Das nv controller informatiepakket voor kandidatenDovnload 35.87 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte35.87 Kb.

DAS NV
Controller

informatiepakket voor kandidaten

Voorwoord

Dit informatiepakket heeft ten doel geïnteresseerden in de vacante functie van Controller inzicht te geven in:
 • De organisatie van DAS:

 • De organisatie van DAS Legal Finance

 • Doelstelling en resultaatgebieden van de Controller

 • Het profiel van de Controller

Voor het tot stand komen van dit document is informatie verkregen uit gesprekken met het directielid Financiële Zaken, en de Senior Controller van DAS Legal Finance. Tevens is in onderstaand bronnenoverzicht genoemde documentatie geraadpleegd.


AB Executive Search is van start gegaan met een analyse van de situatie. Zo is een goed beeld ontstaan van het profiel dat wordt gezocht en tevens in de drijfveren en ambities van de kandidaat die de organisatie van Legal Finance kan helpen opbouwen. Op basis van dit beeld is het profiel bepaald en is de werving- en selectieprocedure ingericht. Deze visie, die zijn weerspiegeling vindt in dit document, is door de opdrachtgever geaccordeerd.
Graag willen wij de volgende personen bedanken voor hun openheid, helderheid en visies:

 • drs R. Kok

 • drs A.U. Franz

Voor informatie over de inrichting en planning van de procedure kunt u zich wenden ondergetekende.


AB Executive Search

drs Alette Boddendijk

drs Mirjam de Vries
Bronnen:


DAS, de organisatie
Organisatiestructuur en aantallen mensen.

Sinds 2001 heeft DAS in Nederland een Holdingstructuur waarbij de activiteiten in verschillende vennootschappen zijn ondergebracht. DAS heeft een landelijk werkgebied met een regionale spreiding van vestigingen o.a. in Groningen, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, Rijswijk, Den Bosch.


Das Legal Finance is in januari 2007 opgericht. Momenteel werken er circa 150 mensen. De verwachting is dat DAS Legal Finance binnen twee jaar doorgroeit naar 600 medewerkers.

Visie DAS Legal Finance


Legal Finance is een jonge ambitieuze organisatie. Het vormt een zelfstandige onderdeel binnen DAS Holding. Legal Finance wil een landelijke speler worden en dit bereiken binnen 2 jaar. De branche waar Legal Finance in werkzaam is zal tijdens de sollicitatie worden toegelicht.
Trefwoorden zijn: ondernemerschap, ambitie, bouwen, pionieren.
Voor het overige maakt onderdeel uit van DAS Holding:
Das Rechtsbijstandverzekeringen

DAS dankt haar naamsbekendheid van origine aan haar rechtsbijstandverzekeringen. DAS levert in natura juridische bijstand aan verzekerden, zowel particulieren als ondernemers. Daarnaast levert DAS juridisch advies op uurbasis aan het Midden en Klein Bedrijf.


Momenteel werken er circa 850 medewerkers bij DAS en de verwachting is dat er binnen de twee jaar door de 1000-grens heen gebroken gaat worden.

Meer dan driehonderd juristen en ruim vijftig juridisch medewerkers vormen DAS Legal Services. De sector Commerciële zaken is verantwoordelijk voor het verzekeringsbedrijf. De ondersteunende diensten zijn ingedeeld in sectoren die ieder op het eigen vakgebied de primaire processen ondersteunen. Het gaat om de sector Human Resources Management, de sector Financiën, ICT & Facilitaire Dienst en tot slot de afdelingen Auditing, Corporate Communicatie en Programmamanagement.


DAS Support

Innovatie wordt gerealiseerd vanuit DAS Support BV, die juridische diensten en producten levert die geen verzekeringsbasis hebben en die aansluiten bij trends in de samenleving (zoals het juridisch advies op uurbasis aan het MKB).DAS Internationaal


DAS Nederland staat in de top drie van de internationale DAS bedrijven met een premieomzet van 135 miljoen euro in 2006. Veertien maatschappijen vormen tezamen de Muenchengroep, waarvan DAS Frankrijk als enige land geen onderdeel uitmaakt. Er zijn DAS bedrijven in België, Luxemburg, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, Groot Brittannië, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Polen, Estland, en Hongarije. De grootste is DAS in Duitsland.

Historie van de organisatie


DAS oorspronkelijk staat voor `La Defense Automobile et Sportive`. Het bestuur van de `Automobile Club de l´Ouest` organiseerde de bekendste autorace van Europa de 24 uur van Le Mans in Frankrijk. Vanwege ernstige ongelukken richtten autocoureurs DAS op om zodoende onderlinge waarborgen te creëren voor verdediging en verhaal voor haar leden.

In de jaren twintig (van de vorige eeuw) is het DAS logo en merk geëxporteerd naar Duitsland, Zwitserland en België. Duitsland spande zich na de tweede wereldoorlog in om meer landen bij het DAS concept te betrekken. De Nederlandse DAS is opgericht in 1963.

De DAS maatschappijen in de diverse landen hebben geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid of dragen geen onderlinge risico´s. Het zijn onafhankelijke organisaties.


Beleid


Nieuwe producten en verbetering van de systemen vormen een permanent aandachtspunt. Met het aankopen van externe incasso bureaus worden nieuwe producten en markten toegevoegd. Zowel binnen DAS Rechtsbijstand als binnen DAS Legal Finance.

Marktpositie


DAS is in haar combinatie van activiteiten een unieke organisatie. Concurrenten bevinden zich op de deelterreinen van de diensten zoals de rechtshulporganisaties en de advocatuur, incassokantoren en verzekeraars.

Omzet


De omzet van DAS bedraagt € 152.8 Mln in 2006, met een winst voor belastingen van € 24,5. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2005. De omzet van Legal Finance is nog niet publiekelijk bekend maar zal significant zijn.
Medewerkers

Aantal medewerkers DAS Legal Finance bedraagt circa 150. De totale personeelsbezetting van de DAS bedrijven op basis van fte’s in 2006 bedroeg 671. De opleidingsgraad van de DAS medewerkers is hoog. Meer dan de helft van het aantal medewerkers is academisch geschoold. De motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de verzekerden alsmede de performance van DAS is uitstekend. De tevredenheid van medewerkers wordt iedere vier jaar gemeten. Met een individuele variabele en een collectieve variabele beloning bovenop het primaire salaris beloont DAS meer resultaatgericht en commercieel gedrag.


Profilering Das Legal Finance

Op dit moment is DAS bezig met de eerste fase van haar ambitie te realiseren. Deze ambitie houdt in een belangrijke speler in het veld te worden. De strategie hierbij is enerzijds bouwen en anderzijds het realiseren van overnames. In de volgende fase zal er een profilering in de markt plaatsvinden. Om die reden is er in de media en informatieverstrekking nog maar heel weinig te vinden over Das Legal Finance.Cultuur


De cultuur van DAS wordt in de kern gevormd door de onderlinge omgang tussen professionals. Respectvol, inhoudelijk, elkaar ondersteunend, individuele ruimte en zelfstandigheid, kritisch ten opzichte van de inhoud, argumentatief. Door de managementfilosofie van het investeren in het menselijk kapitaal en in de bedrijfsvoering is een positieve cultuur gerealiseerd. Directe feedback geven en elkaar aanspreken op eerder gemaakte afspraken behoeft nog enige aandacht. Door het werken in kleine teams is de onderlinge samenwerking, gekenmerkt door “fouten maken mag, hulp en humor” en daardoor werkplezier, bijzonder te noemen.

DAS Legal Finance, de omgeving
DAS Legal Finance is een organisatie die bestaat sinds januari 2007. Gestart met een doelstelling en ambitie werken er nu circa 150 mensen bij Legal Finance.
Ontstaan van de functie

Het ontstaan van de nieuwe functie van Controller vindt haar oorsprong in de behoefte om toegepast management instrumentarium te ontwikkelen en om de groei van Legal Finance te ondersteunen.Werkzaamheden


De Controller zal tot zijn/haar werkterrein met name de activiteiten op het gebied van incasso rekenen. Wel is samenwerking met de Financial professionals van DAS nuttig en vanzelfsprekend.

Cliënten


De Controller zal zich verhouden tot alle lagen van de organisatie en de diverse lagen binnen het management.

Positie


De Controller rapporteert aan de Senior Controller, die op zijn beurt rapporteert aan de directeur Legal Services.

Controller, doelstelling en resultaatgebieden
Doelstelling

 • Het doorontwikkelen van het management beheersinstrumentarium ten behoeve van de financiële besturing van de organisatie middels het ontwikkelen en opstellen van begrotingen, analyses en rapportages en het opstellen van jaarrekeningen alsmede de fiscaliteit.

 • Het mogelijk maken van de financiële besturing van Das Legal Finance middels begrotingen analyses en rapportages.


Resultaatgebieden

Van de functionaris wordt het volgende verwacht: 1. U adviseert en ondersteunt de Senior Controller over het financiële economische beleid van DAS Legal Finance en adviseert en ondersteunt het managemeent met relevante management informatie en analyses.

 2. Samen met de Senior controller zet u de planning op voor financiële ondernemingsplanningscyclus en monitort de voortgang

 3. U stelt op, analyseert en bewaakt financieel businessplannen, projecten, investeringen, financiële planningen, (meerjaren)budgetten, kostencalculaties en prognoses.

 4. U ontwikkelt en stelt op: geïntegreerde financiële en management rapportages op strategisch, tactisch en operationeel niveau

 5. U analyseert management rapportages en doet voorstellen voor bijsturing

 6. U verricht bedrijfseconomisch onderzoek naar onder meer costing, analyse, management informatie etc.

 7. U levert een bijdrage aan het opleveren van de jaarrekening

 8. U stelt rentabiliteitsberekeningen van investeringsplannen op en bewaakt investeringsbudgetten

 9. U stelt forecasts op van divisieresultaten

 10. U draagt zorg voor fiscale aangifte

 11. U signaleert en formuleert kansen, bedreigingen, en risico’s en draagt oplossingsrichtingen aan

 12. U onderzoekt nieuwe modellen om het beheersinstrumentarium te optimaliseren

 13. U draagt bij aan de ontwikkeling en het beheer van het Planning & Control instrumentarium en systemen voor gegevensbeheer

 14. U bewaakt de kwaliteit van de verslaggeving binnen het team en signaleert problemen

 15. U participeert in adhoc businessprojecten

 16. U stelt risico- en rendementsbeheersingsmodellen op

 17. U houdt de eigen, vaktechnische ontwikkeling op peil en levert een bijdrage aan de vaktechnische ontwikkeling van de afdeling middels het volgen, vertalen en verspreiden van relevante ontwikkelingen


Rapportage

U rapporteert aan de Senior Controller van DAS Legal Finance


Overlegsituaties

Gestructureerd functioneel overleg vindt plaats in de volgende samenstellingen:

• wekelijks overleg op de afdeling

• rest is nog onderwerp van overleg

Voorts vindt ad hoc functioneel overleg plaats bij de vestigingen in het land
Praktische informatie

Standplaats van de functie is Amsterdam Zuidoost (halte Bullewijk).Controller, het profiel
• belangrijkste capaciteiten en vaardigheden

U heeft circa vijf jaar ervaring op het gebied van management accounting en performance management. Ervaring met overnames is een belangrijke pre. Uw communicatieve en sociale vaardigheden stellen u in staat in alle lagen van de organisatie resultaten te boeken.


omschrijving managementstijl

U heeft een coachende en resultaatgerichte stijl van opereren.


• ervaringsrichting en niveau

U bent een ervaren en gepassioneerd Controller. U bent een bouwer. U heeft een aantoonbare groei doorgemaakt waardoor u nu zelfstandig als controller kunt gaan opereren. U heeft gewerkt bij een accountantskantoor, of bijvoorbeeld bij een complexe zakelijke dienstverlenende omgeving, of een decentrale vestigingen - of filialen organisatie.


• kennisrichting en niveau

U heeft recente kennis op uw vakgebied. U heeft een academische achtergrond op het gebied van (bedrijfs)economie of econometrie of heeft een HEAO BE profiel.

U herkent zich in de volgende eigenschappen:

Betrouwbaar, flexibel, loyaal, daadkrachtig, resultaatgericht, hands-on, deskundig, en gericht op kwaliteit. U heeft een stevige persoonlijkheid, werkt gestructureerd en planmatig. U beschikt over een goed gevoel voor humor.


Praktische informatie
Het betreft een fulltime functie in een vast dienstverband.
DAS kent goede arbeidsvoorwaarden. U wordt vanuit DAS gedetacheerd naar DAS Legal Finance. AB Executive Search kan hierover informatie verschaffen.
AB Executive Search werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en gemotiveerde kandidaten aan DAS voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij DAS volgt, wordt door AB Executive Search begeleid. Een assessment bij GITP kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De kennismakingsgesprekken van AB Executive Search zijn gepland in de weken 44, 45, 46 Daarna zal AB Executive Search haar voorstel doen aan DAS.
Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie, ontvangt AB Executive Search graag een curriculum vitae met daarin per functie of periode de resultaten van uw bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie of het onderdeel daarvan.
Bij sollicitatie graag vermelden hoe u in eerste instantie op deze vacature opmerkzaam bent geworden.


Copyright Alette Boddendijk info Controller DAS 15-8-2016 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina