Curriculum Vitae Prof dr ir. Patrick Van DammeDovnload 0.93 Mb.
Pagina12/14
Datum22.07.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Promotor van thesissen in het GGS-programma landbouwontwikkeling, RUG/UGent
Some Economic Aspects of Groundnut Production in Sudan with Special Reference to "Rahad scheme", AWAD AHMED ABD EL KARIM (1990).
Impact of Extension Services on Milk Production, a Case of the South of Bandung Animal Husbandry Cooperative (KBBS) - Indonesia, RINARTI (1990).
Analysis of Income Distribution in Sabah and the Consequences for Development, ANDI KADIR BIN JALANI (1991).
The Relationships between Social Economic Factors and Member's Participation in Village Unit Cooperatives, WAWAN LULUS SETIAWAN (1991).
The Role of Flood on Agriculture Production in Bangladesh, MOHAMMED AMZAD HOSSAIN (1995).
Linking Rural Formal and Informal Finance, KONING, Heleen (1997).
Probleemanalyse van de exportmogelijkheden van tropisch fruit uit Kameroen, VEECK, Eve (1998).
Evaluatie van het fysisch milieu voor papaya in de provincie Loja, VAN DER SMISSEN, Marc (1999).

The effect of a small-scale aquaculture project on socio-economic conditions of poor farmers in Tramkok and Samrog Districts, Takeo Province, Cambodja, HY, Hong (2001).
Soil fertility management and socio-economic factors in small-scale farming systems in Southwest Rwanda: interaction between research and extension in promoting improved composting practices, DOSSCHE, Eva (2004).
An assessment of socio-economic factors in the micro-financing of the delivery of private animal health services along the rail line of southern, Lusaka, Central and Copperbelt Provinces of Zambia, GOMBWA, Renford Sanderson (2004).
Parkbeleid van het DNVirunga (RDCongo) ten aanzien van haar vissersenclaves. Socio-economische gevolgen, AELBRECHT, Nele (2008).
Promotor van thesissen in het GGS-programma ‘Advanced Studies in Eremology’, RUG/UGent
Effects of Salt Stress on Germination, Transpiration, Photosynthesis and Growth of Soya Bean, Glycine Max (L.) Merill. AGELE SAMUEL OHIKNENA (1992).
The Performance of the Agricultural Sector in Nigerian Economy (1986-1990), AHMED BARDE AGUWA (Nigeria) (1993).
Evolutie van de houtachtige vegetatie in de braaklanden van de Guinese-Soedanese savanne (zone van Midden-Casamance) in Zuid-Senegal, PASQUIER, Emmanuel (1994).
Ecophysiological Analysis of Drought and Salinity Stress on Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), Hugo Sanchez BOSQUE (1998).
Land evaluation for pigeon pea (Cajanus cajan) in Machakos district (Kenya), Kasiki Peter KIOKO (2000; tezamen met Prof. Dr. Erik Van Ranst).
Effect of stratification, scrarification and cold treatment on germination of wild almond (Amygdalus scoparia), Uddin Md. ROMIJ (2004).
Promotor van thesissen in het kader van VlIR-IUS-programma met de Universidad Mayor San Simon (Cochabamba, Bolivië) – MSc-programma
Etnobotànica y potencial agroecologico de sangre de drago (Croton spp.) en la Zona de Riberalta, Bolivia, ESPINOZA, Marcos (1999).
Etnofarmacobotanica del género Plantago en Andes de Bolivia, DE LA BARRA, Carlos (1999).
Diversidad etnobotanica y potencial etnofarmacologico de los Valles Secos de Cochabamba-Bolivia, ARRAZOLA, Susana (1999).
Diversidad, clasificacion y uso de plantas medicinales, Cochabamba, URENA HINOJOSA, Carola (2000).
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, GAS ontwikkelingssamenwerking, RUG
Kritische analyse van de ‘Logical Framework Approach' en de ZOPP-methode, DIERICKX, Koen (1990).
Toepassingsmogelijkheden van biotechnologie in de Derde Wereld, GOEGEBEUR, Guy (1990).
Rurale drinkwatervoorziening uit oppervlaktewater in ontwikkelingslanden. Case studie over een waterzuiveringsproject in Kilwa (Zaire), DEMUYNCK, Carl (1990).
De plaats van de milieuproblematiek in de NGO-projectwerking, JESPERS, Guy (1991).
Drinkwatervoorziening met het oog op een doelgerichte interventieplanning, BUYS, Mark (1991).
De Afrikaanse milieucrisis, DAMIENS, R. (1991).
Landbouwvoorlichting in plattelandsontwikkeling, VOCHTEN, Piet (1993).
De problemen met irrigatie in Punjab, Pakistan, HOGIE, J. (1993).
Duurzame landbouw in de derde wereld, VINCKE, P. (1994).
Damconstructies in de semi-ariede gebieden van West-Afrika. Met nadruk op de situatie in Burkina Faso en Noord-Togo, PEIL, Agnès (1994).
NGO project over dorpshydraulica in de noordelijke provincies van Kameroen). COPPENOLLE, Patricia (1996).
Voorbij de crisis in de NGO-wereld? Antwoorden op het Ekstermolenrapport. DEHAMERS, Kris (1997).
Studie van de marktstructuur van koffie in Puyango, Zuid-Ecuador, SNELLINGS, Marielle (1997).
Monografische beschrijving van een aantal houtachtige soorten uit de Sahel en hun gebruik in de strijd tegen de erosie, VAN DE VELDE, Jan (2000).
Biotechnologie en de wereldlandbouw in het kader van de Noord-Zuidtegenstelling, WILLEMS, Tom (2000).
Alternatieve ontwikkeling in Bolivia: Chapare-project van de EU tegenover de aanpak van de VS, VERHEYEN, Elke (2000).
2001
Optimalisatie van bewaring, bereiding en gebruik van medicinale planten en hun extracten bij Quechua-indianen in Bolivia, LOGGHE, Pieter.
Gebruik van planten in de traditionele geneeskunde van Zuid-Togo. Etnobotanisch veldonderzoek in de préfecture des Lacs, GOES, Heidi.
Alternatieve teeltontwikkeling van medicinale planten bij Quechua-landbouwers in de Andes (Bolivia), DE RIDDER, Bart.
Intellectual Property Rights: zegen of vloek voor het etnobotanisch onderzoek naar medicinale planten? MUSSCHE, Heidi.
2002
Geografisch verband tussen medicinaal plantengebruik en de in een zone meest voorkomende ziekten, GOFFIN, Annelies.
NGO’s en rurale ontwikkeling: tegenmacht opbouwen als strategie voor de 21° eeuw. Illusie of toekomst, ENGELAAR, Joost.
Landhervorming in Zuid-Afrika na 1994, VERMEERSCH, Pieter.
Traditionele kennis en intellectuele eigendomsrechten, DUCHATEAU, Kris.
Micro-financiering in Vietnam: studie van projecten en discussiepunten, PUTZEYS, Ruth.
2003
Evaluatie van ontwikkelingsprojecten en –programma’s, MEGANCK, Kathleen.
Suriname voor het blok: houtkap in Suriname en de gevolgen daarvan voor de inheemse bevolking, WONG LUN HINH, Deirdre.
Beschrijving en evolutie van de irrigatie in de Tunesische Sahel, LELIAERT, Karel.
Dollarisering in Ecuador, een oplossing of een probleem? VAN DE VELDE, Pieter-Jan.
Duurzame plattelandsontwikkeling in de Andes. De invloed van de introductie van moderne landbouwsystemen op de agrocentrische cultuur van de Aymara’s, JANSSENS, Daan.
Inland shrimp farming in Ecuador, LEMBRECHTS, Peter.
Ethnobotanie: medicinale planten (in de Monts Kouffé, Benin), FRIJLINK, Michel.
2004
Nahua etnobotanie, CEUTERICK, Melissa.
Karakterisering van de landbouw- en veeteeltactiviteiten in Oxapampa, Peru, DE COCKER, Nicolas.
Benin en katoen: een succesverhaal? DENOLF, Charlotte.
De uiteelt van de hoogvlakte van Dogon in Mali, PIRE, Florence.
Etnobotanie in Benin (West-Afrika): een vergelijkende studie over een duurzaam medicinaal gebruik van planten, VANDERHAEGHE, Rob.
Landhervorming als onderdeel van duurzame rurale ontwikkeling. Case study: Andes-regio, VANDIERENDONCK, Vanessa.
Watermanagement als grondslag voor samenwerking binnen internationale stroomgebieden. Een toepassing op de SADC-regio, SMETS, Michelle.
Voedselhulp, gevalstudie Eritrea, VOCHTEN, Piet.
Gebruik van brandhout door de inwoners van Apillapampa (Quechua-dorp in Bolivia). Duurzaam of niet? HEENS, Frieke.
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Master na Master Conflict and Development, UGent
2005
Integraal waterbeheer in Haïti, DE DONCKER, Liesbeth.
Het participatie- en empowerment-discours in de praktijk: het Office du Niger (Het Office du Niger – Case-study naar armoedebestrijding in de praktijk), SNAUWAERT, Marius.
De impact van het WTO-beleid op voedselzekerheid in de ontwikkelingslanden, FIEMS, Lieven.
Beleidsvoorbereidende studie inzake lokale en regionale vermarkting in Ecuador, Gevallenstudies in de provincies Canar en Loja, PALMERS, Ann.
2006
Afvalwaterzuivering in de derde wereld: een kritische analyse, MAENHOUT, Wouter.
Beleidsvoorbereidende studie inzake lokale en regionale vermarkting in Ecuador, PHILIPS, Anne.
De commercialisering van microkrediet: de contradictie tussen winst en armoedebestrijding. Een case-studie, RIEMS, Bram.
Ecotoerisme, een zegen of een plaag? Een gevalstudie, TO, Hoy-Ming.
Financiële zelfstandigheid en rentabiliteit bij microfinancieringsorganisaties, VAN OVERTVELDT, Matthias.
2007
Analyse van de verschillende marktkanalen van cherimoya in Lima, Peru, BOUCKAERT, Reinhilde.
Disability & Mobility in Angola, WOUTERS, Daisy.
Ecotoerisme, een zegen of een plaag ? Een gevalstudie, TO, Hoy-Ming.
2008
Assessing the sustainability of FSC certification: prospects for community-based forestry in the Bolivian lowlands, DE POURCQ, Kobe (co-promotor: Dr. ir. E. THOMAS).
Bijdrage tot de domesticatie van Gnetum africanum in de regio rond Kisangani, DE RYCKE, Kristina (co-promotor: ir. C. TERMOTE).
Socio-economische en biologische impact van de ongebreidelde pluk van Gnetum africanum in de regio rond Kisangani: onderzoek naar strategieën voor een duurzame pluk, DECOCK, Lies (co-promotor: ir. C. TERMOTE).
De impact van de Fair Trade in Costa Rica; case study: Yuca Chips, DEVRIENDT, Sander.
Domesticatie van Gnetum africanum Welw. (fumbwa) als livelihoodstrategie, DE RYCKE, Kristina (uitgesteld)
2009
Domesticatie van Gnetum africanum Welw. (fumbwa) als livelihoodstrategie, DE RYCKE, Kristina
2010
Landbouw en diversiteit: een studie naar biodiversiteit in de landbouw en de beleidsvoering van Ecuador, WILLEMS, Caroline
Rural finance in the agricultural development programmes of the Belgian Technical Cooperation: strategic recommendations Analysis of 6 case studies in Benin, Ecuador, Kenya, Niger and the Philippines, VANCOILLIE, Sybile
HEYVAERT, Joost
VAN NIEUWENHOVE, Job

Faculteit van de Toegepaste Economische Wetenschappen, KUL
Ontwikkelingsstrategieën voor de derde wereld: duurzaamheids- en efficiëntie-analyse, DEFOORT, Wouter (2000) (co-promotor tezamen met Prof. Dr. H. DEWACHTER).
Faculteit van de Politieke, Sociale en Economische Wetenschappen, Advanced Development Studies, U.L.B.
Ajustement structurel au Sénégal: conséquences sociales, GOOSSENS, Christophe (1995).
MSc Duurzame Ontwikkeling en Menselijke Ecologie, VUB (MSc thesis)
Oxfam and Stellar Organics: a sustainability analysis of South African wine – Environmental Point of View SCHOUTTETEN, Hermien (2007) (co-promotor tezamen met Prof. Dr. Emmanuel Boon en Leo Ghysels).
Gnetum africanum Welw. Als ‘underutilized crop’ in en rond Kisangani (DR Congo). Exploratief onderzoek naar de huidige oogst en gebruiksrelaties, DE VOS, Marieke (2008) (co-promotor tezamen met Prof. Dr. ir. Niko Koedam, Prof. Dr. Farid Dahdouh-Guebas en ir. Celine Termote).
De eco-certificatie van rubber, VAN DER LINDEN, Inge (2008) (co-promotor met Prof. Dr. Luc Hens).
Promotor van afstudeerwerken industrieel-ingenieur, CTL-Gent
Teelttechnieken en –problemen bij de groententeelt in Guinea (Conakry), DEPRAETERE, Dieter (1997).
Possibilities on interspecific crosses for the genus Phaseolus, LOWAGIE, Koen (1997).
Kwekerij-technieken en –kruisingen bij oliepalm Elaeis guineensis Jacq. in Ecuador, MATTON, Gerrit (1997).
Lokaal kennisonderzoek naar Caricaceae in Loja (Ecuador) en de teelt van babaco, DEBUYSSCHER, Sven (1999).
Invloed van variabele geluidsfrequenties op de groei en ontwikkeling van planten, VAN DOORNE, Yannick (1999).
External examiner/extern jurylid MSc thesis – Makerere University, Kampala, Uganda
Bridging the gap between utilization and conservation of plant diversity in degraded forest landscapes of Uganda: a case study of Mabira Forest Research, Tumulamye Alex Mabwindi (2008).
Extern jurylid eindverhandeling Universiteit Hasselt
De economische waarde van medicinale planten uit de tropische regenwouden, Cindy LUYTEN (2005).
Extern jurylid eindverhandeling Vrije Universiteit Brussel; programma: Master Duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie
Comparing Three Existing Forest Management Systems: Social, Economical and Environmental Outcomes. A Case Study of Te Ne Commune, Tan Lac District, Hoa Binh Province, Vietnam, Tran Chi Trung (2006) (keywords: Sustainable Forest Management, Deforestation, Sustainability, Livelihoods, Forest Quality, Forest Land Allocation Policy, Land Ownership, Community Forestry, Forest Management by Household, Forest Management by State Forest Enterprise) - Promotor: Prof. Dr. L. Hens; co-promotoren: Prof. Dr. T. Rambo en Dr. A. Van Herzele.
Biodiversity conservation and production of medicinal plants in Cameroon, Zanyine, Judith Soulpinse (2007) (keywords: biodiversity, conservation, medicinal plants, threatened species, endangered species, cultivation, agro-forestry, Non tree forest products, herbalists, inventory, primary health care, afromontane, over-exploitation, natural resources, diversity, homegarden, diseases, gender inequality, Wild, Prunus africana, Afromomum melegueta, Voacanga africana) - Promotor: Prof. Foriers Andre co-promotor: Dr.Focho Derek Afa.
De waarde van een boom, André Leyssens (2007) - Promotor: Prof. Dr. Mona Grinwis; co-promotor: ir. Bernard De Caevel.
Extern jurylid Master paper Vrije Universiteit Brussel; programma: Master Duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie

Impact of human activities on plant species diversity in miombo woodlands of Bereku Forest Reserve, Tanzania, Hiliba Richard Alphonce (2010) (keywords: plant diversity, human disturbance, forest cover change, socio-economic factors) – Promotor: Prof. dr. Emmanuel Boon; co-promotor: dr. Federico Nogara.

Promotor van ‘Project’-onderwerpen
Combineren van agroforestry en Ecosystem services in een tropische bosomgeving: utopie of duurzame mogelijkheid ? BAEYENS, A., GHYSELINCK, T., GOORMACHTIG, L., VAN VOOREN, L. en VAN WESEMAEL, D.

Bijlage 3
DIENSTVERLENING MET BETREKKING TOT UW FUNCTIE (GERANGSCHIKT PER CATEGORIE VOLGENS ONDERSTAANDE DEFINITIES EN BINNEN IEDERE CATEGORIE CHRONOLOGISCH)

(met uitsluiting van bezoldigde cumulatieactiviteiten waarvoor toestemming werd bekomen)


Intern:

voorzitter opleidingscommissie, functies decaan, onderwijsdirecteur, commissies, raden, …, uitstralingsactiviteiten, organisatie stages, bezoeken, … interne adviesverlening, leiding centrale diensten, …


Universitair/Facultair_niveau_(FBW)'>Universitair/Facultair niveau (FBW)

 • Lid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking (1992 - 1996)

 • Vertegenwoordiger van de Universiteit Gent (FLTBW en Faculteit Diergeneeskunde) in de Algemene Vergadering van NATURA (sinds 1994/95 tot nu) en als dusdanig verantwoordelijk voor de coordinatie van Europese programma's die via NATURA (sedert medio 2009 AGRINATURA - www.agrinatura.eu/) tot stand komen (opzetten netwerken en onderzoeksprogramma's met Europese partners,…):

met: facultair vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur (Board of directors) van NATURA (vertegenwoordiger Belgisch universiteiten; november 1999 - september 2002); deelname aan de Board of Directors: 4 - 7 november, 1999 (Firenze); en: vanaf 4 april 2003 (en tot mei 2006), lid van de Board of Directors van NATURA (tezamen met Flemming FRANDSEN, KVL Copenhagen, Président de NATURA, Denis LUCEY, UC Cork, Vice Président, Bohumil HARVLAND, CZU Prague, Carmelo RAPISARDA, Univ. Catania en Didier PILLOT, CNEARC – Agropolis)

 • Deelname algemene vergaderingen NATURA in Vila Real (Portugal, 1995), Athene (Griekenland, 1996), Wageningen (1997), Gembloux (1998), Helsinki (2001), Rome (2002), Leuven (2008)

 • Lid van het Centrum Duurzame Ontwikkeling (RUG/UGent; sedert april 1999)

 • Voorzitter van het Centrum Duurzame Ontwikkeling (UGent; sedert oktober 2008 – www.cdo.ugent.be)

 • Directeur van het Centrum Duurzame Ontwikkeling (UGent; sedert oktober 2008 – www.cdo.ugent.be)

 • Lid van de Raad van Bestuur, en facultair vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het Gents Afrika Platform (GAP) (voorjaar 2007 - )

 • Promotor (tezamen met Prof. Dr. ir. Jan Pieters) van het samenwerkingsakkoord gesloten met de Universidad Autonoma Querétaro (Mexico; augustus 1999)

 • Lid van de (rectorale/centrale) commissie ‘Energie’ (voorjaar 2009)


Interuniversitair

 • Vlaamse Interuniversitaire Raad (VlIR): lid van de projectencommissie, afdeling landbouw (1992-1998)

 • Vlaamse Interuniversitaire Raad (VlIR): lid van de evaluatiecommissie Eigen Initiatieven (1998 - 2000)

 • VlIR: medewerking aan de Universitaire Institutionele Samenwerkingsprogramma's met Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië, etnobotanie najaar 1998 – eind 2007; tevens co-promotor-woordvoerder) en Dar es Salaam (Tanzanië, etnobotanie; voorjaar 1999 – eind 2008)


Facultair

 • secretaris examenjury GAS en GGS landbouwontwikkeling (1992/93 – 2007/8 )

 • secretaris examenjury thesisverdedigingen optie landbouw (1992/93 – 2003/4)

 • lid van de faculteitsraad; AAP-vertegenwoordiger (1991/92)

 • lid van de faculteitsraad; docenten/hoofddocenten-vertegenwoordiger (2004/5 – heden)

 • lid van de bibliotheekcommissie (1989 - 1997)

 • lid van de Commissie Evaluatie Opleiding Landbouwkunde (1999 - ...)

 • lid van de regelcommissie Post-Universitaire Onderwijs-dag (1990 - 1999)

 • lid van de Commissie Instituut Permanente Vorming (1999 - ...)

 • lid van de Commissie Internationalisering (juli 2000 - heden)

 • lid van de Commissie Gastprofessoren (2005 - )

 • lid van diverse ad hoc-beoordelingscommissies ZAP-benoemingen (i.a. ‘fysiologische en biofysische ecologie’ (voorjaar 2008), tenure track rurale ontwikkeling (april/mei 2010); …)

 • verantwoordelijke keuze partnerinstellingen/BAMA-hervorming, richting landbouw


Organisatie studiebezoeken voor studenten tropische/subtropische landbouw

 • drie studiereizen naar Andaloesië (Spanje; 1985, 1988, 1991)

 • Kreta (1993)

 • Nederland (Koninklijk Instituut voor de Tropen; Universiteit Amsterdam) (tezamen met Prof. Dr. ir. Luc D'haese) (1994)

 • Tunesië (1999)

Specifiek akkoord met de Industriële Hogeschool Gent (CTL) om het onderwijs en begeleiding van thesisstudenten voor de richting Tropische Landbouw te verzorgen, als concrete uitvoering van het raamakkoord tussen de RUG en de Hogeschool Gent (oktober 1996 - september 1999; oktober 2007 - heden).


2009: promotor voor/van het eredoctoraat uitgereikt aan Dr. Monty Jones (dies natalis viering, 20 maart 2009)
Universitair
Faculteit wetenschappen

 • lid van diverse ad hoc-beoordelingscommissies aanwervingen ATPersoneel (medio 2007 - heden)Uitstralingsactiviteiten
Bezoeken aan universiteiten, wetenschappelijke instellingen

met het oog op het afsluiten van samenwerkingsakkoorden

 • University of Canterbury (UK), Prof. Roy Ellen (School of Anthropology) en Dr. Gary Martin (Peoples and Plants Network) (12 - 15 december 1999).

 • Werkbezoeken aan de Universidad Autonoma Querétaro en landbouwuniversiteit van Chapingo (Mexico; mei 1999) tezamen met Prof. Dr. ir. Jan Pieters ter voorbereiding van een inhoudelijke samenwerking en samenwerkingsakkoord met beide instellingen.

 • Centrum Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS): voorbereiding en finalisering samenwerkingsakkoord tussen FLTBW en CELOS (najaar 2001).


met het oog op samenwerking op het vlak van onderzoek (gemeenschappelijke onderzoeksprojecten)

 • Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Kreta: opstellen gemeenschappelijke curricula, studentenuitwisseling en studentenreizen (Erasmus-zending, contract: STV-91-B-4015)(mei 1992).

 • Universidad Complutense, Facultad de Sciencias, Departemento de biologia, Madrid, Spanje: opstellen gemeenschappelijke curricula, studentenuitwisseling en studentenreizen (Erasmus-zending, contract: STV-91-B-4015)(mei 1992).

 • Institut des Zones Arides, Sousse (januari, 1997): teelt van olijf en droge zone-teelten in het algemeen (op uitnodiging).

 • Maart 2005: officieel bezoek tezamen met rector prof. dr. A. De Leenheer aan Shahrekord University: ondertekenen van een Memorandum of Agreement


met het oog op verzamelen van germplasm

 • Pistacia spp. germplasm: Tunesië (11-18.12.1995) en Jordaniê (22-09 – 06-10-1996).

Deelname aan workshops (internationaal) • UNESCO-workshop Scientific Workshop on Fallow Land Regeneration in the African Humid Tropics, Abidjan, Ivoorkust (7-12 december 1992).

 • PROTOS (Projectgroep voor Technische OntwikkelingsSamenwerking), Planning for the Future, Cotonou (Benin) (10-15 januari 1997).

 • NATURA European Community Training programme for Agricultural universities in southern Regions (NECTAR) workshop, Reading, UK (6-10 mei 1997).

 • Taller de evaluacion y planificacion del postgrado EMARR de la FCYT, Cochabamba, Bolivië (4 mei 1999).

 • NATURA/DEMETER & AQUA-TNET ICT workshop Using the WWWeb to support teaching and learning in agriculture, forestry, aquaculture and related sciences, Louvain-la-Neuve (25-26 juni 1999).

 • Filipijnen – juni 2000: organisatie en leiding van de workshop activiteiten, discussies met de voornaamste BIARSP-stakeholders en finaliseren van het BIARSP fase 2 formuleringsprogramma.

 • Togo – juni 2000: organisatie en convenor van en deelname aan de workshop (Séminaire/atelier) over Milieurecht, getiteld: Le droit au secours de l’environnement: réalités et perspectives au Togo (15 juni 2000; Lomé, Togo); co-chairing van thema 1: Les causes profondes de l’ineffectivité de la réglementation environnementale au Togo.

 • Subregional consultation on the Platform for African-European Partnership on Agricultural Research for Development (PAEPARD) (organised by CORAF/WECARD), Dakar, Senegal (12-14 februari 2008).


Studiebezoeken van kortere duur

 • Marokko: wetenschappelijk studieverblijf te Agadir, Institut Horticole Aït Melloul, Université Hassan II, gefinancierd door het Nationaal Fonds voor het Wetenschappelijk Onderzoek, NFWO (september 1988).

 • Monaco: wetenschappelijk studieverblijf aan de Jardin Botanique, gefinancierd door het Ministère des Affaires Etrangères van Monaco (september/oktober 1991).

 • Hannover (Duitsland): studieverblijf aan het Bundessorgenamt en Botanische tuin, Hannover; op uitnodiging van het Bundessorgenamt (juli 1993).


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina