Da Kownoe Sa Kom! I da Opname foe da KerkiDovnload 0.79 Mb.
Pagina1/19
Datum17.08.2016
Grootte0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


1Da Kownoe Sa Kom!
I - Da Opname foe da Kerki

San da opname wani taki? Da volgende moro bigi sani disi sa pasa na ini profeti-taki de da opname. Wantoe jari kaba mi ben kisi wan brifi foe wan soema disi ben loekoe na da TV programma Old Time Gospel Hour. A ben taki so wan fasi: Oen folkoe na ini Virginia trobi mi. Da koor foe oen singi abra san dem kari da opname. Oen TV preikiman preiki abra da opname. En now joe de bezig foe skrifi wan boekoe abra da opname. Now san mi broko hede de disi: joe taki abra wan woortoe disi no de na ini da Bijbel srefi. Di mi ben skrifi hem baka, mi ben taigi hem dati a ben abi leti, bikasi da opname no de na ini dem 774.747 woortoe foe da Bijbel KJV. Ma mi ben sori hem toe dati dem woortoe foe drie-in-eenheid, Bijbel nanga opa no de na ini da KJV Bijbel toe. Ma tokoe wan drie-in-eenheid, nanga wan Bijbel, nanga dem opa de. Da woortoe komopo foe da Latijn vertalling woortoe rapere, disi wani taki: kisi na loktoe na ini da Latijn vertalling foe I Tess. 4:17. Ma joe kan gebruiki da woortoe harpazo, disi de da Grieki woortoe foe kisi na loktoe. Wi feni da srefi woortoe na ini Tori 8:39, pe da Santa Jeje ben opo Filippus en a ben tjari hem gowe, en na ini II Korintiers 12:2, 4, di Paulus ben opo go na ini da di foe drie hemel. Efoe joe sa wani, joe kan gebruiki da woortoe allasso, disi de da Grieki woortoe foe kenki na ini I Korintiers 15:51-52. Allasso de da srefi woortoe disi dem gebruiki te dem taki abra fa da njoen hemel nanga grontapoe sa kenki. (Heb. 1:12) So joe kan kari hem san joe wani, ma da moro belangrijk sani no de da nem disi joe gi hem, ma dati joe kisi hem joesrefi. Joe sa de wan pisi foe hem? Da volgende sani disi sa pasa na ini da woortoe foe Gado de te Jezus Kristus sa kom na ini da loktoe foe kisi dem soema disi de foe Hem.


Wan illustratie foe da opname:

Meki wi prakseri dati wan man krini hem berg-hok en a feni wan dosoe disi foeroe nanga pikin isri spikri moksi nanga broko pisi oedoe nanga saksi nanga pisi papiera. Kande a wanikibri dem spikri. Fa a kan prati dem es’esi foe dem pisi oedoe. Efoe a ben abi wan magneet, dan a de makriki. A sa hori da magneet abra da dosoe. Ala dem sani disi ben de foe metaal sa djompo go na ini da loktoe na da magneet. Kande hem wefi ben si wan srapoe sani na ini da dosoe, en a ben sa taki: Loekoe na da srapoe sani dati; meki wi si fa da magneet sa opo hem. M kande da pikin sani ben de foe oedoe, en a no sa teki hem. Efoe a kan denki: Da pikin pisi drape de oedoe foe troe. Ma kande a ben de wan spikri nanga verrostoe. Na ini ala toe situatie, da magneet sa meki da juisti beslissing bikasi a kan si da sortoe sani a de.

Te Jezus Kristus sa kom baka, A no sa kom baka foe weti efoe blaka man, Lomsoe efoe Protestant, Djoe efoe soema disi no de Djoe, ma soso dem soema disi abi da srefi natuur leki Hemsrefi. Wan foe dem boen sani disi Gado de doe gi ibri sondoe soema disi drai hem libi foe troe de foe gi hem da prakseri foe Kristus en a meki hem wan njoen schepping. (I Kor. 2:16, II Kor. 5:17; Efes. 4:24; II Petrus 1:4)
Da fosi presi dem taki abra da opname: Johannes 14:1-3 1. No meki oen hati kom skreki; oen bribi na Gado; bribi na Mi toe. 2. Na ini Mi Tata oso foeroe presi de; efoe a no ben de so, Mi no ben sa taigi oen. Mi go foe meki wan presi klari gi oen. 3. En efoe Mi go foe meki wan presi klari gi oen, Mi sa kom baka, en Mi sa teki oen foe kom na Mi, so dati pe Mi de, drape oen sa de toe. Di dem Owroe Testamenti profeti ben taki abra fa da Messias sa kom baka na grontapoe, en A sa meki Hem kownoekondre na tapoe grontapoe, dem no ben sabi noti abra san Gado srefi sa doe foe poeroe Hem pipel komopo foe grontapoe foe wan sjatoe tem (Jes. 2:2-5; 9:6-7; 11:1-15; 32:1; 35:1-10, enz.) Foe soema Jezus sa kom? Wi bribi dati Jezus sa kom foe Hem kerki, al dem bribiwan foe Pinkster te leki da opname. Tra presi disi taki abra da opname de I Kor. 1:7; Fil 3:20; Titus 2;13; Heb. 9:28.
Dem toe presi pe wi feni moro foeroe abra daopname:

1. I Tess. 4:13-17 13. Ma mi brada, mi no wani oen foe de sondro froestan abra dem soema disi ben go sribi kaba, so dati oen no sa sari leki dem soema disi no abi no wan hopoe. 14. Bikasi efoe wi bribi dati Jezus ben dede en A ben opo baka toe, so srefi Gado sa tjari dem soema disi ben sribi na ini Jezus kaba foe kom baka nanga Hem. 15. Bikasi disi wi taki gi oen doro da woortoe foe Masra, dati wi disi de na libi ete en tan dja te leki Masra sa kom baka no sa wini dem soema disi ben go sribi kaba. 16. Bikasi Masra srefi sa saka komopo foe hemel nanga wan bari, en nanga da stem foe da gran engel, en nanga da trompeti foe Gado, en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi; 17. Dan wi disi tan na libi na grontapoe ete, A sa kisi hari go na loktoe nanga dem na ini dem wolkoe, foe miti Masra na ini da loktoe, en so wi sa de nanga Masra foe teego. Na ini da skrifi disi, Paulus gi wan antwoord na wan vraag disi ben trobi dem bribiwan na ini Tessalonika. Di a ben de na dem mindri (Tori 17), dem ben leri foeroe sani abra fa Kristus sa kom baka na ini Hem glori na grontapoe wan dei foe seti Hem kownoekondre. Foe taki troe, som foe dem ben verwakti disi iniwan tem. Ma baka da tem Paulus ben gowe, wantoe bribiwan ben dede kaba. Dan dem no sa de na grontapoe te Jezus sa kom baka. Dem sa misi alasani? Meki wi si san dem 6 versi taki:

1. 4:13 Ma mi brada, mi no wani oen foe de sondro froestan abra dem soema disi ben go sribi kaba, so dati oen no sa sari leki dem soema disi no abi no wan hopoe. Disi de wan foe 4 presi pe Paulus no wani wi foe de sondro froestan. Dem 3 trawan de:


 1. Dem sani disi ben pasa na ini da Owroe Testamenti: I Kor. 10:1

 2. Gado sa meki Israel kom boen baka: Rom. 11:25

 3. Fa dem jeje-presenti sa sori demsrefi: I Kor. 12:1

2. 4:14 Bikasi efoe wi bribi dati Jezus ben dede en A ben opo baka toe, so srefi Gado sa tjari dem soema disi ben sribi na ini Jezus kaba foe kom baka nanga Hem. Da dede foe wanbribiwan gersi wan sribi: Mt. 27:52; Jn. 11:11; Tori 7:60; I Kor. 15:6, 18, 20, 51; II Petrus 3:4. Ma disi no leri wi wan sieli-sribi. Wi kan si dati disi no de troe te wi loekoe na Mt. 17:3 nanga Openbaring 6:9-11

3. 4:14Bikasi disi wi taki gi oen doro da woortoe foe Masra, dati wi disi de na libi ete en tan dja te leki Masra sa kom baka no sa wini dem soema disi ben go sribi kaba. Si fa da apostel ben taki: wi. Na da tem disi a ben hopoe foe tan na libi te leki Jezus Kristus ben kom baka. Moro lati a sa sabi tra fasi: II Tim. 4:64. 4:16. Bikasi Masra srefi sa saka komopo foe hemel nanga wan bari, en nanga da stem foe da gran engel, en nanga da trompeti foe Gado, en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi; Som soema bribi dati da engel disi sa de Michael da arkengel bikasi foe Daniel 12:1-2. Ma a kan de toe dati da engel sa de Gabriel bikasi a ben doe foeroe na da fosi kom foe Masra Jezus Kristus: Lk. 1:19, 26; Mt. 1:20; 2:13. Meki wi si: wan bari. Ibri wan foe dem 3 leisi dati Jezus ben bari, wan opo baka ben pasa!

 1. Lazarus: Jn. 11:43-44 43. En di A ben taki so kaba, A ben bari nanga wan tranga stem taki: Lazarus, komopo! 44. En da dede soema ben komopo; hem anoe nanga foetoe ben tai nanga berikrosi, en dem ben tai hem fesi nanga wan doekoe. Jezus ben taki gi dem taki: Loesoe hem, en gi hem pasi foe waka gowe.

 2. Calvarie: Mt. 27:50-53 50. Dan Jezus ben bari agen nanga wan tranga stem, en A ben dede. 51. En loekoe, da garden foe da tempel ben priti na toe pisi foe da tapoesei te doro na ondrosei, en da gron ben beifi, en dem ston ben priti; 52. En som foe dem grebi ben priti opo; en foeroe dedeskin foe dem santawan ben opo baka, 53. En dem ben komopo foe dem grebi baka da tem A ben opo baka, en dem ben go na ini da santa foto, en dem ben sori demsrefi gi nofo soema.4:16b en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi;

 1. Wan opname: 4:17 Dan wi disi tan na libi na grontapoe ete, A sa kisi hari go na loktoe nanga dem na ini dem wolkoe, foe miti Masra na ini da loktoe, en so wi sa de nanga Masra foe teego.

 2. Wi moesoe troostoe trawan nanga dem woortoe disi (4:18)

B. I Korintiers 15:51-53 51. Loekoe, mi sori oen wan kibri-tori: Wi alamala no sa sribi, ma wi alamala sa kenki; 52. Na wan bro so, na da brinki foe wan ai, na da laasti trompeti; bikasi da trompeti sa bari, en dem dede soema sa opo baka sondro pori-fasi, en wi sa kenki. 53. Bikasi da fasi disi pori moesoe weri da fasi disi no man pori moro; en da fasi disi dede moesoe weri da fasi disi noiti kan dede moro. Dr. John Walvoord skrifi: Wan foe dem toe basis presi na ini da Bijbel abra da opname foe da kerki de I Kor. 15:51-53. Na foeroe fasi, disi gi tra informatie nanga dem versi foe I Tess. 4:13-18. Na ini I Tess. 4, da vraag ben de efoe dem soema disi ben dede na ini Kristus sa abi dem srefi wini en ervaring leki dem soema disi sa go na loktoe. Na ini I Korintiers 15, da vraag de efoe dem soema disi sa abi da opname sa abi dem srefi wini en ervaring leki dem soema disi ben dede, en dem ben opo baka.

 1. Loekoe, mi sori oen wan kibri-tori. Sortoe kibri-tori de abra da opname? Meki wi taki dati joe bigin foe leisi joe Bijbel, en joe leisi foe Genesis te doro I Korintiers 14. Efoe joe no ben leisi moro fara, tokoe joe ben leri foeroe belangrijk sani abra da schepping, da sondoe foe man, da floedoe, Betlehem nanga Calvarie. Ma joe ben abi foe denki dati wan fasi nomo de foe wan bribiwan foe go na hemel - fosi joe moesoe dede. Natuurlijk joe ben si dem toe uitzondering foe Henoch (Gen. 5:24) nanga Elia (II Kon. 2:11), ma boiti foe dem toe disi, a sori dati ibri bribiwan moesoe doro da grebi fosi a sa doro na ini glori. Ma now wan kibri tori no de kibrimoro. Miljoenen foe bribiwan sa go na hemel wan dei sondro foe dede! I Kor. 15: 51. Loekoe, mi sori oen wan kibri-tori: Wi alamala no sa sribi, ma wi alamala sa kenki; Disi de da kibri-tori foe da opname.

 2. Wi alamala sa kenki 52. Na wan bro so, na da brinki foe wan ai... Iniwan sani moesoe pasa fosi da opname kan pasa en wi sa si da glori disi pasa? Foe troe! Wan laasti sani moesoe pasa, en dati de foe da laasti soema foe drai hem libi na ini da skin foe Kristus doro da Santa Jeje. Te da skin de kompleet, dan da bruidegom sa kom foe hem bruid. Da heri boekoe foe Efesi taki wan sortoe fasi abra da tori disi: Efes. 1:10, 22-23; 2:21; 4:4, 13, 16; 5:22-23. Wan waarheid disi de na ini da prakteit de dja. Na ini Tori 2, dem fosi soema ben kom na ini da skin foe Kristus na Pinkster. A ben de wan spesroetoe dei foe troe foe si 3000 soema kom drai dem libi. En Gado ben gi 120 soema foe jepi wroko nanga dem: Tori 1:15; 2:1) Wi sabi dati Gado srefi hori ala dem record. Kande wan dei na da kroetoe-stoeroe foe Kristus, wan foe dem 120 sa jere Masra Jezus taki: Dati de boen, joe betrouwbaar dinari. Joe ben tjari da fosi soema kom na ini da skin. En efoe disi de troe, en efoe a de krosibei foe da tem disi Jezus Kristus sa kom baka, kande wan sieli-winnaar disi leisi dem woortoe disi sa jere dem woortoe disi komopo foe Jezus: Dati de boen, joe boen betrouwbaar dinari. Joe ben tjari da laasti soema na ini da jeje-skin foe Kristus. Wan dei wan sieli-winnaar sa sori wan soema fa foe drai hem libi foe kom na Jezus, en da kaba sa kom!

 3. Da trompeti sa blo... Na ini 3 presi na ini da Bijbel abra da opname, wi feni dati dem taki abra wan trompeti. (I Kor. 15:52; I Tess. 4:16; Open. 4:1) Fa wi moesoe froestan disi? Dr. J. Dwight Pentecost skrifi na ini Prophecy for Today, Zondervan, bl. 30 taki: Da“trompeti foe Gado” de wan belangrijk sani, bikasi na ini da Owroe Testamenti dem gebruiki wan trompeti foe doe toe sani: foe kom na feti, efoe foe kom makandra foe aanbegi. Ma sortoe wan foe dem toe betekenis de na ini da opname? Dr. Pentecost bribi dati ala toe de troe: wan de gi dem engel, en wan de gi dem bribiwan

 1. Gi dem engel: da trompeti sa taki: Meki joesrefi klari foe feti. Na ini difrenti presi na ini da Njoen Testamenti, (Jn. 14:30; Efes. 6:12; I Jn. 5:19) da grontapoe foe tide de na ini da anoe foe da ogri wan, didibri, en da loktoe srefi de foeroe nanga hem ogri krakti. Satan no sa wani dem bribiwan foe pasa kom doro pe a de basi, en foe kom fri foe pe a de basi. Foe dat’ede da bari de gi dem engel: Meki joesrefi klari foe go feti! Opo wan pasi gi dem bribiwan disi ben opo baka so srefi leki dem disi de na libi ete!

 2. Gi dem bribiwan, da trompeti sa taki: Meki joesrefi klari foe aanbegi. Na ini Numeri10:1-3, wi leisi: En Masra ben taki gi Mozes taki: Meki toe sorfoe trompeti gi joesrefi...foe gebruiki dem foe kari da komakandra...en te dem sa blo dem, da heri komakandra sa kom makandra na joe na da doromofo foe da tabernakel... Da nomroe foe dem trompeti de belangrijk: Numeri 10:4 Efoe dem blo nanga wan trompeti nomo, dan dem fesiman disi de dem hede foe dem doesoen na ini Israel, sa kom makandra na joe...Na da opname, wan trompeti nomo blo, en disi gi wi wan idee dati na ini da ai foe Gado, ibri bribiwan abi wan belangrijk presi! Wi de alamala dem fesiman na ini da prakseri foe Gado.

 1. Bikasi da fasi disi pori moesoe weri da fasi disi no man pori moro; en da fasi disi dede moesoe weri da fasi disi noiti kan dede moro.

Gado sa wroko na wan boven-natuurlijk fasi foe oop dem dedeskin foe dem soema disi ben pori kaba, en A sa kenki dem skin foe dem soema disi libi ete.

Som falsi prakeri abra da opname: Som soema denki dati da opname nanga da di foe toe kom foe Jezus Kristus na da srefi sani. Alwasi dem toe de tai makandra, dem no de da srefi. Da opname de na fesi foe da tem foe bigi trobi, en da di foe toe kom de na da kaba foe da tem foe bigi trobi.
Da Opname foe da Kerki

Da Di foe Toe Kom foe Jezus Kristus

Kristus kom na ini da loktoe: I Tess. 4:16-17

Kristus kom na grontapoe: Zach. 14:4

Kristus kom foe Hem santawan: I Tess. 4:16-17

Kristus kom nanga Hem santawan: I Tess. 3:13; Judas 14

Da opname de wan kibri-tori; dem Owroe Testamenti soema no ben sabi: I Kor. 15:51

Foeroe Owroe Testamenti profeti-taki ben de abra disi: Ps. 72; Jes. 11; Zach. 14

Noiti a taki foe marki na ini hemel fosi A kom

Marki na ini hemel sa de fosi: Mt. 24:29-30

A de kari da dei foe Kristus: I Kor. 1:8; II Kor. 1:14; Fil. 1:6,10

A de kari da dei foe Masra: II Tess. 2:1-12

A de wan tem foe blesi: I Tess. 4:18

A de wan tem foe kroetoe: II Tess. 2:8-12

A pasa wantem; waarschijnlijk dem soema na grontapoe no sa si disi: I Kor. 15:52

Heri grontapoe sa si disi: Mt. 24:27; Open. 1:7

Disi taki abra da kerki: Jn. 14:1-4; I Kor. 15:51-58; I Tess. 4:13-18

Disi de moro foeroe na Israel, ma ook toe na dem heiden natie: Mt. 24:1; 25:46

Kristus kom leki da brinki stari foe mamanten: Open. 22:16

Kristus kom leki da son foe gerechtigheid nanga genezing na ini hem frei: Mal. 4:2
D. Ete wan fout de dati da opname sa de foe soso dem Kristus disi de geestelijk bezig. Dan dem sa libi dem vleselijk Kristen na baka na ini wan sortoe “protestant vagevuur.” Efoe Gado ben doe so, wi no ben kan klagi, ma A no sa doe so. Da opname de wan bewijs foe verloesoe, en dati a de op basis foe da gnade foe Gado en no op basis foe da wroko foe libisoema.

Dr. John Walvoord skrifi na ini The Rapture Question, bl. 100 taki: Moro foeroe dem soema disi bribi dati wan pisi foe da kerki nomo sa go na hemel komopo foe dem skrifi disi taigi wi foe loekoe na da komst foe Masra, en dem tai disi nanga da leri dati som soema no sa de klari te a sa kom. Dem gebruiki skrifi leki: Mt. 14:40-51; 25:13; Mk. 13:33-37; Lk. 20:34-36; 21:36; Fil. 3:10-12; I Tess. 5:6; II Tim. 4:8; Titus 2:13; Heb. 9:24-28; Openbaring 3:3; 12:1-6. Te dem taki foe dem skrifi disi, dem no loekoe na da verschil na mindri foe san disi taki abra Israel nanga da kerki, en dem skrifi disi taki abra da di foe toe kom foe Masra Jezus foe seti Hem 1000 jari rijk nanga da opname.

Da idee dati wanlo soema na ini da kerki no sa go na ini da opname abi 3 fout: 1. A moksi gnade nanga beloning

 2. A prati da bruid foe Kristus. Fa da bruiloft foe da Lam kan pasa efoe wan pisi foe da bruid tan na baka na grontapoe?

 3. A no loekoe na tra skrifi disi sori wan tra fasi: I Tess. 1:9-10; 2:19; 4;14-16; 5:4-11; Open. 22:12. Ma kande da moro tranga bewijs dati da heri kerki sa go na loktoe de na ini I Kor. 15:51. Da kerki disi ben de wan foe dem moro vleselijk kerki na grontapoe, en tokoe Paulus taki na ini da versi disi dati efoe da opname ben sa pasa na dem dei dati, ala dem bribiwan foe da kerki dati sa go na loktoe.

E. Som leri dati da opname no sa pasa te leki da mindri foe da tem foe bigi trobi, en disi sa taki dati da heri kerki moesoe go doro da fosi 3 ½ jari foe da hatibron foe Gado. Dem kari da bribi disi: mid-tribulationalism. Da leri disi agri dat da tem foe trobi sa de foe 7 jari, ma dem prati na mindri foe dem fosi 3½ jari disi de bigin foe trobi (Mt. 24:8) nanga da tem foe moro bigi trobi (Mt. 24;21), disi taki abra dem laasti 3 ½ jari. Dem soema taki dati da opname sa pasa na ini Openbaring 11 te dem toe getuigi sa opo baka. Dem taki leki disi: Joe abi bigi-membre te joe denki dati da kerki foe tide no sa go doro na ini kroetoe. Pe da opname ben de foe dembribiwan na ini China di dem Japanners ben kiri dem na ini WWII, efoe dem bribiwan foe Russia disi dem communist ben kiri? Ma wi kan si wan bigi verschil na mindri foe da hatibron foe didibri nanga da hatibron foe Gado. No wan presi na ini da Bijbel wi kan feni disi taki dati trobi efoe dede srefi no sa miti wi. Ma wi abi da zekerheid dati wi no sa kisi da hatibron foe Gado srefi, bikasi disi de da basis foe da tem foe bigi trobi, te Gado srefi sa strafoe grontapoe: Js. 24:1; 63:3-6; Open. 6:17 nanga I Tess. 1:20 & 5:9

Da Njoen Testamenti kari da kerki da bruid foe Kristus. Efoe da leri ben de troe dati da kerki sa de na ini da mindri foe da tem foe trobi, efoe pasa doro da heri tem foe trobi, dan wan pisi foe Hem skin sa koti poeroe, en wan pisi sa tan na baka. Moro fara, wi ben moesoe denki dati ala dem dedeskin foe dem vleselijk bribiwan ben moesoe tan na ini da grebi. Disi no de san da Bijbel leri wi. Da Bijbel leri wi dati da opname de na fesi foe da tem foe bigi trobi, en a de gi ala bribiwan. I Tess. 1:10; Rom. 5;9. Kande da moro tranga bewijs de dati wi leisi foe da kerki foeroe leisi na ini Openbaring te leki hoofdstuk 6, ma foe hoofdstuk 6 te leki 19, da tem foe bigi trobi, wi no feni da kerki na tapoe grontapoe. Da wan groepoe disi abi Gado-fasi disi satan kan feni foe vervolgoe de Israel. (Open. 12).Na ini Openbaring 4:1 a taki: Baka disi, mi ben loekoe, en loekoe, wan doro ben opo go na ini hemel, en da fosi stem disi mi ben jere ben gersi wan trompeti disi ben taki nanga mi, disi ben taki: Kom dja na loktoe, en mi sa sori joe sani disi moesoe pasa na dem dei na wi fesi. Gado taigi wi dati dem Kristen de ambassadeur tapoe grontapoe. (II Kor. 5:20) Wi sabi dati wan dei A sa meki oorlog agensi grontapoe. Da fosi sani dati wan kownoe sa doe te a meki wan oorlog agensi wan tra kondre de foe kari hem ambassadeur foe kom na oso. So wi bribi dati da kerki no sa go doro da tem foe bigitrobi. Moro fara, ete toe problemen de nanga da mid-tribulational positie:

 1. A pori da bribi dati Kristus kan kom na ini momenti, bikasi nanga da bribi disi, Kristus no man kom te leki 3 ½ jari pasa

 2. Dan soema kan sabi dati joe kan sabi sortoe tem Kristus sa kom, bikasi efoe joe sabi sortoe tem da tem foe bigi trobi bigin (na da akkorderi disi antikristus meki foe 7 jari nanga Israel), en efoe Kristus sa kom baka 3 ½ jari, dan joe kan sabi da tem foe da opname nanga da kom baka foe Jezus Kristus. So moro boen wi teki da positie dati Kristus Jezus sa kom fosi da tem foe bigi trobi

John Walvoord ben skrifi 50 reden foe bribi dati Kristus sa kom fosi da tem foe bigi trobi. Wi sa skrifi 24 foe dem dja.

 1. A de da wan bribi disi kan gi joe wan krin interpretatie foe ala dem skrifi foe da Owroe Testamenti nanga da Njoen Testamenti

 2. A meki wan krin verschil na mindri foe dem programma foe Israel nanga da kerki

 3. Dan da tem foe bigi trobi de wan tem foe meki sani klari foe Israel foe kom boen baka nanga Gado: Deut. 4:29-30; Jer. 30:4-11. A no de da doel foe da tem foe bigi trobi foe meki da kerki klari foe glori

 4. No wan foe dem Owroe Testamenti skrifi abra da tem foe bigi trobi taki abra da kerki: Deut. 4;29-30; Jer. 30:4-11; Dan. 8:24-27; 12:1-2

 5. No wan foe dem Njoen Testamenti skrifi abr da tem foe bigi trobi taki abra da kerki: Mt. 13:30, 39-42; 48-50; 24:14-31; I Tess. 1:9-10; 5:4-9; II Tess. 2:1-11; Open. 4-18

 6. Da opname gi wan boen reden foe da bigin foe da tem foe bigi trobi na ini Openbaring 6. A kom krin dati da tem foe bigi trobi ben bigin langa na fesi foe Openbaring 11.

 7. Dem hori wan krin verschil foe dem profeti-trompeti. No wan basis de foe taki leki dem doe foe da mid-tribulation positie dati da di foe 7 trompeti foe Openbaring de da laasti trompeti bikasi no wan fasi tai da trompeti foe Openbaring 11 nanga da trompeti foe I Kor. 15:52 efoe da trompeti foe Mt. 24:31. Dem de difrenti tem.

 8. Disi hori da eenheid foe da di foe 7 wiki foe Daniel, ma dem toe tra positie pori disi en moksi da doel foe Israel nanga da doel foe dakerki

 9. No wan tori foe da opname foe da kerki kom na iniwan versi disi taki abra da di foe toe kom foe Masra Jezus

 10. Da kerki no de seti foe hatibron miti hem: Rom. 4:9; I Tess. 1:9-10; 5:9 Foe dat’ede da kerki no kan go na ini “da bigi dei foe dem hatibron: Open. 6:17

 11. Da dei foe Masra no sa wini da kerki (I Tess. 5:1-9, en disi abi da tem foe trobi na ini

 12. Gado de gwenti foe poeroe bribiwan komopo fosi A strafoe grontapoe - Lot, Noach; II Petrus 2:5-9

 13. Na da tem disi dem bribisoema sa go an loktoe, ala dem bribiwan sa go na ini da Tata oso na ini hemel (Jn. 14:3), en dem kom baka wantem na grontapoe baka da tem disi dem miti Kristus na ini da loktoe (disi de da leri foe dem post-tribulationist)

 14. Pre-tribulation no prati da skin foe Kristus op basis foe wroko. Da leri foe wan groepoe nomo foe abi da opname de op basis foe wan falsi leri dati da opname de wan paiman foe boen wroko. Ma a de da kaba foe verloesoe doro gnade.

 15. Da Bijbel leri dati da heri kerki, en no wan pisi nomo, sa go na hemel te Kristus kom foe da kerki: I Tess. 4:17; I Kor. 15:51-52

 16. Da bribi disi de leri wi dati da dede foe Kristus meki wi fri foe ala vonisi

 17. Dem soema disi de foe Gado na ini da tem foe bigi trobi de dem Israeliet soema, en no dem kerki soema

 18. Da pre-trib. leri sori dati Kristus kan kom wantem

 19. Da taki foe teki troostoe (I Tess. 4:18) klop nanga da pre-trib. positie, ma no nanga da positie foe dem post-tribulationists

 20. Na ini Titus 2:13, wi leki bribiwanmoesoe loekoe foe da glori fasi Jezus sa sori Hemsrefi. Ma efoe da tem foe bigi trobi sa kom fosi, dan wi moesoe loekoe na dem marki foe dati.

 21. Da Holy Spirit de da soema disi hori antikristus baka, en a moesoe komopo foe grontapoe fosi da “soema sondro da wet”, antikristus, disi de na ini da tem foe bigi trobi, sa sori hemsrefi. II Tess. 2:6-8

 22. II Kor. 5:10 taki dati ala bribiwan foe da tem disi moesoe kom na fesi foe da kroetoe-stoeroe foe Kristus, en tokoe noiti wi feni da tori disi na ini dem skrifi abra da di foe toe kom foe Jezus Kristus

 23. Da kom foe Jezus foe kisi Hem bruid moesoe kom na fesi foe da di foe toe kom foe Masra Jezus Kristus foe da bruiloft fesa. Open. 19:7-10

 24. Dem santawan foe da tem foe bigi trobi no feni wan opname, ma dem de bezig foe doe dem wroko foe wi aladei libi, leki foe prani, foe bouw oso, enz. Moro fara, dem sa meki pikin. Jes. 65:20-25 Disi no sa de mogelijk efoe ala dem santawan ben go na hemel na da di foe toe kom foe Jezus Kristus leki dem post-tribulational soema leri.


: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina