Datum: mei 2009 Betreft: korte impressie congresDovnload 14.99 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.99 Kb.
Aan: Collega's faculteit Informatica

Van: Marko van Eekelen & Anda Counotte

Datum: mei 2009

Betreft: korte impressie congres ICT2030; ICT Delta, maak de verbinding van ICTRegie op 12 mei 2009 in Media Plaza te Utrecht, zie ook www.ict2030.nl


ICT Regie is het nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie en stimuleert samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om te komen tot strategische onderzoeksagenda's.

Op ICT Delta wordt de notitie ICT2030 ICT-agenda voor de toekomst van Nederland aangeboden aan de Minister van Economische zaken; daarin is beschreven welke onmisbare rol ICT speelt in het realiseren van de langetermijnvisie van de overheid.

ICT Regie heeft een bureau (directeur Gerard van Oortmerssen), een Raad van toezicht (voorzitter Aad Veenman, NS) en een Adviesraad (voorzitter Paul 't Hoen).
Onder de ICT Regie zijn een aantal samenwerkingsverbanden; IIP's (ICT-innovatieplatforms); erkende platforms krijgen financiële en organisatorische steun van ICT Regie.

Erkende platforms zijn;


IIP Creatieve Industrie (CREATE)

IIP Health Support

IIP Intelligente Communicatie

IIP Mobiliteit als ICT-systeem (MAIS)

IIP ICT Veilig Verbonden (Security & Privacy)

IIP Software as a Service

IIP ICT in de Bouw

IIP Sensor Networks


Een nog niet erkend platform is:

IIP Duurzame ICT, zie http://www.iipduurzameict.nl/


Het programma was:

9.30-11.00 Openingsfilm, introductie op de drie tracks, 22 demo's, 7 stand, 7 starters
De openingsfilm is een mooie propagandafilm waar ICT in de maatschappij een rol speelt; jammer dat er geen teksten zijn toegevoegd. Leken begrijpen nu mogelijk niet altijd wat ze zien.

De demo's waren leuk, hoewel het handig was geweest als er tevoren een beschrijving was, zodat je doelgericht kon gaan kijken. Anda heeft oa. de rijvaardigheidtest bekeken (geeft advies over zuinig en veilig rijgedrag) en ketenbewaking voor Heineken.

Stand oa. Duurzame ICT; kennisgemaakt met Roel Croes (trekker); Marko en Anda zijn uitgenodigd om mee te schrijven aan een boek Duurzame ICT, hoofdstuk Software en energieverbruik en deel te nemen aan de stuurgroep van het IIP Duurzame ICT.

Starters: nieuwe leuke snufjes zoals trommelstokjes zonder trommel.

De intro op de tracks vond niet plaats.
De tracks waren:


 1. Mens en maatschappij, trekker prof. mr. Corien Prins (recht en informatisering, UvT)

 2. Media en interactie, trekker prof. dr. Emile Aarts (vice president Philips research en voorzitter stuurgroep IIP Duurzame ICT)

 3. Technologie en innovatie, trekker prof. dr. ir. Inald Lagendijk (Informatie- en communicatietechnologie TUDelft)


11-12 tracks

Anda volgde in track 3 onderdeel Goed leven.

1. bijdrage Telematicainstituut: oa. onderzoek naar fotolijstje in de kamer van een bejaarde of zieke waarop familieleden regelmatig updates van foto’s met hun activiteiten sturen en pda om pijn- en epilepsiepatienten te ondersteunen.

2. bijdrage van TNO: onderzoek naar woonwijk van de toekomst met integratie van wonen, werken en recreëren (mi. tamelijk wereldvreemd)

3. erg leuke bijdrage van Restaurant van de toekomst bij de WUR: camerasysteem om voedselvoorkeuren in echte omgeving vast te leggen om te bestuderen
12-13.30 lunch, discussietafels demo’s

Anda nam deel aan de discussietafel IIP Duurzame ICT

ontmoet en afgesproken samen te werken:

Michiel Cuijpers, projectmanager MJAee van ICT office

Marjan Vernooy, programmamanager ICT en onderzoek van Surf

Hans de Hart (bureau dat duurzame software maakt)

ik had gehoopt hier een deel van de stuurgroep te ontmoeten
13.30-14.30 tracks

Anda wilde graag volgen track 2 onderdeel Ecosystemen, ondanks aanmelding vooraf bleek dit vol; daarom track 3 onderdeel Mens-machine interactie

1. bijdrage TNO over OODA-loop van Boyd in 1976:

observe: see with skin project

orient: virtual teams en humanoid agents

decide: serious gaming om wereld scenorio’s door te oefenen

act: gedachten aansturen (tennissen via je hersenen) en oorlogtaktieken voorbereiden met realistic games

begrip croud sourcing = ellkaars hersenen/ geheugen gebruiken, bijvoorbeeld ondersteund door gedeelde PDA’s

2. bijdrage van TNO over e-Partners, bijvoorbeeld een i-cat als coach voor dieet/bewegen
14.30-17.00 plenair programma

Demonstratie Cinegrid (beeld en geluid in superkwaliteit)

Lezing dr. Robert Atkinson, chair Information Technology and Innovation Foundation USA:

Transforming the world with ICT

Eens per halve eeuw is er een technologische sprong; sinds midden 1990 fungeert ICT als ‘engine of change’ en als general purpose technology (GPT)

eigenschappen GPT:


 1. prijs daalt snel

 2. is overal

 3. maakt innovatie mogelijk (denk aan nieuwe businessmodelllen zoals Amazon.com, nieuwe processen, zoals mass customization en nieuwe producten/diensten zoals hybride auto’s en het human genome project)

 4. is drijvende kracht achter groei van productiviteit

Dit betekent voor beleidsontwikkelaars:  • ICT is een key driver voor improved quality of life

  • maakt tranformatie naar digitaal mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van education … financial services

  • faciliteren van digitale platforms (health IT, GIS, intelligent transportation, GIS, e-governement, etc)

  • support e-science + research into a new generation of ICT

  • maatregelen zoals het beschermen van intellectueel eigendom.


Aanbieden ICT2030 (staat downloadbaar op de site) aan Minister EZ;

speerpunten

aansluiten bij kabinetsvisie: gezond, veilig, welvarend en internationaal concurrerend NL

maatschappelijke uitdagingen van het kabinet:

 • duurzaamheid (energie en materialen)

 • mobiliteit

 • zorg

 • maatschappelijke veiligheid

 • waterbeheer- en kwaliteit

 • toponderzoek en -onderwijs

 • goeddraaiende economie

Daarbij is ICT de innovatie-as en -motor.

Het ICT-onderzoek dient te gaan over:


 • Beheersen van complexiteit

 • Vergroten van vertrouwen (digitale identiteit, betrouwbare systemen)

 • Integratie van bedrijfsprocessen

 • E-science: ICT voor wetenschappelijk onderzoek

 • Revolutionaire vernieuwing (dus niet alleen vraaggestuurd onderzoek)

Op de ICT-agenda staan de acties:

 1. Ondersteunen en versterken van het ICT-innovatie-ecosysteem

 2. Uitvoeren van innovatieprogramma’s en onderzoekprojecten

 3. Nederland profileren als wereldwijde proeftuin

 4. Ontwikkelen van ICT voor de wetenschap

 5. Verbeteren van scholing

 6. Dynamiek versterken met korte termijn acties

Daarna heeft Anda nog gesproken met Jan Dirk Schagen van HBO-i en HHS; hij is betrokken bij het herschrijven van Competenties van HBO-i-onderwijs.MCE/ANC/ICT-Delta_2009 van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina