De Commissie legt geldboetes op aan adm, Ajinomoto en andere ondernemingen die een kartel in de lysinesector hadden gevormdDovnload 7.28 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte7.28 Kb.


ip/00/589

Brussel, 07 juni 2000De Commissie legt geldboetes op aan ADM, Ajinomoto en andere ondernemingen die een kartel in de lysinesector hadden gevormd

De Commissie heeft Archer Daniels Midland, Ajinomoto en drie andere ondernemingen vandaag een geldboete van in totaal bijna 110 miljoen euro opgelegd omdat deze een prijskartel in de lysinesector hadden gevormd. Dit besluit onderstreept het vaste voornemen van de Commissie om kartels, de schadelijkste van alle concurrentiebeperkende praktijken, te bestrijden.

Lysine is het belangrijkste aminozuur dat in diervoeders wordt gebruikt om de voederwaarde ervan te verhogen. Aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten. Zij kunnen van plantaardige of van dierlijke oorsprong zijn (bv. sojameel of vismeel). Zij kunnen ook industrieel worden bereid. De vijf deelnemers aan het kartel vervaardigen en verkopen synthetische aminozuren. De beschikbaarheid van synthetische aminozuren maakt het voedingsdeskundigen mogelijk eiwitdiëten samen te stellen die beter aan de voedingsbehoeften van dieren voldoen.

Bij haar uitgebreid onderzoek constateerde de Commissie dat de lysineprijzen wereldwijd, ook voor de Europese economische ruimte, door Archer Daniels Midland Co (VS), Ajinomoto Co (Japan), Cheil (Korea), Kyowa Hakko (Japan) en Sewon (Korea) werden vastgesteld. Zij stelden ook vaste verkoopquota's voor die markt vast en wisselden informatie uit teneinde deze quota te ondersteunen, hetgeen zij ten minste van juli 1999 tot juni 1995 deden.

De Commissie is van mening dat het kartel een zeer ernstige inbreuk vormt op de communautaire concurrentievoorschriften en aanzienlijke geldboeten rechtvaardigt. De hoofdrolspelers in het kartel, Archer Daniels Midland en Ajinomoto, krijgen respectievelijk een geldboete van 47,3 miljoen euro en van 28,3 miljoen euro. De drie andere kartelleden   Cheil, Kyowa en Sewon   krijgen een geldboete van respectievelijk 12,2 miljoen, 13,2 miljoen en 8,9 miljoen euro.

Deze zaak nam een aanvang in juli 1996, korte tijd voordat verschillende deelnemers aan het kartel er door de Amerikaanse antitrustautoriteiten van werden beschuldigd bij ongeoorloofde activiteiten te zijn betrokken. In juli 1996 besloot Ajinomoto de Commissie in kennis te stellen van het bestaan van het kartel vanaf het ogenblik dat de onderneming Archer Daniels Midland haar intrede deed op de EER-lysinemarkt (juni 1992) tot en met juni 1995.

Ajinomoto nam dit besluit juist nadat de Commissie de “clementiemededeling” betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen (PB C 207 van 18 juli 1996) had vastgesteld. In deze mededeling worden de voorwaarden aangegeven waaronder ondernemingen die met de Commissie samenwerken wanneer deze een onderzoek naar een mededingingsregeling instelt, van geldboetes kunnen worden vrijgesteld of aanspraak kunnen maken op een vermindering van de boete die hun anders zou worden opgelegd. Drie andere deelnemers aan het kartel begonnen in een latere fase met de Commissie samen te werken.

Overeenkomstig de clementiemededeling heeft de Commissie de geldboetes van vier met haar samenwerkende ondernemingen aanzienlijk verminderd.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, leverde Ajinomoto als eerste het doorslaggevende bewijs van het bestaan van het kartel. Deze onderneming was echter ook een hoofdrolspeler in het kartel en liet na de Commissie op de hoogte te brengen van een eerder kartel (dat dateerde van juli 1990), waarbij de toen drie Aziatische producenten Ajinomoto, Kyowa en Sewon betrokken waren. Overeenkomstig de mededeling bedraagt de vermindering van de geldboete in een dergelijk geval maximaal 50 %. De Commissie is van mening dat zij Ajinomoto deze maximale vermindering kan toestaan.

De Commissie staat ook Sewon een vermindering met 50 % toe. Deze onderneming stelde de Commissie in kennis van het eerdere kartel en verstrekte haar ook meer bewijsmateriaal betreffende het latere kartel.

Cheil en Kyowa verstrekten de Commissie ook bewijsmateriaal dat het bestaan van de inbreuken bevestigde. Hun geldboete wordt met 30 % verminderd.

Archer Daniels Midland werkte tijdens het onderzoek niet met de Commissie samen. De onderneming betwistte de feiten die in de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie werden aangehaald evenwel niet. Om die reden wordt de geldboete van de onderneming met 10 % verminderd.

De heer Mario Monti, het lid van de Commissie dat belast is met mededingingszaken, verklaarde:"Dit besluit is streng en evenwichtig. Enerzijds moet de Commissie krachtig optreden tegen dit soort hardnekkige kartels. Daarom zijn zware geldboetes hier op hun plaats. Zij moeten een afschrikkende werking hebben. Anderzijds nemen wij ook de clementiemededeling ter harte. Het bewijs daarvan vormen de aanzienlijke verminderingen van de geldboetes die werden opgelegd aan Ajinomoto en Sewon, de twee ondernemingen die het meest met de Commissie hebben samengewerkt”.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina