Curriculum Vitae Prof dr ir. Patrick Van DammeDovnload 0.93 Mb.
Pagina11/14
Datum22.07.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent
Elaboration and application of an adjusted agricultural land evaluation model for Rwanda (Ontwikkeling en toepassing van een aangepast landbouwkundig landevaluatiemodel voor Rwanda). Ann VERDOODT (oktober 2003) (Prom. Prof. Dr. ir. E. Van Ranst).
Nitrogen dynamics in sugarcane fields (Stikstofdynamiek in suikerrietvelden). Denis William ISA (maart 2004) (Prom. Prof. Dr. ir. O. Van Cleemput & Prof. Dr. ir. G. Hofman).
Evaluation de la faisabilité de la petite motorisation dans le secteur maraîcher du Sahel tunisien (Evaluatie van de haalbaarheid van lichte motorisering in de groententeelt in de Tunesische Sahel). Saied CHEHAIBI (april 2004) (Prom. Prof. Dr. ir. R. Verschoore).
Biodiversity of the genus Vasconcellea (Caricaceae) in Ecuador: a molecular approach (Biodiversiteit van het genus Vasconcellea (Caricaceae) in Ecuador: een moleculaire benadering). Bart VAN DROOGENBROECK (april 2004) (Prom. Prof. Dr. G. Gheysen).
Decision-making in bovine theileriosis control by small-scale livestock owners in Zambia (Besluitvorming in de bestrijding van rundertheileriosis door kleinschalige veehouders in Zambia). Rik ELYN (september 2004) (Prom. Prof. Dr. ir. Guido Van Huylenbroeck en Dr. E. Thijs (ITG/Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerpen).
Amélioration de la fertilité chimique des sables quaternaires en Côte-d’Ivoire dans l’association cocotier/Acacia spp. (Verbetering van de chemische vruchtbaarheid van kwartaire zandbodems in Ivoorkust voor de plantenassociatie kokospalm/Acacia spp.). Alice N’GORAN (9 februari 2005) (Prom. Prof. Dr. ir. Oswald Van Cleemput en Prof. Dr. ir. Georges Hofman).
Hedysarum coronarium L.: variation génétique, création variétale et utilisation dans des rotations tunisiennes (Hedysarum coronarium L.: genetische variatie, ontwikkeling van nieuwe rassen en gebruik in Tunesische gewasrotaties). F. BEN JEDDI (13 juni 2005) (Prom. Dr. ir. Dirk Reheul).
Behaviour of farmers towards price changes during market liberalisation in Ethiopia (Producentengedrag tegenover prijsveranderingen tijdens de marktliberalisatie in Ethiopië). Kindie GETNET (14 april 2005) (Prom. Prof. Dr. ir. Jacques Viaene en Prof. Dr. ir. Wim Verbeke).
Molecular genetic analysis of the genera Carica L. and Vasconcellea Saint Hilaire (Caricaceae) (Moleculair-genetische analyse van de genera Carica L. en Vasconcellea Saint Hilaire (Caricaceae)). Tina KYNDT (24 juni 2005) (Prom. Prof. Dr. G. Gheysen).
Institional economic analysis of the governance of irrigated agriculture; the case of the Peninsula Santa Elena in Ecuador Paul HERRERA (1 juli 2005) (Prom. Prof. Dr. ir. Guido Van Huylenbroeck).
Biological control of cocoyam (Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott) root rot disease caused by Pythium myriotylum: importance of soil organic matter and cultural practices. Adiobo AMAYANA (november 2006) (Prom. Prof. Dr. ir. M. Höfte).
The interaction between soil erosion, nutrient losses and nitrogen dynamic in the Chinese Loess Plateau. Ke JIN (december 2007) (Prom. Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve en Prof. dr. ir. Donald Gabriëls).
Improving the nutritional quality of Lathyrus sativus L. (grass pea) for safer consumption. Fikre Woldemedhin ASNAKE (23 september 2008) (Prom. Prof. Prof. Dr. Godelieve Gheysen en Prof. Dr. em. Fernand Lambein).
Low investment sewage treatment. Maria DE LOURDES MENDOZA (1 oktober 2010) (Prom. Prof .dr. ir. W. Verstraete).
Biotechnological tools to study and improve inulin content in chicory (Cichorium intybus). Asad MAROUFI (20 december 2010 ) (Prom. Prof. dr. ir. Eric Van Bockstaele en dr. lic. Marc De Loose (ILVO)).
Cardiovascular and metabolic syndrome risk assessment of Bolivian adolescents. Ana Maria BAYA BOTTI (31 mei 2011) (Prom. Prof. Dr. Patrick Kolsteren en dr. Armando Perez-Cueto).
Nitrogen management, crop yield and quality and nitrate leaching risk in intensive vegetable production in Morogoro, Tanzania. Marcelina Aloyce BAITILWAKE (18 november 2011) (Prom. Prof. dr. ir. Stefaan De Neve).
Nitrogen mineralization in subtropical paddysoils in relation to soil properties, organic matter fractions and fertilizer management. Mohammed Abdul KADER (13 april 2012) (Prom. Prof. dr. ir. Stefaan De Neve en dr. ir. Steven Sleutel).
Faculteit Wetenschappen, RUG/UGent
Elaboration of a land evaluation model for rubber cultivation in Peninsular Thailand. Somyot SINTHURAHAT (1992) (Prom. Prof. Dr. Eric Van Ranst).
An approach towards a macroscale land evaluation as a basis for identification of resource management options in Central Ethiopia. Teshowe YIZENGAW (1994) (Prom. Prof. Dr. Eric Van Ranst).
Elaboration of Land Evaluation Models for Pyrethrum (Chrysanthemum cinerariaefolium) in West Kenya. Peter WANDAHWA (1996) (Prom. Prof. Dr. Eric Van Ranst).
Méthodologie de maintien d’un développement agricole durable de l’écosystème oasien du Sud Tunisien.Cas de la culture irriguée de palmier dattier. Abdelmajid KADRI (2000) (Prom. Prof. Dr. Eric Van Ranst).
Symbolism, knowledge and management of soil and land resources in indigenous communities; ethnopedology at global, regional and local scales. Narciso BARRER-BASSOLS (oktober 2003) (Prom. Prof. Dr. Eric Van Ranst).
Biodiversity of the genus Vasconcellea (Caricaceae) in Ecuador: a morphological approach. Eliza Romeijn-Peeters (2 juli 2004) (Prom. Prof. Dr. Paul Goetghebeur).
Towards an integrated framework of determining Grazing Capacity in low-productive, spatially heterogeneous landscapes Ataollah Ebrahimi (5 juni 2007) (Prom. Prof. Dr. Maurice Hoffman).

Promotor van de volgende ingenieursthesissen
Faculteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, RUG/UGent

Faculteit van de bio-ingenieurswetenschappen, UGent (vanaf 2004/2005)
1987
Verwerking tot vruchtenwijn van tropische fruitsoorten in het gebied Rivière Froide (Haiti). Een projectvoorstel, DECLERCQ, A.
Het effekt van zoutstress op de kieming en groei van Solanum aethiopicum L. var Soxna, DE SMET, Tania.
Effect van bemesting met dolomiet op drie leguminosen, gebruikt als bodembedekkers onder rubber (Hevea brasiliensis Muell Arg), DE SOUTER, Bart.
Marktstudie van landbouwprodukten op 3 lokale markten in de Région des Savanes (Noord-Togo), GABRIEL, Kristina.
Een enquête rond rijstproduktie in de streek van Bida, Niger State, Nigeria, VAN CRAEN, Luc.
1988
Invloed van regenneerslag op N-mineralizatie en vervluchtiging van ammonia uit snoeisel van Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit en Cassia siamea Lam, NOBELS, Marc.
Potentieel allelopathisch effect van Cassia siamea Lam., VAN DEN HAUTE, E.
Actuele toestand en ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in de projectzone van Vredeseilanden in Dapaong - Noord Togo, VANEGHEM, Cathérine.
Studie van enkele teeltaspekten van Amaranthus spp. als bladgroente in Burundi, VERSTRAETE, B.
Resistentie van verschillende variëteiten van cowpea, Vigna unguiculata (L.) Walp voor de cowpea bladluis Aphis craccivora Koch, DAMME, Nicole.
1990
Studie over de vulgarisatie van 2 landbouwtypes in de Mugamba, NOYEN, Francis.
Selektie en veredeling naar een gewijzigde palmoliesamenstelling (Elaeis sp.) in Maleisië. Een inleidend onderzoek, HUYBRECHTS, Inge.
Invloed van bodembewerking en mengteeltsystemen op de fysische en chemische bodemkarakteristieken van een alfisol in Zuidwest-Nigeria, LEYMAN, Tom.
Een vergelijkende studie tussen de traditionele cultuurtechniek en het gebruik van dierlijke tractie bij de Turka's (Burkina Faso), SCURBECQ, René.
1991
Enkele produktieaspekten van verschillende mengteeltsystemen van mais en soya, in vergelijking met overeenkomstige zuivere teelten. Een veldexperiment te Ibadan, Nigeria, DESMYTER, Jeanique.
De zwarte cacaomier (Dolichoderus thoracicus (Smith)) als biologische controle van Helopeltis theobromae Mill. op cacao: inleidende studie, HEIRBAUT, Marc.
Studie van gebruik van en behoefte aan brandhout en konstruktiehout in de zone van het 'Programme spécial des travaux publics' - Burundi, VAN DEN EYNDEN, Veerle.
Studie van de geïntegreerde landbosbouwsystemen van het hoogland van Madagaskar en hun invloed op de bodemvruchtbaarheid, VROMANT, Nico.
Socio-economische analyse van de kostenstructuur van tomatenteelt in de vlakte van Douna (Burkina Faso), GOETEYN, Bart.
Landhervormingen in Algerije, LOX, Wouter.
Enquête naar de behoefte aan bomen in de aktiezone van het Projet Programme Spécial de Travaux Publics (PSTP) in Ruyigi (Burundi), VAN HAUWE, Karen.
1992
Ethnobotanische studie van een aantal geneeskrachtige kruiden uit Centraal-Argentinië (Provincie Cordoba), DHOLLANDER, Karen.
Een socio-economische studie van een project in de Altiplano (Potosi) in Bolivië, FAES, Lieven.
Nieuwe techniek om de kiemingsrespons van Striga-zaad te testen gebruik makend van kiemwortels van waardplanten, VAN MELE, Paul.
Agro-ecologische vegetatiestudie in de Soudan-Sahel zone van Niger, VAN WINGHEM, Jan.
Enquête over het gebruik van pesticiden in de groententeeltsektor te Sri Lanka, DEGRANDE, Ann.
Spaar- en kredietwezen in rurale gebieden in ontwikkelingslanden (de mening van enkele NGO's; Arariwa: een projectvoorbeeld uit het Andesgebied van Peru), VAN DER EECKEN, Natacha.
1993
Onderzoek naar kieminductie via "valse waardplanten" (trap crops) bij Striga-zaad, DEJONGH, Katrien.
Problematiek van het braakland in een bosrijke vegetatie in de Casamance, Zuid-Senegal, LEEMANS, Sabine.
Ecologische vegetatiestudie van een bosecosysteem in de Soedanzone van Zuid-Senegal, VANDENMEERSSCHAUT, Diego.
Epifytische en parasitische algen (Trentepohliaceae) op oliepalm Eleais guineensis Jacq.), VAN EESVELDE, Sofie.
Landbouwkundige en ekonomische aspekten van de grondnotenteelt (Arachis hypogaea L.) in de provincie Cordoba, Argentinië, VAN KERCKHOVE, Elsje.

1994
Enquête over onkruidbestrijding in niet-ge‹rrigeerde teelten in de droge zone van Sri Lanka, VAN DAMME, Veerle.
Socio-economische analyse van herbebossingsproject in de regio Casa Blanca-Rio Seco (Cajamarca - Peru), DEWAELE, Ann.
Onderzoek naar mogelijke valse waardplanten (trap-crops) voor Striga gesnerioides via een in-vitro kiemtechniek, MOORS, Anita.
Het gebruik van medicinale planten op Ilha de Santa Catarina (Zuid-Brazilië), VEREECKEN, Marleen.
Een vergelijking van het landbouwsysteem bij Peul, Mandingue en Wolof (regio Kolda - Senegal), VERSCHELDE, Torkild.
1995
Mechanisation on Palm Oil Estates, Evacuation of Fresh Fruit Bunches from Field to Mill, YSENBRANDT, Hans.
Invloed van onkruiden op de groei van kokosnootzaailingen in Sri Lanka, DEVOS, An.
Invloed van mulching op onkruidgroei en ontwikkeling van kokosnootzaailingen in Sri Lanka, VANHERPEN, Ingrid.
Milieu en de Wereldbank, VERMEIRE, Ingrid.
1996
Invloed van droogtestress op de competitie tussen mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) en enkele geselecteerde onkruiden. Deel I: Synedrella nodiflora (L.) Gaertn, Eleusine indica (L.) Gaertn, éénjarige onkruiden, SEYNAEVE, Tim.
Invloed van droogtestress op de competitie tussen mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) en enkele geselecteerde onkruiden. Deel II: Cleome viscosa (L.), Cynodon dactylon (Pers.) L., Cyperus rotundus L., Mimosa pudica L., VAN CAELENBERGH, Wim.
1997
Inventarisatie van wilde en geteelde planten in plattelandstuintjes in de provincie Loja (Ecuador), BRAEM, Wouter
Studie van de plantenbeschadigers van sesam (Sesamum indicum) in Casamance (Senegal), CNUDDE, Annick.
Fysiologische evaluatie van zouttolerantie bij Pistacia spp. afkomstig uit het mediterrane gebied, DE MOOR, Annelies.
Generatieve en vegetatieve vermeerdering van cherimoya (Annona cherimola Mill), DE SMET, Saskia.
Generatieve en vegetatieve vermeerdering van Passiflora spp., MESSIAEN, Stijn.
Studie van Croton lechleri als latex-producent, VAN DYCKE, Frederic.
Bladmorfologisch/-anatomisch onderzoek bij juveniele Pistacia spp. uit het Middellandse-Zeegebied, HULSEN, Kris.
Studie van de wilde eetbare planten gebruikt door de Shuar in Zuid-Oostelijk Ecuador, LAUWERS, Ingrid.

2000
Bepaling van het papaïne-gehalte in een aantal Carica spp., HEYENS, Veerle.
Generatieve vermenigvuldiging en genetische variatie bij het genus Carica, VANHOVE, Wouter.
2001
Domesticatie van Acalypha fruticosa, Harrisonia abyssinica en Pyrenacantha kaurabassana, HEMERYCK, Pieter
Domesticatie van Albizia anthelmintica, Euclea natalensis en Steganotaenia araliacea, DESLOOVER, Dries – laureaat van de Prijs Ontwikkelingssamenwerking 2001.
Plantengebruik in de Afro-Cubaanse Santeria-godsdienst in de regio van Santa Clara, Cuba, JANSSENS, Thomas.
Het gebruik van medicinale planten in Santa Clara, Cuba, PHAN, Thi.
Onderzoek naar pesticiden uit planten in Cuba, VANDE MOORTELE, Peter.
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo, met name de dorpen Agetiko, Agome Glozou, Adame, Batonou, CAMPENS, Veerle.
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo (partim: de dorpen Hlande, Akbandougni, Sigbehoue), GIJSEL, Katrijn.
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo (Agokpamé, Aguegan, Seko, Agbanakin), GILLIJNS, Evy.
Etnobotanisch onderzoek van medicinale planten in Apillapampa (Bolivië) als selectiemethode voor de farmacologische evaluatie van hun biologisch aktieve bestanddelen, THOMAS, Evert.
Medische etnobotanie van Qetchua-landbouwers in de Boliviaanse Andes (Apillapampa, departement Cochabamba), CALEWAERT, Jan-Bart.
2002
Etnobotanische studie van het gebruik van medicinale en rituele planten in de provincie Granma, Cuba, BOONE, Katrien.
Biologische bestrijding van smeul bij tomaten met Bacillus spp. en Trichoderma spp. in Cuba, DE PUS, Claudia.
Etnobotanisch onderzoek van de traditionele landbouwsystemen (conuco’s) in Cuba, FOSSELLE, Sylvie.
Domesticatie van Abrus precatorius, Aspilia mossambicensis en Premna chrysoclada, VAN HOOYDONK, Katrien.
Etnobotanisch onderzoek van medicinale planten in het nationaal park Isiboro-Sécure (Bolivië) als selectiemethode voor de farmacologische evaluatie van hun biologisch actieve bestanddelen, DE BUYSSCHER, Isabel.
Kwantitatieve en medische Etnobotanie van de inheemse bevolking in het nationaal park Isiboro-Sécure (Bolivië), DEJONCKHEERE, Stijn.
Evaluatie van het fysisch milieu van Rubus bogotensis, Rubus floribundus, Rubus niveus en Rubus roseus in de provincie Loja, Ecuador, FOBE, François.
2003
Het screenen van planten naar hun mogelijk allelopathische werking tegen fytopathogene bodemschimmels in Cuba, ALLAERTS, Kathleen.
Rurale microfinanciering: impact van spaar- en kredietinitiatieven op de landelijke bevolking van Guntur, India, MONDELAERS, Koen.
Moleculair genetische analyse van Rubus en Peperomia, CALUS, Dries.
Vegetatieve en generatieve vermenigvuldiging van Rubus spp. In Loja (Ecuador), MERCY, Jeroen.
Genetische variabiliteit en bestuivingsagenten van Detarium microcarpum in Zuid-Mali, HUGE, Jean.
2004
Etnobotanisch onderzoek naar duurzaam gebruik van de leefomgeving door Quechua-landbouwers in Apillapampa, Bolivia, DE MUNCK, Lisa.
Effect van wortelmassa op de schatting van nematodenaantallen in bananenwortels, DUTORDOIR, Nicolas.
Evaluatie van de voedingstoestand in rurale gemeenschappen van Guntur-district, Andhra Pradesh (India), MECHANT, Els.
Traditioneel medicinaal gebruik van boomschors en duurzaam beheer van medicinale bomen uit het moerasbos van Lokoli, Zuid-Benin, MELOTTE, Stijn.
Etnobotanische studie van de wilde planten in het landbouwsysteem in Guntur District, Andhra Pradesh, India, PEETERS, Nicky.
Etnobotanische studie van geneeskrachtige planten in Manigri, Benin, BOCKX, Bieke.
Invloed van bemesting op de wortelgroei van vetiver, DE ROO, Wim.
Ecologie en regeneratie van Nauclea xanthoxylon in het moerasbos van Lokoli in Zuid-Benin, FEYS, Simon.
Studie van de bodemvruchtbaarheid van bodems onder Detarium microcarpum (Guil. en Perr.) in Zuid-Mali, GOYENS, Sarah.
Ecologie en regeneratie van Maranthes polyandra en Pseudocedrela kotschyi in Monts Kouffé, Centraal-Benin, OSSIEUR, Veerle.
2005
Etnobotanie, morfologische variabiliteit en natuurlijke regeneratie van Adansonia digitata in Atacora (Benin), DE CALUWE, Emmy.
Kieming en groeiparameters van baobab (Adansonia digitata) in Benin, DE GROOTE, Sitske.
Etnobotanie, morfologische variabiliteit en natuurlijke regeneratie van Adansonia digitata in Atacora (Benin), VERMEULEN, Fien.
Duurzaam beheer van Khaya senegalensis & Pterocarpus erinaceus in het Monts Kouffe-gebied (Benin), GOOSSENS, Yanne.
Etnobotanisch onderzoek naar het gebruik van Non timber forest products (NTFP’s) door Yuracaré- en Trinitario-gemeenschappen in het Nationaal Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia, FLOREN, Anouk.
Vegetatiebeheer in de streek van el Limonal, provincie Imbabura, Ecuador, DAELMAN, Stijn.
Toegepast etnobotanisch onderzoek: het gebruik van wilde planten in Mali en hun economisch belang, OTTEVAERE, Griet.
Etnobotanisch onderzoek naar het gebruik van Non timber forest products (NTFP’s) door Yuracaré- en Trinitario-gemeenschappen in het Nationaal Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia, TORFS, Kim.
Etnobotanie van wilde eetbare planten en hun bijdrage tot de voedselzekerheid in de regio van Sikasso, Mali, VERHOFSTADT, Ellen.
Teelt van nispero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala, SERCU, Bert.
2006
Morfologie, etnobotanie, beheer en standplaatsvariabiliteit van de baobab (Adansonia digitata) in Karimama, Noord-Benin, DE SMEDT, Sebastiaan.
Optimalisatie van de boomkweek en groeianalyse van aangeplante bomen in het Nogal Reservaat (Sarapiqui, Costa Rica), MORTELMANS, Simon.
Etnobotanische studie van gemeenschapsbos en savanne in Brownsweg (Suriname), VAN KERCKHOVE, Karolien.
Inventarisatie en biodiversiteit in het reservaat Nogal (Chiquita Nature & Community Project) in Costa Rica, D’EVERLANGE, Wouter.
Economische analyse van vruchtdunning in nispero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala, DEZEURE, Bert.
Impact van overstromingen op bodem en biodiversiteit in het Nogalreservaat te Sarapiqui, Costa Rica, GOOSSENS, Vicky.
Onderzoek naar marktintegratie van Fair Trade bananen uit Ghana, VANDERMEERSCH, Lotte.
(Socrates-Erasmus) Characteristics of seed conservation and physiology of germination of Parinari curatellifolia and Pterocarpus lucens, MONTEIRO DIAS, Veronica Sofia.
Etnobotanische studie van gemeenschapsbos en Savanne in Brownsweg, Suriname, VAN KERCKHOVE, Karolien (co-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur).
2007
Botanische en agronomische studie van de geteelde bramen in de noordelijke Sierra van Ecuador, DUYCK, Aaron.
Socio-economische duurzaamheidsanalyse van Fair Trade-chocolade met cacao uit Ghana, MESSELY, Lies.
Fair Trade koffie in Ethiopië: kosten- en milieuanalyse van de productieketen, VAN DER VENNET, Bert.
Effect of implementation of a cocoa-based agroforestry system on traditional homegardens in the Alto Napo, Ecuador, ENRIQUEZ VALENCIA, Susana A.
Van Ghanese cacao tot Fair Trade-chocolade: een onderzoek naar geïntegreerde en ecologische duurzaamheid, DEVLOO, Brecht.
2008
Toegepast etnobotanisch onderzoek: marktonderzoek over wilde eetbare planten te Kisangani (D.R.Congo, Oostprovincie), EVERAERT, Gert.
Toegepaste etnobotanie: identificatie, gebruik en socio-economisch belang van wilde voedselplanten bij de Turumbu (DRCongo, district Tshopo), HAESAERT, Sarah.
Intra-specifieke morfologische diversiteit van baobab in West-Afrika, HOLVOET, Tom.
Tamarindus indica: Van productie tot consumptie, VAN DE SANDE, Tomas.
Transformatie en valorisatie van baobab- en tamarindeproducten. Een evaluatie en beschrijving van locale kennis en gebruiken in Mali, DE MOOR, Camille.
Ketenanalyse en marketingplan voor cherimoya (Annona cherimola Mill.) in de altiplano en de noordoostelijke Andesvalleien van Bolivia, DHONDT, Aileen.
Baobab (Adansonia digitata) van producent naar consument in Mali, ROUGES, Kim.
Ketenanalyse en marketingsplan voor cherimoya (Annona cherimola Mill.) in de centraal-oostelijke Andesvalleien van Bolivia, VERMEERSCH, Annelies.
Onderzoek en analyse naar de export van verwerkte mora (Rubus glaucus), naranjilla (Solanum quitoense) en boomtomaat (Solanum betaceum) vanuit Ecuador naar Europa, BYL, Annelies (uiteindelijk niet verdedigd).
Analyse en onderzoek naar de export van mora (Rubus glaucus), Naranjilla (Solanum quitoense) en Boomtomaat (Solanum betaceum) vanuit Ecuador naar Europa, DE RUYCK, Femke.
2009
Invloed van ontbladering bij cherimoya (Annona cherimola Mill.) op zijn productiecyclus in Loja, Ecuador, WILLEMYNS, Karel
Etnisch marktpotentioneel van tamarinde (Tamarindus indica L.) en baobab (Adansonia digitata L.),VERHAEGHE, Elke
2010
Onderzoek en analyse naar de export van verwerkte mora (Rubus glaucus), naranjilla (Solanum quitoense) en boomtomaat (Solanum betaceum) vanuit Ecuador naar Europa, BYL, Annelies.

Promotor van thesissen van HogeSchool Gent (Master in de biowetenschappen: landbouwkunde)
2008
Description of farming systems in the Upper Ouémé river catchment in Benin, Savalou. An estimation of biomass, bio-volume and eco-volume, MOORTGAT, Kim
2009

Identificatie van nematoden geassocieerd met baobab (Adansonia digitata) in Mali, HUYBRECHTS, Liesbet 


Fenologie en gecontroleerde kruisbestuiving bij tamarinde (Tamarindus indica L.) in Mali, SNAUWAERT, Emilie
Floral biology and natural pollination of Annona cherimola Mill. in South Ecuador, ALGUACIL RUIZ, Guillermo
2011
De impact van ‘geleide’ commercialisatie van Ricinodendron heudelotii zaden bij landbouwers in Centraal-Kameroen. VAN HAVER, Sander

Promotor van thesissen van het ERASMUS MUNDUS-programma: International Master of Science in Rural Development


2008
Non-timber forest products (NTFPs) for food and livelihood security: an economic study of tribal economy in Western Ghats of India, TEJASWI, Pillenahalli Basavarajappa.
2009
A transaction cost analyses of factors affecting market arrangements in the agroforestry tree product value chain in Cameroon, TITA, Divine Foundjem

Promotor van thesissen van het programma: Master of Nutrition and Rural Development


2010
Food security and dietary patterns of adult women in Kisangani City and Yaoseko, a rural Turumbu village in DRCongo, Orily Depraetere
Promotor van thesissen aan de Faculteit Wetenschappen, UGent
Bijdrage tot een lokaal bruikbare flora voor het district Apillapampa, provincie Capinota, departement Cochabamba, Bolivia, COUSY, Trees (mede-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2004).
Een floristische analyse van gemeenschapsbos in Brownsweg, BAVAY, Gilles (mede-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2006).
Een floristische studie van gemeenschapsbossen in Brownsweg (Suriname), VERMEULEN, Arne (mede-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2007).
Een entobotanische studie van de huishoudens in Brownsweg, een Boslandcreoolse gemeenschap in Suriname, VAN DE PUTTE, K. (mede-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2007).

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina