Dag 1: Boxtel Natuurvriendenhuis Morgenrood (10,5 km)Dovnload 12.79 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte12.79 Kb.
Dag 1: Boxtel - Natuurvriendenhuis Morgenrood (10,5 km)
De route volgt deze dag het Brabants Vennenpad met de geel-rode markering. Na het verlaten van de trein bij NS-station Boxtel ga je de trap op naar de voetgangerstraverse en verlaat het station aan de centrumzijde. Onderaan de trap linksaf, Parallelweg Noord, evenwijdig aan het spoor. Waar deze weg naar rechts van het spoor afbuigt, loop je rechtdoor over een voetpad langs het spoor. Aan het eind van het pad, ter hoogte van café 't Oude Nest linksaf. Op een driesprong rechtdoor, Brugstraat. Aan het eind ga je linksaf en even verder bij Y-9825 weer linksaf, Tongersestraat. Je kruist kort na elkaar twee spoorwegovergangen en gaat direct daarna bij Y-9824-1 rechtsaf, Kapelweg. Na 250 meter bij P-22648 linksaf, Kalksheuvel. Je passeert een hertenkamp en een brug over de Kleine Aa en gaat bij een kapelletje rechtsaf, Roond. Volg de weg met een bocht naar links en naar rechts en ga meteen hierna linksaf, de weg Bosrand in. Na ca. 300 meter, waar de verharding ophoudt rechtsaf, Kerkpad. Je komt uit bij een driesprong en neemt hier het voetpad naar links. Kort daarop bereik je via een klaphekje de Kampina.
Kampina

De Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen liggen in een overgangsgebied van droge, arme zandruggen en vochtige, voedselrijke beekdalen. De oostelijke Kampina bestaat uit bossen en reliëfrijke heidevelden met daarin tientallen vennen en drassige laagten. De oude, grove dennenbossen die rond de eeuwwisseling op de hei zijn aangeplant, worden door Natuurmonumenten langzamerhand omgevormd tot veel natuurlijkere loofbossen.


Direct na het klaphekje volg je het pad naar rechts. Vervolgens rechtdoor aanhouden.
Grazers op de heide

De heide wordt zowel in de zomer als in de winter begraasd door koeien en kalveren en sinds 1 juli 1994 ook door een kudde van ongeveer 60 paarden. De dieren eten jonge boompjes, maar vooral diverse grassoorten. Hierdoor kan de heide weer vorm krijgen. De kans dat u de dieren ontmoet is niet groot. Ze lopen in een groot gebied van meer dan 1000 hectare. Maar als u ze toch tegenkomt, voer ze alstublieft niet. De dieren kunnen maag- en darmstoornissen krijgen waaraan ze zelfs kunnen sterven.


Aan het eind van het bospad op een vijfsprong ga je stomp rechtsaf en volgt een zandweg met fietspad (Melaniedreef). Je neemt na ca. 500 meter het tweede pad rechtsaf, vlak voor de heide. Na 200 meter het eerste pad linksaf. Op de heide het pad rechtdoor volgen met een bocht naar rechts en een bocht naar links. Bij een driesprong van paden rechtsaf. Je gaat met een slingerbocht naar rechts en naar links en vervolgt het pad. Een pad schuin naar rechts (bij twee vrijstaande bomen) negeren. Na de eerste viersprong passeer je het kromven; op de tweede viersprong ga je rechtdoor en volg je het slingerende pad.
Heidelandschap

De grote heidevelden zijn ontstaan omdat er teveel schapen moesten grazen op grond die door overmatige houtkap was kaalgeslagen. In feite is de heide daarom een weinig natuurlijk landschap. Immers, van nature groeien grote delen van de heide dicht met bos, voornamelijk berk en eik. Toch wordt grote waarde gehecht aan instandhouding van dit landschap. Door een combinatie van begrazen, maaien en plaggen tracht men de heide te herstellen.


Na ongeveer een km verlaat je de Kampina en gaat rechtdoor het bos in, langs een molensteen over een bospad met fietspad. (Het Brabants Vennenpad loopt hier een stukje samen met het wit-rood gemarkeerde gemarkeerde Pelgrimspad, dat even verder weer rechtsaf gaat.) Aan het eind linksaf. Je loopt over een wildrooster en gaat direct rechtsaf en volgt het pad langs de bosrand. Aan het einde links en even verder rechtsaf. Je passeert een kalkoenfokbedrijf aan je rechterhand en gaat aan het eind rechtsaf, een asfaltweg op. Een brug over de Rosep passeren en 75 meter verder rechtsaf op een asfaltweg, Scheibaan.
De Rosep

Vroeger was de Rosep een meanderend riviertje. In de vijftiger jaren is het gekanaliseerd, maar gelukkig nog niet helemaal rechtgetrokken. Het dal van de Rosep wordt nog steeds gezien als een van de meest waardevolle beekdalen in de omgeving. Het bestaat uit moerasbos en vochtige heideveldjes.


Na de Laag Hoeve ga je linksaf, een bospad in. Dit pad steeds rechtdoor volgen en op de tweede kruising rechtsaf. Aan het eind van het pad ga je linksaf een klinkerweg op. Aan jerechterhand ligt Natuurvriendenhuis Morgenrood van het Nivon. Einde van de eerste dag.

Dag 2: Natuurvriendenhuis Morgenrood – Tilburg (15,5 km)
Het tweede pad linksaf, een pad verboden voor auto's en motoren. Op een kruising met paaltjes rechtsaf en 50 meter verder op een Y-splitsing links aanhouden. Het pad volgen tot een ven aan uw linkerhand, Klein Aderven.

Direct na het ven linksaf een smal paadje langs het ven volgen. Na 200 meter draait het pad naar rechts en komt uit op een parkeerplaats van een vogelpark. Hier gaat u linksaf, steekt de asfaltweg over en gaat direct weer linksaf. Volg het fietspad en ga na 150 meter rechtsaf, een smal paadje in. Op een kruising met een breed pad en een bank gaat u rechtdoor. Neem na een bocht naar links een pad linksaf. U houdt links aan en loopt over de dam over een uitloper van het Goorven.


Het Goorven

Het Goorven is een van de vele Oisterwijkse vennen. 'Goor' betekent moeras. Het ven heeft een fraaie, grillige oeverlijn. Op sommige plaatsen rijzen de beboste zandheuvels steil uit het water op. Water en land gaan vaak ongemerkt in elkaar over via een dicht met struikgewas begroeide zone of een kussen van vochtige mossen. De meeste vennen hier zijn na de laatste ijstijd ontstaan door verstuiving.


Op een kruising direct na de dam gaat u rechtsaf en volgt een breed pad. Na 250 meter gaat u rechtsaf over een pad langs de oevers van het achterste Goorven. Bij een bord 'Voorste Goorven' en vóór een bruggetje gaat u linksaf en houdt een diepe sloot aan uw rechterhand. Na 200 meter, bij boshuis Venhuis rechts, volg een asfaltweg. Na 25 meter linksaf, smal bospad. Op asfaltweg linksaf.
De route op de kaart loopt langs de plek waar het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten lag (Tienhovenlaan 5). Het was gelegen in een sfeervolle, authentiek nagebouwde schaapskooi, waar u tot december 2007 geïnformeerd kon worden over het waardevolle natuurgebied van de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Helaas is het afgebrand.
Voor restaurant Groot Speyk linksaf de Van Tienhovenlaan in. Op een kruising van wegen rechtsaf: Van Swinderenlaan.
.
Je passeert de witte poort van de Oude Hondsberg, volg het verharde fietspad. (Je volgt hier weer tijdelijk de geel-rode markering).Op kruising linksaf, bospad. Op volgende kruising rechtsaf, riviertje de Reusel oversteken. Op splitsing links aanhouden. Pad naar links volgen, tot bij een kapelletje. Hier steek je de autoweg over (geel rode markering verlaten). Rechtdoor, bospad. Op kruisend verhard (fiets)pad rechtsaf. Je loopt het bos uit en rechtdoor langs het weiland. Je passeert het café Mie Pieters. Eerste weg linksaf, het Baaneind op. Einde weg rechtsaf. Einde weg linksaf: Oisterwijksebaan. Onder de A65 door en na 300 meter de eerste weg links. Het viaduct onderdoor en weg vervolgen. Na ruim 1 kilometer einde weg linksaf:. Kanaal kruisen op splitsing de Oisterwijksebaan vervolgen. Ringbaan Oost kruisen en St. Josephstraat volgen. Neem voor het plein Heuvel rechtsaf de Heuvelring. Bij stoplichten linksaf via de Spoorlaan naar NS-station Tilburg.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina