David en de Filistijnse voorhuiden De leden zijn verdeeld over 4 groepenDovnload 66.17 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte66.17 Kb.
David en de Filistijnse voorhuiden
De leden zijn verdeeld over 4 groepen.

 • Elke speler van de groep heeft een persoonlijke fiche, met daarop een nummer.

 • Daarnaast beschikt de groep over een controlekaart, waarop de te verdienen “momenten” uit het leven van David staan, en het tijdstip waarop ze de laatste post verlaten hebben.

 • Tijdens het spel kunnen ze ook voorwerpen uit het leven van David verdienen.

Er zijn 4 posten, waar ze langs kunnen gaan. • Elke post beschikt over een horloge (die exact gelijkstaat), een pen, een lijst met opdrachten, …

Als een groep langskomt:

 • vraagt hij hun controlekaart, en kijkt wanneer ze vertrokken zijn bij de vorige post.

 • Daarna kijkt hij op het traject, of hij hen een “moment” uit het leven van David kan laten beleven.

 • Zo ja, dan moet hier eerst voor betaald worden: als ze minder dan 5 minuten onderweg waren, kost hen dat 2 “nummers”, tussen de 5 en 10 minuten kost dit 3 nummers, en zo verder.
  Zodra er een David verkozen is (zie verder) kan die in sommige situaties zijn nummer (en dus zijn kans op herverkiezing) kwijtraken.

 • Na het uitvoeren van de opdracht krijgen ze (en /of)

  • Een stuk uit het leven van David

  • Een voorwerp

  • Nieuwe nummers

Halfweg het spel, en op het einde, is er een verkiezingsronde. De postjes weten dit, en sturen de groepen naar het centrale punt. Hier mogen alle leden van de groep, die nog beschikken over een nummer, zich verkiesbaar stellen. Alle leden van de groep mogen een stem uitbrengen, en degene met de meeste stemmen wordt de David van de groep.


Op het einde van het spel (na de 2de verkiezing) kiezen de 4 Davids uit DE HELE GROEP (exclusief leiding) een helper. Alle andere leden zijn Filistijnen die in het hele bos mogen rondlopen. Zij hebben elk een das achteraan in de broek hangen (een “voorhuid”). De David die met het meeste dassen terugkeert (bij het fluitsignaal) is de winnaar van de avond.

Andere nota’s:  • Als David in het legerkamp van Absolom binnesluipt, spelen we dodende straal

  • Op de fiche van de groepen staat links een netwerk met afhankelijkheden, en rechts een kolom waar tijden ingevuld kunnen worden.

Knooppunten: 1. David door Samuël gezalfd

 2. David verdrijft de kwade geest van Saul

 3. David verslaat Goliath, en de overige Filistijnse vorsten
  David vlucht omdat Saul jaloers is op het succes van David.
  David leeft met zijn outlaws in de woestijn
  David spaart Saul bij Engedi

 4. Nabal en Abigail

 5. Jonathan sluit een verbond met David

 6. De stunt van David en Abisai (David spaart het leven van Saul)

 7. Saul sterft

 8. David wordt koning

 9. Bathseba wordt zwanger en Uria wordt uit de weg geruimd

 10. De profeet Natan

 11. Staatsgreep en dood van Absolom

 12. Davids einde
Aankomst

Vertrek


De stam Levi
Nummer / Titel

2. David verdrijft de kwade geest van Saul

Vereiste nummers

1

Verhaal

Saul wordt stilaan gek, en er wordt een remedie gezocht: iemand die niet snel bang is, en goed muziek kan spelen. De keuze valt op David, en de muziek die hij speelt helpt nog ook.

Spel / Opdracht

Een korte, snelle muziekkwis: wie juist antwoord op de vraag moet zijn cijfer afgeven. Er moeten N vragen juist beantwoord worden.

Beloning

Een (papieren) Katapult
Nummer / Titel

4. Nabal en Abigail

Vereiste nummers

3

Verhaal

Als David met zijn bende in de woestijn rondzwerft, komen ze aan het domein van Nabal, een schatrijk man. Een boodschapper van David komt vragen of ze iets te eten krijgen, maar hij weigert botweg. Abigail, de vrouw van Nabal, weet dat dit een slecht idee is, want de bende van David zal de boel kort en klein komen slaan. Ze gaat David dan ook tegemoet met een hele hoop eten, en kan de gemoederen bedaren. Als ze terugkomt en aan Nabal vertelt wat ze gedaan heeft, krijgt die een hartaanval. Abigail wordt door David als vrouw aangenomen.

Spel / Opdracht

Net als Abigail rennen we met een hele hoop eten (een baal met waterballonnen in) een afstand.

BeloningNummer / Titel

8. David wordt koning

Vereiste nummers

David wordt meteen gezalfd tot koning van Juda, en een zoon van Saul, Isboseth wordt koning van Israël. Deze laatste wordt echter vermoord, waarna David ook koning wordt van Israël. David verovert Jeruzalem, en maakt er zijn hoofdstad van.

Verhaal

7 en een wapenuitrusting

Spel / Opdracht

De groep is Jeruzalem, de begeleider is David.

De leden van de groep vormen een kring, en haken stevig in elkaar. De begeleider tracht hierin in te breken.BeloningNummer / Titel

10. De profeet Natan

Vereiste nummers

9

Verhaal

De profeet Natan komt langs en vertelt een verhaaltje: 'Er waren in een plaats twee mannen. De een was rijk en hij bezat veel geld, runderen en schapen. De ander was doodarm. Hij had niets behalve een enkel lammetje dat hij met de fles had grootgebracht. Het diertje was zó aan hem gehecht, dat het op zijn schoot sliep, van zijn bord at en uit zijn beker dronk. Het speelde met de kinderen van de arme man en het was voor hem net een soort dochtertje. Op een dag kreeg de rijke man visite en hij wilde zijn bezoek een dineetje met gebraden vlees voorzetten. Hij nam echter niet een beest uit zijn eigen grote kudde maar stal het lammetje van de arme buurman. Hij slachtte het diertje en zette het als braadvlees op zijn feesttafel. Wat vindt u daarvan, majesteit?' Dit verhaal van Natan trof feilloos doel want het beschreef een situatie die David, als voormalige schaapherder, zeer goed kon invoelen. David was dan ook buitengewoon verontwaardigd en hij zei: 'Die rijke vent is een schoft. Hij zou ter dood gebracht moeten worden. En dat lam moet hij viervoudig vergoeden omdat hij geen hart in zijn lijf had en geen enkel medelijden.'

Natan antwoord: 'Majesteit, u bent die man. U hebt Uria laten vermoorden omdat u zijn vrouw had versierd. God heeft u weliswaar als koning over Israël gemaakt en dat zult u ook wel blijven, maar vanaf nu zult u geen rust en geen geluk meer kennen. Uw zoontje zal sterven, uw vrouwen zullen bij anderen slapen en er zal geen vrede in uw gezin meer zijn.'Spel / Opdracht

En korte kwis over het verhaal tot hiertoe. N x 2 vragen, per fout antwoord verlies je een nummer.

BeloningJudaNummer / Titel

1. David door Samuël gezalfd

Vereiste nummers

Geen

Verhaal

Saul is bij de Heer in ongenade gevallen, en God stuurt Samuël er op uit om een nieuwe koning te zoeken. Door het lot wordt bepaald dat een van de zonen van Isaï koning moet worden. De Heer wijst ze een voor een af, tot de jongste zoon, die nog bij de schapen was, gehaald wordt. Die wordt het dan.

Spel / Opdracht

Pel N noten voor de olie, zodat we David kunnen zalven.

Beloning

De gepelde noten.
Nummer / Titel

3. David verslaat Goliath, en de overige Filistijnse vorsten
David vlucht omdat Saul jaloers is op het succes van David.

Vereiste nummers

1 en een katapult

Verhaal

De Filistijnen bereiden een oorlog voor. Als beide legers tegenover elkaar staan, is er niemand die de Filistijnse kampioen aandurft. Uiteindelijk treed David, op dat moment slechts op bezoek bij zijn broers, naar voor en verslaat de reus met zijn slinger. Dit is zo’n succes dat hij legeraanvoerder wordt, en zo de Filistijnen verslaat.

Saul wordt jaloers op dit succes, en wil David vermoorden, maar die vlucht.Spel / Opdracht

Met de katapult schieten naar een doel tot het N keer raak is.


BeloningNummer / Titel

7. Saul sterft

Vereiste nummers

5 en 6

Verhaal

Doordat Saul de hele tijd achter David aanzit, denken de Filistijnen dat hun tijd gekomen is: opnieuw vallen ze Saul aan. Tijdens een grote veldslag dringen ze tot bij Saul door, en doden zijn zonen, waaronder Jonatan. Voordat ze Saul kunnen doden pleegt die zelfmoord door zich op zijn eigen zwaard te storten.

Spel / Opdracht

In een veldslag is het belangrijk om hindernissen te kunnen overwinnen: je moet bijvoorbeeld goed over beken kunnen springen. De hele groep moet telkens over breder wordende beken (afgebakend met touwen) springen. Deze opdracht gaat door tot niemand meer over de beek kan springen: ze verliezen dus altijd.


Beloning

Sorry, door jullie gestuntel is Saul dood. Neem zijn wapenuitrusting dan maar mee…
Nummer / Titel

11. Staatsgreep en dood van Absolom

Vereiste nummers

8

Verhaal

Absolom, een van de zonen van David, begint het gezag van David te ondermijnen, en het komt zover dat David moet vluchten voor de samenzweerders. In een grote veldslag sneuvelt Absolom, alhoewel David had bevolen dat dit niet mocht gebeuren.

Spel / Opdracht

Wacht op een andere groep, en daag die uit met Australische Achtervolging, terwijl de hele groep aan elkaar gebonden is met de polsen. De winnaar hoeft geen nummers af te geven, maar krijgt die van de verliezer.


BeloningNummer / Titel

12. Davids einde

Vereiste nummers

10 en 11

Verhaal

Ondanks alle veldslagen sterft David als oude man in bed. Op zijn sterfbed benoemt hij Salomo tot zijn opvolger, en geeft hem opdracht om zijn plicht tegenover God te blijven volbrengen.

Spel / Opdracht

Slotspektakel.


BeloningJozefNummer / Titel

1. David door Samuël gezalfd

Vereiste nummers

Geen

Verhaal

Saul is bij de Heer in ongenade gevallen, en God stuurt Samuël er op uit om een nieuwe koning te zoeken. Door het lot wordt bepaald dat een van de zonen van Isaï koning moet worden. De Heer wijst ze een voor een af, tot de jongste zoon, die nog bij de schapen was, gehaald wordt. Die wordt het dan.

Spel / Opdracht

Pel N noten voor de olie, zodat we David kunnen zalven.

Beloning

De gepelde noten.
Nummer / Titel

5. Jonathan sluit een verbond met David

Vereiste nummers

2

Verhaal

Doordat David aan het hof verblijft, groeit er langzaam een hechte band tussen David en de zoon van Saul: Jonatan.

Spel / Opdracht

Per 2 deelnemers wordt een vraag gesteld, waarbij A het antwoord van B voorspelt. A moet N keer juist gokken. Het zijn vragen als “wat is je lievelingskleur?”

BeloningNummer / Titel

6. De stunt van David en Abisai (David spaart het leven van Saul)

Vereiste nummers

4

Verhaal

David wordt opgejaagd door Saul, maar op een nacht sluipt hij men enkele handlangers het kamp van Saul in, en steelt de speer en de waterkruik van Saul. ’s Ochtends roept hij naar het kamp dat Saul niet goed bewaakt werd…

Spel / Opdracht

Dodende straal, er moeten N personen het kamp binnendringen.

Beloning

Speer en waterkruik
Nummer / Titel

9. Bathseba en Uria

Vereiste nummers

8

Verhaal

Van op het dak van zijn paleis kijkt David de stad in, en ziet daar een dame baden op haar dak. David is meteen verliefd, en laat Bathseba, zo heet de vrouw, bij zich komen. Van het een komt het ander, en Bathseba wordt zwanger. Het probleem is dat ze getrouwd is met Uria, een soldaat van David, die al lang aan het front is, en met de zwangerschap dus niets te maken kan hebben.

Om te zorgen dat Uria niet kan protesteren, laat hij hem in de frontlinie zetten, waar hij dan ook sneuvelt.Spel / Opdracht

Zoek N keer de generaal (vgl. Dirigentje)

BeloningMateriaal: • Noten

 • Een katapult en een doel

 • Papieren katapult

 • Papieren speer en papieren waterkruik

 • Papieren wapenuitrusting

 • Een baal

 • Ballonnen

 • “persoonlijke” vragen (zie 5)

 • Dassen (australische achtervolging, en voor het slotspektakel)

 • Nummers om te verdienen en kwijt te spelen.

 • Muziekkwis

 • Een kwis over de tekstjes uit postjes 1 tot en met 10.


De wapenuitrusting van Saul
De katapult van DavidDe drinkbeker en de speer van SaulDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina