Curriculum Vitae Prof dr ir. Patrick Van DammeDovnload 0.93 Mb.
Pagina13/14
Datum22.07.2016
Grootte0.93 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Berlijn (Duitsland): studieverblijf aan de Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem; op uitnodiging van Dr. Beat Ernst Leuenberger, curator (1 week in februari/maart 1995).

 • Kew (UK): studieverblijf aan de National Botanical Gardens; op uitnodiging (april 1994 en augustus 1998, telkens 1 week).

 • America Latina, Carribea, Union Europea (ALCUE) workshop: Competitive Growth in the Global Environment, met voordracht.

 • Potential new crops development in the tropical socio-economic context (round table 1: competitiveness in the agri-food sector).


  Trainingscursussen

  • China: training rond project formulation en costing techniques using participatory techniques (20-11 tot 17-12-1997) en Rapid Rural Appraisal (7.04 tot 10.05 1998) (Hunan en Guizhou Provinces).


  Diverse voordrachten (over ontwikkelingssamenwerking, voedselveiligheid,…) voor :

  • NGO's voor ontwikkelingssamenwerking (ACT, Wereldsolidariteit, VODO, Vredeseilanden, lokale werkgroepen).

  • middelbaar en lager onderwijs, al of niet in het kader van educatie- en fondsenwervingscampagnes van NGO’s voor ontwikkelilngssamenwerking (11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden).


  Occasioneel lesgever en examinator voor de vormingscycli van ABOS (1982 tot 1999), DGIS (1999 - 2002) en BTC (2002 - 2003); behandelde thema's: Plattelandsontwikkeling, de Groene Revolutie (theorie en educatief spel getiteld: the Green Revolution Game, en de Projectcylus (aan de hand van een case study).

  Extern:

  (b1) wetenschappelijke dienstverlening: wetenschappelijke adviesverlening, lidmaatschap van wetenschappelijke commissies, editoriaat wetenschappelijke tijdschriften, e.d.m. …
  Wetenschappelijke adviesverlening
  Met hoofdverantwoordelijkheid

  • International Foundation for Science (IFS), Zweden: beoordeling aanvragen voor onderzoeksprojecten uit ontwikkelingslanden (sinds 1987); vanaf mei 2007: chair van het Crop Sciences Scientific Advisory Committee (2 meetings per jaar)

  • Lid van het High level expert forum, en als dusdanig lid van de Belgische vertegenwoordiging, georganiseerd door FAO (Rome, 12 – 13 oktober 2009) ter voorbereiding van de World Summit on Food Security (http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/en/).

  • Senior programme advisor voor Global Research Programme 1 van ICRAF (World Agroforestry Centre, www.worldagroforestrycentre.org) (sedert januari 2010; meetings in februari 2010 (Nairobi, Kenya)).

  • Adviseur van de minister van landbouw van Ecuador (prof. dr. Ramon Espinel, ESPOL); thema: Biodiversiteit en landbouw (sedert november 2009; zendingen november 2009; februari, mei, juni, juli 2010).  Als lid van…

  • European Economic Community: referee voor specifieke onderzoeksprojecten op het vlak van tropische en subtropische landbouw en plantenfysiologie (call 98/C385A/02 and 1999/C25A/02; sinds juli 1999) - identificatienummer: AG-04/ER D(99).

  • European Commission: expert voor het RTD fourth Framework Programme en hun Specific Programmes (juli 311997 - eind 1999) (ref. 97/C 232/11).

  • European Commission: expert voor het RTD fifth Framework Programmes en hun Specific Programmes (call: 1999/C 120 A/02, official journal C 120 A).

  • Referee voor het Duitse Ministerie voor Wetenschappelijk Onderzoek (BMBF) voor het Terrestrial biodiversity research programme (September 1999 - ).

  • Referee voor de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (sedert najaar 2000 - ).

  • Referee/evaluator voor de VlIR-Eigen initiatievenvoorstellen (1992/1998, 1998/2000).

  • Lid van het wetenschappelijk comité ‘Genetically modified micro-organisms – bacteria and fungi’ in de schoot van de Biosafety Advisory Council (Scientific institute of public health, sectie Biosafety en Biotechnologie) (als vertegenwoordiger van WWF-België, mei 2000).

  • Lid van de adviesgroep: Access and Benefit-Sharing (Belgian Federal Department of the Environment, Studies and Coordination Office) (sedert april 2001).

  • Lid van de contactgroep ‘Bossen’ (Federaal Ministerie Leefmilieu) (sedert april 2001).

  • Lid van de wetenschappelijke raad van het International Centre for Under-utilised Crops (ICUC, Southampton) (januari 2001 - mei 2006), International Trustee of ICUC (april 2001 - mei 2006) en voorzitter van de Europese afdeling van ICUC (januari 2001 - mei 2006)

  (website: http://www.soton.ac.uk/~icuc/index3.html).

  • Referee voor de Volkswagen Stiftung (Hannover, Duitsland) (augustus 2001 - ).

  • Lid van het Executive Committee van IPBO (Institute for Plant Biotechnology for developing countries, Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden) (april 2002 - )

  (website: http://www.ipbo.ugent.be/).

  • Lid van de task force-DGOS (ontwikkelingssamenwerking) belast met het uitwerken en operationaliseren van de sectorale strategienota over ‘AIDS en ontwikkelingssamenwerking’; voordracht op lanceer-conferentie, deelname aan verschillende work shops, en per 16 maart: gesprekken op UNAIDS ivm operationalisering en mainstreaming van een AIDS-beleid in de derde wereld (http://www.dgos.be/nl/themas/aids/beleidsnota.html).

  • Evaluatie van Marie Curie Research Training Networks (RTN-netwerk-projectvoorstellen) (6° Kaderprogramma Europese Unie) (november 2005 - ).

  • Biosafety Clearing House – Convention on Biological Diversity: biosafety expert (http://bch.cbd.int/database/record.shtml?id=11563) (juni 2006 - ).

  • Evaluatie van projectvoorstellen 7° kaderprogramma Europese Unie (mei 2007 – heden; 3 maal per februari 2010).

  • Referee voor Slovak Research and Development Agency (oktober 2007 - ).

  • FARA (Forum for Agricultural Research in Africa) & EFARD (European Forum on Agricultural Research for Development) Consultation on Agricultural Research Programming for FP7-FAB and FSTP (organised by the European Commission in collaboration with CTA) – verschillende sessies (Dakar, Brussel (februari 2008 -).

  • Referee voor IRD (Institut de Recherche pour le Développement, www.ird.fr) – evaluator van het programma JEAI (jeunes equipes associées internationales) en doctoraats- en uitwisselingsbeurzen, en permanente vorming (dossiers de bourses de thèse, des bourses d'échanges scientifiques et de formation continue) (januari 2009 – december 2012; jaarlijks 3 evaluatiesessies, in Marseille)

  • Referee voor IRD (Institut de Recherche pour le Développement, www.ird.fr) - commissielid van de "Sciences des systèmes biologiques" (CSS3) commissie (maart 2012 – februari 2016).

  • ERANET (ERA_NETHEALTH) (http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm) – thema: Health vulnerability resulting from future climate change impacts on soil-water ecosystems, land use and water resources at regional scale. Lid van de commissie ‘Terrestrial ecosystem, agro-food, infectious disease’, tezamen met Prof. Etienne Thiry - ULg (http://www.belspo.be/belspo/fedra/prom.asp?l=en&promid=2268), en Prof. Eric Lambin- UCL (http://www.belspo.be/belspo/fedra/prom.asp?l=en&promid=802) (april 2008 - heden).

  • Holland: NWO Earth and Life Sciences (NOW-ALW) – Innovational Research Incentives Scheme (IRIS) (see: www.now.nl/vi) (2009 - ).

  • Universitaire stichting, België (najaar 2009 - ).

  • BMBF Call "Sustainable Land Use", German Federal Ministry of Education and Research, Duitsland (December 2009/januari 2010).

  • United States – Israel Binational Science Foundation – voorjaar 2010.

  • Lid van het Begeleidingscomité DR Congo (VlIR, in het kader van de Institutionele Universitaire Samenwerking met RD Congo) – voorjaar 2010.

  • SANPAD (South Africa - Netherlands Research Programme on Alternatives in Development) – april 2010.

  • External reviewer for the Ethnobotanical Research Team in Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (mei 2010).

  • External reviewer for Natural Environment Research Council(UK) Consortium grant in het kader van het Biodiversity & Ecosystem Service Sustainability (BESS) programme (oktober 2011).

  Lid van het wetenschappelijk comité betrokken bij het herwerken van Vandeput's standaardwerk op het vlak van de tropische landbouw (Principales Cultures de l'Afrique Centrale, uitgever: ABOS, Brussel).


  Mede-auteur (tezamen met Prof. Dr. Bruno Henry de Frahan) van de standpunttekst van de Belgische regering in verband met Desertificatie (ter voorbereiding van de toetreding tot de Desertification Convention).
  Referee voor Wetenschappelijke onderzoeksprogramma's (tijdens de uitvoering)

  • Impact of agro-pastoralists on West African ecosystems (projectcoordinator: Prof. Dr. L. De Haan; financierende instelling: Europese Unie) (Universiteit Amsterdam).

  • Management of Rumex vesicarius L. on rehabilitated mine sites in the gold fields of Western Australia (projectcoordinatoren: Prof. Dr. J. Osborne and Dr. A. Schatral; financierende instelling: Minerals and Energy Research Institute of Western Australia (MERIWA)) (1999 - ).

  • Ethnomedicine of Kollihills Tribals (projectcoordinator Dr. P. Sathiyamoorthy; India) (1999 - ).

  • Taxonomy of wild and half domesticated Carica species (Caricaceae) in Ecuador (referee en tevens wetenschappelijk medewerker; projectcoordinators: Prof. Dr. Lieve Gheysen (promotor) en Dr. Peter Breyne, Prof. Dr. Paul Goetghebeur en Dr. Monica Höfte (co-promotoren) (allen RUG); financierende instelling FWO Vlaanderen-België) (01-01-2000 – 31-12-2000).

  • Consultance du programme agroalimentaire du CIRAD (France) – département AMIS (december 2001)

  • The academy of sciences for the development world (TWAS; www.twas.org) (april 2007).

  • Lid van de wetenschappelijke raad van de Institute of Tropics and Subtropics van de Czech University of Life Sciences, Praag, Tsjechië (sedert najaar 2008).

  • Lid van de Alfa III Observatory Scientific Committee (November 2010 - ).


  Lid van evaluatiecommissies van internationale wetenschappelijk/onderzoeksinstellingen

  • Evaluatie Forum Agricultural Research in Africa (www.fara.org) – voor rekening van de Europese Unie (september – november 2005; tezamen met Dr. Pierre Fabre, Montpellier), opdracht toegekend via NATURA.

  • Evaluatie Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (www.cimmyt.org) – voor rekening van de Europese Unie (januari – maart 2007; tezamen met Prof. Dr. ir. Eric Tollens, KUL), opdracht toegekend via NATURA.

  • Evaluatie World Agroforestry Centre (ICRAF; www.icraf.org) - voor rekening van de Europese Unie (april – augustus 2008; tezamen met Dr. Henrik Egelyng), opdracht toegekend dor NATURA

  • Evaluatie International Centre for Research in the Semi-Arid Tropics (ICRISAT; www.icrisat.org) - voor rekening van de Europese Unie (november – december 2009; tezamen met Dr. Allastair Orr), opdracht toegekend door NATURA


  Lid van evaluatiecommissies van internationale programma’s

  • Evaluatie institutionele universitaire samenwerking CUD-Université Kinshasa (http://cud.ciuf.be/) (januari 2007).


  Lid van visitatiecommissies

  • ITG (Instituut Tropische Geneeskunde), Antwerpen – voorjaar 2007 (tezamen met: Prof. Dr. Christina Vandenbroucke-Grauls, A’dam; Prof. Dr. Suzanne Fustukian, Edinburgh; Prof. Dr. Nancy Gerein, Leeds; Dr. Felix Salaniponi, Malawi; Prof. Dr. ir. André Buldgen, FAGblx; Prof. Dr. Elke Struyf, UA).


  Lid van bevorderingscommissies/aanwervingscommissies ((inter)nationaal)

  • Dr. Hendrik Bruins, Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, Be'er Sheva, Israël (1999).

  • Dr. Joan Osborn, Environmental Biometrics & Undergraduate Coordinator, School of Environmental Biology (Mine Rehabilitation Group) Curtin University of Technology, GPO Box U 1987 Perth WA, Australia 6845 (1999).

  • Opvolging Prof. Dr. ir. Delvingt, Prof. ‘Sylviculture et gestion des milieux naturels’, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux , België, medio 2003/15 mei 2003.

  • Opvolging Prof. Dr. R. Lemeur (FBW/UGent), voorjaar 2007.

  • Dr. John Tabuti, Associate Professor in the Institute of Environment and Natural Resources, Makerere University, Uganda, najaar 2007.

  • Associate professor Dr. Avi Golan, Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, Be'er Sheva, Israël (december 2007).

  • Senior Lecturer Grade, Dr. M. Muchuweti, University of Zimbabwe, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe (april 2008)

  • Profesoor Grade, Prof. Dr. M.A.Benhura, Department of Biochemistry, University of Zimbabwe, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe (mei 2008)

  • Tenure track in Rural Development, (FBW/UGent), voorjaar 2010

  • Fulbright scholarship programme, kandidatuur van dr. Bohdan Lojka (Dpt. of Crop Sciences and Agroforestry Institute of Tropics and Subtropics, Czech University of Life Sciences Prague).


  Wetenschappelijk coordinator voor de projectactiviteiten van VVOB (Vlaamse vereniging voor Opleidingsprogramma's in het buitenland) rond etnobotanica (CATER, Loja, Ecuador) en agroforestry (ICRAF, Kenya).
  VlIR: Lid van begeleidingscomité DR Congo – VlIR-IUS (februari 2010)
  Technisch-wetenschappelijk advies voor FARA (Forum for Agricultural Research in Africa – www.fara-africa.com): adviseur gemandateerd met de begeleiding en voorbereiding van diverse externe evaluatie-oefeningen (contractperiode: mei 2006 - april 2007).
  Editoriaat van wetenschappelijke tijdschriften (inclusief refereeschap)

  • Afrika Focus (Gent, België), sinds 1985.

  • Tropicultura (Brussel, België), sinds 1990; sinds 1996: gedelegeerd redacteur voor de sector tropische landbouw (etnobotanie, plantaardige productie en vegetatiebeheer).

  • Mulga (Mulga Research Centre Journal; Perth, Western Australia), sinds juni 1994.

  • Editorial Advisory Board lid voor International Journal of Biological and Chemical Science (sedert voorjaar 2009)


  Referee Wetenschappelijke Tijdschriften

  • Afrika Focus (sinds begin 1985)

  • Tropicultura (sinds medio 1990)

  • Annales des Sciences Agronomiques, Université Nationale du Bénin (sinds januari 1999).

  • Fitoterapia (Italië, sinds maart 2003).

  • The African Crop Science Journal (Faculty of Agriculture and Forestry, Makerere University, Uganda), sinds begin 1998.

  • Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, BASE (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques, Gembloux, België) (http://www.bib.fsagx.ac.be/base), sinds februari 2000.

  • Journal of Tropical Forest Science (Forest Research Institute Malaysia, Kepong, 52109 Kuala Lumpur, Maleisië), sinds november 2000.

  • Journal of Ethnomedicine Research (3/76 Vanchinathan Street, EVR Salai, Palavakkam, Chennai – 600 041 Indië), sinds juni 2002.

  • Journal of East African Natural History (Nature Kenya + National Museums of Kenya), sinds juni 2003

  • Economic Botany (www.econbot.org), sinds februari 2006.

  • Forest Ecology and Management (http://ees.elsevier.com/foreco/), sinds februari 2006.

  • Environment, Development and Sustainability (http://www.editorialmanager.com/envi/

  en http://www.environmental-expert.com/magazine/springer/envi/index.asp, sinds februari 2006.

  • Diversity and Distributions (http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1366-9516&site=1), sinds december 2006.

  • Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (http://www.ethnobiomed.com/), sinds december 2006.

  • Belgian Journal of Botany (www.br.fgov.be/tmp/BJB/), sinds januari 2007.

  • International Journal of Biodiversity Science and Management (sinds januari 2007).

  • International Journal of Biological and Chemical Sciences (Kameroen, IJBCS), sinds januari 2007.

  • Fruits (Frankrijk), sinds oktober 2007.

  • Crop Protection, sinds maart 2008.

  • Vertigo (La revue électronique en sciences de l'environnement) (http://www.vertigo.uqam.ca), sinds maart 2008.

  • Environmental and Experimental Botany (http://ees.elsevier.com/eeb/default.asp), sinds april 2008.

  • Environment (sinds februari 2009).

  • Plant Systematics and Evolution (sinds februari 2009).

  • New Forests (sinds mei 2010).

  • AETFAT Proceedings 2010 (najaar 2010).

  • Agricultura Tropica et Subtropica (voorjaar 2011).

  • Journal of Biodiversity and Ecological Sciences (sedert najaar 2011).


  Referee Andere Wetenschappelijke Publicaties
  Lascurain, M., Avendano, S., del Amo, S. & Niembro, A. (2010). Guia de frutas silvestres comestibles de Veracruz (boek).
  Gonzalez, J.C., Fernandez, M.G. & Martin, J.J. (2011). Cherimoya and loquat – publicatie in UNESCO-EOLSS Encyclopedia.
  UNESCO EOLSS Encyclopedie - sectie ‘Land,Land Use and Crops’ – najaar 2011
  Boekbesprekingen

  • Economic Botany (www.econbot.org), sinds 2005 (bijvoorbeeld: Economic Botany, 59(4), 408/9,410/11;…).

  • Afrika Focus (sinds 2006).

  • Tijdschrift voor sociologie (sinds 2006).


  Deelname ’10 voor taal’ met een team van UGent wetenschappers (Prof. Dr. Marcel De Cleene en Prof. Dr. Roland Soetaert) (uitzending 29.04.03).
  Foto’s voor de Agroforestry Tree Database van ICRAF (http://www.worldagroforestry.org/af/treedb/)
  Uitwerking speciaal Cursus-programma (in het kader van het NECTAR-programma; EU-financiering)
  Uitgewerkte topics:

  • Land tenure and land reform, credit policy and economic policy reforms and their environmental impact: an integrated analysis towards more sustainability (lesmodule van 1 dag; NECTAR 5 programme) (1998).

  • Theories of Rural Development (lesmodule voor 2 dagen, tezamen met Eamon Lennigann, University of Cork; NECTAR 6 programma: Agricultural economics and rural development; module 5: Resource economics and rural development; week 4: Rural Development Strategies) (1998).

  voor dit laatste programma werd ook het week editor-schap opgenomen (verantwoordelijk editor voor alle lesmodules van de week-eenheid rural development strategies).


  Bijdragen voor Wetenschappelijke Tijdschriften: andere dan teksten

  aanleveren van fotografisch materiaal (planten, en gebruikswijzen) voor:  • Boeken:

  1. Gericke, Nigel (2000). People's Plants. Briza, Johannesburg).

  2. Gielis, Johan (2001). De uitvinding van de cirkel. De meetkunde van de natuur. Geniaal, Antwerpen ,188.

  • Tijdschrijfen:

  (EOS, Natuur en Techniek,…).
  Referee (andere)

  • Referee en resource person voor de voorbereiding van de Microcredit Summit (Washington, februari 1998) en opvolging nadien.

  • Resource person voor WWF ivm het Bisphenol A, a known endocrine disruptor dossier – voorbereiding Belgisch WWF-standpunt terzake.

  Jury ‘ie-prijzen 2010’ (KVIV)


  Stichter en lid Wetenschappelijke Netwerken

  • European Ethnobotany Network (gesticht oktober 1999; voorgesteld voor financiering aan FWO eind 1999 (negatief advies); leden: RUG: vakgroep biologie, afdeling zaadplanten, pteridologie en onderzoeksgroep mycologie; Nationale Plantentuin van België, afdeling mycologie; Algemene plantkunde en natuurbeheer, VUB; Systématique et écologie végétale tropicale, ULB; Nationaal Herbarium Nederland (Leiden); Herbarium Universiteit Utrecht; Department Systematic Botany, University of Aarhus; Department of anthropology, Ethnobiology Laboratory, University of Kent, UK; Centre for economic botany, Royal Botanic Gardens, Kew, UK).

  • Society Economic Botany: medestichter European Chapter (voorjaar 2009)


  Deelname aan wetenschapsvulgariserende activiteiten

  • Wetenschapsweek aan de RUG: 21-29 oktober 2000, 2002, 2003, 2004, ... tot op heden (http://www.wetenschapsweek.be).

  • "Bagagedrager" voor het educatief project ‘Regenwoud.kom) dat voor rekening van Landscape foundation/WWF Belgium schooljongeren wil attent maken op milieu- en bioversiteitsproblemen (http://www.regenwoud.com).

  • Vertegenwoordiger voor IFAD op de Table ronde des bailleurs de fonds du Développement Rural, Cotonou, Benin, 19-24 september 1995.


  Lidmaatschap Wetenschappelijke Netwerken

  • Tropical Biologists Network (1992 - ).

  • European Tropical Forest Research Network (1995 - ).

  • Research Network on Sustainable Halophyte Utilization in the Mediterranean and Subtropical Dry Regions (gecoordineerd door Prof. Helmut Lieth, Universität Osnabrück, Duitsland; acronym: UWRM).

  • Peoples and Plants (internationaal netwerk rond etnobotanie: onderzoek en onderwijs) (1997 - ).

  • Papilionaceae for addressing desertification (CIRAD, Frankrijk) (December 1999 - ).

  • Promotor van het European Ethnobotanical Network (November 1999 - ).


  Lidmaatschap Wetenschappelijke commissies

  • Lid van het Wetenschappelijk Comité van Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA, Ministerie van Landbouw) (KB 10/07/97 en hernieuwd KB juni 2001 – termijn afgelopen per 31 januari 2006).

  • Lid van het Selectiecomité van ABOS (sectie landbouw), Ministerie van Buitenlandse Zaken (Staatsblad 14 Wetenschappelijk Comité belast met de begeleiding van METAFRO-programma (Museum van Midden Afrika, Tervuren, België; 1998 - ).

  • Lid van de werkgroep landbouw, WWF-België (1999 -).

  • Lid van de Bioveiligheidsraad (voor WWF-België) (mei 1999 - ).

  • Lid van het Wetenschappelijk comité CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (FOD Volksgezondheid) en Leefmilieu (KB/ministrieel besluit, staatsblad dd 12 februari 2004; tot op heden).

  • Lid van het Wetenschappelijk comité/expertencomité CBD (Convention Biological Diversity) (voorjaar 2003 - heden)

  • Lid van het Wetenschappelijk comité/expertencomité ABS (Access and Benefit Sharing) (voorjaar 2003 - heden)

  • Lid van de expertengroep rond het Cartagena Protocol on Biosafety (januari 2006 - heden).

  • Belgian Biodiversity Platform (binnenin de ‘Belgian Federal Science Policy Office’, BelSPO) (sedert voorjaar 2010 – heden). • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


  De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
  stuur bericht

      Hoofdpagina