Curriculum vitae arno van klaveren persoonlijke gegevensDovnload 47.81 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte47.81 Kb.


CURRICULUM VITAE ARNO VAN KLAVEREN

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam : Arno van Klaveren


Geboortedatum : 27-09-1963
Woonplaats : Delft
email : info@arnovanklaveren.nl
Website : www.arnovanklaveren.nl
Telefoon : 06-42511455
LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/arnovanklaveren
PROFIEL
Mijn naam is Arno van Klaveren en ik ben al lange tijd en met veel plezier werkzaam in de wereld van ICT dienstverlening. Vooral in de rol van Service (level/delivery) manager, Projectmanager of interim leidinggevende/verandermanager. Dat veranderen is eigenlijk een rode draad die door mijn opdrachten loopt. Ik ben erg gedreven om zaken structureel beter achter te laten dan hoe ik ze bij aanvang van mijn opdracht aantrof. Mijn karakter kenmerkt zich door klantgerichtheid, openheid en eerlijkheid in de communicatie, gedrevenheid en vaak ook wel een tikkeltje eigenwijsheid. Verder wordt ik erg gemotiveerd van innovatieve toepassing van ICT en beschik ik over een goed gevoel voor humor. Veranderingen breng ik graag tot stand door eerst een goede aansluiting te zoeken met de uitvoerenden en de verandering dusdanig vorm te geven dat er een goede aansluiting gevonden wordt bij de mensen die het werk moeten doen.

VAARDIGHEDEN
Interim management

Verander management

Project management (Prince II, Scrum)

Service (level/delivery) management

Itil proces management
OPLEIDINGEN & TRAININGEN
Prince II (versie 2009) practitioner Gecertificeerd 2015
Scrum Master Gecertificeerd 2013
IPMA training gevolgd 2006
Props/Probaat Project management Gecertificeerd 2001
Itil Service manager Gecertificeerd 1998
Itil Foundation Gecertificeerd 1998
Prince II Foundation & expert Foundation gecertificeerd 1997
MTS elektronica Diploma 1983
ERVARING

Periode : 11/2014-02/2015


Functie: : Manager Managed Services

Bedrijf : SLTN Inter Access


Taken : Ad-interim leiding geven aan de afdeling managed services 5 teamleiders en in totaal 80 FTE met een jaarlijkse omzet van >10 Miljoen Euro. Opzetten nieuwe structuur van de afdeling, benoemen nieuwe teamleiders. Opstellen van de financiële en operationele KPI’s en bijbehorende rapportages. Tevens participatie op stuurgroep niveau voor de te behalen ISO certificering.
Behaalde resultaten : Heldere afdelingsstructuur, teamleiders, rollen en verantwoordelijkheden en KPI's om de afdeling mee te besturen.
Gebruikte vaardigheden : Structureren, Verandermanagement, Besturing Inrichten, voortgang bewaken, motiveren medewerkers.
Periode : 04/2014-11/2014
Functie : Manager Project Services

Bedrijf : SLTN Inter Access


Taken : Integreren en uniformeren van de projecten afdelingen van beide organisaties (22 FTE). Deel van de opdracht was ook het inrichten van de administratieve systemen en werkprocessen en de voorbereidingen op de ISO certificering.
Behaalde resultaten : Samengesteld team van technisch specialisten, integratie van 2 verschillende culturen, invoeren uniforme werkwijze/processen en bijbehorende systemen. Zeer actieve rol gehad in het managen op stuurgroep niveau (senior supplier rol) van vastgelopen of moeizaam lopende projecten bij o.a. een aantal grote zorgorganisaties (>4000 werkplekken)
Vaardigheden : Inrichten, structuren, Stuurgroep LID diverse projecten (senior supplier), Prince II, leiding geven, motiveren medewerkers, samenstellen teams, crisis management van diverse projecten. Verander management. Procesmanagement van interne processen en het organiseren van de aansluiting van de onderliggende systemen op deze processen (o.a. t.b.v. ISO certificering). Zorg dragen voor stuurinformatie uit de systemen. Verander management.
Periode : 12/2013-04/2014
Functie : Project manager performance improvement project

Bedrijf : SLTN Inter Access


Taken : Project manager van een performance verbeterproject (Citrix, VM Ware, WAN, Exchange) voor een grote zorginstelling met 3500 werkplekken. Project was eerder opgeleverd maar bleek niet te voldoen. Tijdens performance project is de omgeving volledig doorgelicht en voor een groot deel herzien en aangepast.
Behaalde resultaten : Met relatief weinig middelen en in een zeer gevoelige omgeving met meerdere contractpartijen en een zeer teleurgestelde klant de omgeving in een aantal maanden terug gebracht naar een goede performance, tevreden eindgebruikers een tevreden klant en een weer winstgevend beheercontract.
Vaardigheden : Analyse, samenstellen team, opstellen plan en planning, Voortgang bewaken en rapporteren, Stakeholder management, Prince II, Overdracht aan beheer, Itil. Goede conceptuele technische kennis van VM Ware, Storage netwerken en Citrix waren cruciaal voor het slagen van deze opdracht.
Periode : 08/2013-03/2014
Functie : Manager Managed Services

Bedrijf : SLTN Inter Access


Taken : Interim leidinggevende van managed services (22 FTE) bij SLTN in Almere. Na de ondertekening van de overname van Inter Access in oktober aan de Inter Access kant leiding gegeven aan de managed delivery organisatie (80 FTE). Vervolgens leiding gegeven aan de samenvoeging en herstructurering van beide afdelingen en het inhuizen in het pand van Inter Access in Hilversum.

Behaalde resultaten : Rust en structuur gebracht in team SLTN analyse uitgevoerd van team Inter Access. Management team samengesteld en samenvoeging in gang gezet. Daarnaast samen met de mensen tooling keuze gemaakt en project voor implementatie ToPDesk in gang gezet. Herstructurering gedaan naar gezamenlijk team van 84FTE zonder verlies aan performance.


Vaardigheden : Analyse van beide teams, creëren draagvlak, selectie kernteam, opstellen plan van aanpak, herstructurering, samenvoeging, verander management, aansturing teamleiders, stakeholder management.
Periode : 04/2013-07/2013
Functie : Consultant activiteitenbegroting

Bedrijf : Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.


Taken : In opdracht van, en nauwe samenwerking met, de CFO van beeld en geluid en in overleg met de budgethouders van de verschillende afdelingen invulling geven aan de veranderende organisatie en de daarmee gepaard gaande nieuwe manier van begroten op basis van meetbare activiteiten. Onderdeel van de invoering van Business Balanced Scorecard.
Behaalde resultaten : Aanzet gegeven voor verandering, concrete budgetvoorstellen op basis van Balanced scorecard methodiek tijdig opgeleverd aan CFO.
Vaardigheden : Analyse huidige budgetten, uitleg geven veranderende werkwijzen, samen met budgethouders opstellen budgetplan nieuwe stijl, business balanced scorecard, verander management.
Periode : 02/2010-12/2012
Functie : Servicelevel manager

Bedrijf : Politie Zuid Holland Zuid.


Taken : Aansturen leveranciers op tactisch niveau. Sturen op performance indicatoren en procesverbeteringen. Indien nodig interveniëren op operationeel niveau. Maken van afspraken in SLA, Dienstencatalogus en dossier afspraken en procedures.
Initiëren en leiden van projecten o.a. projecten voor kostenreductie waardoor 2/3 van het factuurbedrag van mijn diensten is terugverdiend in de vorm van structurele besparingen.

Behaalde resultaten : Diverse trajecten op tactisch niveau aangestuurd en tot een goed einde gebracht. O.a. implementatie nieuwe WAN architectuur, nieuwe versies van SW voor opsporing en handhaving en diverse innovaties door kunnen voeren. Kosten eigen inhuur ruim gecompenseerd met gerealiseerde besparingen. Samenwerking met korps Rotterdam mede vorm gegeven en uiteindelijk volledige integratie op gebied van SLM bereikt en stokje overgedragen.


Vaardigheden : Itil, aansturing leveranciers, kostenreductie realiseren, vertaling van business vraag naar mogelijkheden leverancier, projectmanagement (opdrachtgeverskant).


Periode : 12/2008-01/2010
Functie : Service delivery manager

Bedrijf : vtsPN (ICT dienstverlener van Politie)


Taken : Bewaken en coördineren dienstverlening aan de meldkamer van politie Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid.
In beheer nemen meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, opstellen SLA, PDC en Dossier afspraken en procedures.
Behaalde resultaten : In beheer name van meest kritieke systemen meldkamer veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Bewaken van en rapporteren over dienstverlening en opstellen en opvolgen van verbeterplannen (SIP).
Vaardigheden : Itil, Opstellen SLA, PDC, DAP, bewaken winstgevendheid van contracten, stakeholder management, projectmanagement van grotere wijzigingen. Goede conceptuele technische kennis van meldkamer processen en systemen.
Periode : 10/2007-11/2008
Functie : coach voor diverse procesmanagers, teamleider bedrijfsbureau

Bedrijf : Rijkswaterstaat


Taken : Coachen van procesmanagers van tactische processen, security en contingency management aan de vraagkant richting de dienstverlener CAP Gemini. Als onderdeel van de transitie moesten deze mensen een regierol gaan vervullende in plaats van een delivery rol.
Teamleider Service Management Office (bedrijfsbureau service management)
Leiding geven en verder vormgeven van het bedrijfsbureau van Service Management, o.a. bestelteam en servicelevel rapportages, financiën etc.

Behaalde resultaten : 2 Proces managers in hun regierol geholpen en gecoacht. Overall meegeholpen met de verandering van uitvoerend naar regie voerend. Inkoopprocessen doorgelicht en aangepast en beter geïntegreerd. SLA rapportages opgesteld en gezorgd voor het maandelijkse proces voor de productie van SLA rapportages (zo efficiënt mogelijk).


Vaardigheden : Coaching, verander management, Itil, aansturing team, uitdenken en zorgdragen voor KPI rapportages, aansturing leveranciers.
Periode : 01/2006-10/2007
Functie : Project manager.

Bedrijf : ISC (later vtsPN ICT leverancier Politie)


Taken : Leiden van projecten van 3 korpsen uit het verzorgingsgebied midden (Utrecht e.o.).
Opzetten en vormgeven projectmanagement afdeling en bijbehorende integratie met o.a. change management proces en facturering.
Behaalde resultaten : Project management opgezet binnen VG Midden. Bijbehorende processen vorm gegeven en ingericht incl aansluiting op change management en de facturering. Leiding gegeven aan een groot aantal projecten o.a. infrastructuur voor vastleggen foto's forensische opsporing, invoering kentekenherkenning etc.
Vaardigheden : Prince II, verander management, stakeholder management.
Periode : 01/2004-12/2005
Functie : Manager storage en back-up team

Bedrijf : Atos Origin Managed Operations,


Taken : Leiding geven aan team van 18 technisch specialisten op het gebied van centrale storage en back-up.
Project manager van ontwikkeling en uitrol van een cross platform facturering systeem.
Procesmatige Integratie van storage en back-up teams van Atos en voormalig KPN datacenter (uniformeren werkwijzen)
Behaalde resultaten : Operationele aansturing 18 FTE. Realisatie billing systeem voor storage en back-up diensten. Integratie op procesniveau met KPN Datacenter tegenhanger.
Vaardigheden : Coachend leiding geven, verander management, uniformeren processen Itil en werkwijzen, project management van SW ontwikkeling voor rapportage en billing van geleverde diensten.

Periode : 12/2001-12/2003


Functie : Procesmanager Configuratie en wijzigingen beheer.

Bedrijf : KPN (Netwerkmanagement afdeling telefonie netwerken)


Taken : Vormgeven van het proces configuratie beheer en het opzetten en vullen van de CMDB, verder vormgeven en professionaliseren van het proces wijzigingen beheer. Meekrijgen van de beheerafdelingen in het centraliseren van de CMDB.
Behaalde resultaten : Professioneel ingerichte CMDB met verificatie proces en automatische detectie van niet geautoriseerde wijzigingen. CMDB rapportage die voor zowel management als operationele medewerkers veel toegevoegde waarde had.
Vaardigheden : Itil, Configuratie beheer en wijzigingen beheer, verander management, stakeholder management.
Periode : 01/2000-11/2001
Functie : Project manager telefonie systemen

Bedrijf : Ericsson


Taken : Manager van projecten bij KPN en Vodafone op het gebied van software ontwikkeling, testen en uitrollen nieuwe functionaliteit in telefonie centrales van zowel het vaste als het mobiele netwerk.
Behaalde resultaten : Diverse succesvol gerealiseerde projecten voor KPN en Vodafone.
Vaardigheden : Project management, Props probaat methodiek (Ericsson, KPN), telefonie systemen zowel vast als mobiel.
Periode : 1986-1999
Functie(s) : Engineer kantoor automatisering, technisch specialist kantoor automatisering, project manager, Itil service manager, teamleider helpdesk.

Bedrijf : Bull Benelux


Taken : Gestart als field engineer in kantoorautomatisering en LAN netwerken. Daarna technisch specialist en vraagbaak voor field engineers. Vervolgens o.a. project manager voor technische projecten bij diverse klanten zoals Kruidvat, Rank Xerox, Mawarid electronics ltd. Vanaf 1998 gecertificeerd Itil Service manager, mede vorm gegeven aan transitie van hardware leverancier naar diensten leverancier en Itil implementaties bij diverse klanten geleid waarbij vaak ook een helpdesk op de klant lokatie werd gerealiseerd. Adoptie van Itil en Prince II binnen Bull geleid.
Vaardigheden : Itil, Prince II, verander management, technisch specialist.

OVERIGE


Werkgevers:PeriodeWerkgever


Rollen

01/2010-heden


Zelfstandig


ondernemer

Interim manager, Interim Service manager, Senior Project manager

10/2007-12/2009

Colfield


Rotterdam

Interim manager, Interim Service manager, Senior Project manager

11/2001-10/2007

Atos Origin


Utrecht

Interim manager, Interim Service manager, Senior Project manager

01/2000-10-2001

Ericsson


Rijen

Senior Project manager Telecom

08/1986-12-1999

Bull Benelux


Amsterdam

Project manager, Service manager, Technisch specialist kantoorautomatisering.Hobby's:

Zeilen, Kamperen, Mediteren, Fietsen, Motorrijden.CV Arno van Klaveren V6 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina