Dagelijks bestuurDovnload 61.3 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte61.3 Kb.


Dagelijks bestuur:

Voorzitter Mw. A.J. Greven

Secretariaat H. W. Massop

Penningmeester J. M. van LeeuwenMededelingen t. b. v. het bestuur:

1e Secretaris H. W. Massop:

E-mail adres seniorenvuvumc@gmail.com

Postadres: Gezelschap Senioren VU

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

IBAN-nummer: NL64 INGB 0004 0530 80

Privé adres Turfschip 150

1186 XR Amstelveen

Tel. 020-6418691


GSVUnieuws:

Redactie Mw. A. M. C. Simonis-Bik

Layout: H.F. Kroese

Druk & Bindwerk Huisdrukkerij der Vrije UniversiteitInformatie betreffende excursies/dagtochten:

B. Venhuizen

Roedestraat 127

1445 ER Purmerend

Tel. 0299-640849

Overige bestuursleden:

R. Meijer

Mw. I. Schadee-Eestermans 2e Secretaris

Website op internet: www.gsvu.nl

Van de bestuurstafel.
Het seizoen 2014/2015 is ook dit keer begonnen met een geslaagde dagtocht. Er was veel cultuur en er viel zowel stadsschoon als een typisch Hollands rivierenlandschap te bewonderen. Een zeer gevarieerd programma dus, met tevens veel mogelijkheden om elkaar te spreken. Het weer was buitengewoon mooi, we kregen met recht het weer dat we verdienden. Ook van de maaltijden werd genoten. Kortom er was weinig te klagen. Met dank aan het organiserende comité. Desalniettemin is het evenement door het bestuur kritisch besproken in een poging om de volgende keer een mogelijk nog geslaagder uitje te organiseren.
Inmiddels is ook de eerste lezing, door Yolande van de Linden, gehouden. Voor velen een herkenbaar en interessant onderwerp: generatieverschillen en welke gevolgen heeft dat voor de werkvloer. Het verslag in deze nieuwsbrief kan wat goed maken voor degenen die de lezing gemist hebben.

Het bestuur heeft besloten om in het voorjaar weer een “groen” excursie te organiseren. U hoort hier de komende winter meer over.


Aangezien het aankondigen van het concert in de kapel per e-mail toch tot enige vertraging kan leiden, heeft het bestuur het verstandig gevonden de uitnodiging voor het concert rechtstreeks door de organisatoren te laten plaats vinden. Wij kunnen dit regelen, maar moeten dan uiteraard uw goedkeuring hebben. Graag een verzoek per e-mail aan seniorenvuvumc@gmail.com. Voor muziekliefhebbers zonder e-mail is het goed te weten dat het concert altijd op de tweede donderdag van de maand gehouden wordt van 12.15 tot 12.45 uur.
In de Amstelzaal van het VUmc worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de kracht van vitale ouderen: Grey Power. Het betreft debatten tussen artsen, wetenschappers, schrijvers en cabaretiers onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Wij zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een ontvangst met maaltijd. Het debat begint om 18.00 uur, de maaltijd is vanaf17.00 uur. Helaas zijn er bij het uitkomen van deze nieuwsbrief al twee bijeenkomsten geweest, maar dinsdag 25 november en dinsdag 2 december zijn de onderwerpen: Oud worden is aangeboren, respectievelijk De ouderdom prijzen. De organisatie is in handen van Andrea Maier (internist-ouderengeneeskunde), zie ook www.vumc.nl/greypower.

De bijeenkomst in december over creatieve activiteiten van leden belooft interessant worden. De definitieve inhoud zal in november worden vastgesteld, mocht dat te laat zijn om in deze nieuwsbrief vermeld te worden dan is de informatie uiteraard op onze website te vinden www.gsvu.nl.

Tot slot: leden die als bestuurslid of als actief lid een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom, laat het één van de huidige bestuursleden weten.
An Greven, voorzitter
BESTUURSMEDEDELINGEN
Overleden:

Mw. R.G. Burck-van Riessen, Hilversum

Mw. M. Romers-Hoetmer, Amsterdam

Hr. G. den Hartog, Amsterdam


Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd.
Nieuwe leden:

Mw. prof. dr. E. Boven, Badhoevedorp.

Mw. P. Box, Amsterdam

Mw. J.M. Dekker, Amstelveen

Mw. C.H.M. Luijf , Amsterdam

Hr. J. van Elk, Badhoevedorp

Hr. H. van Elten, Amsterdam

Hr. P.C. Huijgens, Amstelveen

Hr. J. Smit, Amsterdam

Hr. P. Sneep, Alphen aan de Rijn

Hr. K. Stegenga, Utrecht
Wij heten hen van harte welkom.

Bijeenkomsten 2014/2015
De lezingen zijn zoals altijd iedere eerste dinsdag van de maand van 13.30 tot ongeveer 15.00 uur in zaal G 613 van de Medische Faculteit,

van de Boechorststraat 7, 1081 BT.

Na afloop is er in het restaurant van de medische Faculteit gelegenheid om onder het genot van een drankje wat na te praten.
4 november Dr. Adriaan C. Douwes, ex-kinderarts VUmc houdt een voordracht met als titel: Zieke kinderen, hollen of stilstaan.
2 december Creatieve activiteiten van de leden. Er is nog plaats voor meer leden om iets te vertellen over hun passie voor hun hobby. Aanmelding graag bij het bestuur.

In 2015 beginnen we met:


6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in de Griffioen. Zie aankondiging elders in dit blad.
3 februari Fokke Rakers, directeur Huisvesting en Bouw VUmc, zal een lezing houden over “Bouw ontwikkelingen op de campus VU-VUmc"
3 maart Ons lid Drs. J.A. Leezenberg, KNO-arts in ruste geeft ons een kijkje in "de gezondheidszorg in Nederlands Oost-Indië tot 1940". De spreker is geboren en getogen in Nederlands Oost-Indië en voor de oorlog naar Nederland gekomen om te studeren aan de landbouwhogeschool voor de tropen te Deventer. Zijn lezing bevat zowel verrassende als voor velen herkenbare gebeurtenissen.

Overige activiteiten

 1. Lunchconcerten

Donderdag 13 november 2014.

Donderdag 9 december 2014.

Donderdag 8 januari 2015.

Donderdag 10 februari 2015.

De dienst Pastoraat en geestelijke verzorging organiseert iedere tweede donderdag van de maand een lunchconcert. Dit vindt plaats in de kapel van het VUmc. De kapel kunt u vinden op de begane grond van de kliniek nabij de Amstelzaal. Het concert is van 12.15 tot 12.45 uur.

Zij die speciaal hiervoor hun email adres hebben opgegeven bij ons bestuur (seniorenvuvumc@gmail.com) zullen rechtstreeks vanuit de organisatoren een uitnodiging ontvangen. 1. Grey power

Dinsdag 11 november: Jong blijven, doe je zelf!

Dinsdag 25 november: Oud worden is aangeboren!

Dinsdag 2 december: De ouderdom prijzen!

In de Amstelzaal van het VUmc worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de kracht van vitale ouderen, waarbij wij ook van harte welkom zijn. We willen oud worden zonder het te zijn.

Zie aankondiging door de voorzitter en www.vumc.nl/greypower.


 1. Programma Hortus VU

12 december 13.30 tot 16.00 uur, vrijdag – kerstworkshop

20 euro, aanmelden info@hortus.vu.nl


Het programma voor 2015 is nog niet bekend gemaakt.

Website: www.vriendenvuhortus.nlDagtocht 2 september 2014,
Tussen 8.00 uur en half negen verzamelden 78 senioren van de VU/VUmc zich in het restaurant van de MF voor een gezellig dagje uit. Terwijl we genoten van een kopje koffie en onze badge ontvingen sprak Wouter Bos, voorzitter van de Raad van bestuur, ons toe. Hij lichtte de ontwikkelingen bij de VU en het VUmc toe en gaf een hoopvolle kijk op de toekomst. De aanwezigen waardeerden zijn komst zeer.

Iets later dan gepland vertrokken we met de bus om als eerste een bezoek te brengen aan Gouda. Vanaf het parkeer terrein liepen we door het gezellige centrum naar het museum café. Door het mooie weer konden we in de tuin genieten van twee kopjes koffie met gebak.
We vergaten daarbij niet om de aanwezige jarige toe te zingen.


In kleine groepjes gingen we naar de naastgelegen Sint Janskerk voor een uitgebreide rondleiding. Deze kerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. Bij hem horen de symbolische kleuren wit (reinheid, liefde) en rood (lijden), die herhaaldelijk op de glazen maar ook in het Goudse stadswapen zijn te vinden. De Sint Jan is met 123 meter de langste kerk van Nederland. De oudste bouwgeschiedenis dateert van omstreeks 1280. De kerk bezit een carillon, waarvan de klokken grotendeels afkomstig zijn uit de beroemde zeventiende-eeuwse klokkengieterij van de gebroeders Hemony.

Het huidige kerkgebouw dateert grotendeels van voor de brand van 1552. Tot aan de Reformatie van 1572 was het in gebruik als Rooms-Katholieke kerk, dat nog te zien is aan de indeling. Het koorgedeelte, afgescheiden met een monumentaal marmeren Koorhek, was alleen toegankelijk voor de geestelijkheid. Het Kerkgebouw werd in 1573 toegewezen aan de protestanten en wordt nog steeds beheerd door de hervormde gemeente te

Gouda, binnen de PKN.
D

e Sint-Janskerk is beroemd om haar grote collectie gebrandschilderde ramen: de “Goudse Glazen”.

Zij bevatten afbeeldingen uit de Bijbelse en vaderlandse geschiedenis. Een deel ervan werd vervaardigd tussen 1555 en 1572, voordat de kerk overging in protestantse handen. De Sint Janskerk bevat 50% van al het zestiende-eeuws glas dat in Nederland aanwezig is. Na een onderbreking van twintig jaar hebben de protestantse bestuurders in een tiental jaren (1594-1603) de beglazing voltooid. Het jongste glas dateert van 1947 en is het bevrijdingsglas.

Daar er veel lawaai in de kerk was wegens de restauratie liepen we snel door de kooromgang, waar de glazen vertellen over het leven van Johannes de Doper.

In de kleine kapel, gebouwd in 1934 door een persoon van de Holland America lijn, kregen we een uitgebreide toelichting. Hier zagen we 7 kleine gebrandschilderde glazen, met afbeeldingen uit het leven van Jezus, vanaf zijn gevangenneming tot en met Pinksteren. Deze glazen zijn afkomstig uit het klooster van de Regulieren van Stein, de orde waartoe Erasmus behoorde. De kerk van hun klooster werd in 1580 afgebroken.
Onder in één van de ramen staat naast de bisschop een hondje, als symbool van trouw aan God en de kerk. Andere glazen uit dit klooster, vervaardigd tussen 1556 en 1559 in het atelier van Dirck Crabeth en zijn broer, zijn terug te vinden in de zuidelijke kooromgang.

Tot aan de Reformatie waren de sponsors van de glazen wereldlijke en geestelijke machthebbers uit die tijd, zij lieten zich in het benedendeel van het glas afbeelden. Zo ziet men in één van de twintig meter hoge ramen bovenin een tafereel met Koning Salomo en onderin Filips II en zijn vrouw Mary Tudor. Andere ramen tonen onderin bisschoppen en andere hoge geestelijken, Gulden-Vlies ridders en oversten van de Joanieterorden.

Later, toen de protestanten het bestuur hadden overgenomen, waren schenkers de staten van Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de vrije steden van Holland. De oorspronkelijke werktekeningen op ware grootte (cartons) zijn van vrijwel alle glazen bewaard gebleven. Aan de hand van deze cartons konden ruim vier eeuwen lang de glazen worden hersteld.

Het door Delft geschonken raam toont Leidens ontzet. Daarin is de toren van Delft te herkennen, met Willem van Oranje en de schepenen van Delft.

Ook de haring en wittebrood zijn afgebeeld. Dit raam dateert uit 1605.Vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog zijn de ramen verwijderd en in stukken in kisten geplaatst. Deze werden verborgen bij boeren en in bunkers in de duinen. In 1947 zijn alle glazen teruggezet. In dat jaar is ook het bevrijdingsglas vervaardigd. Ieder jaar vindt hier een herdenking plaats.

De restauratie werkzaamheden in de kerk, die veel lawaai met zich meebrachten, zijn nodig omdat de kolommen van de koorkerk 0,4 tot 1,0 mm per jaar blijken te verzakken, waardoor scheuren in de togen van de koorkerk zijn ontstaan. Men is nu bezig de 12 kolommen en de 2 viering-kolommen ter weerszijde van het koorhek te voorzien van een nieuwe fundatie. Men hoopt dit project in het voorjaar van 2015 te kunnen afronden.

Na het bezoek aan deze zeer imposante kerk gingen we via een mooie route door de Krimpenerwaard richting Restaurant het Witte Hof, aan de Hollandse IJssel te Haastrecht, alwaar we genoten van een koffietafel met soep. Daar was gelegenheid om bij te praten en even te genieten van het zomerse weer.


Na de lunch ging onze tocht langs het romantische riviertje de Vlist naar Schoonhoven. We bezochten daar het Nederlands Zilver museum, dat enkele maanden tevoren opnieuw geopend was na een grote metamorfose. Een film liet ons in kort bestek de historie van het Nederlands gebruikszilver zien: van erts tot eindproduct.

De collectie geeft een representatief beeld van 1600 tot heden. Er was tevens een expositie van Koninklijke cadeau ’s. We kregen de gelegenheid om goudsmeden aan het werk te zien en hen ook vragen te stellen over hun opleiding en kunstzinnige werkzaamheden. De door hen vervaardigde sieraden waren in de vitrines ten toon gesteld.

Schoonhoven heeft een vakschool voor goud en zilversmeden. De beroepen goudsmid en zilversmid zijn erg verschillend van elkaar: de goudsmid maakt sieraden. De sieraden die een goudsmid maakt zijn niet alleen in goud gemaakt, maar ook in bijvoorbeeld zilver, titanium, aluminium en tal van anderen materialen. De zilversmid maakt grote gebruiksvoorwerpen, zoals kandelaars, bekers, bestek, schalen en objecten. De zilversmid werkt niet alleen met zilver, maar ook met goud of andere metalen. Via een eigen merkteken kan je de maker van het voorwerp terugvinden.

Vanuit het museum ging de bus naar restaurant ’t Wapen van Haarzuylen te Haarzuilen voor een smakelijk driegangen diner en een kopje koffie of thee toe. Na al dit lekkers en met veel nieuwe indrukken keerden we tenslotte huiswaarts naar de VU, waar we mooi op tijd aankwamen.

Mocht u nog wat meer willen weten over de Sint Janskerk en het zilvermuseum, dan kunt u terecht op www.sintjan.com en www.zilvermuseum.com
Annemarie Simonis-Bik
De foto's zijn van Bob Venhuizen.
Lezing door Yolande van der Linden, directeur P& O VUmc,

op 7 oktober 2014

getiteld:

"Nieuwste Ontwikkelingen op HRM terrein"
Yolande van der Linden is 14 jaar geleden bij het VUmc gestart als MD adviseur. Nu is zij directeur van P&O. In haar lezing gaat zij vooral in op de diversiteit van werkwijzen en wensen van de verschillende generaties binnen één bedrijf.

Het beste uitgangspunt van P&O is de vraag aan de mensen: Wat heb je nodig om je gewenste pad te volgen?

Zij spreekt over 3 generaties werkenden.

Babyboomers: geboren tussen 1945-1964; de aanwezigen vinden dat zij qua werkomstandigheden ook tot deze groep behoren, ook al is menigeen eerder geboren.

Generatie X: geboren tussen 1965 en 1980

Generatie Y: geboren tussen 1981 en 2000.

Uitspraken in de literatuur over generatie Y zijn: • It is all me,me,me.

 • Ze zijn sociaal en weten wat ze willen.

 • De jonge werknemer is een sociale geldwolf.

 • Generatie Y gaat voor flexibele uren.

 • Verschillende houding ten opzichte van werk en autoriteit.

Generatie verschillen maken dat babyboomers en generatie Y makkelijk botsen. Maar generaties zijn belangrijk, ouderen kunnen veel overdragen aan de jongere generatie. Een mix geeft betekenis aan de organisatie.
Kenmerken van babyboomers zijn hardwerken, loyaliteit, ambitie en status, terwijl generatie X onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft.

De traditionele grenzen vervagen met als gevolg gebrek aan duidelijkheid en toename van complexiteit. Ze zijn trouw aan het vak, maar niet noodzakelijk aan de werkgever. Afwisseling en sociaal gedrag zijn kenmerken van generatie Y, evenals optimisme en onafhankelijkheid. Ze zijn altijd connected, 24uur per dag Zowel generatie X als Y zijn resultaat gericht; de balans privé-werk is van belang.

Er zijn diverse redenen waardoor generatie Y opstapt, o.a.


 • Niet gemotiveerd.

 • Voor een betere balans privé –werk.

 • Slecht management / niet mee mogen denken.

 • Gebrek aan ondersteuning.

 • Gebrek aan erkenning.

 • Beperkte mogelijkheden voor betekenisvol werk.

 • Elders meer geld.

 • Het duurt te lang om promotie te maken.

 • Beloften worden niet nagekomen.

 • Om te reizen.

Generatieverschillen kunnen tot problemen leiden. Daarom taak P&O:

 • Aandacht voor generatie verschillen.

 • Jonge mensen willen ander leiderschap.

 • Jonge mensen willen meer vrijheid.

 • Jonge mensen willen minder hiërarchie.

Belangrijk is een psychologisch contract met de medewerker: Hoe kan ik jou helpen? Wat kan jij doen?

Men kiest nu voor meer ondersteunend leiderschap: wat heb je nodig in je loopbaan? De nieuwste vorm van werken die is ingevoerd is het flexwerken: weg kasten met boeken, weg vaste werkplek en wel meer thuiswerk. Alleen een leeg bureau en een laptop blijven aanwezig. Dat is wel wennen.

Op de vraag hoe het binnen het VUmc gesteld is met de man-vrouw verhouding antwoordt Yolande dat we daarmee nog wat achterlopen binnen Europa. Zo is 62 % van de studenten vrouw maar zijn er nog geen 10 vrouwelijke afdelingshoofden. Er is nog duidelijk een scheve verdeling in de hogere functies. Daarbij speelt de druk van combinatie werk/gezin een rol.

Aandacht voor het krijgen van kinderen is bij personeels management ook erg belangrijk.

Op het eind van haar voordracht stelde Yolande vragen aan ons:

Wat geeft u mij mee vanuit ùw ervaringen? Wat had beter gekund?

Hierop kwamen diverse reacties zoals:


 • Het coachen van mensen kan heel waardevol zijn.

 • Goed leiderschap een kans geven.

 • Oog hebben voor taken thuis, zowel bij mannen als vrouwen.

 • Soms gaat het zonder sturen goed, minder hiërarchie.

 • Meer kansen voor vrouwen om hogere functie te bereiken.

De p.p. presentatie van de lezing staat op onze website: www.gsvu.nl.

Annemarie Simonis-BikUITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST GSVU OP

DINSDAG 6 JANUARI 2015.
Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst in het Cultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106, 1183 AM in Amstelveen. De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer (zie routebeschrijving op pagina 15)
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
12.30 uur Ontvangst met koffie en koekje

13.00 - 14.00 uur Lunch

14.00 - 15.00 uur Optreden van het Fifty/fifty koor uit de Rijp met Hollandse liedjes. Onze vocale bijdrage is welkom.

15.00 Samen zijn/borrel met gelegenheid tot dansen.

16.00 Sluiting
 

Uw partner is bij deze bijeenkomst ook van harte welkom, doch helaas zoals altijd bij de nieuwjaarsbijeenkomsten geen introducés. Dit is vanwege het feit, dat er maximaal 80 personen aan het buffet kunnen deelnemen.


U kunt zich hiervoor uiterlijk 7 december 2014 aanmelden door het op pagina 15 afgedrukte formulier in te vullen en in een gesloten en , gefrankeerde envelop op te sturen naar:
De heer R. Meijer

De Parelvisserslaan 26

1183 RL Amstelveen
Makkelijker is wellicht nog aanmelding per email, zie pagina 15
Wij hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen op 6 januari.
Aanmelding Nieuwjaarsbijeenkomst GSVU dinsdag 6 januari 2015
Naam ………………………………………………………………….. . M/V
Adres….…………………………………………………………Nr.…………..
Postcode en Woonplaats:………………………………………………….....
Telefoon………………………………….… .Aantal….….. lid.…..…partner
E-Mail adres: ……………………………….……………………………….…


HIER AFKNIPPEN en opsturen!

of

deze gegevens mailen naar: seniorenvuvumc@gmail.com

Routebeschrijving naar de Griffioen.
Openbaar vervoer

Met de sneltram 51 Amsterdam CS, Amsterdam Amstel, of met tram 5 vanaf Amsterdam Zuid. Uitstappen bij halte Uilenstede. Uilenstede ligt vanuit Amsterdam aan de linkerkant van de weg. Bij verlaten van het tramstation gaat u onderaan de trap linksaf. Vervolgens volgt u de bordjes met Cultuurcentrum VU-Griffioen.


Automobilisten

1. Via de A10 (ringweg) afslag S-108: Amstelveen.

De Amstelveenseweg volgen tot het VUmc aan de linkerkant van de weg.

Hier bij verkeerslichten linksaf (De Boelelaan). Vervolgens bij de tweede kruising rechtsaf de Buitenveldertselaan in (brede weg met trambaan in de middenberm) en de weg blijven volgen tot de bordjes Uilenstede en deze volgen.


2. Via de A9 (Den Haag, Haarlem, Utrecht) afslag 4: Ouderkerk/Amstelveen Oost. Richting Ouderkerk aanhouden, en bij verkeerslichten linksaf. Na tweede verkeerslichten rechtsaf en de weg blijven volgen tot de bordjes Uilenstede en deze volgen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina