Dco internationaal en Ruimtelijk Beleid Vaste Commissie voor lnvDovnload 15.49 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte15.49 Kb.


DCO Internationaal en Ruimtelijk Beleid

Vaste Commissie voor LNV


Aan

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Plaats en Datum

Den Haag,

25 juni 2008

Betreft

Dreigende sluiting Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel

Ons kenmerk

08-LNV-B-89Namens de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bericht ik u het volgende.


Op 1 juli dreigt de Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel de deuren van haar opvang te moeten sluiten. Bijna 600 dieren komen hiermee op straat te staan. Het alternatief is een dwangsom van 75.000 euro. Het overplaatsen van de dieren lijkt niet mogelijk door het gebrek aan capaciteit binnen de opvangcentra in Nederland en de specifieke groep dieren die hier wordt gehouden. Geen enkele andere gemeente lijkt bovendien bereid om een dergelijke dierenopvang binnen haar gemeentegrenzen toe te laten. Tegelijkertijd zijn de dieren in de opvang van de Stichting uit het hele land afkomstig. Dit geeft aan dat de problematiek gemeentegrensoverschrijdend is.
De leden van de commissie willen u de volgende vragen stellen:


  1. Bent u bereid zich in te spannen voor behoud van de opvang van Stichting Dierenthuis te Aarle-Rixtel en hiermee te voorkomen dat honderden dieren afkomstig uit heel Nederland op straat belanden of worden afgemaakt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, bent u bereid zich in te spannen voor een spoedige en passende oplossing voor deze dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  2. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van zwerfdieren en verwilderde zwerfkatten, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek en de landelijke verontwaardiging die hier inmiddels over ontstaan is? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  3. Bent u bereid zich in te spannen voor een landelijke dekking van opvangcentra voor onplaatsbare dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Gezien de dreigende sluiting van de Stichting Dierenthuis verzoekt de commissie u de vragen voor 30 juni a.s. te beantwoorden.
Hoogachtend,mw. drs. C.J.M. Dortmans

griffier van de vaste commissie voor LNV
Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

Den Haag
Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel:

070-318 2050

Fax:

070-318 3433E-mail:

cie.lnv@tweedekamer.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina