Datum: 16 juli 2012Dovnload 10 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10 Kb.


Stad Aarschot

Departement communicatie, pr en lokale economie
Persbericht
Datum: 16 juli 2012

Onderwerp: Bouw van ‘Woonzorgcentrum De Oase’ gaat weldra van start

Meer info: André PEETERS - Burgemeester

016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)andre.peeters@aarschot.be

Bouw van ‘Woonzorgcentrum De Oase’ gaat weldra van start
Op donderdag 31 mei 2012 verleende het college van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van ‘Woonzorgcentrum De Oase’. Dit project is een nieuw initiatief van de private sector om tegemoet te komen aan de grote vraag naar aangepaste huisvesting voor senioren.
Naast het geplande project van het OCMW voor de bouw van een dienstencentrum met serviceflats is dit het tweede nieuwe project in Aarschot-centrum waarmee het college van burgemeester en schepen zijn beleid inzake huisvesting voor ouderen kan realiseren met behulp van de private sector.
Op maandag 11 juni 2012 bekrachtigde de Aarschotse gemeenteraad het nieuwe Lokaal Woonbeleidsplan dat de stad in samenwerking met alle huisvestingsactoren opmaakte en waarin de beleidslijnen voor de komende jaren worden uitgezet. In dit woonbeleidsplan staan heel wat maatregelen waarmee de stad Aarschot een aantal huisvestingsproblemen doeltreffend wil aanpakken.
‘Woonzorgcentrum De Oase’ is een nieuwbouwproject op de voormalige RITO-site. Deze site bevindt zich in het centrum van de stad, in de nabijheid van SIMA, SIBA en de zogenaamde 'Koninginnenwijk'. Dankzij dit nieuwbouwproject kunnen onze ouderen tot rust komen en de nodige begeleiding en zorg krijgen. Volgens de huidige planning zal de bouw in augustus 2012 van start gaan.
In de loop van 2011 verkocht het gemeenschapsonderwijs de site van 2,2 ha groot aan een private ontwikkelaar. Tot dan toe was de toekomst van het terrein altijd wat onzeker geweest. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Elisabethlaan gaf dit terrein in 2007 een definitieve bestemming als ‘zone voor een nieuwe inrichting voor openbaar nut in een groene omgeving’, met als doel het terrein een publieke functie te geven.
De laatste jaren was de RITO-site vooral gekend door haar sterk vervallen karakter. Het nieuwe project zal de hele zone omvormen tot een groene oase van rust. De oude barakken waarin vroeger lesgegeven werd, worden gesloopt. De afbraakwerken gingen vóór het bouwverlof van juli 2012 van start. In de plaats komt er een rusthuis voor 120 personen in een concept van kleinschalig wonen, een gedeelte met 44 serviceflats of assistentiewoningen en een parkgedeelte dat ook voor de buurtbewoners toegankelijk zal zijn. Alles tezamen wordt dit het ‘Woonzorgcentrum De Oase’.

De architectuur van de gebouwen is een sobere architectuur met een hoogwaardige detaillering. Er worden 2 aparte gebouwen opgetrokken van elk 3 bouwlagen hoog. Een luchtbrug zal beide gebouwen verbinden. Op de 2de verdieping worden de gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Meerdere polyvalente zalen, een fitnessruimte, een kapsalon, een ruime cafetaria met piazza, een bruine kroeg en verschillende rust- en zithoekjes zullen voor alle rusthuis- en serviceflatbewoners toegankelijk zijn.


‘Woonzorgcentrum De Oase’ zal ook zijn diensten ter beschikking stellen van senioren uit de buurt. De buitenruimte wordt ingericht als een parkruimte waar zowel bewoners als buurtbewoners in een groene omgeving tot rust kunnen komen. Op die manier wordt ook de relatie met de woonbuurt versterkt. Het woonzorgcentrum zal voldoen aan alle hedendaagse comfortvereisten.
Dit project realiseert zowel de doelstellingen van het Lokaal Woonbeleidsplan als de doelstellingen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Elisabethlaan. Het beantwoordt tevens aan de stijgende behoefte aan serviceflats en rusthuisbedden. De stad Aarschot is er dan ook van overtuigd dat dit project een meerwaarde zal betekenen voor de buurt en het algemeen welzijn van haar inwoners.
Einde persbericht


André PEETERS

Burgemeester016 55 03 39 (stadhuis) - 013 77 65 80 (thuis)

andre.peeters@aarschot.be

1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina