De bewoners aan de Valkesteinflats abc de bewoners aan de Valkestein (laagbouw)Dovnload 7.24 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.24 Kb.
Aan:

  • de bewoners aan de Valkesteinflats ABC

  • de bewoners aan de Valkestein (laagbouw)

  • de aanwezigen bij de buurtconferentie van 24.04.10 jl.

Beste Lezer,


Hierbij informeren wij u over de stand van zaken omtrent de maatregelen in het Proosdijpark met als doel de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid in wijk en park te verbeteren.

Dit naar aanleiding van de op zaterdag 24 april gehouden buurtconferentie over het Proosdijpark en de aanhoudende overlast in het park.


De gemeente Ede is op dit moment nog bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor het park. In dit plan van aanpak worden uitvoeringsprojecten benoemd die bij voldoende financiële middelen volgens een bepaald tijdspad, fasering worden uitgevoerd. Met de wijkcoördinator is afgesproken dat zodra het plan van aanpak gereed is, dit met de wijk zal worden besproken.
In overleg met de BBV Steinwijk en de bewonerscollectieven van de Valkesteinflats ABC is besloten om niet te wachten op het plan van aanpak, maar nu te handelen door een aantal verbeteringsmaatregelen naar voren te trekken.
Door nu te kiezen voor een praktische en pragmatisch aanpak, kunnen onderstaande maatregelen

dit jaar nog worden uitgevoerd.  1. De aanleg van twee nieuwe toegangen naar het park waardoor de toegankelijkheid van het park vanuit de wijk wordt verbeterd.

  2. Het afsluiten van de toegangspaden naar het park bij de Valkesteinflats. Dit in verband met de geluidsoverlast van jongeren en scooters met name in de avond. Daarnaast liggen de paden verscholen in het groen, wat tot een onveilige situatie leidt.

  3. Op enkele plaatsen zullen de puinmuurtjes die in het park aanwezig zijn doorgetrokken worden om te voorkomen dat brom(fietsen) het park inrijden.

Het nemen van deze maatregelen betekent dat op enkele plaatsen grondverzet en verwijdering van beplanting zal moeten plaatsvinden en dat bestaande ingangen voor publiek worden afgesloten met behulp van het doortrekken van de bestaande puinmuurtjes en/of houtenpalissadenwand.

Ten behoeve van de nieuwe ingangen naar het park zullen er 2x2 parkeerplaatsen verdwijnen.
Na het uitvoeren van deze maatregelen worden in het voorjaar van 2011 de groenvoorzieningen op de bestaande parkeerplaatsen opgeknapt en zal de gemeente de verlichting van het terrein verbeteren.
Tenslotte informeren wij u over de extra inzet die de politie op dit moment levert om de overlast in het park en bij de Valkesteinflats en Kinderboerderij zoveel mogelijk in te perken.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers in uw wijk en/of wijkcoördinator. Verdere ontwikkelingen rond het park zullen ook gecommuniceerd worden via de website van de BBV Steinwijk; www.steinwijk-ede.nl .
Wij hopen op uw begrip en waardering voor het nemen van deze maatregelen.

Met vriendelijke groet,Robert van Rheenen (wijkcoördinator gemeente Ede en wijkteam) T.

Mark Obbink (namens BBV Steinwijk) voorzitter@steinwijk-ede.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina