Curriculum Vitae PersoonsgegevensDovnload 19.48 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte19.48 Kb.
Curriculum Vitae
Persoonsgegevens:

Naam: Geertje Korf

Geboortedatum: 11 mei 1975

Geboorteplaats: Zaanstad

Adres: van Bemmelstraat 27, 3818 PA Amersfoort

Telefoonnummer: (06)28161197

E-mailadres: info@geertjekorf.nl

Burgerlijke staat: samenwonend, geen kinderen


Opleiding:

1994-1999: Bovenbouwstudie Prehistorie aan Universiteit van Leiden

1993-1994: Propedeuse Archeologie aan Rijksuniversiteit Leiden

1987-1993: Atheneum aan scholengemeenschap ‘Bertrand Russell’ in Krommenie


Aanvullende cursussen:

2013 Studiemiddag monumentenrecht (Instituut voor Bouwrecht)

2012 Cursus nieuwe regels cultureel erfgoed in ruimtelijke ordening (Berghauser Pont Academy)

2011 Cursus milieurecht (SBO)

2009 / 2010 Persoonlijke coaching, gericht op omgaan met workload (GITP)

2008 Cursus snellezen (Rhetorica)

2007 / 2008 Cursus Frans (Alliance Francaise)

2007 Cursus ‘Schrijven voor het web’ (Hendrikx van der Spek)

Training Integrale Gebiedsontwikkeling (F. Evers)

2006 Cursus Inleiding Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (SBO)

Cursus SMB in de praktijk (SBO)

2005 Training Beïnvloedingsvaardigheden (Schouten & Nelisse)

2004 ‘Snuffelstage’ bij VROM-Inspectie regio Zuid-West

Kennismakingscursus ontwikkelingsplanologie (NIROV)

2003 Basiscursus Ruimtelijke Ordening (SBO)

2002 Cursus ‘Belvedere op de werkvloer’ (NIROV / Projectbureau Belvedere)

Deelvak Planologische grondslagen (Universiteit Utrecht)

Deelvak Ruimtelijke structuren, ontwikkelingen en beleidsopgaven (Universiteit Utrecht)


Werkervaring:
2012-heden: Zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoed en milieu met het bedrijf ‘Geertje Korf milieu erfgoed ruimte’. Enkele projecten:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: implementatie van de herziene EU-richtlijn voor m.e.r. (wetsvoorstel schrijven);

 • Archeologie binnen de m.e.r. voor versterking van de Markermeerdijk;

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: experimenten met vrij bestemmen in het kader van de Crisis- en herstelwet;

 • Cursus Erfgoed en Ruimte II van de Erfgoedacademie.


2006 - 2013: Werkgroepsecretaris bij de commissie voor de milieueffectrapportage

 • Samenstellen van werkgroepen van externe (top)deskundigen; plannen en organiseren van vergaderingen en locatiebezoeken, bewaken van termijnen en procedures;

 • Opstellen van adviezen over MER’en op basis van input uit de werkgroep; daarbij ook verantwoordelijk voor consistentie en juridische actualiteit van adviezen. Enkele van de ca. 70 m.e.r.-procedures waarover ik heb geadviseerd: Buitenring Parkstad Limburg, Gasopslag Bergermeer, Gebiedsontwikkeling Klavertje 4, Ring Utrecht tweede fase, Almere Oosterwold.

 • Adviseren van overheden over opzet van de m.e.r.-procedure;

 • Beleidsontwikkelingen en een netwerk bijhouden op het gebied van erfgoed. In deze rol heb ik regelmatig symposia en andere bijeenkomsten over cultuurhistorie en landschap in m.e.r. georganiseerd alsmede lezingen en trainingen over deze onderwerpen gegeven.

 • Verantwoordelijk voor beheer en samenstelling van het bestand aan externe deskundigen (de leden van de commissie), de communicatie naar en kennismanagement van dit bestand;

 • In 2010 heb ik met collega’s het ‘Kennisplatform m.e.r.’ opgezet, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe producten en het opzetten van lezingen, cursussen en trainingen;


2002-2006: Beleidsmedewerker Planvorming en Ruimtelijke Ordening bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 • Informele en formele advisering over de behandeling van het aspect cultuurhistorie in ruimtelijke plannen en m.e.r.- procedures;

 • Vertegenwoordiging van de ROB in de Provinciale Planologische Commissie en het Rijksvertegenwoordigersoverleg van Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland;

 • Contacten onderhouden met een breed extern netwerk, onder andere provinciale en gemeentelijke medewerkers cultuurhistorie / archeologie, vertegenwoordigers van andere departementen en instanties, grote terreineigenaren, waterschappen;

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van (interne) richtlijnen voor uitvoering van het rijksbeleid;

 • Advisering over het ontwikkelen van gemeentelijk en provinciaal beleid.


2001-2002: Personeelsassistent bij Wolters-Noordhof bv.
2000-2001: Archeobotanisch assistent, veldtechnicus en tekstredacteur bij Archaeological Research and Consultancy bv (ARC bv).
1999: Veldtechnicus bij Archeologisch Dienstencentrum (ADC).
Enkele recente publicaties:

 • Korf, G. , 2014. ‘De juridische context van archeologie’, Tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht, jaargang 2, nummer 4, pp. 160-165

 • Korf, G. & Vossen, N. 2013. ‘Archeologie en Ruimte’, Berghauser Pont publishing

 • Korf, G. & Romeijn, E. 2011. ‘Cultuurhistorie, een stevige bodem onder uw plan’, Bodem, jaargang 21, nr. 2, pp. 29-30

 • Korf, G. 2010. Malta in m.e.r., een aanzet tot discussie over cultuurhistorie in milieueffectrapportages, Vitruvius jaargang 3 nr. 11, pp. 50-52

 • Korf, G. 2009. Milieueffectrapportage - wat is dat?, Monumenten, jaargang 20, nr. 11, pp. 21-23;

 • Korf, G. 2009. Tussen droom en daad, diepgang van cultuurhistorisch onderzoek in m.e.r.’, TOETS jaargang 16, nr. 2, pp. 13-17

Talenkennis

Nederlands moedertaal

Engels passief: uitstekend actief: uitstekend

Frans passief: goed actief: redelijk

Duits passief: goed actief: goed

Spaans passief: redelijk actief: matigPersoonlijke eigenschappen - enkele steekwoorden

 • aanpassingsvermogen, organisatiesensitiviteit

 • interdisciplinair, generalist

 • kennisoverdracht, uitleg

 • klantgericht

 • contacten leggen, netwerken

 • organisatietalent

 • initiatiefrijkEnkele hobby’s en nevenactiviteiten

 • In 2013-2014 heb ik in het kader van een sabbatical als vrijwilliger ‘stages gelopen’ op diverse bedrijven in de verbrede landbouw;

 • Sinds 2012 ben ik nauw betrokken (als initiatiefnemer en bestuurslid van de stichting) bij de ontwikkeling van een tijdelijk buurtpark (‘Postzegelpark Leusderweg’) op een braakliggend terrein in mijn woonomgeving;

 • Ik heb een grote tuin met moestuin, kippen en bijen en probeer zoveel mogelijk van mijn eigen voedsel te produceren;

 • Ik ontwerp af en toe tuinen voor vrienden en kennissen en voer incidenteel ook onderhoudswerkzaamheden aan tuinen uit.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina