Datum van de excursie: 18 April 2015Dovnload 77.88 Kb.
Datum22.12.2017
Grootte77.88 Kb.


Datum van de excursie:

18 April 2015Bezochte gebied:

Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad,

Excursie van 08.00 tot 16.30 uur

Begeleider:

Robert de Groot 

Nederlandse naam

English name

Scientific name

 

Fuut

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

(H)

Dodaars

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

 

Aalscholver

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

 

Grote zilverreiger

Great Egret

Casmerodius albus

 

Blauwe reiger

Grey Heron

Ardea cinerea

 

Ooievaar

White Stork

Ciconia ciconia

 

Lepelaar

(Eurasian) Spoonbill

Platalea leucorodia

 

Knobbelzwaan

Mute Swan

Cygnus olor

 

Grauwe gans

Greylag Goose

Anser anser

 

Brandgans

Barnacle Goose

Branta leucopsis

 

Bergeend

(Common) Shelduck

Tadorna tadorna

 

Nijlgans

Egyptian Goose

Alopochen aegyptiacus

 

Smient

(Eurasian) Wigeon

Anas penelope

 

Wilde eend

Mallard

Anas platyrhynchos

 

Krakeend

Gadwall

Anas strepera

 

Slobeend

(Northern) Shoveler

Anas clypeata

 

Wintertaling

(Common) Teal

Anas crecca

 

Tafeleend

(Common) Pochard

Aythya ferina

 

Kuifeend

Tufted Duck

Aythya fuligula

 

Nonnetje

Smew

Mergellus albellus

 

Bruine kiekendief

Marsh Harrier

Circus aeruginosus

 

Buizerd

(Common) Buzzard

Buteo buteo

 

Zeearend

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

 

Torenvalk

(Common) Kestrel

Falco tinnunculus

 

Waterhoen

Moorhen

Gallinula chloropus

 

Meerkoet

(Common) Coot

Fulica atra

 

Kluut

Avocet

Recurvirostra avosetta

 

Kleine plevier

Little ringed Plover

Charadrius dubius

 

Kievit

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

 

Tureluur

(Common) Redshank

Tringa totanus

 

Groenpootruiter

(Common) Greenshank

Tringa nebularia

 

Watersnip

(Common) Snipe

Gallinago gallinago

 

Dwergmeeuw

Little Gull

Larus minutus

 

Kokmeeuw

Black headed Gull

Chroicocephalus ridibundus

 

Zilvermeeuw

Herring Gull

Larus argentatus

 

Kleine mantelmeeuw

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

 

Visdief

(Common) Tern

Sterna hirundo

 

Houtduif

Wood Pigeon

Columba palumbus

 

Holenduif

Stock Dove

Columba oenas

 

IJsvogel

(Common) Kingfisher

Alcedo atthis

 

Oeverzwaluw

Sand Martin

Riparia riparia

 

Boerenzwaluw

Barn Swallow

Hirundo rustica

 

Huiszwaluw

House Martin

Delichon urbica

 

Witte kwikstaart

White Wagtail

Motacilla alba

(H)

Winterkoning

Wren

Troglodytes troglodytes

 

Heggemus

Dunnock

Prunella modularis

 

Roodborst

Robin

Erithacus rubecula

 

Blauwborst

Bluethroat

Luscinia svecica

 

Merel

Blackbird

Turdus merula

 

Beflijster

Ring Ouzel

Turdus torquatus

 

Zanglijster

Song Thrush

Turdus philomelos

 

Rietzanger

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

 

Braamsluiper

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

 

Zwartkop

Blackcap

Sylvia atricapilla

 

Fitis

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

 

Tjiftjaf

Chiffchaff

Phylloscopus collybita

 

Pimpelmees

Blue Tit

Parus caeruleus

 

Koolmees

Great Tit

Parus major

 

Spreeuw

(Common) Starling

Sturnus vulgaris

 

Gaai

(Eurasian) Jay

Garrulus glandarius

 

Ekster

Magpie

Pica pica

 

Raaf

(Common) Raven

Corvus corax

 

Zwarte kraai

Carrion Crow

Corvus corone

 

Huismus

House Sparrow

Passer domesticus

 

Vink

Chaffinch

Fringilla coelebs

 

Groenling

Greenfinch

Chloris chloris

 

Putter

Goldfinch

Carduelis carduelis

 

Kneu

Linnet

Carduelis cannabina

 (H)

Rietgors

Reed Bunting

Emberiza schoeniclus

 

..

..

..

 

66

3

69

 

Soorten waargenomen / Species observed

(H) = Alleen gehoord / Heard only

Total

Opmerkelijk: Dwergmeeuwen vlak bij.

Weer: Zonnig met af en toe een wolkje, frisse wind 3 Beaufort uit ZW. Temperatuur rond 12 °C, hoger dan gevoelstemperatuur wanneer je in de wind loopt.

Nummers tussen haakjes corresponderen met nummers op de kaart hieronder. Groene tekst is algemene beschrijving, zwart is waargenomen op excursie


Vertrek vanaf het hotel Lepelaar langs de A6. Richting Lelystad en dan met een bocht weer naar het zuiden. Nog voordat we in het voertuig zitten, eerst de twee Ooievaars bewonderd, die bij de plas daar op het nest zitten. In de bomen verder Groenling, Putter en Kneu. Mooi alles in de zon. Bij de afslag van de A6 zitten er meerdere nesten van Ooievaar in de hoogspanningsmast. Dat is al meerdere jaren zo. Langs de Torenvalkweg naar het zuiden rijdend zien we in de verte zes Reeën die zich aan de luzerne volvreten. Weer Putters, een hele berm vol, die ineens bijna allemaal wegvliegen wanneer we in de buurt komen. Het kost moeite om er nog twee goed in de telescoop te zien. Vlaamse Gaaien, er waren de dag er voor twee Belgen mee die ook niet begrepen waarom die naam nou zo nodig in “Gaai” moest worden veranderd. De eerste van vele Buizerds die dag. .Krakeendhut (5) en Poelruiterhut (6) Een terrein dat opnieuw is ingericht om dezelfde vier landschappen te hebben als in de Oostvaardersplassen. Maar hier is een aantal paden aangelegd waardoor men toegang heeft en die landschappen kan verkennen. Open water, grasland, rietkragen en wilgenbos. De twee metalen hutten stonden er van oudsher al, het houten kijkscherm is nieuw: Eerst gaan we even langs de sluis in de Lage Vaart. Er vliegen al Huiszwaluwen rond. En een aantal nesten ziet er nog intact uit. Wanneer we terugrijden horen we het jodelen van Dodaars in de vijvertjes aan de zuidkant van de Knardijk. Een Watersnip vliegt op, maar de Dodaars blijft uit beeld. We lopen vanaf de Knardijk een rondje langs de hut “Krakeend”. Vraatsporen van Bever, maar om deze tijd is de kans om ze te zien heel klein. Langs het hek Kneuen. Bij het inmiddels dubbele hek voor de hut aangekomen, zien we Groenpootruiters in een drassig landje, vier duidelijk te zien. Een IJsvogel vliegt langs en laat het blauw schitteren. Kort maar krachtig. In de hut hebben we een tableau eenden voor ons neus, gelukkig allemaal in leven. Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Wilde eend. Het blijft vergelijken en kenmerken naar identificatie omzetten. Veel Boeren- en Oeverzwaluwen, en plots valt het op dat de meeuwen toch wel heel erg zwarte koppen en ondervleugels hebben: Dwergmeeuw. Deze kennis wordt bij andere bezoekers uitgeruild tegen het laten aanduiden van de plek waar er Beflijsters zitten. We krijgen er meerderen in beeld, man en vrouw. Soms heel brede banen wit op de borst. Via het fietspad en de reeds eerder bereden weg komen we weer bij het voertuig.
Zeearend (10) Deze plek wordt in de winter vaak afgesloten, om in de Driehoek (het voormalig bos er vlak voor) rust te bieden aan de grote grazers. Het pad naar deze hut begint bij het Informatiecentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk. Vandaar kan je in 15 minuten naar deze hut wandelen, maar er is vaak onderweg meer te zien. Karpers onder de bruggen, mezen, Boomkruiper en soms Grauwe Vliegenvanger in het bos. Daarna blijkt dus dit keer dat we nog steeds alleen naar de Schollevaar hut kunnen Op de parkeerplaats Roodborst, en in de eerste vijver een grote zonnende schildpad. Het dier zit hier al meerdere jaren en is op het schild al zo’n 30 cm lang. Even verder Koolmees, Vink, en een blik op de verwoeste bomen. Langs de dijk naar de Schollevaar is het redelijk druk, dus we hebben mazzel om twee Blauwborsten te zien, een Rietzanger doet zijn performance, mooi in beeld, mooi krassend gezongen lied en fraaie parachutevlucht. Er zou aan de overkant een Gekraagde Roodstaart moeten zitten, maar die lukt ons niet hem te zien, tegenlicht en afstand.
Grote Praambult (8) Uitzicht over een heel groot terrein. Recht vooruit het oude talud van de brug. Links ervan de restanten van een bos van Vlier, wilg en wat Meidoorn. Volkomen weggegeten door Edelherten en Konik-paarden, die in de winter de bast van de bomen pellen. Rechts een zandvlakte met waterplassen, let hier op Vos, Raaf, in de bomen er om heen zit ook vaker een Havik en vrijwel zeker Buizerd. Heckrund loopt hier ook meestal in beeld: Ondanks trillende lucht toch duidelijk twee Zeearenden in beeld. Er zit er een op het nest, en een ander in een boom daar dicht bij. Buizerds en zelfs Aalscholvers vliegen al op de thermiek, maar de Zeearenden zijn kennelijk al volgegeten, en hoeven niet zo nodig. Er zijn nog steeds grote groepen Brandganzen, ze vallen in het niet bij de honderden grote grazers. Er komen ook meerdere groepen duiven voorbij, maar die tellen niet, het zijn postduiven. Lunch, koffie, thee.

Vanwege een wegafzetting moeten we langs de Ibisweg naar het zuiden en dan weer naar afslag 8 van de A6, naar het volgende punt:


Oostvaarder(1), NME Centrum gemeente Almere. Twee verdiepingen vogelplezier. Op de eerst verdieping een zaal met glazen ramen die een goed uitzicht biedt op de Oostvaardersplassen. Soms, in de zomer, kunnen de ramen open geschoven. Op de tweede verdieping ligt het Kraaiennest, een open balkon, wel met een dak erboven, maar zonder de vertekening die zelfs de beste ruiten toch nog altijd geven. Op de eilandjes in het meer voor dit gebouw broeden Kluut, Kievit, Kleine Plevier: Altijd zijn er Grauwe Ganzen en het spektakel van een Vos in de lente die de gansjes belaagt. Goede kans op meerdere soorten roofvogels, Zeearend, Slechtvalk, Bruine Kiekendief maar ook Sperwer, Havik, Buizerd en soms, voor een paar dagen in de herfst Visarend:. De eerste verdieping is het meest comfortabel, je hebt het goede uitzicht, maar niet de wind. Kluten broeden op het tweede eiland rechts. Een broedende Kievit, Grauwe Gans. Op de oevers van de plas zitten Kleine Mantelmeeuwen, Aalscholvers, Krakeend en Wintertaling. Een Vos hinkepoot door het beeld, het dier heeft kennelijk gevochten, en gaat in het volle zonnetje liggen. Er vlak bij ligt een kadaver, maar het is niet duidelijk of die vos er iets mee te maken heeft. Een klein aantal Raven vindt het kadaver wel interessant, alhoewel niet te zien is of het al geopend is. Als er nog geen beest door de huid heen is gegaan (Zeearend of, vooral, Vos) dan kan een Raaf er ook weinig mee. Als we nog een verdieping hoger staan, is het kadaver nog niet goed genoeg in beeld, het ligt in een lager deel van het veld. Wat betreft de kleur lijkt het een Edelhert te zijn.

Kwelwater (15) Parkeerplaats met inrit die haaks staat op de Oostvaardersdijk, voorzichtig. Ernaast gelegen op een van de laagste punten van Zuid Flevoland enkele hectares ondiep water. Een plas die misschien iets ondieper wordt in de zomer, maar nooit opdroogt. Tegen de herfst is het waterpeil vaak laag en waadvogels foerageren dan in de vrijgekomen modder. Kluut, Tureluur, Witgat, Watersnip. Enorm rietveld naast de plas. Als we Blauwborsten zien of Baardmannen dan is het hier : Een achttal Tureluurs. Meerdere stellen Bergeend, en af en toe een Grote Zilverreiger. Vanaf het doodlopende stuk dijk zien we nog een laatste vrouw Nonnetje. Het mannetje en het tweede vrouwtje die er gisteren nog bij zaten zien we nu niet. Wel heel veel Fuut, Kuifeend, Aalscholver.


Trekvogellandje (18) Een stukje land dat nooit ergens toe heeft gediend. Nu ingericht als een plas-draslandje. Valt in de zomer droog, maar wanneer er water zichtbaar is dan zitten er vaak veel vogels. Zwarte Ibis, Kleine Zilverreiger, Roerdomp en Ooievaar zijn hier gezien. Ook in de bosjes tussen het veld en de sluis verschillende zangvogels: Zanglijster, Groenling, Fitis, Tjiftjaf, Kneu en Braamsluiper, Grasmus, Putter en Nachtegaal : We zien de Grasmus en de Nachtegaal niet, maar de andere zangvogels wel. Grote Zilverreiger, Kievit, Blauwe Reiger ook. Het paadje achterlangs, parallel aan het fietspad levert een glimp van een Zwartkop op. Bij het bezoekerscentrum koppen we een paar Huismussen in. Heel vaak is dit de enige plek in een excursie waar we de soort zien. Eigenlijk zou het dier van naam moeten veranderen: Terrasjesmus, Passer horeca.
Parking Zuid (16) Parkeerplaats met inrit die haaks staat op de Oostvaardersdijk, voorzichtig. Naast de dijk is er een tien meter brede rietrand, natuurlijk afhankelijk van seizoen een kans op Blauwborst, Waterral, maar vaak doortrekkende vogels, de Oostvaardersdijk is een trekroute voor zangvogels maar ook voor Koekoek, Boomvalk, Sperwer. Het blijft hier opletten. In het ondiepe meer staat een lange rij struiken die als broedkolonie dienen voor Aalscholvers, maar ook voor Lepelaar en zeker als roest voor deze soorten en Grote Zilverreiger : .Een stop die de Lepelaar oplevert. Vanaf de dijk zagen we ze al, maar daar mag je niet zo maar stoppen. Terugkijkend toch nog twee in beeld. Ook Aalscholvers, de kolonie in de struikjes is behoorlijk bezet. Daar zitten nu nog geen witte vogels tussen. Alleen maar Aalscholvers dus. Vanaf hier keren we terug naar de A6. Bij Haje, hotel/cafe/tankstop/parkeerplaats lopen we nog even naar de plas erachter. Tientallen Oeverzwaluwen, in de buurt van de Oeverzwaluwwal. Dat is een betonnen muur met gaten er in waar Oeverzwaluwen graag gebruik van maken, de meeste gaten vertonen tekenen dat ze gebruikt worden/zijn. Iets verder een tweetal Zwartkop en Pimpel- en Koolmees.
Meer weten? Boeken over de Oostvaardersplassen:


Titel: De Oostvaardersplassen, voorbij de grenzen

van het vertrouwde. Fotography: Ruben Smit.

Tekst: Rinske Hillen and Jan Daan Hillen, in samenwerking

met Frans Vera. ISBN 978-90-816300-1-6.


Titel: Oostvaardersplassen, nieuwe natuur op oude zeebodem. Samenstelling: Bremer, P., Berg, L van den, Euverman, G., Wigbels, V., Tempel, J. Uitgever : Staatsbosbeheer

ISBN: 90-805009-2-5
Hutten en uitkijkheuvels in Flevoland, in of bij het gebied van de Oostvaardersplassen.


Excursie in opdracht van

Flevo Bird Watching uitgevoerd door:De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina