De Antieke Mens Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Compilatie*, vertaling, plaatjes, tabel en voetnoten door M. V. U stamt niet af van apen. Evolutionisten willen uw genealogie stelenDovnload 136.55 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte136.55 Kb.
De Antieke Mens

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977.


Compilatie*, vertaling, plaatjes, tabel en voetnoten door M.V.

U stamt niet af van apen. Evolutionisten willen uw genealogie stelen. Sta ze dat niet toe. Zij willen u verdierlijken, maar de evolutietheorie is een mythe. God schiep alles; het bewijsmateriaal wijst daar duidelijk op. De gegevens hierna kan u op verschillende plaatsen op het web terugvinden.


INHOUD:

  1. Interessante feiten: enkele fundamentele feiten die u moet weten.

  2. Fundamentele vragen: vragen die evolutionisten niet wensen te beantwoorden.

  3. Hominiden: deze worden verondersteld uw voorouders te zijn, maar dat is niet zo.

  4. De vroege mens: hier enkele feiten over echte mensen uit het verleden.

  5. Menselijke voetafdrukken: grote voetafdrukken van mensen in oude tijden.

  6. Overblijfselen in steenkool en rotsen: wist u dat er mens-gemaakte objecten werden gevonden in steenkool, rotsen en andere dingen?

  7. De intelligentie van de antieke mens: onze voorzaten waren intelligenter dan wij vandaag.

  8. De talen van de antieke mens: oude talen stammen van mensensoorten die intelligenter waren dan wij vandaag.

  9. De plaats van oorsprong van de antieke mens: waar leefden volgens de bewijzen onze voorzaten het eerst?

  10. Landbouw en veeteelt van de antieke mens: de originele locaties helpen ons ook vast te stellen waar we de eerste bewijzen vinden van onze voorzaten.


1. INTERESSANTE FEITEN

Holbewoners en aapmensen. Reeds van in de lagere school vertellen de schoolboeken over “holbewoners” in dierlijke vellen. Ons wordt gezegd dat wij afstammen uit een lijn van apen en kleinere dieren. Ons wordt ook gezegd dat er beenderen werden gevonden die half-aap en half-mens zijn. Wat is de waarheid hiervan?

Gestopte evolutie. Er is geen enkel bewijs beschikbaar over menselijke overblijfselen uit vroegere tijden die de evolutietheorie zouden ondersteunen. Wegens dit blinkende feit, trachten evolutionisten een zijsprong te maken door te verklaren dat de mens zo’n 100.000 jaar geleden “gestopt” is met evolueren. Dit is gewoon een poging om het bewijsmateriaal weg te redeneren!

Eigenlijk moet niemand er verbaasd over zijn dat er geen bewijzen bestaan voor menselijke afstamming uit andere soorten, omdat er evenmin bewijzen zijn dat er ooit evolutie zou geweest zijn bij planten of dieren.Waarom minder dan vijf millennia? Indien de mens de laatste 100.000 jaar altijd dezelfde is gebleven, waarom heeft hij dan vanaf 100.000 jaar geleden geen geschriften geproduceerd, of technologieën, steden, en al de rest? Waarom gaat de menselijke geschiedenis slechts minder dan 5.000 jaar terug?

Geheel verschillend van apen.1 Indien de mens afstamt van aapachtige wezens, dan zouden wij als hen moeten zijn. Maar wij hebben een verschillend DNA. Het aantal wervels in onze ruggegraat is verschillend. Onze breincapaciteiten zijn geheel verschillend. Vele andere verschillen kunnen geciteerd worden.

Primitieve volkeren. In sommige gebieden hebben antieke mensen zich bewogen in moeilijke klimatologische omstandigheden, en leefden ze voor een tijd in “steentijd culturen”, totdat zij de gelegenheid hadden om steden te bouwen en aan landbouw te doen, en ze hielden zich bezig met veeteelt. In sommige locaties (zoals in Nieuw-Guinea), waren de omstandigheden zo moeilijk dat het steentijd-leven werd behouden tot op vandaag. Maar een kind uit Nieuw-Guinea kan opgevoed worden in een moderne cultuur, het kan aan de universiteit studeren en binnentreden in de moderne wereld.

Soms leefden de mensen voor een tijd in grotten, totdat zij zich in huizen konden vestigen. Er zijn bewijzen dat zowel antieke als hedendaagse volkeren in huizen leefden, terwijl anderen onder bomen of in grotten.Neanderthalers. Dit waren mensen die enkele duizend jaar geleden in Europa leefden. Zij woonden een tijd in grotten, en hadden schedels die uitgesproken groter waren dan de onze. Dat betekent dat zij intelligenter waren dan wij vandaag! Dit feit gaat uiteraard niet samen met de evolutietheorie. De Neanderthalers hadden rachitis (Engelse ziekte) en artritis, wegens het arme dieet en het vochtige, koude klimaat waarin zij leefden. Wetenschappers hebben gezegd dat dit de gebogen dijbenen veroorzaakte en de zwaardere wenkbrauwrichels. De Neanderthalers leefden in een tijd dat er weinig zonlicht was.

De bewijzen tonen aan dat ook in recentere eeuwen Neanderthalers hebben geleefd. Eén Neanderthaler werd begraven gevonden in een middeleeuwse maliënkolder.Cro-Magnon mens. Dit waren duidelijk ook mensen. Sommigen waren meer dan 1.85m lang, met een schedelcapaciteit die iets groter was dan de onze. Zij waren gewone mensen, geen apen, en zij voorzien niet in een bewijs voor de overgang van aap naar mens.
2. FUNDAMENTELE VRAGEN

Maar wat dan met de ‘aapmensen’ waarvan we lezen in de kranten - die schepselen van meer dan een miljoen jaar oud, half-aap en half-mens?

We zullen ons nu buigen over een lange lijst van voorwendsels en bedrog. Tijdens het overlopen kan u best de volgende vragen stellen:

Hoe komt het dat er telkens slechts één specimen wordt gevonden? Waarom niet honderden of duizenden? Indien dit onze voorzaten zijn, dan horen er miljoenen van te zijn.

Waarom zijn er slechts kleine stukjes beenderen gevonden voor elk specimen - nooit, werkelijk nooit een volledig skelet? En hoe minder er gevonden wordt, hoe meer theorieën er kunnen gemaakt worden.

Hoe komt het dat deze bijzondere beenderen niet bederven, niettegenstaande ze worden verondersteld “een miljoen jaar oud” te zijn? De waarheid is dat beenderen wegrotten binnen enkele eeuwen tijds. Verwar feitelijke beenderen niet met fossiele afdrukken ervan in gesteenten; ze zijn verschillend. Er werden grote aantallen fossielen gevormd onder compressie, in leisteen, grind en kleisoorten, in de tijd van de zondvloed. Gewoonlijk verdwijnen feitelijke beenderen in enkele eeuwen tijds. Hoe kunnen er dan “een miljoen jaar oude beenderen” gevonden worden in vochtige aarde zoals in Indonesië, China en Engeland, zoals beweerd wordt door evolutionisten? Dit kan niet. Beenderen rotten in vochtige klimatologische omstandigheden nog sneller.
3. HOMINIDEN

Mensen die met weinig stukjes beenderen werken, en daar grote beweringen over doen, worden beroemd, overladen met eerbewijzen en ontvangen mooie bezoldigingen. Maar al die beenderen die zij bijeenbrachten kunnen niet eens een keukentafel vullen. Hier zijn ze:Java-mens. In 1891, in een vochtige plaats bij een rivier op Java, vond Eugene Dubois een schedelkap, vijftien meter daar vandaan een dijbeen, en later, op een andere locatie, drie tanden. Dubois besliste gewoon dat ze alle van hetzelfde individu waren en dat ze om en bij de 1 miljoen jaar oud waren! Dubois spendeerde vele jaren aan de promotie van zijn ontdekking, alhoewel vele experten die in vraag stelden. In 1907 ging er een Duitse expeditie naar de plaats waar Dubois de beenderen vond en ontdekten dat ze genomen waren uit een uitvloeisel van een nabij gelegen vulkaan die in het recente verleden was uitgebarsten en een aantal mensen had bedolven. Vóór zijn dood zei Dubois dat de beenderen van een gibbon (aap) waren, maar de schedelkap was te groot: naar raming 940cc, terwijl een gibbon maar 97cc bezit. De meeste wetenschappers stemmen ermee in dat het dijbeen recenter is dan de schedelkap en bij een moderne mens behoort. Van de tanden denkt men nu dat ze van een Orang-oetan zijn.

Piltdown-mens. Van alle fopsels van de evolutie is dit de klassieker. Verscheidene mannen planden het zeer zorgvuldig. Ze graveerden geselecteerde delen van een apenbeen en behandelden het met chemicaliën om het een oud uiterlijk te geven. Tenslotte werden verscheidene vooraanstaande evolutionistische wetenschappers in het complot geluisd. Enkel die delen van schedel en kaaksbeen werden erbij gehaald waarvan de werkelijke vorm, grootte of schedelcapaciteit niet het schepsel konden verraden waartoe ze oorspronkelijk behoord hadden. Daarna werden de beenderen in een plaasteren positie gevat die halfweg stond tussen aap en mens. Evolutionisten van over de hele wereld waren geëxciteerd, en dit verzinsel van veel verbeelding werd Eoanthropus Dawsoni (“Dawson’s Dawn Man”) of Piltdown-mens genoemd (naar de vindplaats Piltdown, Sussex) . Met zo’n naam moest het wel wetenschappelijk zijn!

Tenslotte ‘vonden’ de daders van het bedrog nog verscheidene andere beenderdelen, inclusief tanden die werden bijgesneden en zo halfweg kwamen tussen apen- en mensentanden. Alhoewel twee mannen rapporteerden dat zij Dawson in zijn werkplaats gezien hadden terwijl hij beenderen beitste, werden zij nauwelijks gehoord. Zo groeide dan een hele generatie op in het geloof dat de Piltdown-mens een groot bewijs was voor de afstamming van de mens van de aap.

Dit was in 1911-1913. Later, in 1953, gingen twee Britse wetenschappers de originele beenderen onderzoeken, die zorgvuldig opgeborgen lagen in het British Museum. Toen zij een nieuwe fluorinetest gebruikten bleken de beenderen van vrij recente oorsprong te zijn. Ook werd ontdekt dat ze zorgvuldig bewerkt waren en gebeitst met bichromaat. Drie jaar vóór de ontdekking van het bedrog, had het Britse parlement nog een grote som geld besteed aan het maken van de Piltdown grindput als een nationaal monument voor de wonderen van evolutie.

Honderden onderzoekers en wetenschappers schreven meer dan 500 verhandelingen over de Piltdownmens. Zij moesten het allemaal terugnemen toen het bedrog werd ontdekt.Rhodesië-mens. In 1921, werden enkele beenderen gevonden in een Afrikaanse kalksteengrot, en het sensationele nieuws verspreidde zich overal. De vondst bestond uit beenderen van drie of vier familieleden: een man, een vrouw en een of twee kinderen. De beenderen werden uitgegraven door mijnwerkers en niet door een ervaren wetenschapper. Later verklaarde een competent anatomist dat de beenderen van een normaal mens waren. Deze “miljoen jaar oude mens” bleek tandcariës te hebben, als gevolg van een modern voedingspatroon, en hij had een kogel- of kruisboogpijlgat in zijn schedel - dus helemaal niet zo oud als gedacht.

Taung Afrikaanse mens. Gevonden in 1924, in een grot in Zuid-Afrika, werd van deze schedel verkondigd dat hij de “missing link” (ontbrekende schakel) zou zijn. Later echter bevonden experten dat het een schedel was van een jonge baviaan.

Nebraska-mens. Eén enkele maaltand werd gevonden in de Midwest in 1922, en werd het sleutelbewijs op het Scopes-onderzoek op 25 juli in Dayton, Tennessee. Dr. Henry F. Osborn, hoofd van het American Museum of History, kondigde het bewijsstuk aan van de lang verwachte missing link tussen oude chimpansees, Java-mens, en de moderne mens. Eén van de ontdekkers werd geridderd door de koning van Engeland voor zijn monumentale ontdekking. In 1928 werd echter ontdekt dat het om een tand ging van een uitgestorven varken! In 1972 werden levende exemplaren van hetzelfde varken gevonden in Paraguay.

Peking-mens (Sinanthropus pekinensis). In 1921 vond Davidson Black een paar tanden en verklaarde onmiddellijk dat in bewijsmateriaal voorzag voor een hominide. Daarna werden in 1928-1929/30 dertig schedels gevonden, en 11 onderste kaaksbeenderen en 147 tanden in Zhoukoudian (of Choukoutien, Chaukoutien; ten zuiden van Peking, China). De originele beenderen zijn verloren gegaan. Ze werden oorspronkelijk gevonden in een grot met duizenden beenderen, meestal van dieren en enkele menselijke beenderen. Ze werden gevonden in wat een vuilnisstort leek te zijn. De schedels waren allemaal ingeslagen aan de achterkant, wat bewijst dat ze gedood werden door jagers voor voedsel. De beenderen verdwenen ergens in de periode 1941-1945. Er was geen enkel bewijs dat zij evolueerden van iets tot iets anders. Men heeft gesuggereerd dat de Sinanthropus eerder een grote makaak of baviaan was, en dat de jagers ze doodden en hun hersenen tot voedsel namen. (M. Boule en H.V. Vallois, Fossil Men, Dryden Press, New York, 1957, p.130-146).

Australopithecus. Bepaalde apenbeenderen in Afrika worden “zuidelijke aap” genoemd. Experten zeggen ons dat het allemaal apen waren, maar de meeste evolutionisten maken zich sterk dat die van onze voorouders zijn. Een van de meest bekende wordt “Lucy”2 genoemd. Er word gezegd dat deze apen een grotere schedelcapaciteit bezaten dan gewoonlijk, maar wanneer onderzocht door andere experten bleken ze van bijna normale afmeting te zijn.

Australopithecus Afarensis, een 3 voet en 6 inch (1.07m) grote “aap-mens” leek erg veel op een bonobo-chimpansee, met een overeenkomstig hersenvolume, lange gebogen vingers en tenen die geschikt waren om in de bomen te klimmen, grote maaltanden en een vooruitstekend gezicht.USA Today (21 maart) zei: “Lucy gaat de laatste 10 jaar in gunst achteruit”. Rick Potts van de Smithsonian zei: “Ik en vele anderen geloven dat Lucy moet vervangen worden”.3

Notenkraker-mens. Dit stel beenderen uit 1959 blijkt een ander geval te zijn van fout samengestelde beenderen. De schedel is aapachtig, de kaak was veel groter (vandaar de naam “notenkraker”), en sommige andere beenderen zijn menselijk. Later gaf zijn ontdekker Louis Leakey toe dat het om een apenschedel ging!

Schedel 1470. In 1973 kondigde Richard Leakey een schedel aan waarvan hij zei dat die 2.8 miljoen jaren oud was. Vandaag weet men niet hoe oud meneer 1470 eigenlijk is. Maar de onderste kaak werd nooit gevonden, een belangrijke factor die veel zou gezegd hebben.

De schedel lijkt die van een moderne klein-breinige persoon te zijn. De schedelgrootte van mensen varieert vandaag tussen de 1000 en 2000cc, met een occasionele 750cc, en een gemiddelde van 1500-1600cc. Het vinden van een kleine schedel is dus geen bewijs voor evolutie. Een jonge teenager en een microcefaal4 hebben een schedelcapaciteit van 775cc: de maat van schedel 1470. Een kleine schedel is geenszins een bewijs voor evolutie.Neanderthal-mens. Meer dan 300 specimens werden er gevonden, over de hele wereld. Het ras werd gekarakteriseerd door uitgesproken wenkbrauwrichels (zoals moderne Australische aboriginals), een laag voorhoofd, een lange smalle schedel, uitstekende bovenkaak, en een sterke onderkaak met een korte kin. Ze hadden een diepe borst en sterk gebouwd. Geen van deze karakteristieken valt buiten de grenzen van de menselijke anatomie. Het hersenvolume was groter dan de gemiddelde moderne mens.

Antropologen trachten een verband te zien tussen hersenvolume en intelligentie, en sommigen zijn bevooroordeeld bij hun metingen van de schedelcapaciteit om zo de intelligentie van ‘primitieve volkeren’ onterecht naar beneden te halen. (The Mismeasure of Man, Steven J. Gould, W. W. Norton & Company, 1981).Ramapithecus. Een ander, zogenaamd belangrijk ‘hominide’ fossiel, Ramapithecus, werd lange tijd voor een ‘missing link’ gehouden. Hij is andermaal de interpretatie van een artiest van een mensachtige, alhoewel slechts gebaseerd op een klein kaakfragment. Een andere ontdekking werd gedaan, deze keer de gehele onderkaak; deze kaak had de U-vorm karakteristiek (evenwijdige lijnen) van een aap, niet van een mens (paraboolvormig gebogen). Waarom wordt de Ramapithecus nog steeds als feit onderwezen in scholen en zelfs op universiteitsniveau?

Flibberpithecus? Nog een antieke mens, die recenter werd ontdekt, gecreëerd uit wat men dacht een mensachtig sleutelbeen te zijn. Tim White toonde in 1983 aan dat het ging om een rib van een dolfijn. (New Scientist, 28 april 1983, p.199: Humanoid Collarbone Exposed as Dolphin’s Rib, I. Anderson).

Beenderinventaris. De meeste van al deze veronderstelde voorouderlijke beenderen van de mens werden gecatalogeerd in een Time-Life boek The Missing Link, volume 2 in de Emergence of Man Series, gepubliceerd in 1972. Het bevat een complete lijst van alle Australopethecine vondsten tot het eind van 1971. Alhoewel er 1400 specimen worden opgegeven, zijn de meesten niet meer dan wat kleine stukjes en geïsoleerde tanden. Er bestaat niet één compleet skelet van één individu.

Baby- en reuzen-apen. Het is welbekend onder wetenschappers, maar niet voor u gedrukt, dat de schedels van zowel apenbaby’s als reuzenapen kunnen gelijken op onvolwassen mensen. Zo kunnen er dan gemakkelijk “half-aap en half-mens”-schedels gevonden worden!

Massa-spectrometer doorbraak. Gebruik makend van een nieuwe technologie werden elf menselijke skeletten - de vroegste in de westerse hemisfeer - getest, en alle werden ze gedateerd op minder dan 5000 radiokoolstofjaren. Deze test werd gedaan bij wijze van proef, en u kan er zeker van zijn dat dit niet opnieuw zal gebeuren. Indien dit was toegepast geweest op de verheerlijkte Afrikaanse beenderen, die door de Leakeys en anderen gevonden werden, dan zou blijken dat al die antieke “hominide beenderen” slechts enkele duizenden jaren oud zijn. Zij zullen nooit onderzocht worden met deze radiokoolstofdatering.
4. DE VROEGE MENSmiljoen jaar
Quartair

Holoceen
recentPleistoceen
2

Kenozoïcum
Plioceen
10Mioceen
25
Tertiair

Oligoceen
40Eoceen
60Paleoceen
70
Krijt135

Mesozoïcum

Jura180
Trias220
Perm270
Carboon350

Paleozoïcum

Devoon400
Siluur440
Ordovicum500
Cambrium600
Proterozoïcum1000

Precambrium

Archeozoïcum3000
Azoïcum4500

Tabel van de geologische tijdperken

Na meer dan een eeuw nagedacht te hebben over het ontstaan van de volkeren, verklaren experten nog steeds dat de menselijke rassen tot één soort behoren. In verband met de datums speculeren evolutionisten dat de mens één tot drie miljoen jaar bestaat en dat hij dan 100.000 jaar geleden plots gestopt is met evolueren. Maar de historische datums gaan slechts minder dan 5000 jaar terug. Als men historische, archeologische en astronomische datums gebruikt, dan gaan de datums voor de vroegste mensheid terug tot ongeveer 2250 jaar v.C. Maar als men de resultaten van het bekende, inaccurate koolstof 14 dateringsysteem hanteert dan gaan de vroegste datums voor de mensheid terug tot ongeveer 15.000 jaar.

Laat ons nu enkele actuele bewijzen beschouwen over vroege volkeren op onze planeet. We zullen vinden dat zij echte menselijke wezens waren. En hun locaties weerleggen de evolutietheorieën.

De Guadeloupe-vrouw. In 1812, op het Caribische eiland van Guadeloupe, werd een volledig menselijk skelet gevonden, echter zonder het hoofd en de voeten. Het werd gevonden binnenin een extreem hard en erg oud kalkgesteente, dat deel uitmaakte van een formatie die 1,5 km lang was.

In overeenstemming met hun theorie dateerden evolutionisten dit gesteente op 25 miljoen jaar! U zal nooit een Guadeloupe-vrouw in de leerboeken vinden omdat deze vondst de evolutionaire geologische lagen-datering weerlegt.De Caveras-schedel. In 1876, 40 meter onder de grond, werd een schedel gevonden in het “2 miljoen jaar oude” plioceen-stratum (geologische laag). Bevestigd werd dat het volledig gemineraliseerd was, maar totaal menselijk. Dozijnen stenen vijzels, kommen en andere mens-gemaakte voorwerpen werden naast deze schedel gevonden.

De Castinedolo-schedel. Een groep van perfect menselijke, oude schedels werden gevonden in Castinedolo, Italië, en, met de Caveras-schedel worden ze beschouwd als de alleroudste schedels. Maar ze zijn perfect menselijk.

De Malachiet-mens en Moab-mens.5 Malachiet-mens is een naam voor 10 skeletten van mannen, vrouwen en kinderen die begraven gevonden werden in het Dinosaur National Monument in Utah, 1990-1995, waar de strata dateren uit het vroege Krijt. Sommigen hebben gesuggereerd dat zij stierven in een mijn, of dat ze daar ritueel begraven waren door indianen. Maar dit kan niet gezien vrouwen en kinderen niet in een mijn kunnen geweest zijn, en er is geen bewijs voor tunnels, en de steen is zo hard dat indianen nooit een 50 voets (15m) diep gat hadden kunnen graven. De skeletten kregen hun naam doordat hun beenderen vervangen waren door malachiet (een groen mineraal) en turkoois, zodat ze er groen uit zagen. Maar de malachietmens is van recentere oorsprong dan gedacht. De Moab-mens werd gevonden naast de malachietmens-site, in 1971. Ook deze waren groen van kleur, maar werden met de radiokoolstof-14 methode slechts 300 jaar oud bevonden. Algemeen wordt gedacht dat de Moab-mens begraven werd in een rotsspleet. Dit kan ook het geval geweest zijn met de malachietmens.
5. MENSELIJKE VOETAFDRUKKEN

Evolutionisten theoretiseren dat de mens pas evolueerde vanaf de late Tertiaire periode, en dat hij niet ouder kan zijn dan 2 à 3 miljoen jaar. Maar er werden menselijke voetafdrukken gevonden in erg oude geologische lagen (strata). Dit zijn menselijke voetsporen, niet die van apen. (Apen hebben erg verschillende voetafdrukken en andere stijlen van lopen).

Deze voetafdrukken weerleggen de evolutionaire theorieën over de steenlagen en ze openbaren dat ze vrij jong zijn, en een plaats waar dinosaurussen hebben geleefd, samen met de mensen. Deze afdrukken openbaren ook dat er ooit reuzen op onze planeet leefden.

Laetoli voetsporen6. Op een site in Kenia, genaamd Laetoli, 50 km ten zuiden van Olduvai Gorge, ontdekte Mary Leakey in 1977 menselijke voetafdrukken.Foto’s: http://www.omniology.com/Alhoewel sommige evolutionisten deze sporen niet als menselijk erkennen, zien andere wetenschappers ze als duidelijk menselijk, en dateren ze de mensen die deze sporen nalieten op 3,75 miljoen jaar oud. Maar, evolutionisten leren dat er in die tijd geen mensen leefden.

In ongeveer dezelfde tijd vonden Mary Leakey en Dr. Johanson menselijke tanden en kaaksbeenderen van ongeveer dezelfde 3.75 miljoen jarige tijdsperiode.Gediz voetafdruk7Een voetafdruk in vulkanische as werd gevonden bij Demirkopru, Turkije, in 1970. De afdruk van een lopend mens werd gevonden in strata die door evolutionisten gedateerd worden op 250.000 jaar oud.8

Foto: http://www.omniology.com/http://www.omniology.com/ModernHumanFootprints.html.

Glen Rose voetsporen9

Boven: mensenvoet naast dinospoor


Onder: mensenvoet in dinospoorBoven: 21,5inch-voetafdruk van een menselijke reus: dit is 54,5 cm!

Foto’s: http://www.omniology.com/


Een opmerkelijk aantal menselijke sporen werden gevonden in een kalksteen formatie uit het Krijt bij Glen Rose, Texas. Vele zijn van reusachtige mensen. De afdrukken werden gevonden in de bedding van de Paluxy River, wanneer deze droog is in de zomer. Sommige staan naast of in dinosauruspootafdrukken.

R.T. Bird, een paleontoloog bij het American Museum of Natural History, vond ook een spoor van Brontosaurusafdrukken, die verscheept werden naar het museum. Dat betekent dat er mensen leefden toen de dinosaurussen er waren! Sommige menselijke sporen bedekten de dino-sporen, en andere werden gevonden in lagen onder de dino’s.Dit zijn menselijke afdrukken. Aapachtigen hebben een ‘voetduim’.

Links: door Dr. Carl Baugh werden voetafdrukken van 19 inch (48 cm) gevonden, in de versteende bedding van de Paluxyrivier, Glen Rose, Texas.

Zie: http://www.bibleandscience.com/science/footprints.htm. http://www.creationism.org/cem/.

Voetafdrukken van de Nefilim?Links: voetafdrukken van 34,5 inch (87 cm), Kansas, beschreven in het boek “Valley of the Giants” van Dr. C.N. Dougherty.

Zie: http://www.omniology.com/Gigantic-Man-Tracks.html; http://www.omniology.com/PALUXY-GIANTS.html.De Paluxy boomtak10

In augustus 1978, zocht Fred Beierie een namiddag naar voetsporen in de Paluxy rivierbedding. Hij vond een boomtak die ingesloten zat in een steenlaag uit het Krijt, met slechts de bovenzijde zichtbaar. Dus was het zo oud als de sporen. Beierie zond een monster van het hout naar Reisner Berg van UCLA, die het testte met radiodatering en kwam op 12.800 jaar. Wanneer gecorrigeerd zou de datum overeenstemmen met de zondvloed. (Koolstof 14 datering neigt naar grotere ouderdommen wegens de atmosferische verschillen na de Zondvloed).

Dit betekent dat zowel de menselijke reuzen als de dinosaurussen van recente oorsprong zijn.

Antelope Springs voetsporen11. In juni 1968 zocht William J. Meister, Sr., een evolutionist, naar trilobiet fossielen in de bergen van Utah. Toen hij een stuk rotssteen in tweeën spleet vond hij daar binnenin een menselijke voetafdruk die op trilobieten stapt. De mens droeg een sandaal!


Als gevolg hiervan werd Meister een christen. De strata behoorden voornamelijk tot het Cambrium, dat verondersteld wordt een van de oudste te zijn op deze planeet.

Foto’s:


http://www.omniology.com/SandalPrint.html

http://www.creationevidence.org/museum_tour/meister/meister.html


Links: menselijke voetafdruk in Perm-gesteente (Secora, New Mexico). Perm-gesteente wordt geacht 270 miljoen jaar oud te zijn! De mens stapt doorheen zowat alle geologische lagen.

http://www.omniology.com/GeologicPsuedoColumn.html.
http://www.omniology.com/ModernHumanFootprints.html.

Alamogordo voetsporen

Bij Alamogordo, New Mexico, werden 13 voetafdrukken van reuzen gevonden, elk om en bij de 22 inches (55.8 cm) lang. De stapgrootte is vier tot vijf voet (121.9-152.4 cm).Arizona voetsporen. Sporen van een barrevoets lopend kind werden gevonden, in de late 1960, naast enkele dinosaurussporen. De locatie was Moenkopi Wash, nabij de kleine Colorado Rivier in noord Arizona. In 1984 werden er gelijkaardige sporen gevonden, niet ver van de Moenkopi site. Vele menselijke voetsporen en die van dinosaurussen, en de handafdruk12 van een kind dat gevallen was. Meer volwassen voetsporen werden in 1986 gevonden. De Arizona-sporen zijn gelokaliseerd in de Glen Canyon geologische groep, die deel uitmaakt van de late Trias- tot vroege Jura-strata, en verondersteld 175 tot 100 miljoen jaren oud te zijn. Meer dan 60 menselijke sporen werden er gevonden en gefotografeerd.

Tijdsperode

Menselijke voorwerpen in de geologische kolom


MID-PLEISTOCEEN

Schedel

Olmo, Italië
Skelet

Clichy, Frankrijk
Skelet

Gally Hill, Engeland

LAGER-PLEISTOCEEN

Bekken

Natchez, Noord-Amerika
Kaak

Abbeville, Frankrijk
Bovenarmbeen

Kanapol, Afrika

PLIOCEEN

Schedel

Calaveros, Californië
Schedel

Castenolo, Italië
Schedel

Tafelberg, Californië
Voetafdrukken

Lactoli, Afrika
Sandaalafdrukkken

Carson City, Nevada

MIOCEEN/OLIGOCEEN

Schedel

Stanford, Californië
Kaak

Toscanië, Italië
Schoenafdruk

Gobi Woestijn, Centraal-Azië

EOCEEN

Schedel

Duitsland
Tand

Bear Creek, Montana

PALEOCEEN

Gietijzeren kubus

Wolfberg Oostenrijk

KRIJT

2 Skeletten

La Sal, Utah

(In de geologische tabel de tijd

Schedel

Gilman, Colorado

van de dinosaurussen)

Voetafdrukken & vinger

Glen Rose, Texas
Gegoten metaalstukjes

Frankrijk
Metalen hamer

London, Texas

JURAS/TRIAS

Been- & voetbeenderen

Spring Valley, Nevada
Voetafdruk

Parkersburg, West Virginia

PERM

Voetafdrukken

Secora, New-Mexico
Voetafdrukken

St. Louis, Missouri
Handafdrukken

Robledos Mountains New Mexico

PENNSYLVANIA

Voetafdrukken

Berea, Kentucky

(Opper-Carboon)

IJzeren pot

Oklahoma
Tanden

Abden-Provence, Frankrijk
Gouden ketting

Illinois

MISSISSIPPI/DEVOON

Voetafdrukken

Missouri
Precisiepatronen

Pittsburgh, Pennsylvania

SILUUR/ORDOVICUM

Skelet

Franklin County, Missouri
Sandaalafdruk

Lake Windermere, Engeland

CAMBRIUM

Sandaal- & voetafdruk

Antelope Springs, Utah
IJzeren strook

Lochmaree, Schotland

Tabel uit het boek “Against All Odds” van Dr. Carl Baugh, 1999. Het toont aan dat er voorwerpen werden gevonden, geassocieerd met de mens, doorheen de metafysische geologische kolom. Andere boek-bronnen zijn: “Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts” door William R. Corliss en “Forbidden Archaeology” door Michael A. Cremo en Richard L. Thompson.

Andere reusachtige mensen. Ook werden er skeletoverblijfselen gevonden. Reuzen, twee keer zo groot dan gorilla’s, werden in Java gevonden. In Zuid-Afrika werden de versteende overblijfselen van een reus gevonden. Een welbekend antropoloog (Robert Broom) verklaarde zelfs dat deze resten aantonen dat de menselijke voorzaten reuzen moeten geweest zijn.13Links: voetafdruk van een menselijke reus, in hard graniet (!), op meer dan 300 m hoogte op een berg van het Cleveland National Forest. James Snyder zet er zijn eigen voet in. Snyder was op zoek naar goud en vond deze versteende voetafdruk. Sommigen hebben daarin een aanleiding gezocht voor de bigfoot14-mythe.

Zie: http://www.100megsfree4.com/farshores/cbf02.htm; http://www.n2.net/prey/bigfoot/articles/trackingbf.htm.
6. OVERBLIJFSELEN IN STEENKOOL EN ROTSSTEEN

Menselijke overblijfselen en door de mens gemaakte objecten werden in steenkool en rotssteen gevonden, waar ze eigenlijk niet zouden mogen gevonden worden. Het bewijs weerlegt de evolutietheorie over de ouderdom van de steenlagen. Zover we kunnen natrekken waren mensen gewoon mensen. Zij waren geen apen.Menselijke overblijfselen in steenkool. Een gefossiliseerde menselijke schedel werd in steenkool gevonden dat verkocht werd in Duitsland (midden 19de eeuw). Een kaaksbeen van een kind werd in steenkool gevonden in Toscane (1958). Twee reusachtige menselijke maaltanden werden in Montana gevonden (1926). In West-Virginia werd een menselijk been (Eng. leg) gevonden door een steenkoolmijnwerker. Het was ik steenkool veranderd.

Mens-gemaakte objecten in steenkool. Een vrouw in Illinois vond een gouden ketting in een brok steenkool die openbrak (1891). Een kleine stalen buis werd in een steenkoolblok gevonden in Oostenrijk (1885). Een ijzeren pot werd in steenkool gevonden in Oklahoma (1912). Een vrouw vond een kinderlepel in steenkool (1937).

Mens-gemaakte objecten in rotssteen. Een ijzeren naald werd gevonden in een Krijt-blok, uit het Mesozoïcumgebied (midden 19de eeuw). Een gouden draad werd in steen gevonden in Engeland (1844). Een ijzeren spijker werd gevonden in kwarts in Californië (1851). Een zilveren vat werd gevonden in vaste rotssteen in Massachusetts (1851). De vorm van een metalen schroef werd gevonden in een stuk veldspaat (1851). Een ingewikkeld bewerkte en ingelegde metalen kom werd gevonden in vaste rotssteen (1852). Een ijzeren spijker werd gevonden in rotssteen in een Peruviaanse mijn door Spaanse conquistadores (1572).

Mens-gemaakte objecten gevonden in de grond. Een pop werd gevonden bij Nampa, Idaho (1889). Een bronzen geldstuk werd gevonden 114 voet (35m) beneden de oppervlakte bij Chillicothe, Illinois (1871). Dit betekent dat er in oude tijden geldstukken bestonden in Amerika! Een plaveitegel werd gevonden in een “25 miljoen jaar oude” Mioceen-formatie in Plauteau City, Colorado (1936).

Verscheidene ontdekkingen werden gedaan gedurende de Californische ‘gold rush’ (in de jaren 1849-1850). Een prehistorische mijnschacht werd gevonden, 210 voet (64m) onder de oppervlakte in vaste rotssteen. Een vijzel om goud te ontgrinden werd gevonden op een diepte van 300 voet (91m) in een mijntunnel. Ook een menselijke schedel werd gevonden op een diepte van 130 voet (40m), onder vijf lavabedden en tufsteen. Beenderen van kamelen, neushoorns, nijlpaarden, paarden, en andere dieren werden ook gevonden in California. De vondsten bevonden zich bijna altijd in goud-houdende rotssteen of grind.Mens-gemaakte bewerkingen op versteend hout. Evolutionisten verklaren dat versteend hout miljoenen jaren oud is, maar mensen hebben ermee gewerkt. Handbewerkt versteend hout werd gevonden in India. Het werd vorm gegeven voordat het werd gefossiliseerd. Vóór de mineralisatie werden verscheidene versteende stukken hout bewerkt met een snijgereedschap. Het hout werd gedateerd als behorend tot het Plioceentijdperk, voordat de mens verondersteld wordt geleefd te hebben.

Mens-gemaakte bewerkingen op beenderen. Op een site bij Parijs, Frankrijk, werden gefossiliseerde neushoornbeenderen gevonden die snijsporen vertoonden die door mensen waren veroorzaakt. In de geschreven geschiedenis hebben er nooit neushoorns geleefd in Europa. Een ander neushoornbeen, gesneden met een scherp gereedschap, werd in Ierland gevonden.
7. De intelligentie van de antieke mens

De intelligentie van de mens. Het geest van de mens is té geavanceerd om in een evolutietheorie te passen die leert dat schepselen zich slechts voldoende ontwikkelden om zich te voorzien in hun fundamentele behoeften. Alfred Russell Wallace was een nauwe vriend van Charles Darwin. Na diepe overweging kwam hij tot de conclusie dat de evolutietheorie niet waar is - omdat de menselijke geest veel te krachtig is en té geavanceerd om door evolutie te worden voortgebracht.

In tegenstelling hiermee hebben apen al vele decennia geleerd en we weten nu wel dat zij echt niet erg intelligent zijn.


8. DE TALEN VAN DE ANTIEKE MENS

De talen van de mens. De talen van de mens zijn net zo verbazingwekkend als zijn geest. Wij kunnen spreken en schrijven. Taal vormt een onoverbrugbare kloof tussen de mens en alle andere levende vormen op onze planeet. Met geen mogelijkheid zouden wij kunnen geëvolueerd zijn vanuit lagere vormen van leven.

Zover we maar kunnen teruggaan zien we de menselijke taal als volledig ontwikkeld! Inderdaad, vanuit het onderzoek leren we dat de oude talen veel gecompliceerder waren dan deze die we nu hebben. Oud Sanskriet (India) was bijzonder gecompliceerd. Twee woorden combineerden in een ander woord, en er waren vele mogelijke variaties. Oud Grieks werd in hoofdletters geschreven, zonder woordspaties of punctuatie. Een lijn werd geschreven van rechts naar links en de volgende van links naar rechts. Het oude Hebreeuws werd geschreven zonder klinkers!Apentaal. Er werd breedvoerig verkondigd dat apen symbolische taal kunnen gebruiken, op de manier zoals mensen dat kunnen, maar recente studies hebben aangetoond dat dit niet zo is. De apen voeren enkel uit wat zij denken dat de trainers van hen willen.
9. De plaats van oorsprong van de antieke mens

Antieke culturen. De mensheid blijkt gemigreerd te zijn vanuit een centraal punt, gelokaliseerd ergens in het Nabije Oosten of Klein-Azië. Dit komt overeen met de toestanden die volgden op de Zondvloed en het feit dat de Ark te rusten kwam in Oost-Turkije (zie Genesis 8-9).

In het Nabije Oosten vinden we het vroegste aardewerk, domesticatie van dieren en planten, metaalbewerking, steden en het vroegste schrift.De vroegste authentieke datums gaan slechts terug tot ongeveer 5000 jaar geleden. Indien de mens een “modern brein” ontwikkelde, zo’n 500.000 tot 100.000 jaar geleden (zoals de evolutionisten ons zeggen), waarom wachtte de mens dan om het te gebruiken tot pas 5000 jaar geleden?

Evolutionisten zeggen dat de eerste mens uit centraal Afrika kwam, maar alle vroegste menselijke culturele activiteiten begonnen in het Nabije Oosten!


10. Landbouw en veeteelt van de antieke mens

De vroegste landbouw en veeteelt. De vroegste maïs, bonen, gerst, en koren bestaan nog maar sinds enkele duizend jaren geleden. De vroegst gekende honden en schapen zijn van ongeveer dezelfde tijd, in het Nabije Oosten. In die tijd verschenen ook de eerste geiten, varkens, katten, en vee.

De vroegste datums voor deze en andere dieren gaan slechts terug tot 7000 v.C. Wanneer deze koolstof-14 datums gecorrigeerd worden (wegens de klimatologische verschillen na de Zondvloed), komen we uit op omstreeks 3000 v.C.

Wat dan met de honderdduizenden jaren voordien, toen de mens zogezegd volledig ontwikkeld en actief was? Alles wat we vinden is slechts stilte; geen verslagen; geen indicatie dat er toen iets gebeurde.

Alles komt overeen met het Genesisverslag - niets komt overeen met de evolutietheorie. Echter, in een poging de Bijbelse chronologie uit te schakelen, werd er een valse methode van Egyptische datering gelegateerd. Maar om allerlei redenen vertoont die scheuren en barsten.

Het beste wat wij kunnen doen is zeggen dat de antieke mens intelligenter was dan de mens vandaag. Dat wij vandaag zo groot zijn geworden komt doordat wij als het ware op de schouders staan van al onze voorzaten, van wie wij geleerd hebben.
DE FEITEN

Evolutionisten willen dat u gelooft dat u evolueerde vanuit de apen. Zij zeggen dat kleine slijmerige wezentjes uw voorzaten waren. Maar dat is niet zo. God schiep u. Wij weten dat omdat het bewijsmateriaal enkel in die richting wijst. Al meer dan honderd jaar hebben evolutionisten getracht om te bewijzen dat onze voorouders slechts inferieure kleine dieren waren, maar, in al die jaren, zijn zij totaal onbekwaam gebleken enig bewijs aan te brengen dat onze wonderlijke erfenis tegenspreekt.* Bronmateriaal:

http://evolution-facts.org/EncyclopediaTOC.htm - Ancient Evidence Against Evolution

http://www.omniology.com/OMNIOLOGY-Content.html

http://www.mtblanco.com/

http://www.bible.ca/tracks/tracks.htm

http://www.bible.ca/tracks/malachite-man.htm

http://www.zillmer.com/index.htm

http://home.texoma.net/~linesden/cem/diss/disv1fr.htm#997296

http://home.texoma.net/~linesden/cem/diss/diss2.htm

http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html

http://hometown.aol.com/acoxon1274/missing_links.html

http://www.angelfire.com/falcon/megaraptor/forbidden_archaeology.htm

http://www.bibleandscience.com/science/footprints.htm

http://www.creationism.org/cem/

http://www.creationevidence.org/museum_tour/meister/meister.html

http://www.100megsfree4.com/farshores/cbf02.htm

http://www.accuracyingenesis.com/image.html.

http://emporium.turnpike.net/C/cs/top.htm

http://www.clarifyingchristianity.com/ape_men.shtml

http://www.icr.org/pubs/btg-b/btg-149b.htm
E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Zie: http://www.accuracyingenesis.com/image.html.

2 Zie voor “Lucy” meer op: http://www.omniology.com/LucySkeletons.html.

3 http://www.icr.org/pubs/btg-b/btg-149b.htm

4 Een microcefaal is een kind bij wie de schedel niet goed is aangelegd (te klein is). (Encarta 2002).

5 Zie meer op: http://www.angelfire.com/falcon/megaraptor/forbidden_archaeology.htm. http://www.bible.ca/tracks/malachite-man.htm.

6 Menselijke voetafdrukken uit Laetoli in oost-Africa werden beschreven in het april 1979 nummer van National Geographic en het 9 februari 1980-nummer van Science News.

7 Het wetenschappelijke tijdschrift, Nature (254(5501):553 [1975]) publiceerde een foto van een voetafdruk die gevonden werd in vulkanische as bij Demirkopru, Turkije, in 1970. Deze voetafdruk bevindt zich nu in het Stockholm Museum of National History. http://evolution-facts.org/c13b.htm.

8 De ouderdom van de asse werd gedetermineerd op 250.000 jaar oud door het Turkish Mineral Research and Exploration Institute in Ankara, en de voetafdruk werd menselijk bevonden door het National Laboratory of Forensic Science in Zweden. http://www.subversiveelement.com/FossilizedHumanFootprints.html.

9 In een Krijt kalksteen formatie (gedateerd op 70-135 miljoen jaar geleden) bij Glen Rose, Texas, zijn ook opmerkelijke voetafdrukken gevonden van menselijke reuzen.


10 Zie: http://www.omniology.com/BurntBranch.html.

11 Zie ook: http:// www.creationevidence.org/museum_tour/meister/meister.html.

12 Zie ook de menselijke handafdruk op: http://www.omniology.com/CretaceousHandPrint.html.

13 H.R. Siegler Evolution or Degeneration. Wich? (1972) p.83, aangehaald op http://evolution-facts.org/2evlch18b.htm.

14 Bigfoot: volgens indianen Sasquatch wat wildeman betekent. Een mythisch wezen uit de Verenigde Staten en Canada met een grote gestalte - tot zo’n 3.50m. (Wikipedia).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina