De Blijde RijdersDovnload 8.29 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte8.29 Kb.Menvereniging “De Blijde Rijders
p/a Korte Kruisweg 151

2676 BS Maasdijk Rabobank : 1042.80.786

E-mail : ad@deblijderijdeers.nl

Website : www.deblijderijders.nl

Tuesday 27 September 2016

Aan: de leden en donateurs van Menvereniging “De Blijde Rijders”

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van menvereniging “De Blijde Rijders” op Woensdag 22 April as. in de kantine van Stal de Ronde Meeldijk 1 3238 LC Zwartewaal.


Programma


**********

19.30 uur: ontvangst met een kopje koffie.

20.00 uur: aanvang van de vergadering.

Agenda jaarvergadering


*******************

1. Opening en mededelingen van de voorzitter.

2. Notulen jaarvergadering van 28 maart 2008

3. Jaarverslag secretaris. Evaluatie evenementen jaar 2008

4. Rekening en verantwoording van de penningmeester.


  1. Verslag van de kascontrole commissie. Dhr. S. van Vliet en Dhr. L de Groot.

Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie ( Reserve is Dhr. K van Vliet.)

  1. Bestuursverkiezing: : Kiesschema bestuursleden

Voorzitter Piet de Ronde vanaf 2006 t/m 2009

Secretaresse Annemien Roubos vanaf 2007 t/m 2010

Penningmeester Ad van Roon Aftredend en herkiesbaar

Bestuurslid Adri Lankhaar vanaf 2007 t/m 2010Tegen kandidaten voor de functie van de heer Ad van Roon kunnen tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk worden ingediend op het secretariaat p.a. Meeldijk 1 3238 LC Zwartewaal.

PAUZE


  1. Samengestelde menwedstrijd op 5 en 6 September 2009 in Maasdijk

  2. Onderlinge wedstrijden voor 2009 en ideeën voor andere evenementen

  3. Wat verder ter tafel komt.

  4. Rondvraag.

  5. Sluiting.


Gelegenheid om elkaar wat bij te praten over het lopende en komende seizoen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina