D023660/02 bijlageDovnload 0.69 Mb.
Pagina1/10
Datum26.08.2016
Grootte0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
D023660/02

BIJLAGE

1) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:


a) De vermelding met referentienummer 167 komt als volgt te luiden:


"167

4-Aminobenzoëzuur en esters daarvan met niet-gesubstitueerde aminogroep

150-13-0 

205-753-0" 

b) De vermelding met referentienummer 450 komt als volgt te luiden:
"450

Etherische olie van verbena (Lippia citriodora Kunth.) en derivaten daarvan andere dan het absolue bij gebruik als geurstof

8024-12-2

285-515-0" 

c) De vermelding met referentienummer 1136 komt als volgt te luiden:
"1136

Exsudaat van Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (perubalsam, ruw) bij gebruik als geurstof

8007-00-9

232-352-8"

d) De vermeldingen met de volgende referentienummers worden toegevoegd:
"1329

4-[(4-Aminofenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen)methyl]-o-toluïdine en hydrochloride daarvan (Basic Violet 14; CI 42510), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroxyfenylazo)benzeensulfonzuur en natriumzout daarvan (Acid Orange 6; CI 14270), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2050-34-2 / 547-57-9 (Na) 

218-087-0 / 208-924-8 (Na) 

1331

4-(Fenylazo)-3-hydroxy-2-naftoëzuur en calciumzout daarvan (Pigment Red 64:1; CI 15800), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca) 

248-638-0 / 228-899-7 (Ca) 


1332

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xantheen-9-yl)benzoëzuur; fluoresceïne en dinatriumzout daarvan (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2321-07-5 / 518-47-8 (Na) 

219-031-8 / 208-253-0 (Na) 

1333

4',5'-Dibroom-3',6'-dihydrospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantheen]-3-on; 4',5'-dibroomfluoresceïne; (Solvent Red 72) en dinatriumzout daarvan (CI 45370), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

596-03-2 / 4372-02-5 (Na) 

209-876-0 / 224-468-2 (Na) 

1334

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabroomxantheen-9-yl)benzoëzuur; fluoresceïne, 2',4',5',7'-tetrabroom-; (Solvent Red 43), dinatriumzout daarvan (Acid Red 87; CI 45380) en aluminiumzout daarvan (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al) 

239-138-3 / 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al) 

1335

Xanthylium, 9-(2-carboxyfenyl)-3-[(2-methylfenyl)amino]-6-[(2-methyl-4-sulfofenyl)amino]-, inwendig zout en natriumzout daarvan (Acid Violet 9; CI 45190), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na) 

- / 228-377-9 (Na) 

1336

3',6'-Dihydroxy-4',5'-dijoodspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantheen]-3-on; (Solvent Red 73) en dinatriumzout daarvan (Acid Red 95; CI 45425), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na) 

254-010-7 / 251-419-2 (Na) 

1337

2',4',5',7'-Tetrajoodfluoresceïne, dinatriumzout daarvan (Acid Red 51; CI 45430) en aluminiumzout daarvan (Pigment Red 172 Aluminium lake), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al) 

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al) 

1338

1-Hydroxy-2,4-diaminobenzeen (2,4-diaminofenol) en dihydrochloride daarvan (2,4-Diaminophenol HCl), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

95-86-3 / 137-09-7 (HCl) 

202-459-4 / 205-279-4 (HCl) 

1339

1,4-Dihydroxybenzeen (Hydroquinone), met uitzondering van de vermelding met referentienummer 14 in bijlage III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]dimethylammoniumchloride (Basic Blue 26; CI 44045), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftaleen-1-sulfonaat (Ponceau SX; CI 14700), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferraat(3-) (Acid Green 1; CI 10020), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Chloor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichloorfenyl)azo]naftaleen-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Chloor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diëthylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azo]-3-hydroxynaftaleen-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) en zouten daarvan, indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-chloor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoaat (Pigment Red 48; CI 15865), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3564-21-4

222-642-2

1349

Calcium-3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoaat (Pigment Red 63:1; CI 15880), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaftylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat (Acid Red 27; CI 16185), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

915-67-3

213-022-2

1351

2,2'-[(3,3'-Dichloor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2'-[Cyclohexylideenbis[(2-methyl-4,1-fenyleen)azo]]bis[4-cyclohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6706-82-7

229-754-0

1353

1-[4-(Fenylazo)fenylazo]-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftaleen-2,7-disulfonaat (Food Black 2; CI 27755), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2118-39-0

218-326-9

1355

Ethaanaminium, N-(4-((4-diëthylamino)fenyl)(2,4-disulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-N-ethyl-, hydroxide, inwendig zout, natriumzout (Acid Blue 1; CI 42045), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

129-17-9

204-934-1

1356

Ethaanaminium, N-(4-((4-diëthylamino)fenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-N-ethyl-, hydroxide, inwendig zout, calciumzout (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzeenmethaanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfofenyl)methyl)amino)fenyl)(4-hydroxy-2-sulfofenyl)methyleen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-3-sulfo-, hydroxide, inwendig zout, dinatriumzout (Fast Green FCF; CI 42053), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobenzofurandion, reactieproducten met methylchinoline en chinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosine (CI 50420), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

8005-03-6

-

1360

8,18-Dichloor-5,15-diëthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroxyantrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroxypyreen-1,3,6-trisulfonaat (Solvent Green 7; CI 59040), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroxy-4-(p-toluïdino)antrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-Bis(p-tolylamino)antrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

128-80-3

204-909-5

1365

6-Chloor-2-(6-chloor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thieen-2(3H)-ylideen)-4-methylbenzo[b]thiofeen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrochino[2,3-b]acridine-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1047-16-1

213-879-2

1367

29H,31H-Ftalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)koper (Pigment Blue 15; CI 74160), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium-[29H,31H-ftalocyaninedisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cupraat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1330-38-7

215-537-8

1369

Polychloorkoperftalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260), indien gebruikt als bestanddeel van haarkleurmiddelen

1328-53-6

215-524-7

1370

Diëthyleenglycol (DEG); 2,2'-oxydiëthanol voor sporen, zie bijlage III

111-46-6 

203-872-2 

1371

Phytonadion [INCI] / fytomenadion [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-Aminofenol (o-Aminophenol (CI 76520)) en zouten daarvan

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4"

2) Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:
a) De vermeldingen met de referentienummers 8, 9 en 10 komen als volgt te luiden:


"8

N-gesubstitueerde derivaten van p-fenyleendiamine en zouten daarvan, N-gesubstitueerde derivaten van o-fenyleendiamine (1), met uitzondering van de elders in deze bijlage en onder de nummers 1309, 1311 en 1312 in bijlage II opgenomen derivaten


Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

a) Algemeen gebruik

b) Professioneel gebruik

Voor a) en b):

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 3 %, berekend als vrije basea) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

" Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen.
Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen."

b) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

"Alleen voor professioneel gebruik.


Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen.
Geschikte handschoenen dragen."

8a

p-Fenyleendiamine en zouten daarvan

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5 

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen


a) Algemeen gebruik

b) Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2%, berekend als vrije basea) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

" Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.


Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen. "
b) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

"Alleen voor professioneel gebruik.


Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.

Bevat fenyleendiaminen.


Geschikte handschoenen dragen."9

Methylfenyleendiaminen, N-gesubstitueerde derivaten en zouten daarvan (1), met uitzondering van de onder referentienummer 9a in deze bijlage genoemde stof en onder de nummers 364, 1310 en 1313 in bijlage II opgenomen stoffen


Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen
a) Algemeen gebruik

b) Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 5%, berekend als vrije base


a) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

" Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).
Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen."

b) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

"Alleen voor professioneel gebruik.
Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).
Geschikte handschoenen dragen."

9a

Tolueen-2,5 diamine en zouten daarvan

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate95-70-5 / 615-50-9 

202-442-1 / 210-431-8 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

a) Algemeen gebruik

b) Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 4%, berekend als vrije basea) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

" Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).
Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen."

b) Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

"Alleen voor professioneel gebruik.Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.
Volg de instructies.
Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.
Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
Kleur uw haar niet als:
- u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid;
- u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad;
- u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna.
Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).
Geschikte handschoenen dragen."10


"


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina