Dank u voor deze nieuwe morgen, G/d em Dank u voor deze nieuwe dag, c em/DDovnload 0.55 Mb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte0.55 Mb.
  1   2   3
1.
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen, G/D Em

Dank U voor deze nieuwe dag, C Em/D

Dank U dat ik met al mijn zorgen, Em/Am D7

Bij U komen mag. G D7/G


Dank U voor alle goede vrienden, dank U voor elke vrouw of man,

Dank U als ik mijn grootste vijand, toch vergeven kan.


Dank U voor alle bloemegeuren, dank U voor ieder klein geluk,

Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek.


Dank U dat gij in moeilijkheden, dank U dat gij in pijn en strijd,

Dank U dat gij in alle tijden, toch steeds bij ons zijt.


Dank U dat gij hebt willen spreken, dank U gij hoort in ieders taal,

Dank U dat gij het brood wilt breken met ons allemaal.


Dank U Uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan,

Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.


2.
Grote God, wij loven U, F/Dm/C/F

Heer, o sterkste aller sterken! Am/Dm/Gm/C7

Heel de wereld buigt voor U, F/Dm/C/F

En bewondert Uwe werken. Am/Dm/Gm/C

Die Gij waart te allen tijd, Gm/C/Dm/C

Blijft Gij ook in eeuwigheid! Bes/F/C/F
Alles wat U prijzen kan,

U, de eeuw’ge ongeziene

Looft Uw liefd’ en zingt ervan

Alle eng’len die U dienen,

Roepen U nooit lovensmoe;

Heilig, heilig, heilig toe.


Heer, ontferm U over ons

Open Uwe vaderarmen,

Stort Uw zegen over ons,

Neem ons op in Uw erbarmen,

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,

Laat ons niet verloren gaan.

3.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, G/C/G//G/Am/G

Nooit gebeurt er een wonder, niemand kan zonder brood. G/C/G//G/D7/G
Refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. G/C/G/C Am/D7 G

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde
Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen,

En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen.


Nu heb je nooit genoeg, nu blijf je steeds iets missen,

En in het ongewisse, of je ooit kreeg wat je vroeg.


Daar is geen zon en geen maan, daar zal God ons verlichten,

Daar zullen alle gezichten, vol van zijn heerlijkheid staan.


Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven,

Daar is gelukkig leven, en het eindigt niet.


Zing voor de eeuwige dag, zing voor zijn komst en zeg amen.

Zing voor de Heer die ons samen, daar al van eeuwigheid zag.


4.
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed,

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!


Heer ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet waarom?

Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom!


Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet.

Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:

Neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.


Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,

Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

5.
God heeft het eerste woord. Hij spreekt in den beginne,

Het licht doet overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.


God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,

Riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.


God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,

Wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.


God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het Zijnde oorsprong en doel en zin.


6.

Laten wij nu samen

Laten wij nu samen, laten wij nu samen, G

Zingen, bidden, loven de Heer. D/D7/B

Laat ons allen nu vereend, D7

Zingen, bidden, loven de Heer, G

Zingen, bidden, loven de Heer, C

Zingen, bidden, loven de Heer, D7/G

Zingen, bidden, loven de Heer, Em/Am/D7

Zingen, bidden, loven de Heer. D7/G
7.
Mensen wordt wakker voordat het te laat is! DA/BmF#m

Mensen vooruit, wrijf je ogen eens uit. BmF#m/EmA

Zoals het nu gaat zo kan het niet blijven, Em7Bm7/A7Bm7

Kom in beweging, neem nu een besluit. Em7/Bm7/A7/D


Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen. G/D/G/Bm7

Moet je maar weten wat er van komt! Em/D/A/D
Zeg niet: ach ja, het zijn donkere tijden.

Zeg niet: nu ja, ‘t is misschien wel Gods wil.

Zeg niet: altijd was er onrecht en lijden.

Nu zijn er andere tijden op til.

Wil je niet opstaan ………………………
Hij die er aan komt zal ‘t licht weer doen dagen.

Kom overeind, want de nacht is voorbij.

Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen;

Maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij.

Wil je niet opstaan ………………………

8.
Vluchtend meisje


Intro Em/Am/D/Em/Am/D

Em/D/Em/Em
Ik zag een vluchtend meisje, Em/Bm/

Alleen en ondervoed. E CD

En ze vroeg me met haar ogen: Bm

Waarom heb jij het zo goed AmD

En moet ik van honger sterven, Bm/Em

Geen huis meer en geen brood? Am/D

Waarom stem jij zwijgend in met mijn dood? C/D/G
Ik zag een kleine jongen,

Gevlucht in de woestijn.

‘t Was er veel te droog voor tranen

Maar heet genoeg voor pijn.

Vele woorden zijn gesproken

Maar te weinig is gedaan.

Het wordt tijd om daar eens tegenop te staan.
Refrein:

Niemand leeft alleen maar voor zichzelf. G/CD/G

Niemand leeft in vrede, die alleen denkt aan zichzelf. Bm/Em/Am/D

Daarom: kies om te geven, kies voor het leven -G/C/G/A

En doe mee, want de vrede hoort bij jou. C/D/G
De machten van de wereld

Staan vooraan in de rij

Als het gaat om nieuwe wapens,

Zetten iedereen opzij,

Laten oorlogen ontbranden,

Jagen mensen van hun land.

Laat ze stoppen, zet de oorlog aan de kant.
Refrein
Je kunt het zo mooi zeggen,

Jij koning of president,

En de rijken vinden jou

Zo’n onwijs fidele vent.

Maar je kunt straks niet verklaren

Dat je ‘t niet geweten had.

Keer je om, want het geweld zijn wij nu zat.
Refrein (2x)

9.
God die leven Niet voor schuren

Hebt gegeven Die niet duren

In der aarde schoot Gaaft Gij vruchtbaarheid,

Alle vrucht der velden Maar opdat de aarde

Moeten w’U vergelden In Uw goede gaarde,

Dank voor ‘t daaglijks brood. Niemand honger lijdt.
Maar wij rijken, Wil dan geven,

Ach wij blijken Dat ons leven

Hard en onverstoord. Zelf ook vruchtbaar zij.

Open onze oren, Laat in goede daden

Heer, opdat wij horen ‘t Werk van Uw genade

‘t Roepen aan de poort. Opgaan, sterk en vrij.


10.
Uit naam van dolers in de nacht

Zing ik het lied dat licht verwacht.

Uit naam van hen die zijn veracht

Zing ik het leid van liefde;

Het lied van wat reeds begon,

Van geur en kleur, van licht en zon,

Van handen, mijn warmte bron,

Van hoop, geloof en liefde.


Uit naam van wie verloren ging,

Wie levenslang de dood omhing,

Uit naam van hun herinnering

Zing ik het lied van vrede;

Van strijd, die gewonnen wordt,

Van leven, dat begonnen wordt,

Van recht, die bedongen wordt,

Het lied van recht en vrede.


Uit naam van die gebroken werd,

De mensenzoon uit Nazareth,

Die kreup’len op de benen zet

Zing ik het lied van heelheid;

Van ‘t einde van heerserswaan,

Van leeuwen die met bokjes gaan,

Van laatsten die voor gaan staan,

Het lied van ongedeeldheid.


Uit naam van die geen namen kent,

Slechts: ik zal zijn waar jij maar bent.

Die zich tot de armen slaven wendt

Zing ik het lied van vrijheid;

Van zeeën die niet meer zijn,

Van melk en honing, brood en wijn,

Van land na de doodswoestijn,

Het lied van dans en blijheid.

11.

Begin bij het beginRefrein:

Begin bij het begin, dat is niet moeilijk, is niet zwaar, BesAm//DmF/GmC/F Begin bij het begin, dan komt het echt wel voor elkaar!

De wereld is vol onrecht, vol haat en angst en pijn, BesAm/DmF/CAm/Dm

Maar wat kan ik daar nou aan doen? Ik ben toch veel te klein!


Er staat: Gij zult niet doden, Dm/C/F

Maar wat gaat mij dat aan? Gm/C/F

Ik heb mijn hele leven nog GmC7/FBes

Geen vliegje kwaad gedaan. DmC7/A7


Refrein
Je zegt wel: Sufferd, Stomkop!

Och schelden doet geen zeer.

Maar schelden, daar komt ruzie van

En ruzie vraagt om meer.


Refrein
Het zit in kleine dingen,

Die maken groot verschil.

De weg van de gerechtigheid

Begint bij goede wil.


Refrein
12.
Onze Vader, onze Vader, ging jou naam maar in het rond

Als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.


Werd jouw rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

Dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.


Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag,

Dat wij delen met elkander, zonder baat of winstbejag.


Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn

Maar vernietig als wat kwaad is. Onze Vader, maak mij vrij.


Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?

Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.

13.
Is wat je zegt wel echt? Is wat je doet wel goed? Dm/Gm/Am 2x

Laat wat je zegt en doet, echt zijn en goed! Bes/C7/F/Gm/A/Dm


Hij die wel ‘ja Heer’ zegt, maar daarna ‘nee Heer’ doet,

die handelt toch wel echt niet zoals het moet.


En hij die ‘nee Heer’ zegt, maar daarna ‘ja Heer’ doet,

Die handelt niet zo slecht, die doet wel goed.


Maar hij die ‘ja Heer’ zegt, en dan ook ‘ja Heer’ doet,

Die spreekt en handelt goed, die is oprecht.


14.

Kijk eens om je heen

Kijk eens om je heen, D

Kijk eens om je heen, D

Geef elkaar een hand D

Je bent niet alleen. D

Want wij moeten samen delen, C/D

Samen zingen, samen spelen. C/D

Ook al zijn wij nog maar klein: D

Samen spelen is pas fijn! C/D
Kijk eens om je heen,

Kijk eens om je heen,

Wij zijn in de wereld

Niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

Zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn wij nog maar klein,

God wil onze Vader zijn!


16.
Komt reiken wij elkander de trouwe broederhand!

Wat wissel’ of verander’, ons trouw verbond houdt stand!

Een woord heeft ons verbonden, wij dragen ene vaan:

Een redder van de zonden, een koning voert ons aan!

17.
Ik danste in de ochtend toen de wereld begon G’’EmD/BmEm

En ik leidde de dans van de sterren, maan en zon. Dam/CD7

En ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin; G’’EmD/BmEm

In Bethlehem zette de dans weer in. AmD7/G


Refrein:

Dans maar en schaar je in de rij; G/Dm/EmC

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. BmG/AmD7

Ik leid je wel, dus kom er ook maar bij, GEm/BmG

Ik leid jullie allen ten dans, zegt Hij. AmD7/C9G
Ik danste voor de priesters en de leraars der wet,

Maar niet een van hen heeft ook maar een voert verzet.

Bij eenvoudige vissers vond ik wel gehoor,

Zij sloten zich aan en de dans ging door.


Ik danste op de sabbat en genas een man,

Maar het vrome volk sprak daar schande van.

Ik werd op een kruis genageld, naakt en berooid;

Daar lieten ze mij aan de dood ten prooi.


Ik danste ook die vrijdag toen de zon was gevlucht,

Maar je danst niet lang met de duivel op je rug.

Ze begroeven mijn lichaam en toen scheen alles uit

Maar ik ben de danser die niemand stuit.


Hoewel ik leek verslagen ben ik opgestaan;

Nooit meer kan de dood mij nog naar het leven staan.

En ik leef in jou wanneer jij leeft in mij,

Want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.


19.

Angels watching over meRefrein:

All night, all day, angels watching over me, my Lord

All night, all day, angels watching over me.
When I lay me down to sleep, angels watching me, my Lord

I pray the Lord my soul to keep. Angels watching over me.


When I die before I awake, Angels watching over me, my Lord,

Give my soul to Christ to take. Angels watching over me.

20.

Do LordDo Lord, o do Lord, o do remember me. (3x) G/ C7/ G

Look away beyond the blue. A/D7 G
The Lord is my shepherd, and I shall not want, (3x)

Look away beyond the blue.


Take up your bible and pray everyday, (3x)

Look away beyond the blue.


The devil would plunder but Jesus was there, (3x)

Look away beyond the blue.


Sing everbody and don’t be afraid (3x)

Look away beyond the blue.


21.

We shall overcomeWe shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day. CF/CF/C/AmDm/G

Oh, deep in my heart I do believe, we shall overcome some day. F/C/F/Am/CF/CG/C
We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand some day.

Oh, deep in my heart I do believe, we’ll walk hand in hand some day.


We shall once be free, …………
We are not afraid, …………
We shall live in peace, ……………
We shall overcome, ……………
22.
Swing low sweet chariot

Swing low sweet chariot , coming for the carry me home, G/CG/GD7

Swing low sweet chariot , coming for the carry me home. G/CG/A7D7/G

I looked over Jordan and what I did see. Coming for to carry me home, G/CG/GD7

A band of angels coming after me. Coming for the carry me home. G/CG/GD7/G
If you get there, before I do, coming for the carry me home.

Tell all my friends I’m coming too, coming for the carry me home.


I’m sometimes up, I’m sometimes down, coming for the carry me home.

But still my soul feels heavenly bound, coming for the carry me home.

23.

When the saints go marching in

 Oh, when the saints, o when the saints, o when the saints go marching in. D/D/A

Lord I want to be in that number, when the saints go marching in. D/D/G/D/D7G

 Oh, when the sun, o when the sun, o when the sun refuses to shine. Lord I still want to be in that number, when te sun refuses to shine.

 Oh, when the saints, o when the saints, o when the saints go marching in. Lord I’m goin’to sing as loud as thunder, when the saints go marching in.

 24.

Glory! Glory! Hallelujah.
 My eyes have seen the glory of the coming of the Lord, G

 He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored C/G

 He hath loosed the fateful lighting of his terrible swift sword: G/G/G/B7Em

 His truth is marching on. Am/D7/G

Glory! Glory! Hallelujah. Glory! Glory! Hallelujah. CGlory! Glory! Hallulejah. His truth is marching on! B7/E/Am

 I have seen him watchfires of a hundred circling camps.They have builded him an altar in the evening dews and damps.

 • I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps.

 • His day is marching on!

 In the beauty of the lilies Christ was born across the sea,

With a glory in his bossom that transfigures you and me.

 As he died to make men holy, let us die to make men free.

 While God is marching on!

25.

Kum ba yah
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah! (3x) Oh Lord, kum ba yah! A/D/A

Someone is crying Lord, kum ba yah! (3x) Oh Lord, kum ba yah! A/A/E7

Someone is singing Lord, kum ba yah! (3x) Oh Lord, kum ba yah! A/D/A

Someone is praying Lord, kum ba yah! (3x) Oh Lord, kum ba yah! D/A/E7/A • 26.


He’s got the whole world in his hands


He’s got the whole world in his hands, G/D7

He’s got the whole wide world in his hands,

He’s got the whole world in his hands,

He’s got the whole whide world in his hands.

He’s got the wind and the rain in his hands,He’s got the sun and the moon in his hands,

He’s got the wind and the rain in his hands,

He’s got the whole world in his hands.

He’s got the tiny little baby in his hands,He’s got the pretty little baby in his hands,

He’s got the tiny little baby in his hands,

He’s got the whole world in his hands.

He’s got you and me, brother, in his hands,He’s got you and me, sister, in his hands,

He’s got you and me, brothert in his hands,

He’s got the whole world in his hands.

27.
Down by the riverside


I’m going to lay down my heavy load, F

Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, C/C/F

I’m going to lay down my heavy load, F

Down by the riverside, C/F

I ain’t gonna study war no more, Bes

I ain’t gonna study war no more (4x) F/CF

I’m going to lay down my sword and shield,Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside,

I’m going to lay down my sword and shield,

Down by the riverside,

I ain’t gonna study war no more,

I ain’t gonna study war no more (4x)

I’m going to try on my long white robe,Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside,

I’m going to try on my long white robe,

Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho.

Joshua fit the battle of Jericho, and walls came tumbling down.



Joshua fit the battle of Jericho


Refrein: Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho, Dm/A7Dm 2xJoshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down
You may talk about your king of Gideon. Dm

You may talk about your man of Saul. Dm/A7Dm

But there’s none like good old Joshua Dm/A7/Dm

At the battle of Jericho. A7

That morning ……………… (refrein)

Up to the walls of JerichoHe marched with a spear in hand

Go blow them ramhorns, Joshua cried

‘cause the battle is in my hand.

That morning ……………… (refrein)

Then the lam’ran sheephorns began to blowTrumpets began to sound

Joshua commanded the children to shout

And the walls came tumbling down.

That morning ……………… (refrein)

29.Michael rows the boat ashore


Michael rows the boat ashore, hallelujah! D/GD

Michael rows the boat ashore, hallelujah! F#m/Em/D A7D

Gabriel blows the trumpet horn, hallelujah!Trumpet sounds the world around, hallelujah!

Sister help to trim the sail, hallelujah!Sister help to trim the sail, hallelujah!

The river Jordan is chilly and cold, hallelujah!Chills the body, but not the soul, hallelujah!

Jordan’s stream is deep and wide, hallelujah!Jesus stands on the other side, hallelujah!

Michael row the boat ashore, hallelujah!Michael’s boat’s a gospelboat, hallelujah!

30.Standing in the need of prayer


Refrein:

It’s me, it’s me, it’s me o Lord, standing in the need of prayer (2x)

Nor my father, nor my mother, but it’s me o Lord, standing in the need of prayer (2x)refrein


Nor my sister, nor my brother, but it’s me o Lord, standing in the need of prayer (2x)

refrein


Nor my uncle, nor my aunt, but it’s me o Lord, standing in the need of prayer (2x)

refrein


Nor my neighbour, nor my friend, but it’s me o Lord, standing in the need of prayer (2x)

refrein


32.Shalom chavariem


Shalom chavariem, shalom chavariem, shalom, shalom, Dm

Lehitraoth, lehitraoth, shalom, shalom. Dm/A7/Dm

33.
Aan de oever van de Rotte

Aan de oever van de Rotte, tussen Delft en Overschie, F/C/C7/F

Zat een kleine kikvors luid te wenen met een zuig’ling op haar knie. Bes/F/C/F

Lieve kleine, sprak de moeder, zie je daar die ooievaar?‘t Is de moord’naar van je vader, hij vrat ‘m op met huid en haar.

Wel verdorie, sprak de kleine, heeft die rotzak dat gedaan?Als ik later groot en sterk ben, zal ‘k hem op zijn falie slaan!

Nauw’lijks was hij uitgesproken, of daar kwam de ooievaar,Hij greep de kleine bij z’n lurven, stopt’em bij z’n ouwe vaar.

Toen hij binnen was gekomen, zag hij daar zijn vader staan,En toen zijn ze met z’n tweeën naar de uitgang toegegaan.

En weer buiten aangekomen zagen zij nog altijd even groen,Hieruit blijt dus dat de zuren van het rotbeest het niet doen.34.

De held prins Maurits


De held prins Maurits kwam, met honderdduizend man, F

Hij ging daar mee de heuvel op en toen weer naar benee. F C7/C7

En was hij bovenaan, dan was hij niet benee, C7/F

En was hij halverwege, was hij boven nog benee. C7/F CF/

35.De koning van Siam


De koning van Siam die had het zo koud, G/D

Toen heeft ie z’n hoofd in de kachel gedouwd (2x) D/GD/ C/F/G

Hij moest voor zijn vrouw een paar boodschappen doen,Een pak lucifers en een lapje katoen (2x)

Hij nam toen een meteen maar een flesje azijn,Dat smaakt in de pudding verrukkelijk fijn (2x)

Hij nam de azijn mee al in een vergiet,Dat was wel niet slim, maar dat hinderde niet (2x)

Maar net was hij thuis of daar brulde zijn vrouw,Ben jij nou een koning, wat heb ik aan jou (2x)

Hij kreeg het eerst warm en toen kreeg hij het koud,Toen heeft hij zijn hoofd in de kachel gedouwd (2x)

De koning van Siam die ging toen kapoet,Dat heb je ervan als je boodschappen doet (2x)

36.De uil zat in de olmen bij ‘t vallen van de nacht G/D7 G

En achter gindse heuvels antwoord de koekoek zacht

Koekoek, koekoek, koe koe koe koe koekoek

Koekoek, koekoek, koe koe koe koe koekoek.

37.Drei Japanezen


Drei Japanezen mit dem contrabas C

Saszen auf der strasse und sie spielten was Dm

Kam die polizei, sagte was is das? G/F G7 C

Drie Japanezen mit dem contrabas. C/G/C

DruuDroe

Draa


Dreu


38.


Een Nederlandse Amerikaan

Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan (2x) D/A7 DVan voor ………

Zijn broek die hangt tot op zijn kuit, gestreepte sokken eronder uit (2x)Van voor ………

Maar iemand met een goed verstand, doet zoiets niet in Nederland (2x)Van voor ………

39.Ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt gegaan


En ik ben met mijn Catootje nar de botermarkt gegaan en G/C G

Zij kom maken wat ze wou, (4x) C/(D7 G) 4x

En zij maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. G/G/D G

In de karrek, in de karrek, zei de dominee (2x) G/D 2x

O domi dominee, o domi dominee, G

En mijn zuster die heet Kee (3x) G/D7 G (D7/G) 3x

Wafelvrouw: Kom maar binnenToverheks: ‘k zal je pakken

Kastelein: Eerst betalen

Barones: In de suite

Dikke meid: Lekker zoenen

Oude heer: Heel voorzichtig

Lichtmatroos: Mooie benen

40.
Al in de tentEr is nog pap, pap, voor iedereen een hap G

Al in de tent (4x) D7/G 4x

Er is nog pap, pap, voor iedereen een hap G

In de fouragemeesterstent. D7/G

Dat wist ik niet en bovendien G/Em

Dat kan ik zonder bril niet zien (2x) D7/G// E/D7/G

Er is nog soep, soep, soep, genoeg voor een heel troep.

Er is nog koek, koek, koek, in een oude onderbroek.

Er is nog kaas, kaas, kaas, zo oud als Sinterklaas.

Er is nog brood, brood, brood, voor iedereen een moot.

Er is nog flens, flens, flens, voor iedereen z’n pens.

Er is nog jam, jam, jam, met 4 wielen en een rem.

Er is nog wijn, wijn, wijn, van ‘n oude zee-kapitein.

41.


Er was eens een hond zo zwart als roet en Bingo was zijn naam. F/C

Er was eens een hond zo zwart als roet en Bingo was zijn naam. C7/F

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, en Bingo was zijn naam. F/C7/C7/F/F/C7/C7/F

B-I-N-G-O, BINGO! F C7 (F)

42.


Hoe zie za zoe zacht glijdt ons bi ba boe bootje F/C

Op ‘t spi spa spoe spiegelend mi ma moe meer. C7/F

Hoe di da doe dansen de gi ga goe golfjes F/C

Bij ‘t bi ba boe boord op en ni na noe neer. C7/F

Het wi wa woe windje zo di da doe dartel C C7/F

Het si sa soe suist er zo bli bla bloe blij C7

Het ni na noe noodt ons tot zie za zoe zingen, F

Ja ki ka koe komt zingen wi wa woe wij. C7/F

 43.Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x) C/ G C

 Ogen, oren, puntje van je neus, C/F

 Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen G/C • 44.

Julia is zo schoon
 En Julia is zo schoon, zo schoon als een sirene C/C G 2x

 Al heeft ze vuurrood haar en een paar kromme benen

Julia, Julia, Julia-ia, Julia-ia, Julia-ia. C/F G7

Julia, Julia, Julia-ia, Julia, Julia-ia! F/G C

 En Julia is zo schoon. Ze heeft zulke mooie haren, Van voren is het vlas, van achteren is het garen.

 En Julia is zo schoon, Ze heeft zulke mooie tanden: Ze zijn zo groen als gras, met donkergele randen.

 En Julia is zo schoon. Ze heeft zulke mooie ogen: Het ene is van glas, het andere hangt te drogen.

 En Julia is zo schoon. Ze heeft zulke mooie benen: Het ene is van hout, het andere is verdwenen.

 En Julia is zo schoon. Ze heeft zulke mooie oren: Het ene is gescheurd, het andere is verloren.

 En als die Julia at, kon zij haar eetlust tonen: Ze at niet maar ze vrat: in een dag tien pond bonen.

 En laatst was Julia krank, toen lag ze op haar kamer, Stomdronken van de drank, te zwaaien met een hamer.

 En nu is Julia dood, nu kan je haar bekijken. Met zemelen gevuld, ligt ze in ‘t museum te prijken.

 45.


 Toemba, toemba, toemba, toemba, toemba, toemba, toemba.

 Tra la la, tra la la, tra la la la la la

 La la la la la la la la la la la la la la. La la la la.

 46.


 Vader Jacob, Vader Jacob, slaapt gij nog, slaapt gij nog, C

 Alle klokken luiden, alle klokken luiden, Bim bam bom, bim bam bom!

 47.

Tante in Marokko
 Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep hoi (2x) G// G/D7

‘k Heb een tante in Marokko, een tante in Marokko, G/C7

 Een tante in Marokko en die komt. G D7/ G C7G/Zing ik ay ay yippie yippie yee (2x)

Zing ik ay ay yippie, ay ay yippie.

Ay ay yippie yippie yee, hiep hoi!

 En ze rijdt op twee kamelen als ze komt, hobbelhobbel. En ze schiet met twee pistolen als ze komt, piefpaf.

 En dan slachten we een varken als ze komt, knorknor. En dan drinken we een glaasje als komt, klokklok.

 En wat we zullen we lekker smullen als ze komt mmm mmm. En wat zullen wij haar zoenen als ze gaat, smaksmak.

 En wat is het voor ons jammer als ze gaat, nounou. En wat zullen we naar haar zwaaien als ze gaat, daagdaag.


48.
Meine tante hat Klosettpapier mit Rosen

 Meine tante hat Klosettpapier mit Rosen, mit Rosen, mit Rosen. Bes Es/Bes/F7/Bes 2x Meine tante hat Klosettpapier mit Rosen, meine Tante, meine Tante ist modern! • Refrein:

Berner Oberland, Berner Oberland ist schon ja schon! Bes/F7/F7/Bes 2x

Berner Oberland, Berner Oberland ist schon!

 Meine Tante putszt die Nase mit ein Hosen! Meine Tante fangt die Lause mit ein lasso!


 49.

 De haan is dood, de haan is dood (2x) Nu zingt hij niet meer: kokkodi, kokkoda (2x) • 50.


Drie schuintamboers

 Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten (2x) G/D7 2x Van je rom bom, wat maal ik erom, C/G

 Die kwamen uit het oosten, rom bom. D7/G • Een van de drie, zag daar een aardig meisje. • Zeg meisje lief, mag ik met jou verkeren? • Zeg jonge man, dat moet je m’n vader vragen • Zeg oude heer, mag ik je dochter trouwen? • Zeg jonge man, zeg mij wat is je rijkdom? • Mijn rijkdom is, daar wil ik niet om jokken, • Mijn rijkdom is een trommel met twee stokken! • Nee schuintamboer, mijn kind kun je niet krijgen! • Zeg oude heer, ik heb nog iets vergeten • Mijn vader is groothertog van Britanje. • Mijn moeder is de koningin van Spanje. • Zeg jonge man, je mag m’n dochter trouwen. • Nee oude heer, je mag je dochter houden! 51.


 Jan de Bruin z’n motor heeft een lekkie in z’n band (3x)

 En hij plakt het met kauwgom dicht!52.Mamma, ‘k wil een man he!


 Mamma, ‘k wil een man he! Watterman , my lieve kind? G/G/C/G

 Wil jij dan ‘n Fransman he! Nee, mamma, nee! G/G/D7/G

 ‘n Franse man, die wil ek nie, want parlez-vous verstaan ek nie. C/G/C/G

 Dit is my plesier met die boerjongkerels hier. G/G C/G D7/G

 Mamma, ‘k wil een man he! Watterman , my lieve kind? Wil jij dan een Duitser he! Nee, mamma, nee!

 ‘n Duitserman, die wil ek nie, want Schweinerfleisch dat lus ek nie.

 Dit is my plesier met die boerjongkerels hier.

 Mamma, ‘k wil een man he! Watterman , my lieve kind? Wil jij dan een Engelsman he! Nee, mamma, nee!

 ‘n Engelsman, die wil ek nie, want I love you verstaan ek nie.

 Dit is my plesier met die boerjongkerels hier.

 Mamma, ‘k wil een man he! Watterman , my lieve kind? Wil jij dan een boer soms he! Nee, mamma, nee!

 Een boereman, die wil ek he, in een boer se arm,s wil ek le!

 Dit is my plesier met die boerjongkerels hier.

 53.

Ouwe Harm die had een farm
 Ouwe Harm die had een farm, hia hia ho! G/CG/G/D G 2x

 En op die farm had hij een kip, hia hia ho!

 En een kip kip hier, een kip kip daar! G/G/C/C

 Hier een kip, daar een kip, overal een kip kip. G/C G

 Oude Harm die had een farm, hia hia ho! G/D G

 Koe boeboe Bij bzzbzz

 Eend kwakkwak

 Hond wafwaf

 Kat miauwmiauw

 Muis pieppiep

 Zwijn grngrn


54. Hang down your head, Tom Dooley

Hang down your head, Tom Dooley GHang down your head and cry D

Hang down your head, Tom Dooley D

Poor boy, you’re bound to die D/C G/

 I met her on the mountains And there I took her life

 Met her on the mountain

 And stabbed her with my knife.

 This time tomorrow Reckon where I’ll be

 If it hadn’t been for Grayson

 I’d been in Tennessee.

 This time tomorrow Reckon where I’ll be

 Down in some lonesome valley

 Hanging from white oak tree.

 55.


Hava naguila
 Hava naguila, hava naguila, hava naguila, vemis mecha (2x) E/Am/E

 Hava naguila, hava naguila, hava naguila, vemis mecha (2x) E/Dm/C

 Uru, uruachim, Am

 Uruachim belev sameach (4x) Am/Am/E7/E7

 Uruachim, uruachim, belev sameach. E/Am

 56. And I came from Alabama with my banjo on my knee, G/D

 And I’m going to Lousiana where my true love waits for me. G/D G

 And it rain’d all night the day I left the weather it was dry. G/D

 The sun so hot I froze to death, Susanna don’t you cry. G/D G

Oh Susanna, oh don’t you cry for me. C/G D

For I’m going to Louisiana with my banjo on my knee. G/D G

 And I had a dream the other night, when ev’rything was still. I thought I saw Susanna, coming down the hill.

 The buckwheat cake was in her mouth, a tear was on her eye:

 Says I, I’m coming from the south, Susanna don’t you cry!

 Oh Susanna……………

 I soon will be in New Orleans, and then I’ll look around, And when I find Susanna, I’ll fall upon the ground.

 But if I do not find her, this boy will surely die;

 And when I’m dead and buried, Susanna don’t you cry!

 Oh Susanna……………

 • 57.


My Bonnie is over the ocean

 My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea; G/C/G G/C/D My Bonnie is over the ocean, o bring back my Bonnie to me, to me, G/C/G Am/D/G

Bring back, bring back, o bring back my Bonnie to me, to me. G/Am/D/G

Bring back, bring back, o bring back my Bonnie to me. G/Am/D/G

 Oh, blow ye winds over the ocean, oh, blow ye winds over the sea, Oh, blow ye winds over the ocean, and bring back my Bonnie to me, to me

 Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, Last night as I lay on my pillow, I dreamed that my Bonnie was dead, was dead,

 The winds have blown over the ocean, the winds have blown over the sea, The winds have blown over the ocean, and brought back my Bonnie to me, to me,

 Brought back …………


 58.Donna donna


 On a wagon bound for marked there’s a calf with a mournful eye. Dm A7/Dm A7/Gm DA

 High above him there’s a swallow, wingin’ swiflty through the sky. Dm A7/Dm A7/Dm Gm/A7Dm


 How the winds are laughing, the laugh with all their might. C F/Gm C7 F

 Laugh and laugh the whole day trough and half a summer’s night. C F Dm/Gm A7 Dm


Donna donna donna donna, donna donna donna da. A Dm/ Gm CF

Donna donna donna donna, donna donna donna da. A Dm/ A7 Dm


 Stop complaining! Said the farmer, who told you a calf to be.

 Why don’t you have wings to fly with, like the swallow so proud and free?

 How the winds …………

 Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow must learn to fly.

 How the winds …………

 59.
Row your boat
 Row row row your boat C

 Gently down the stream, C

 Merrily, merrily, merrily, merrily, C

 Life is but a dream. C/G C
60.Skillemedinky


 Skillemedinky, skillemedinky, skillemedinky, do, I love you! (2x)

 I love you in the morning and I love you in the night,

 I love you in the evening when the stars are shining bright.

 Skillemedinky, skillemedinky, skillemedinky do, I love you!

 61.
What shall we do with the drunken sailor
 What shall we do with the drunken sailor, Dm

 What shall we do with the drunken sailor, C

 What shall we do with the drunken sailor early in the morning. Dm/Am C Dm

Refrein:Hooray! And up she rises, hooray! And up she rises,

Hooray! And up she rises, early in the morning.

 Put him the longboat until he’s sober ……… Pull out the plug, and wet him all over ………

 Put him in the scuppers, with a hose pipe on him ………

 Heave him by the leg in a running bowlin’ ………

 That’s we’ll so with the drunken sailor ………

 62.
Yellow rose of Texas
 The yellow rose of Texas, I’m going there to see. C

 No other fellow knows her, nobody only me. D7/G7

 She cried so when I left her, it like to break her heart, C

 And if we ever meet again, we never more shall part. F C/G7 C

 63.
Brown girl in the ring
 There’s a brown girl in the ring, la la la la la, C

 There’s a brown girl in the ring, la la la la la- G7

 Brown girl in the ring, la la la la la, C

 There’s a brown girl in the ring. G7 (C) • 64.


Hinnev matov

 Hinnev matov oemah naiem, sjewet achiem gam jachad. Hinnev matov oemah naiem, sjewet achiem gam jachad.

 Hinnev matov, hinnev matov, sjewet achiem gam jachad. Hinnev matov, hinnev matov, sjewet achiem gam jachad.65.A hole in the bucket


 There’s a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza, G/C

 There’s a hole in the bucket, dear Liza, a hole. G/C D G

 Go fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry, Go fix it, dear Henry, dear Henry, fix it!

 With what shall I fix it, dear Liza, ……… With a straw, dear Henry ………

 But the straw is to long, dear Liza ………

 Well, cut it, ………

 With what shall I cut it, ………

 With an axe,………

 But the axe is too dull, ………

 Well, sharpen it,………

 On what shall I sharpen it, ………

 With a stone,……….

 The stone is to dry, ………

 Well, wet it,………

 With what shall I wet it, ……….

 Try water, ……….

 In what shall I fetch it, ………

 With a bucket, ………

 But there’s a hole in the bucket, …………

 66.


Zuiderzeeballade

 Opa kijk ik vond op zolder een foto van een ouwe boot G/ C G Is dat nog van voor de polder van die ouwe vissersvloot? Em/A/A7 D

 Jochie, dat is een gelukkie, ‘k was dat prentje jaren kwijt. G/C G ‘k Heb nu weer een heel klein stukkie, van die goeie ouwe tijd. Em/A/A7 D

 Daar is het water, daar is de haven, -G Waar je altijd horen kon: wij gaan aan boord. D/ G

De voerman laat er nou paarden draven G En aan de horizon ligt Emmeloord. D/ G
 Eens ging de zee hier tekeer maar die tijd komt niet weer, -C/G Em

 Zuiderzee heet nou Ijsselmeer. Am/ D


 Een traktor gaat er nou greppels graven, G

 ‘k Zie tot de horizon geen schepen meer. D/ G


 Kijk, die jongeman ben ikke, ja, ikke was de kapitein.

 Hiero, en die grote dikke, ja, dat moet malle Japie zijn.

 Opa, en die blonde jongen, vooraan bij de fokkeschoot, Opa, zeg nou wat …… Die jonge, is je ome, die is dood.

 In ‘t diepe water, ver van de haven, In die novembernacht, voor twintig jaar,
 Door ‘t brakke water is hij begraven,

 Maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar.


 Toen ging de zee zo tekeer in een razend verweer,

 Ongestraft slaat niemand haar neer.


 Nu jaren later hier paarden draven,

 Zie ik de hand en macht van onze Heer.

 Waar is het water, waar is de haven, Waar je altijd horen kon, we gaan aan boord.
 De voerman laat er zijn paarden draven,

 En aan de horizon ligt Emmeloord.


 Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer,

 ‘t Water leit nou achter de dijk,


 Waar eens de golven het land bedolven,

 Golft nu een halmenzee: de oogst is rijp.


67.


All my loving

 Close your eyes and I’ll kiss you, tomorrow I’ll miss you, Dm G7/C Am Remember I’ll always be true. F Dm/Bes

 And then while I’m away, I’ll write home every day, Dm G7/C Am

 And I’ll send all my loving to you. F G7/ C

All my loving I will send to you -Am/E7 AmAll my loving, darling I’ll be true. -Am/Dm G7 C

 I’ll pretend I am kissing the lips I am missing And hope that my dreams will come true.

 And then while I’m away, I’ll write home every day,

 And I’ll send all my loving to you.

 All my loving I will send to you, All my loving, darling I’ll be true.

 68.The house of the Rising Sun

 There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. Am C / D F / Am C E It’s ben the ruin of many a poor boy and me, O God, I’m one. Am C / D F / Am E Am (E)

 My mother was a taylor, she sewed my new blue jeans, My father was a gambling man down in New Orleans.

 Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, And the only time he’s satisfied is when he’s all a drunk.

 O mother, tell your children not to do what I haven done: Spend their lives in sin and misery in the house of the Rising Sun.

 Well it’s one foot on the platform and the other on the train, I’m going back to New Orleans to wear my ball and chain.

 I’m going back to New Orleans, my race is almost run. I’m going back to New Orleans, down in the Rising Sun.

69.Let it be

 When I find my self in times of trouble Mother Mary comes to me C G/ Am F Speaking words of wisdom: let it be. C G/ F C

 And in my hour of darkness she is standing right in front of me • Speaking words of wisdom: let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be, C G/ Am C

Whispered words of wisdom, let it be. C G/ F C

 And when the broken hearted people living in the world agree, There will be an answer, let it be.

 For though they may be parted there is still a chance that they will see,

There will be an answer, let it be.

 Let it be, ………

 And when the night is cloudy there is still alight that shines on me, Shine until tomorrow, let it be.

 I wake up to the sound of music - Mother Mary comes to me,

Speaking words of wisdom: let it be.

 Let it be, ………

 70.
Hey Jude
 Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song and make it better. F/C/C7/F

 Remember to let her into your heart then you can start to make it better. Bes/F/C7/F

 Hey Jude, don’t be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin then you begin to make it better,

 Better, better, and any time you feel the pain, Hey Jude refrain, F /F7/Bes/Gm7 Don’t cary the world upon your shoulders. C7/F

 For now you know that it’s a fool who plays it cool F7/Bes/Bes Gm7

 By making his world a little colder, da da da da da da da da da C7/F/ F E7/C7

 Hey Jude, don’t let me down, you have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better.

 Better, better, so letit out and let it in, Hey Jude begin You’re waiting for someonete perform with.

 And don’t you know that it’s just you, Hey Jude, you’ll do.

 The movement you need is on your shoulder, da da da da da da da da da.
 71.Nikita


 Hey Nikita is it cold in your little corner of the world ……… C Bm C/CG

 You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. G D7/ D7 G

 O I saw you by the wall. Ten of your tin soldiers in a row. G C/ C G

 Witk eyes that looked like ice on fire, the human heart a captive in the snow. G D7/ D7 G

Oh Nikita you will never know anything about my home. G7 C/ C GI’ll never know how good it feels to hold you (oho) Nikita I need you so. G /D7 G

Oh Nikita is the other side of any given line in time. -C/G

Counting ten tin soldiers in a row, oh no Nikita you’ll never know. G/D7/G

 Do you ever dream of me, do you ever read the letters that I write, When you looked up through the wire, Nikita do you count the stars at night?

 And if there comes a time guns and gates no longer hold you in,

 And if you’re free to make a choice, just look towards the west and find a friend.

 Oh Nikita ……… 72.


I just called to say I love you

No New Year’s day to celebrate, C

 No choc’late covered candy hearts to give away. C/Dm7

 No first of spring, no song to sing. Dm7

 In fact here’s just another ordinary day. Dm7/G7 C

Refrein:I just called to say I love you Dm7/G7/C

I just called to say how much I care. Dm7/G7/Am7

I just called to say I love you Dm7/G7/Am7

And I mean it from the bottom of my heart. Dm7/G7

 No april rain, no flowers bloom, No wedding Saturday within the month of june,

 But what it is, is something true,

 Made up of these three words that I must say to you. Refrein

 No summers high, nu warm july, No harvest moon to light one tender august night,

 No autumn breeze, no falling leaves,

 Not even time for birds to fly to southern skies. Refrein

 No Libra sun, no Halloween, No Giving Thanks to all the Christmas joy you bring,

 But what it is, though old so new,

 To fill your heart like not three words could ever do. Refrein


 • 73.


Michelle

 Michelle, ma belle, these are words that go together well, my Michelle, D Gm7/C Bes/A (Bes/A) Michelle, ma belle, sont les mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble. 

I love, I love you, I love you, that’s all I want to say. Dm/Cm Bes

 • Until I find a way, I will say the only words I know that you’ll understand.

 • A7 Dm/ Gm/ Dm Cis /Dm7 Dm/ Gm A/

 Michelle, ma belle, sont les mots mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble.

 I need you, I need you, I need you, I need to make you see,

 Oh what you mean to me. Until I do I’m hoping you will know what I mean.

 I love you.

 I want you, I want you, I want you, I think you know by now, I’ll get to wou somehow. Until I do I’m telling you so you’ll understand.

 Michelle, ma belle, sont les mots mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble. And I will say the only words I know that you’ll understand, my Michelle. • 74.


Killing me softly

Strumming my pain with his finger, singing my life whit his words, Am F/G CKilling me softly with his song, killing me softly, with his song, Am Dm/G F

Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. C F/Bes Am

 I heard he sang a good song. I heard he had a style. Dm G/C F And so I came to see him to listen for a while. Dm G/Am

 And there he was this young boy, a stranger to my eyes Dm G/C E7

 Strumming my pain with ……… Am….refrein

 I felt a flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud.

 I prayed that he would finish, but he just kept right on

 Strumming my pain with ………

 He sang as if he knew me in all my dark despair. And then he looked right trouh me as if I wasn’t there.

 But he was there this stranger singing clear and strong

 Strumming my pain with ………


 • 75.


De kauwgomballenboom
Refrein:
Midden in het tuintje van mijne ouwe malle oom F C/

Staat een kauwgomballenboom, een echte kauwgomballenboom, Bes C/F

Met honderdduizend ballen voor een stuiver en een cent, Bes C7/F

Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. Bes C7/F/C

Ze vallen met z’n allen uit de takken van de boom, Bes C/F

Midden in het tuintje van mijn oom. Bes C7/F C


Tussenspel: F/C

 En elke zondagmiddag is het feest in de straat, Am/Dm Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat, Gm C7/F Dm

 Want dan klimt mijn oom naar het topje van de boom, C7/F

 Dan schudt ie aan de takken en de ballen die daar plakken Bes F/Bes F

 Laat ie naar beneden kwakken, die mogen we dan pakken Bes F/Bes F

 Tot we smikkelen en smakken. Middenin het tuintje van mijn oom. Bes F/C7/F (C/F)

 Weet je wat het beste is in jouw geval, Neem een kauwgombal, een hele grote kauwgombal,

 Je hoeft hem niet te kopen voor een stuiver of een cent,

 Gewoon een stukje lopen als je uitgeslapen bent.

 Dan kom je zonder zoeken bij de kauwgomballenboom,

 Middenin het tuintje van mijn oom.

 Want elke zondagmiddag is het feest in de straat, Dan zingen alle kinderen en niemand komt te laat,

 Want dan schudt mijn oom alle ballen uit de boom,

 Waarom zit je nog te kniezen, pak je bullen en je biezen,

 Laat je kaken niet bevriezen, want wat heb je te verliezen

 Dan je tanden en je kiezen, Leve m’n ouwe malle oom!


 • 76.Het land van Maas en Waal

 Onder de groene hemel in de blauwe zon C/F/C

 speelt het blikken harmonie orkest in en grote regenton F/C/G

 daar trekt over de heuvels en door het grote bos G/C

 de lange stoet de bergen in van ‘t Circus Jeroen Bosch F/C/G

 en we praten en we zingen en we lachen allemaal F/C/F/C

 want daar achter de hoge bergen F/C

 licht het land van Maas en Waal G/C

 Ik loop gearmd met een kater voorop Am/F/Am daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop F/Am/E

 en dan de grote snoeshaan die legt een glazen ei Am/E/Am/E

 wanneer je ‘t schut dan sneeuwt ‘t op de Egmondse abdij Am/Dm/Am/E/Am

Ik reik een meisje mijn koperen hand Am/F/Am dan komen we er twee moren met hun slepen in hun hand F/Am/E

 dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar Am/E/Am/E

 die trouwt met de vingerhoed want ze houden van elkaar Am/Dm/Am/E/Am (F/C)

 Onder de purperen hemel in de bruine zon ………


 Wij zijn de koning van Spanje ontsnapt

 die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt

 we staken alle kerken met brandewijn in brand

 ‘t is koudvuur dus ‘t geeft niet en het komt niet in de krant
 Het leed is geleden de horizon schijnt

 wanneer de doden dronken zijn en Pierlala verschijnt

 dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak

 ene eten we ‘s avonds zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak

 Onder de gouden hemel in de zilveren zon ……… 77.

De rock and roll brothers blues We waren een stelletje housers A

 we kenden alleen maar beat

 nu hebben we iets veel beters

 maar Rock and Roll is ‘t niet

Refrein:Het is geen house D

het is geen hop D

het is geen rock A

en ook geen pop A

het is geen shoes E

het is de Rock and Roll Brothers Blues D/A

 We probeerden eerst iets anders maar iedereen werd gestoord

 nu weten we wat we willen

 ja je weet niet wat je hoort

 Refrein We begonnen in een schooltje

 toen kwam er nog meen wens

 nu staan we in AHOY

 en hebben miljoenen fans

 Refrein Holland was snel te klein

 Europa, de wereld, Mars

 Michael Jackson is een kleintje

 want wij zij nu de stars

 Refrein
78.
Big city

C/C/F/C/G/C


 Waar ter wereld ik ook kwam En daar staat een arabier

 Nimmer trof ik zo een bende Eet patat met veel plezier

 Als in ‘t oude Amsterdam Gebakken in da’s interessant

 Welgelegen aan het IJ d’Olie uit zijn vaderland

 Leven zij daar vrij en blij Een engelsman zit shocking klem

 Between de deuren van de tram

 Ronken in gepoetse blikkies Een dame als een toverfee Vreemde vogels met hun stikkies In een grote BMW

 Uit hun monden wolken rook Wil je van ‘t troittor afracen

 Als liepen zij op oliestook ‘t Zal wel een temeier wezen

 Speedy kauwend met hun tanden Met der vent in de WW

 Geen parkeerplaats meer voorhanden Amsterdam holadie

 En dan sta je op de stoep Refrein Glijend door de hondenpoep

 Ja, het is er druk genoeg En thorbecke schudt zijn knar

 Op de straat en in de kroeg Ziet ze gaan en ziet ze komen

 Waar Bolle Jan zijn biertje hijst Hangend aan de volle bar

 en de jukebox vrolijk krijst Lessen zij hun grote dorst Aan de barvrouws blote borst

 Z’n vrouw krijgt haar 1e wee Wijkgebouw dat staat te trillen Op een zaaltje in ‘t WC Als daar de gitaren gillen

 Lijkt de baby op z’n vader Want de beatband uit de buurt

 Wordt het wel een keizersnee Heeft weer een zaaltje gehuurd

 Van een metertje of twee Ome Jaap die trekt benee

 Amsterdam holadie Zijn accordeon in twee

Refrein:Big city- Big city - C/F

Big Big City - You’re so pretty G…./F

 Hara Krisna’s op de dam Tante Jans in de bistro Douwen in je hand een briefje Eet andijvie uit een po

 Hoe je happy leven kan Waar de trams de hoek om gillen

 Zo te zien en volgens mij Of ze katten staan te villen

 zijn ze zelf niet zo blij En je redt je vege lijf

 Anders wordt je koud en stijf

 Haringman staat op z’n stekkie Met al die mensen op een kluit Met een bleek vertrokken bekkie Denk je soms ik wil eruit

 Eet hem nu maar op meneer Eenzaam in je blote billen

 Met de walmen van ‘t verkeer Door een oerwoud lopen rillen

‘k neem u echt niet in de maling Nee, dat valt ook niet mee

 Is het zo gerookte paling Amsterdam holadie

 Refrein79.
De muur


 Oost-Berlijn, unter den Linden

 er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels

 waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan

 Waar iedereen werkt, hamers en sikkels,

 terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld

 Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt.

 Maar wat is nou de heilstaat als er muren om heen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan.

 Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is-ie waard,

 wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard.

 En alleen de vogels vliegen Oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten en ook niet neergeschoten.

 Over de muur, over het ijzeren gordijn,

 omdat ze soms in het westen en soms ook in het oosten willen zijn.

 West-Berlijn: de Kurfurstendam, er wandelen mensen langs porno en peepshow,

 waar mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan.

 En de neon-reclames die glitterend lokken,

 he kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken.

 Dat is nou veertig jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt.

Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan, zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan.

 Goed je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur,

 en als je geld hebt, dan is vrijheid niet duur.

 En alleen vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten en ook niet neergeschoten.

 Over de muur, over het ijzeren gordijn,

 omdat ze soms in het oosten en soms ook in het westen willen zijn

 Omdat er brood ligt soms, bij de Gedachtniskirche,

 soms op het Alexanderplein. 80.

Blub, blub, blub
 Een keer per jaar dan zitten wij C

 een week in ‘t Brabants land C/G

 dan doen we gek dan doen we maf G

 we springen uit de band G/C

 En als we dan weer thuis zijn C

 en alles is weer aan kant F

 dan zijn we moe en alles kwijt F/C

 nog net niet ons verstand D/G

Blub, blub, blub Cwe hebben een creaclub G

Tent, tent, tent G

we hebben een band C

Laat, laat, laat C

we hebben een rode draad F

En als 60 kinderen eten gaan F/C

dan heb je heel veel vaat D/G

 Al dat geluid al dat geschreeuw wat heeft dat nou voor zin

 we willen er dan nooit meer uit

 maar we lopen er weer in

 Want als het dan weer juli is

 en we kijken elkaar aan

 dan zie je aan die koppies

 dat we toch weer zullen gaan

 Blub, blub, blub (3x)
 • 81.


Kapitein Groenbaard
 Toen Berkel Enschot niet bestond C

 uit aarde maar uit zee G/C

 voer ene kap’tein Groenbaard rond C

 die rare dingen dee D/G

Refrein: Kapitein Groenbaard, Groenbaard Fde schrik van elke zee C/G/Am

maar als ik hem weer tegen kom C

dan vaar ik met hem mee G/C

 Piraat in hart en ziel was hij enterde menig schip

 hij plunderde er flink op los

 stal goud, een koe, een kip

 ‘t Piratenleven toen was mooi ik denk er vaak nog aan

 wanneer ik ‘s avonds in m’n kooi

 de zee tekeer hoor gaan
 We hadden ook een man aan boord

 kok was z’n beroep

 Bang voor muizen, maar hij maakte

wel haaievinnensoep


 Soms zagen we een vrouw op zee

 zij had ook een vin

 daar maakten we een soepje van,

 want zij was zeemeermin


 ‘t Is jaren geleden nu,

 we voeren zware last

 de lading ging aan ‘t schuiven

 z’n houten poot zat vast

 We dronken ook wel zeewater maar hadden wel eens pech,

 dorstig als we waren

 was de zee in 1 keer weg
 Het schip lag nu dus op het zand,

 en de zee in ons buik,

 toen we moesten we een plasje doen

 en namen weer een duik

 Dus welkom in ons trainingskamp voor zeerovers in spe

 de opleiding zal moeilijk zijn • daar helpen we je mee


 •  82.Jimmy CAPO 3E FRET

Hoe sterk is de eenzame fietser, D

die kromgebogen over z’n stuur tegen de wind, D/G

zichzelf een weg baant. G/D


Hoe zelfbewust de voetbalspeler,

die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint,

zich kampioen waant.

Hoe langvernoegend de zakenman zonder mededogen,

die concurrent verslagen vindt,

zelf haast failliet gaat.

En ik zit hier tevreden met die kleine op schoot, A

de zon schijnt er is geen reden, G/D

met rotweer en met harde wind te gaan fietsen met dat kind. A/G

D/A/D
Als-ie maar geen voetballer wordt, G

ze schoppen ‘m misschien wel halfdood. G/DG/A/D/C/D/C/D

Als-ie maar geen voetballer wordt, G

ze schoppen ‘m misschien wel halfdood. G/D

G/A/D
Maar liever dat nog, A

dan ‘t bord voor z’n kop A

van een zakenman, D

want daar wordt-ie alleen maar slechter van. D/A G/D
83.


Van Berkel tot Enschot
Er stond in Brabants land Sandala de Magier C

een kasteel van steen en zand een wijze oude man Am

bewoond door Graaf Diederik die heel goed toveren kan F

 Jacintha aan zijn hand en ook genezen kan G

 Ze woonden daar gelukkig Met z’n toverspreuken C

 ze woonden daar plezant houdt hij je in de ban Am

 van Berkel, van Berkel van Berkel ……… F/G

 van Berkel tot Enschot C/Am

 ze woonden daar plezant F/G C


 Fidello del Fiasco Hak de beul die engerd

 de minstreel van het hof pas daar maar goed voor op

 ik ben een rare jongen want als je iets verkeerd doet

 maar verder ben ik tof dan kost ‘t zo je kop

Ik speel vrolijke liedjes Hij werkt met bijl en hakblok

 en drink graag op de pof en soms ook met de strop

 van Berkel ……… van Berkel ………

 Jacintha de gravin Pol de Koene Ridder de vrouw van het kasteel gezeten op z’n paard

getrouwd met graaf Diederik getooid in glimmend harnas

daarvan houdt zij heel veel en met een stoere baard

De mooiste vrouw van het land Kan vechten als de beste

een huid zo wit als sneeuw is meer dan tien man waard

 van Berkel ……… van Berkel ………

Philippe du Paturain Dwarrel is de hofnareen beetje stijve vent de dwaas van het kasteel

 de dienaar van Jacintha hij maakt voortdurend grappen

hij zit graag op z’n krent en plagen doet-ie veel

vol met rare streken is hij echt zo dom

 daar zijn wij aan gewend of speelt-ie soms toneel

 van Berkel ……… van Berkel ………


Sijntje Sientje Saartje De week is nu ten einde

 koken is hun vak het feest dat is gered

 ze maken lekkere dingen na een week vol spanning

 van griesmeel tot gebak gaan we nu dan straks naar bed

zonder pan in handen en als we morgen op staan

zijn ze niet op hun gemak is ‘t over met de pret

 van Berkel ……… van Berkel …………
 • 84.Ome Kobus

 Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren C7

 in Hawai, in Hawai G/C7

 een kleine visje kwam hem onder het zwemmen storen

 ‘t was een haai, een reuze haai

 ver in zee, ver in zee F/C

 nam die haai het been van ome Kobus mee C/C G

 Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren

 in Hawai, aan een haai

 Toen ome Kobus daar zo op het strand alleen lag in Hawai, in Hawai

 moest-ie lachen toen-ie links dat stompie been zag

 hij is taai, reuze taai

 het laat me koud, zo sprak hij boud

 aanstonds koop ik weer een nieuwe poot van hout

 Ome Kobus heeft z’n linkerbeen verloren,

 in Hawai, aan een haai (3x)

85.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina