Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 38.24 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte38.24 Kb.

Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 6080711

Fax 020 6941936

www.zeeburg.amsterdam.nlDB-besluitOnderwerp
Restauratie kunstwerk Aart Roos in gebouw TimorpleinAlgemeen
Stadsdeelwethouder

Dennis Straat
Portefeuille

Cultuur
Registratienummer

G/2007/ /
Planning
Management Team Zeeburg

N.v.t.Stafoverleg

26 april 2007Dagelijks Bestuur

8 mei 2007

Akkoord te gaan met voorstel
Commissie van Advies

N.v.t.
0

Stadsdeelraad

N.v.t.Gevraagde beslissing
Akkoord te gaan met een bijdrage van 8.150 euro voor de restauratie van het kunstwerk van Aart Roos

Korte toelichting (bestuurlijke context)
Tijdens de verbouwing van het gebouw Timorplein is besloten de muurschildering van Aart Roos te behouden. Eigenaar Ymere heeft hiervoor extra kosten moeten maken in verband met behoud van de muur waar de schildering op is aangebracht. Ymere heeft aan stadsdeel Zeeburg verzocht de restauratiekosten voor zijn rekening te nemen.
Ingewonnen adviezen


Financieel Beleid en Advisering

Nee
Personeel en Organisatie

Nee

Paraaf

Sectorcontroller
ABJZ

Nee
Sector controller

NeeCommunicatie

Nee
Overige bestuurlijke adviezen

Nee
Adviesgroep aanbestedingen

Nee


Toelichting adviezen:

Communicatie


Interne communicatie

Nee
Persbericht

Nee
Externe communicatie

Nee
Zeeburgjournaal/ Stadsblad

Nee
www.zeeburg.amsterdam.nl

Nee
Bestuursinformatie online

Nee
Meegezonden stukken
Nee
Ter inzage gelegde stukken
Nee
Inspraak
Niet van toepassing
Gegevens Behandelend Ambtenaar:
Naam

Onno van den Muysenberg
Telefoon

020 - 608 06080701
E-mail

o.vanden.muysenberg@zeeburg.amsterdam.nl
Sector/Afdeling

Publiek/Beleid en Regie
Ambtelijk opdrachtgever

Jaap Ruijgers
Sectorhoofd

Amida Michael

Parafen

Opsteller

Ambtelijk opdrachtgever

Stadsdeelwethouder

Stadsdeelsecretaris

Griffier a.i.

Onno van den Muysenberg

Jaap Ruijgers

Dennis Straat

Joke Goedhart

Liesbeth OttesRegistratienummer

:

G/2007/ /

Datum

:

8 mei 2007

Onderwerp

:

Restauratie kunstwerk Aart Roos in gebouw Timorplein

Aan het Dagelijks Bestuur,

Behoud muurschildering

De verbouwing van het gebouw Timorplein vordert gestaag. Tijdens de verbouwing is een discussie ontstaan over een muurschildering in het gebouw. Het betreft een werk van Aart Roos: Bloemen en vogels (1961). Het meet vijftien bij vier meter. In eerste instantie was gepland de muur waarop de schildering is aangebracht te slopen. Na een publieksactie van de zoon van Aart Roos (handtekeningen aanbieden aan Caroline Gehrels, publicaties in het Parool) heeft Ymere besloten het kunstwerk te behouden. Dit had wel tot consequentie dat de bouwplannen aangepast moesten worden, waarvoor Ymere extra kosten heeft gemaakt (circa € 30.000).

Restauratie

Tijdens de bouw, maar ook daarvoor al, waren kleine beschadigingen aan de muurschildering ontstaan. Restauratie is geboden. Een deskundig restauratiebureau heeft een onderzoek gedaan en de kosten van restauratie op € 8.150 geraamd. Ymere heeft nu een beroep gedaan op stadsdeel Zeeburg de kosten van restauratie op zich te nemen, met in achtneming van het feit dat Ymere al € 30.000 in behoud van het kunstwerk heeft gestoken.
Een snelle beslissing is geboden opdat de restauratie nog kan plaatsvinden voordat de ruimte waar de muurschildering zich bevindt in gebruik wordt genomen.

Voorstel

Gezien de betrokkenheid van het stadsdeel bij het Timorplein en het belang van het behoud van het kunstwerk binnen Zeeburg acht ik een bijdrage van het stadsdeel aan de restauratie gerechtvaardigd. Binnen het budget Timorplein is ruimte gereserveerd voor kunst en cultuur. Hier kan de bijdrage aan de restauratie

(€ 8.150 exlcusief BTW) uit worden betaald.


Ik verzoek u akkoord te gaan met de bijdrage van € 8.150 aan de restauratie van het kunstwerk ‘Bloemen en vogels’ van Aart Roos.

Stadsdeelwethouder Cultuur,

Dennis StraatRegistratienummer

:

G/2007/ /

Datum

:

8 mei 2007

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zeeburg:
Gezien het voorstel van de stadsdeelwethouder
Gezien het verzoek van Ymere aan stadsdeel Zeeburg om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de muurschildering ‘Bloemen en vogels’ van Aart Roos, dat zich in het gebouw Timorplein bevindt;
Overwegende dat behoud en restauratie van het kunstwerk gewenst is;
Overwegende dat Ymere inmiddels € 30.000 heeft besteed aan behoud van het kunstwerk;
Gelet op de betrokkenheid van stadsdeel Zeeburg bij het gebouw Timorplein;
Gelet op de gereserveerde gelden voor kunst en cultuur binnen het budget Timorplein;

BESLUIT:
Akkoord te gaan met een bijdrage van 8.150 euro voor de restauratie van het kunstwerk van Aart Roos.

Secretaris,

Joke Goedhart


Voorzitter,

Nico Papineau Salm

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina