. Definities van hoop P. 9
1.3.2.1 Snyders hoop theorie P. 9
1.3.3. De invloed van hoop op de behandelkeuze P. 11
1.4. De onderzoekvragen P. 12
2. Methode P. 12


2.1 De onderzoeksetting P. 12
2.2 Werving van respondenten P. 13
2.3 Meetinstrumenten P. 13
2.3.1 De toegepaste meetinstrumenten P. 13
2.3.2 De ontwikkeling van de meetinstrumenten P. 14
2.4. De analysemethoden P. 15
2.4.1 De kwalitatieve analyse P. 15
2.4.2 De kwantitatieve analyse P. 15
3. Resultaten P. 16
3.1 Respons P. 16
3.2. Kwalitatieve analyse P. 17
3.2.1 Informatie betreffende de cliënt P. 18
3.2.1.1 Informatie over de cliënt zelf P. 18
3.2.1.2 Informatie over de klachten van de cliënt P. 18
3.2.1.3 Informatie over de omgeving van de cliënt P. 18
3.2.2. De informatie betreffende de hulpverlener P. 19
3.2.3 Karakteristieken van de behandeling P. 20
3.2.3.1 Doelen van een behandeling P. 20
3.2.3.2 Stappen in een behandeling P. 20
3.2.3.3 Eenvoud/lichtheid van behandeling P. 21
3.2.3.4 Resultaat van eerdere behandelingen P. 21
3.2.4. De “match” P. 21
3.3 De kwantitatieve analyse P. 21
3.3.1 De kwantitatieve data P. 21
3.3.2 De analyse P. 22
4. Conclusie en discussie P. 24


4.1. Welke factoren beïnvloeden volgens hulpverleners hun behandelkeuze? P. 24
4.1.1 Beïnvloedende factoren P. 24
4.1.2 De categorieën in vergelijking met bestaande opvattingen P. 25
4.1.2.1 De diagnose als uitgangspunt P. 25
4.1.2.2. De effectiviteit van diverse behandelingen is gelijk P. 25
4.1.2.3 Kenmerken van probleem en cliënt zijn doorslaggevend P. 26
4.1.3. wat zijn de criteria voor een opname? P. 26
4.2. Hoop als beïnvloedende factor P. 26
4.3. Vervolgonderzoek P. 27
4.3.1. Het kwantitatieve deel P. 27
4.3.2. Het kwalitatieve deel P. 27
4.4 De eindconclusie P. 28
5. Referenties P. 29
6. Bijlagen P. 31


  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina