Cursus ableton liveDovnload 12.07 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte12.07 Kb.
CURSUS ABLETON LIVE

INSCHRIJFFORMULIER 2011


Ondergetekende doet mee aan de cursus Ableton Live op Popcentrum Jacobiberg. De cursus wordt op 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 21.30 uur gegeven in de grote zaal van Popcentrum Jacobiberg. Het cursusgeld bedraagt € 260,- incl. btw. De cursus wordt gegeven door een certified Ableton trainer i.s.m. New Dutch School.
1.PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Naam:…………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………(i.v.m. BTW-heffing 21 jaar en ouder)
Telefoonnr. 1:........................................................Telefoonnr. 2: ………………………………………
E-mail.................................................................................................................................................

2. VRAAG
Hoe weet u van het bestaan van deze cursus?
O. Informatie aangevraagd of meegenomen bij de Jacobiberg
O. Informatie van elders, nl...............................................................................................................
O. Via internet. nl…………………………………………………………………………………………….

3. MACHTIGING EN ONDERTEKENING:
Ondergetekende (betalingsplichtige) verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met het reglement en de geldende tarieven en verleent hierbij machtiging aan Popcentrum Jacobiberg het verschuldigde cursusgeld à € 260,- in één keer van zijn/haar rekening te laten afschrijven. Deze machtiging heeft een éénmalig karakter.

.

naam……………………………………………………………………………………voorletters…………


adres…………………………………………………………………………………………………………
postcode en woonplaats……………………………………………………………………………………
bankrekening………………………………………………………………………………………………….
datum ……………………………………………handtekening …………………………………………..
Let op: Tijdens de cursus heeft u een eigen laptop/computer nodig met Ableton distributie.
Dit formulier vóór 8 november volledig ingevuld en ondertekend afgeven bij of sturen naar Popcentrum Jacobiberg, Thomas a Kempislaan 15, 6822 LR, Arnhem.

REGLEMENT
De inschrijving is pas een feit als het ingevulde formulier ontvangen is.
Adres- of telefoonwijzigingen moeten schriftelijk aan de administratie worden doorgegeven.
Wanneer de cursist om welke reden dan ook voortijdig de cursus afbreekt, is hij/zij toch het volledige lesgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen kan de Jacobiberg de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.
Het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Popcentrum Jacobiberg om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in één keer geïncasseerd.
Indien de incassering niet gelukt is, ontvangt u een herinnering. Als het bedrag vervolgens nog niet betaald is wordt een 2e herinnering verzonden en € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt de cursist(e) niet meer toegelaten tot de lessen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina