Datum : 12/12/2002 Uur : 14. 30 DuurDovnload 8.06 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte8.06 Kb.

Titel : Zuid- en Oost-Azië (B23)


Datum : 12/12/2002

Uur : 14.30

Duur : 90 minuten

Fiche : 021212-1430Spreker(s) :
J. Maricou, gevolmachtigd minister

M. Buys Adjunct-adviseur (D16)De heer Maricou beschrijft het Aziatische continent als een continent met alle niveaus van sociale, economische, politieke en culturele ontwikkeling en met de meest interessante economische groeipolen (China, India, Maleisië, Japan en Zuid-Korea).


Het is tevens een continent van (potentiële) conflicthaarden: India - Pakistan (Kasjmir), China - andere staten (soevereiniteit in de Zuid-Chinese zee), China - India (grensafbakening), Noord-Korea – Zuid-Korea, China – Taiwan, China –Japan, Islamitisch fundamentalisme, etc.
Tenslotte wees de heer Maricou op de spectaculaire evolutie naar regionale coöperatie op het continent: ASEAN, ARF (Asian Regional Forum), APEC, ASEM (Asian Europe Meeting), Shanghai Cooperation Organisation (stabiliteit in Centraal-Azië).
De heer Buys besprak de internationale samenwerking met Azië:

1/ Landen met een speciale band: er is een evolutie van de ontwikkelingssamenwerking sinds de jaren 60-70 van grote landen (Indonesië, Thailand, China) naar kleinere landen (Cambodja, Laos, Vietnam).

2/ Het belang van de niveauverschillen op politiek en cultureel vlak is belangrijk voor de aard en de modaliteiten van de ontwikkelingssamenwerking (bv. graad van medebeheer).

3/ In tegenstelling tot de grote economische groeipolen zijn er ook grote interne verschillen qua armoede, waar ontwikkelingssamenwerking nodig is, met de nadruk op landelijke en achtergebleven gebieden in sectoren als onderwijs en plattelandsontwikkeling.

4/ Potentiële conflicten ernstig voor de ganse wereld: bv.: Filippijnen – geen partner;

Bangladesh – partner ondertekening samenwerkingsakkoord, maar toestand verslechterd; Afghanistan – geen partner – toch steun aan geven; Laos – Cambodja – partner – mijnenproblematiek en projecten, moeilijke grenssituaties.

5/ Belang van regionale samenwerking: bv.: Mekong River Commission; Indonesië: oorspronkelijk de binnenscheepvaart verbeteren via een trainingscentrum dat nu uitgebreid wordt tot ASEAN.

6/ Azië krijgt ongeveer 10-15% van het totale pakket van Belgische ontwikkelingshulp.


Zie ook de bijdrage van de heer Buys in bijlage.


Bijlagen: Korte uiteenzetting over de samenwerking met Azië (ref.: 021212-1430)

Commentaar: interessante uiteenzetting

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina