Curriculum vitaeDovnload 58.13 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte58.13 Kb.
CURRICULUM VITAE
Naam: GOEDELE DE SWAEF

Adres: Reibroekstraat 191

9940 EVERGEM

Geboortedatum: 14/02/1960

Geslacht: Vrouwelijk

Telefoon: 09/225.81.05

Gsm: 0499/52.65.88

E-mail: goedeledeswaef@scarlet.be


Goedele De Swaef is licentiaat Morele Begeleiding van opleiding (departement Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent) en volgde voordien ook een lerarenopleiding NEG. Ze is sinds 1991 actief rond het Filosoferen met Kinderen en Jongeren (onderwerp thesis), in scholen psychiatrische ziekenhuizen, na- en buitenschools, alsook met personen met een verstandelijke beperking. Ze houdt lezingen en geeft workshops, organiseert studiedagen en intervisies, geeft cursussen aan volwassenen die werken met kinderen en jongeren. Ze werkte mee aan tal van publicaties en televisieprogramma’s. Zij is lid van de raad van bestuur van VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs) en van de SOPHIAboard (Europese Stichting Filosoferen met Kinderen) en coördineerde voor Vlaanderen en Europa verscheidene Europese projecten.
Diploma's
Licentiaat Morele Begeleiding - thesis: FILOSOFEREN MET KINDEREN

Geaggregeerde Secundair Onderwijs: Nederlands - Graduaat (Regent) : Nederlands-Engels-Geschiedenis

Geaggregeerde Secundair Onderwijs: Engels - Graduaat (Regent) : Nederlands-Engels-Geschiedenis

Geaggregeerde Secundair Onderwijs: Geschiedenis - Graduaat (Regent) : Nederlands-Engels-

Geschiedenis

ASO 3de graad Moderne talen-wetenschappen - Alg. Sec : Wetenschappen BEindverhandeling en stages
‘Seksisme in Jeugdliteratuur’ (Regentaat)

‘Filosoferen met Kinderen’ (Licentie)

Stage Dienst Toerisme stad Gent 1983-1984Andere Opleidingen
Socratisch gespreksleider

Socratische Dialoog

Socratisch Gesprek

Praktische filosofie

Filosoferen en Emoties

Filosoferen met Kinderen Universiteit Amsterdam

Gentle Teaching (John Mc Gee)

Avondschool Toneel (4 jaar)

Mindfulness MBCT-UZ GENT level1 - 2

LSCI Gent

Avondschool Spaans (2 jaar)

Avondschool Dictie (1 jaar)

Kunst van het Vorming Geven

Vragen staat vrij

Omgaan met moeilijke leerlingen

NLP

Conflicthantering

Word

Avondschool Engels

Cursus Verhalend Ontwerpen

Omgaan met agressieTalenkennis Niveau
NEDERLANDS Zeer goed

ENGELS Zeer goed

FRANS Goed

DUITS Basiskennis

SPAANS BasiskennisBureauticakennis Niveau
Access Matig/bijna goed

Internet Goed

Outlook Goed

Word Goed

Excel GoedBeroepservaring
Leerkracht: Nederlands-Engels

Bedrijf: Atheneum Wispelberg Gent

1/09/06-
Project: Filosoof op school i.s.m. CANON

Bedrijf: Artevelde Hogeschool Gent

Schooljaar 2006-2007
Project Filosoferen Met Kinderen en Jongeren

bedrijf: Pedagogische Begeleidngsdienst Stad Gent

19/09/1994 - 30/06/2005
Gastdocent Filosoferen met Kinderen en Jongeren

bedrijf: Universiteit Gent (Ortho) - Hogeschool GENT- Artevelde Hogeschool – OVSG – ARGO – AKO – OIOW - stichting Lodewijck De Raet - Vorming + e.a.

01/01/1996 10/01/2006
Lid Raad van Bestuur VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs)

Vanaf 30/1/2006
Beheerraad SOPHIA (Europese Stichting Filosoferen met Kinderen)

Vanaf 25/11/2004
Europees Coördinator Socrates Comenius project Taxi

1/9/2001-30/6/2004
Vlaams coördinator Europees Socrates Comenius Project ‘100 Journal

1/9/1998-30/6/2001
Vlaams coordinator Europees Socrates Comenius Project ‘Thought Castle’

1/9/1995-30/6/1998
Lid Dagelijks Bestuur VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs)

Vanaf 1/12/2003
Gids Historisch Gebouw

Bedrijf: Kunstencentrum Vooruit

1/5/1985-31/12/2004
GOK-leerkracht en Pedagogische Begeleider Beroeps Freinetschool Labyrint

bedrijf: VIP-school Gent en Pedagogische Begeleidingsdienst

01/09/2004-30/06/2005
Docent Agogiek-Psychologie-Algemene Didactiek en Mediakunde

bedrijf: GPB-Opleiding Aalst VTI

01/10/1999-30/06/2000
Zaalverhuur-Zaalpersoneelverantwoordelijke-Permanentieverantwoordelijke voorstellingen

Bedrijf: Kunstencentrum Vooruit

1/9/1993-30/11/1999
Leraar Engels-Nederlands

bedrijf: VISO- Mariakerke

16/03/1992-15/04/1992
Docent Methodologie

bedrijf: VSPW Sociale Leergangen St. Amandsberg

01/09/1991-30/06/1992
Archivaris-Bibliothecaris-Tentoonstellingmaker-Onderzoeker-Publicist

bedrijf: AMSAB- Instituut voor Sociale Geschiedenis

01/09/1988-10/02/1992
Administratie en vervoer

Bedrijf: Fast

1/2/1986-30/6/1988
Promotie-Programmatie-Gids

Bedrijf: Sociocultureel centrum Vooruit

1/9/1984-15/11/1985
Stagiair-Onthaal-Baliewerk

Dienst Toerisme Stad Gent

16/4/1983-15/4/1984
Zaalpersoneel-Hulpkok

Bedrijf: Natuureethuis De Appelier

1/2/1980-31/12/1982Artikels
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen en Jongeren als antwoord op de vraag naar reductie van frustratie en geweld, in Agora, tijdschrift Bijzondere Jeugdzorg, 2006.
De Swaef, G., A Decade of European Thought, Oxford, 2004
De Swaef, G., Del periódico 100 a TAXI, Aula 110, De Innovación Educativa, Marzo 2002
De Swaef, G., A decade of European Thought, The first International conference “ Philosophy for Children”, 27-29 januari 2005, Moskou, Rusland
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, Licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1993
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, deel 1 , PC INFO 1, 1994-1995
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, deel 2, PC INFO 2, 1994-1995
De Swaef, G., Waar komen de woorden vandaan? Onderwijskrant, juni 1996
De Swaef, G., Filosoferen met jongeren in het Voortgezet Onderwijs, PBD, 1998
De Swaef, G., “Kritische Verwondering, Filosoferen met Kinderen en Jongeren” in Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jaargang 61, nummer 2, februari 2002
De Swaef, G.: Lessuggesties voor dubbeltentoonstelling “Buiten Gebruik”, dubbeltentoonstelling in het Gravensteen en Huis van Allyn te Gent, in opdracht van VZW Gent Cultuurstad, december 2001
De Swaef, G.: Lessuggesties voor de film “Pauline en Paulette” van Lieven Debrauwer, in opdracht van Wisper, met bewerking door Steve Maes, april 2002
De Swaef, G.: Lessuggesties voor theaterstuk: “Ola, Pola, Potloodgat” van Pascale Platel met Pascale Platel en Rani De Vlieghe, Jeugdtheater De Bronks, in opdracht van Kunst in Zicht, maart 2002
De Swaef, G.: Lessuggesties voor theaterstuk “Rover Dronkeman” van Bart Moeyaert in opdracht van Kunst In Zicht, december 2000Publicaties en uitzendingen waaraan ik meewerkte
AVS, Kinderen filosoferen op de Harp Gent, regionale televisie-uitzending, 13 november 2000
AVS, Voorstelling 2de editie 100-krant op de Boomgaard Gent, regionale televisie-uitzending, oktober 1996
Borms,M. en Poppelmonde, W., Filosoferen met Kinderen; Een screening van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs, december 2000
CANVAS, Filosoferen met Kinderen, Lichtpunt, 5 december 2004
De Europese Filosofiekrant '100'. rond thema’s taal, kunst, opvoeding, tijd, klonen, geluk, geheimen, vriendschap, http://www.kinderfilosofie.nl
De Mets, J., Filosoferen met kinderen en Jongeren, Gesprek met Goedele De Swaef, in Uitdagen en Motiveren, pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming in het onderwijs: Koning Boudewijnstichting, 2001
De Morgen, ‘Toen er nog niemand was, hoe is er dan iemand gekomen’?, CTC, 13 november 2000
Denoble, P., Kinderen Filosoferen in de “100-krant”, Europese kinderfilosofiekrant voorgesteld, De Zondag, 12 november 2000
De Vos, A., Kinderen zijn geboren filosofen, De Gentenaar, 10/11/2000
Klasse nr. 79, Ik praat, dus ik denk, november 1997,
p. 28-29
Klasse nr. 144, Socrates in de Klas, p.44-45 april 2004
Mikpunt, een educatief project over jongeren en geweld, Jeugd en Vrede i.s.m. Educatief Centrum van de Politie Gent, unit Jeugd Politie Gent, diverse Gentse stadsscholen, CLB’s Gent, de Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, e.a., oktober 2000
Paelinck, D., André (65 IQ-punten) filosofeert in zijn gespreksgroep, niet gehinderd door Plato of andere Wittgensteinen; Goedele De Swaef (onbekend aantal IQ-punten) begeleidt er een ontroestingsproces van het denken, Echo’s uit de gehandicaptenzorg 2001/1, VIBEG, Leuven
Peeters, S., Filosoferen met Kinderen… is vragen stellen en luisteren naar elkaar, Fit en Gezond, Februari 2001, p.122
Poppelmonde, W., Samen denken, Filosoferen met kinderen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs, Praktijkgids voor de basisschool, aflevering 57, Kluwer, 2001
Stadsmagazine, Plato voor Pubers, Gent, november 2000
Vefo, Ik zit op school, dus ik ben, De Standaard, 1/6/2004
Vefo, Kansen voor eigentijds filosofieonderwijs, De Standaard, 2004
Vefo, Kant Versus Dewinter, De Standaard, 22/11/2004
Vitaya, Filosoferen met kinderen, televisienieuwsitem, za 2 december 2000-zo december 2000Europese Projecten
Coördinatie voor Vlaanderen van Europes Socrates-Comenius1 schoolproject ‘Thought Castle’ en ‘Journal 100’ (1995-1998 en 1998-2001)
Coördinator van Europees Socrates-Comenius 1.2 ontwikkelingsproject TAXI (verdiepingsproject rond FMK) (2001-2004)
Medewerker Europees Comeniusproject 2.2: ‘Menon: Developing Dialogue through Philosophical Enquiry’ (gecentraliseerde actie met Europese universiteiten, hogescholen, secundaire en basisscholen, centra voor FMK en VZW’s)
Aanvrager Europees Comeniusproject 2.2: ‘Amaltheia: Thinking Unity Through Diversity in Europe’ (2006-2009)Vrijwilligerswerk
Den Dries VZW Evergem, Voorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen
Universiteit Gent Vakgroep Orthopedagogie (Internationaal Gentle Teaching Congres)
VEFO (Vlaamse vereniging voor Eigentijds Filosofie Onderwijs)
SOPHIA (European Foundation for Philosophical Inquiry with Children)
Lidmaatschap
Lid raad van bestuur VEFO (Vlaamse vereniging voor Eigentijds FilosofieOnderwijs)

Vertegenwoordiger voor Vlaanderen in raad van bestuur van SOPHIA (European Foundation for Philosophical Inquiry with Children)

Lid VFP (Vereniging Filosofische Praktijk) Nederland

Lid FIP–netwerk (Filosofie in Praktijk)

Lid NIPP-network (Internationaal netwerk rond praktische filosofie)

Lid Dialogueworks (Groot-Brittannië)Rijbewijs
B
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina