Datum: 1 oktober 2012Dovnload 10.4 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10.4 Kb.Stad Aarschot

Departement communicatie, pr en lokale economie
Persbericht
Datum: 1 oktober 2012

Onderwerp: Aarschot wil participeren in plattelandsproject ‘de Merode, prinsheerlijk platteland’

Meer info: André PEETERS - Burgemeester

016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)andre.peeters@aarschot.be

Aarschot wil participeren in plattelandsproject ‘de Merode, prinsheerlijk

platteland’
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 september 2012 beslist om toe te treden tot het plattelandsproject ‘de Merode, prinsheerlijk platteland’. Door de toetreding wordt het ruiters-, wandel- en fietspadennetwerk van de Merode verder doorgetrokken tot op het grondgebied van Aarschot. Bovendien kan de omgeving van Schoonhoven in de Demervallei ontwikkeld worden als poort tot het regionaal park ‘de Merode’.
de Merode, prinsheerlijk platteland

In 2004 kocht de Vlaamse overheid 1.500 hectare bossen en landerijen van de prins de Merode aan. Ook ondertekenden de Vlaamse overheid, de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg en de betrokken gemeenten het ‘Charter de Merode’. Dit resulteerde in een plattelandsproject dat in 2006 van start ging.


De laatste jaren groeide het plattelandsproject dat we nu kennen als ‘de Merode, prinsheerlijk platteland’ uit tot een gebied dat zich uitstrekt over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg tussen de Nete en de Demer. De doelstelling van het project is de plattelandseconomie en de uitbouw van de toeristische en recreatieve toegankelijkheid van het Merodegebied te stimuleren.
Aarschot als poort tot de Merode

Vanuit toeristisch-recreatief oogpunt heeft de stad Aarschot in het algemeen en de Demervallei in het bijzonder een enorm potentieel, zowel qua landschappelijk-natuurlijk erfgoed als qua cultureel materieel en immaterieel erfgoed. Denken we maar aan de uitgestrekte bosrijke omgevingen en de specifieke Demerlandschappen enerzijds en de beschermde monumenten zoals de Heimolen, Speelhoven, ’s Hertogenmolens, de Orleanstoren... anderzijds.


Het is dan ook belangrijk langs deze prachtige plaatsen een ruiters-, wandel- en fietspadennetwerk uit te werken. Het vormt een meerwaarde als dit netwerk van paden zou aansluiten op het netwerk van de Merode. Vandaar de vraag van het stadsbestuur om het Merodegebied uit te breiden tot aan het centrum van Aarschot. Zo vormt Aarschot de grens van de Merode en kan het ontwikkeld worden als toegangspoort tot het Merodegebied.

Plattelandseconomie

De stad Aarschot kent tal van streekproducten. Zo zijn er niet minder dan 5 stadsbieren: Kasseistamper, Janneman, Wolf, Aarschots kruikenbier en recent de Aarschotse Bruine. Door in het Merodeproject te stappen kan Aarschot gebruikmaken van de promotionele partnerships van de Merode en worden de streekgebonden producten extra in de kijker gezet. Dit komt onze Aarschotse ondernemers ten goede. Ook wat logies betreft heeft onze stad veel te bieden, zoals de B&B’s De Meren, Het huis van peter Mot, Speelhoven… en de hotels ’s Hertogenmolens, Kasteel van Nieuwland, Pluimpapaver…


Uitbreiding perimeter de Merode

Het stadsbestuur is van oordeel dat Aarschot een meerwaarde kan bieden voor de toeristische aantrekkingskracht van de Merode en dat de Merode een meerwaarde vormt om Aarschot op toeristisch-recreatief vlak te promoten. Er kan dus een win-winsituatie gecreëerd worden.


Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de perimeter van het Merodegebied uitgebreid wordt. Vandaar dat de stad voorstelt om het Merodegebied uit te breiden in zuidelijke richting tot aan de N10 (Diestsesteenweg) en in westelijke richting tot aan het stadscentrum van Aarschot. Zo kunnen de landschappen rond de Orleanstoren en Speelhoven opgenomen worden in de perimeter.
Einde persbericht

André PEETERS

Burgemeester016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)

andre.peeters@aarschot.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina