D’accord! Actus sur le site 4 havo/vwo, 5 havo/5 vwo, 6 vwoDovnload 27.59 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte27.59 Kb.D’accord! Actus sur le site

Actus sur le site 4 havo/vwo, 5 havo/5 vwo, 6 vwo

Le nouveau lycée

Septembre 2010Docentenhandleiding

Doelgroep


Deze opdracht is geschikt voor leerlingen van de 2e fase.

Inleiding


Leerlingen in Frankrijk zijn hun eerste schoolweek al meteen begonnen met twee dagen vrij, omdat hun leraren de straat op gingen om te protesteren tegen de bezuinigingen in het onderwijs en tegen de pensioenhervormingen. Voor de leerlingen in de seconde brengt de invoering van een nieuw programma extra overlast met zich mee. Docenten zijn zelf nog maar net op de hoogte van de wijzigingen en schoolboeken zijn niet op tijd klaar.

Hopelijk is het schooljaar voor u en uw leerlingen beter gestart. Wij wensen u in ieder gevalBonne rentrée!

De Actu bestaat uit meerdere onderdelen die op elkaar kunnen aansluiten. Het is aan u vooraf te bepalen welke keuze u gaat maken, rekening houdend met het niveau van uw leerlingen en de beschikbare tijd. Er is een apart leerlingendeel voor de vierde klassen en een voor de vijfde/zesde klassen. Maar u kunt naar keuze de teksten en opdrachten aanpassen en andere combinaties maken.

Mocht u er nu niet aan toe komen, dan kunt u deze opdracht ook op een ander moment in het schooljaar inplannen. Let op: links kunnen wel verlopen.

Vierde klassen


  • Lire: een inleidende tekst over enkele hervormingen in de seconde en een overzicht van vakken en uren in de nieuwe seconde;

  • Regarder et écouter: een fragment uit het journaal over het begin van het schooljaar;

  • Parler: een beschrijving van de eerste twee schooldagen;

  • Écrire: een reactie op het commentaar van een Franse leerlinge op het begin van het schooljaar.


ERK-schema vierde klassen
Vaardigheid

ERK-niveau

Je oefent met deze opdracht:

Lezen

A2/B1

Oriënterend lezen

- in overzichten specifieke informatie vinden en begrijpen

- relevante informatie vinden en begrijpen in korte tekst uit brochure


Luisteren

A2/B1

Kijken en luisteren naar een video-opname

- herkennen van hoofdpunten als er duidelijke visuele ondersteuning is

- hoofdpunten en belangrijke details begrijpen


Spreken

A2

Monologen

- vertrouwde zaken op een eenvoudige manier beschrijvenSchrijven

A2

Correspondentie

- een eenvoudige persoonlijke reactie schrijven

- kort en eenvoudig een ervaring beschrijven
Vijfde/zesde klassen


  • Lire: een inleidende tekst over enkele hervormingen in de seconde en een overzicht van vakken en uren in de nieuwe première;

  • Regarder et écouter: een fragment uit het journaal over het begin van het schooljaar en drie radiospots over de veranderingen op het nieuwe lycée;

  • Parler: een ministraatinterview over enkele hervormingen;

  • Écrire: een reactie op het commentaar van een Franse leerlinge op het begin van het schooljaar.


ERK-schema vijfde/zesde klassen
Vaardigheid

ERK-niveau

Je oefent met deze opdracht:

Lezen

B1

Oriënterend lezen

- relevante informatie vinden en begrijpen in tekst uit brochureLuisteren

B1
B2

Kijken en luisteren naar een video-opname

- hoofdpunten en belangrijke details begrijpenLuisteren naar een radio-opname

- essentie begrijpen van moeilijker radioprogrammaGesprekken voeren

B1

Informele gesprekken

- kan persoonlijke standpunten, commentaar en mening geven over onderwerp binnen de belevingssfeerSchrijven

B1

Correspondentie

- een reactie schrijven over persoonlijke zaken

- feitelijke zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen
Toelichting bij de opdrachten
1. Lire

Leerlingen lezen een inleidende tekst om kennis te maken met een aantal vernieuwingen in de seconde. De tekst is niet heel eenvoudig. U doet er goed aan vooraf nog eens informatie te geven over het Franse schoolsysteem. Hierbij kunt u het schema uit het werkboek D’accord! 2e druk vwo4 (p.14) of havo 4 (p.13) gebruiken. Het is niet de bedoeling dat u al informatie geeft over de hervormingen van het lycée.

Aan de hand van de tweede tekst, een overzicht van vakken en uren, ontdekken ze verschillen met hun eigen profiel. Ze vinden hierin de Franse equivalenten voor de meeste van hun vakken. De vakken die ontbreken moeten ze opzoeken. U kunt dit zelf uitbreiden met de Franse namen van hun profielen.

Bij onderdeel 4c zoeken ze op de genoemde site aanvullende informatie over de inhoud van de vakken. Hierbij zullen ze wel een woordenboek nodig hebben. Bepaal vooraf of u dit onderdeel laat doen.

U kunt na afloop kort de antwoorden geven, de vragen die er nog zijn bespreken en een aantal grote verschillen tussen het Franse en Nederlandse systeem bespreken.
* De inleidende tekst voor de leerlingen van de vijfde/zesde klassen is langer en de vragen bieden minder steun. Het overzicht van vakken en uren heeft hier betrekking op de toekomstige nieuwe première (vanaf 2011). Ook hier zijn de vragen aangepast.

U kunt de vragen en antwoorden in het Frans laten maken en bespreken.

Aan het einde van deze toelichting vindt u het overzicht voor de nieuwe Terminale (vanaf 2012) voor het geval u dat in havo 5 of vwo 6 aan bod wilt laten komen.

2. Regarder et écouter

Leerlingen kijken en luisteren naar een fragment uit het journaal van TF1 van 23 augustus 2010 over het aanstaande begin van het schooljaar. Ze maken kennis met een nieuw onderdeel van het programma en met het probleem van de schoolboeken.

U kunt na afloop kort de antwoorden bespreken (bijvoorbeeld door aan te geven wanneer en hoe het een en ander is gezegd).
* De aanpak en de vragen bij dit fragment voor de leerlingen van de vijfde/zesde klassen zijn aangepast. Onderdeel 8 zal naar verwachting eerder geschikt zijn voor vwo 6.
3. Parler

Leerlingen beschrijven de eerste twee schooldagen volgens de gegeven aanwijzingen. Hierbij hoort naast introductieactiviteiten ook een lesdag. Na een individuele voorbereiding oefenen ze hun verhaal met een medeleerling.

Voor een klassikale nabespreking kunt u een aantal voorbeelden laten horen en andere leerlingen een korte samenvatting laten geven (onderdeel 9). Na afloop geeft u aanwijzingen voor verbetering.
* Er is een interviewopdracht voor de leerlingen van de vijfde/zesde klassen. De Franse vragen zijn gegeven en leerlingen bereiden eerst hun antwoord voor. Het gaat erom dat zij hun mening geven, maar u kunt de leerlingen ook op elkaars antwoord laten reageren. Voor het vervolg zie hierboven.

4. Écrire

Leerlingen schrijven een persoonlijke reactie op het commentaar van een leerlinge uit de seconde.

U kunt leerlingen elkaars werk laten nakijken. Bij de nabespreking geeft u aanwijzingen voor verbetering.
* De opdracht voor de leerlingen van de vijfde/zesde klassen is vergelijkbaar, maar zij moeten een uitgebreidere reactie en meer informatie geven en vergelijken. U kunt ze wijzen op het gebruik van de vergrotende en overtreffende trap. Dit laatste kan een punt van aandacht zijn bij het nakijken van elkaars werk.

5. Pour aller plus loin

Voor meer informatie over het Nouveau lycée kunt u terecht op:http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/la_seconde_en_2010_matieres_et_horaires.php

http://www.onisep.fr/onisep-backoffice/_onisep/upload/GP_Guide3e2010.pdf
Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de vakken en uren in de toekomstige Terminale (vanaf 2012).


© Malmberg, 2010
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina