Cursus Historische Kartografie ReferentiewerkenDovnload 14.36 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte14.36 Kb.

Cursus Historische Kartografie

ReferentiewerkenAlgemeen

Peter van der Krogt, Marc Hameleers, Paul van den Brink. Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden = Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands Utrecht: HES Publishers, 1993.


C. Koeman. Geschiedenis van de kartografie van Nederland: Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. 2e druk. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1985.
Gebruik van oude kaarten bij historisch onderzoek

M.J. Blakemore & J.B. Harley. Concepts in the History of Cartography. Cartographica Vol. 17, No. 4; Monograph 26. Toronto: University of Toronto Press, 1980.


C. Koeman. Oude kaarten als bron voor de geschiedeniswetenschap: Een classificatie op grond van bewijskracht. Caert-Thresoor 3 (1984): 18-24..
E. van Mingroot. De oude kaart als historische bron. In: Kaarten met geschiedenis 1550-1800: Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. Onder red. van D. de Vries, 16-30. Utrecht: HES Uitgevers, 1989.
Kaarten van het Nederlands grondgebied:

C. Koeman. Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850. Groningen: J.B. Wolters, 1963. Herdruk: Culemborg: Educaboek, 1978.


M. Donkersloot-de Vrij. Topografische kaarten van Nederland vóór 1750: handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven. Groningen: Wolters Noordhoff; Bouma's Boekhuis, 1981. Proefschrift Utrecht.
F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989. Proefschrift Utrecht.
F. Westra. Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1992. Proefschrift Groningen.
P.P.W.J. van den Brink. 'In een opslag van het oog': De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754. Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro Holland, 1998. Proefschrift Utrecht.
M. Donkersloot-de Vrij. Topografische kaarten van Nederland uit de 16de tot en met de 19de eeuw: Een typologische toelichting ten behoeve van het gebruik van oude kaarten bij landschapsonderzoek. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1995.
Kartobibliografieën

H.A.M. van der Heijden. Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794: Historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar = Old Maps of the Netherlands, 1548-1794: An annotated and illustrated cartobibliography. Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland; Leuven: Universitaire Pers, 1998. - 2 dln.


Dirk Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst. Hollandia Comitatus: Een kartobibliografie van Holland. - 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers BV, 2000. (Onderzoeksgroep Explokart: Utrechts Historisch-Kartografische Reeks = Utrecht Studies in the History of Cartography; nr. 1)
Deys, Henk, Mathieu Franssen, Vincent van Hezik, Fineke te Raa en Erik Walsmit. Guicciardini Illustratus: De kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini's Beschrijving van de Nederlanden. - 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers BV, 2001. - 396 blz. - (Onderzoeksprogramma Explokart: Utrechts Historisch-Kartografische Reeks = Utrecht Studies in the History of Cartography; nr. 2)
Atlassen

Atlantes Neerlandici: bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot Books, published in the Netherlands up to 1880. Compiled and edited by C. Koeman. 5 vols. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum Ltd., 1967-1971.
Atlantes Neerlandici : a supplement to the volumes I-V and a bibliography of geographical, celestial and thematic atlases published in the Netherlands between 1880 and 1940. Compiled and edited by C. Koeman and H.J.A. Homan. Atlantes Neerlandici; Volume VI. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1985.
Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition. Compiled by Peter van der Krogt.

-- Volume I: The Folio Atlases Published by Gerard Mercator, Jodocus Hondius, Henricus Hondius, Johannes Janssonius and Their Successors. ’t Goy-Houten: HES Publishers, 1997.

-- Volume II: The Folio Atlases Published by Willem Jansz. Blaeu and Joan Blaeu. ’t Goy-Houten: HES Publishers, 2000.-- Volume III: Ortelius's Theatrum Orbis Terrarum, De Jode's Speculum Orbis Terrarum, The Epitome, Caert-Thresoor and Atlas Minor, The Atlases of the XVII Provinces, and Other Atlases Published in the Low Countries up to c. 1650. 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2003..
Historisch-kartografische Tijdschriften

 1. Imago Mundi. 2x per jaar, sedert 1935, voornamelijk Engelstalig. Uitg. International Society for the History of Cartography. http://www.maphistory.info/imago.html

 2. Mapline, 4x per jaar. 1976, thans onregelmatig. Mededelingenblad van de The Newberry Library, Chicago.

 3. The Map Collector, 4x per jaar sedert 1979, zeer populair, speciaal voor verzamelaars. Verschenen tot 1996.

 4. MapForum, 4 x per jaar, sedert 2004, daarvoor als internettijdschrift, zie http://www.mapforum.com

 5. Caert-Thresoor. 4x per jaar sedert 1982. Nederlandstalig. Gericht op liefhebbers en wetenschappelijke beoefenaars. http://www.maphist.nl/ct/index.html

 6. Speculum Orbis, 2x per jaar sedert 1985. Duitstalig. Na het vijfde nummer in 1987 verscheen 1994 een zesde nummer, verdere nummers zijn aangekondigd maar niet verschenen.

 7. Cartographica Helvetica, 2x per jaar sedert 1990. Duitstalig. http://www.stub.unibe.ch/dach/ch/ch/carhe-en.html

 8. Cartographica Hungarica, onregelmatig, jaarlijks sedert 1992 in het Hongaars, 8 nummers verschenen.

 9. Mercator’s World. Populair Amerikaans magazine, 6 maal per jaar. Sedert 1996, verschenen tot 2003

 10. The Portolan. Tijdschrift van de Washington Map Society. 3 maal per jaar. Sedert 1984.

 11. IMCoS Journal. Tijdschrift van de International Map Collectors Society. http://www.harvey27.demon.co.uk/imcos/journal.htm


Historisch-kartografische Websites

 1. Utrechtse Kartografie http://cartography.geo.uu.nl

 2. History of Cartography homepage http://www.maphistory.info

 3. MapHist, E-mail discussiegroep. Informatie http://www.maphist.nl

 4. Oddens' Bookmarks http://oddens.geog.uu.nl/

 5. Map Societies around the World http://web.ulib.csuohio.edu/SpecColl/maps/MapSoc/index.html.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina