De échte topman van asml wie bepaalt hoeveel geheugencapaciteit een iPod over vijf jaar heeft? Of wat er mondiaal mogelijk is met mobieltjes? Apple, Samsung, Nokia? Driemaal mis. Het antwoord op die vragen ligt verscholen inDovnload 11.47 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.47 Kb.

De échte topman van ASML
Wie bepaalt hoeveel geheugencapaciteit een iPod over vijf jaar heeft? Of wat er mondiaal mogelijk is met mobieltjes? Apple, Samsung, Nokia? Driemaal mis. Het antwoord op die vragen ligt verscholen in Zuidoost-Brabant, bij ASML in Veldhoven.
Technisch- en marketing­topman Martin van den Brink (51), sinds de oprichting in 1984 in dienst van ASML: „Verwondering is de drijfveer.”

door Rik Elfrink


G
ejaagd baant Martin van den Brink zich in de directieto­ren van ASML een weg naar de stoel in zijn werkkamer.
Hier loopt de man die de technische leiding heeft over de miljarden­business die vanaf 1984 op het Veldhoven­se industrieterrein De Run is opgebouwd.
Hij bedenkt met duizenden ontwikkelaars de geniale chipmachines van ASML, die be­geerd worden door multinationals als Intel en AMD.
Direct meldt Van den Brink dat zijn tijd kostbaar is. Hij en ASML moeten verder met de competitie, de eeuwige race om vooruitgang van de techniek te bewerkstel­ligen. „Sorry”, verontschuldigt hij zich pijl­snel. „Ik heb meestal weinig op met journa­listen. Klanten overtuigen van onze tech­niek vraagt alle aandacht. Natuurlijk heb ik ook een verantwoording naar deze regio en de mensen die bij ons werken”, legiti­meert hij de twee uur die hij vervolgens uittrekt voor een gesprek met deze krant.
Van den Brink is in Veldhoven eindverant­woordelijk voor alle technische beslissin­gen en investeringen binnen het bedrijf.
Naar buiten is Eric Meurice de topman van ASML. Maar is Van den Brink niet de­gene die eigenlijk aan de knoppen draait?
Hij ontspant en er verschijnt een glimlach op zijn gezicht. „ASML is niet alleen mijn persoon. Wat dacht je bijvoorbeeld van al die financiële en juridische zaken en de contacten met investeerders”, doelt hij op taken die Meurice en financieel topman Peter Wennink vervullen. „Zij zijn vanuit hun functie erg op de buitenwereld ge­richt. Ik niet. Het is misschien ook wel een van mijn zwaktes. Mijn klanten eisen dat ze goedkopere en betere chips kunnen ma­ken. Dat is het enige waarover de directeur van bijvoorbeeld geheugenproducent San­Disk zich opwindt. Daarmee is direct de vraag beantwoord waarover ik na moet denken.” Al snel wordt duidelijk dat het hart van Van den Brink vooral klopt voor de tech­niek. „De verwondering, daar gaat het alle­maal om”, zegt hij en hij schuift op het puntje van zijn stoel. „In 2003 was ik met collega’s bij Toshiba in Japan om uitleg te geven over onze plannen. Van tevoren wa­ren we nogal zenuwachtig. Zouden we open kaart spelen over de nieuwe moge­lijkheden van onze machines of niet? Uit­eindelijk hebben we besloten om Toshiba alle ins en outs te vertellen. De details op de chips konden zó klein afgebeeld wor­den, dat had niemand verwacht. De mana­gers vielen van hun stoel, dat vond ik prachtig.”
„Natuurlijk is het mooi dat je winst maakt. En commerciële successen moet je ook vie­ren. Ik vind dat een ander traject, voor mij is de lol er dan al een beetje af. Ik probeer weer verder te denken aan verbeteringen die de chipmachines nog kunnen boeken.” Geld was volgens hem sowieso nooit de drijfveer om vooruit te komen. „Let wel, ik ben niet roomser dan de paus, ook niet als het om opties gaat. Na twintig jaar ASML ben ik zeker niet berooid achtergeble­ven.”
De pieken en dalen van 24 jaar ASML maakte Van den Brink allemaal van dicht­bij mee. Het concern is wellicht het groot­ste economische succes in Zuidoost-Bra­bant van de afgelopen decennia. Toch wa­ren er ook spannende tijden. Begin jaren negentig bijvoorbeeld, en net na de eeuw­wisseling.
„ Het mooie is dat de techniek nooit hetzelfde is gebleven. ASML is altijd in beweging geweest.”
Van den Brink heeft het over veranderin­gen in de mondiale chipindustrie die ASML inleidde. Een korte samenvatting van zijn verhaal: „Nu is immersie-techniek nog leidend bij de manier waarop chipma­chines werken. Daarbij wordt water ge­bruikt om meer details op chips te kunnen afbeelden. Straks gaan we naar techniek waarbij ultraviolette straling wordt ge­bruikt. Met als resultaat dat chips nog klei­ner en beter worden. Een ongelooflijke ver­andering.”
Alles wordt gedreven door de vraag van de consument. „In zo’n nieuwe Nokia zit nu nog een geheugenkaartje van acht gigaby­te. Flash-geheugen, dat wereldwijd via ASML-machines gemaakt wordt. Nieuwe toepassingen als filmpjes en afbeeldingen vragen om extra geheugencapaciteit. De ko­mende jaren zullen de mogelijkheden elk jaar verdubbelen. Ik zie al geheugenkaart­jes van acht terrabyte voor me. Zo rond 2017 zal dat de nieuwste standaard zijn.”
Nog even over de techniek van ASML-chipmachines. Die is buitengewoon gecompliceerd. „De machines moeten in staat zijn om zoveel mogelijk elektrische schakelingen op een vierkante centimeter af te beelden.” Daarvoor is het nodig dat de afstanden tussen de verschillende de­tails steeds kleiner worden. ASML slaagt daar wereldwijd het beste in en is mondi­aal marktleider. „Je moet klanten het ver­trouwen geven dat ze met jouw product succes kunnen hebben”, luidt de verkla­ring van Van den Brink voor dat succes.
„Er is geen tijd voor rust in deze business.
Fabrikanten willen elke keer iets anders op de plank krijgen. Ze moeten ervan op aan kunnen dat de techniek hen ook die moge­lijkheden biedt. Daar moeten wij in mee.”
„Alleen als je paranoïde bent, kun je in de­ze wereld overleven. Het zit in de cultuur van de halfgeleiderindustrie om continu te willen weten wat de ander doet. Wat ik bij ons probeer over te brengen is het gevoel van urgentie. Er is geen tijd om achterover te zitten.”
Martin van den Brink: „Alleen als je paranoïde bent, kun je in deze wereld overleven.” foto René Manders
 


Powered by TECNAVIA
Copyright (c)2008 Eindhovens Dagblad 05/04/2008
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina