Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 117.21 Kb.
Pagina3/3
Datum26.08.2016
Grootte117.21 Kb.
1   2   3

Besluitenlijst

1

Mededelingen

- Begrotingsbehandeling in november in twee delen, met extra raadsvergadering op maandag 19 november.

- Op 29 september vindt het door het Actieprogramma Lokaal Bestuur en VNG georganiseerde congres ‘De Raad in actie’ plaats.

- Bij wijze van proef (i.h.k.v. de nieuwe werkwijze) worden vergaderrichttijden voorafgaande aan de bespreking van de agendapunten bekendgemaakt.

- Een setje met bij de raadsvoorstellen horende besluiten wordt als extra service van de griffie uitgedeeld.- Verzoek aan raadsleden om tijdens schorsingen en pauzes niet luidruchtig te zijn en sigarettenpeuken in de asbak te deponeren i.p.v. op straat
2

Insprekers

Agendapunt 3: Dhr. Nanninga; agendapunt 4: Mw. Riemersma, Mw. van Ginkel, Dhr. Jaspers en Dhr. Houtman.
3

Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter

Stemming amendement Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter [PvdA en GroenLinks]: het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen, met inachtneming van de in de tweede termijn gegeven toelichting op het historiciteitscriterium.

Stemming motie Uitgangspunten Regeling Tijdelijke Ontheffing pleziervaartuigen langer dan 12 meter [PvdA en GroenLinks]: de motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van het aangenomen amendement van PvdA en GroenLinks (inclusief interpretatie van ‘historiciteit’ volgens de tweede termijn) en de aangenomen motie van PvdA en GroenLinks.
4

Definitief ontwerp Ecologische Verbindingszone Bovendiep

Stemming motie Rietstrook [D66]: de motie wordt verworpen met 1 stem voor en 18 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.

Dennis Straat zal met Nico Papineau Salm bespreken welke maatregelen er zijn te treffen om goed te kunnen handhaven op overlast a.g.v. waterscooters en motorvaartuigen.

Dennis Straat zal na het zomerreces gesprekken voeren met de woonbootbewoners. Afhankelijk van het verloop hiervan zal het plan van aanpak gereedkomen. Zie: bestuurlijke termijnagenda.
5

Voorjaarsnota 2007

Stemming motie Assadaaka en MOC [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Stemming motie Onderwijshuisvesting Zeeburg [GroenLinks, PvdA en SP]: de motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en SP.

Dennis Straat zal de Raad tijdig informeren, in ieder geval bij de behandeling van de Najaarsnota, over eventuele noodzakelijke financiële bijsturing. Hij zal de Raad informeren over de stand van zaken m.b.t. grondexploitaties als deze worden afgesloten of bij de behandeling van de Jaarrekening in een Commissie.
6

Programma Jeugd en Veiligheid 2006-2010

Stemming motie Jeugd en veiligheid [PvdA]: de motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld met inachtneming van de aangenomen motie van de PvdA.
7

Armoedebeleid

Stemming motie Armoedebeleid [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor [GroenLinks, VVD, D66, PvdA] en 3 stemmen tegen [SP]. Het besluit wordt vastgesteld.
8

Voorbereidingsbesluit Kopgebouw en Jachthaven Entrepot

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.

Nico Papineau Salm zegt toe dat 4 per ongeluk gekapte bomen herplant zullen worden bij de herinrichting van de Van Lohuizenlaan.
9

Verhoging vergunningtarief parkeren 2008-2011

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
10

Voorgenomen wijzigingen parkeerbeleid

Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen.

11

VVD-motie 'staatsieportret'

Stemming motie Staatsieportret [VVD]: de motie wordt verworpen met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
12

Wijziging Verordening Burgerinitiatief

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13

Actualieteiten DB

- SIBA; As Siddieqschool.

- Plan van Scholen; ASKO.


14

Verslag mei

Vastgesteld met 2 wijzigingen.
15

Rondvraag

- Afscheid Herbert de Bruijne als raadslid en PvdA-fractievoorzitter in september.

- Bomen Sluiseiland [SP en GroenLinks].

- Tweede Johan Cruijffveldje IJburg [VVD].

- SP in Zeeburger krant [GroenLinks].


Griffier, Raadsvoorzitter,


Liesbeth Ottes Linda Maasdijk
1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina